Hlavní navigace

Zpráva o českém Internetu - TNSI se brání

10. 11. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Včera jsme zde na Lupě informovali o nové Zprávě českého Internetu z dílny společnosti Taylor Nelson Sofres Interactive, která vzhledem ke způsobu náboru respondentů dává v některých ohledech zkreslené údaje. V rámci spravedlnosti dnes dáváme slovo i druhé straně - názor TNSI prezentuje Miroslav Kříž.
Jak se to má s reprezentativ­ností Zprávy o českém Internetu aneb Je česká internetová žurnalistika velká blamáž?

Provokativní až konfrontační styl, s jakým Lupa publikovala článek Petra Matouška, sice vybízí k ostřejším reakcím, ale to není cesta, která by někam vedla. Každý, komu se Zpráva o Českém Internetu dostane do ruky, sice může využít kontaktní informace v ní uvedené a zeptat se přímo v TNSI na podrobnosti, ale protože jsem doposud žádné dotazy nezaznamenal, stručně to vysvětlím.

Nejprve k výběrovému souboru. Je pravda, že jedním z kanálů, kterými do iPanelu, internetového panelu společnosti TNSI, proudí noví uživatelé, je Centrum.cz. Není to sice tak, že by všichni uživatelé freemailu Centra cítili tu skvělou možnost být registrováni v iPanelu, tudíž by se všichni zaregistrovali a znehodnotili tak výběrový soubor. Na druhou stranu, jejich počet není zanedbatelný.

To bezpochyby může výsledky Zprávy o českém Internetu, která vychází z výběrového souboru postaveného na iPanelu, ovlivnit. To si ale uvědomujeme a podle toho také s daty pracujeme. Soubor je tak vážen nejen na sociodemografickou strukturu „internetové populace“, ale také tak, aby byl vliv uživatelů, přicházejících speciálně z Centra, eliminován. Faktem je, že používání freemailu je tu chápáno jako kontrolní proměnná, takže vážení u ní nemá efekt. Například u portálů ale toto dovažování efekt má.

Musím souhlasit s názorem, že zjišťování používanosti freemailů nebo portálů tímto způsobem je povrchní. Ve třetím vydání Zprávy jsme jej zachovali víceméně kvůli udržení jisté kontinuity, nicméně do budoucna s příslušnými otázkami v současné podobě nepočítáme. Zařazení tohoto tématu v kritizované podobě je reakcí na poptávku po takové informaci. Pokud je to v našich silách, výsledky interpretujeme tak, aby to bylo zřejmé.

Pana Matouška i další bych rád v této souvislosti upozornil, že povrchnost mnoha výsledků většiny výzkumů nejen o Internetu dosti děsí i mě. Zdá se mi, že současné výzkumné agentury jsou v horší pozici než ve zlatých 40. letech, kdy průkopníci empirického výzkumu mohli přesvědčovat zadavatele o tom, jaký typ zkoumání je pro daný problém optimální. Dnes žijeme v době, kdy se za experta na výzkum pokládá každý, a se zadavatelem neradno se dohadovat.

Dohadovat se s novináři je samozřejmě mnohem jednodušší, protože – jak předpokládám – nejsou tlačeni ke stereotypnímu uvažování a sami obvykle nejsou klienty výzkumných agentur, takže vzájemná komunikace by mohla být pohodlnější. Moje osobní (i když krátká) zkušenost je dosti smutná. Nepamatuji se, že by se někdo ptal, jak se to s některým výzkumem má, jak jeho výsledky interpretovat a podobně. Podobně se to má například s tolik diskutovanými výsledky iAuditu (hovořím o tom proto, že mám možnost dění kolem sledovat v rámci TNSI). Komentáře na hranici smysluplnosti se objevují neustále, žádostí o stanovisko TNSI je ovšem minimum.

Není proto divu, že mám vždy chuť komentovat některé výtvory novinářů stylem „zajímavá tvrzení, ale ve skutečnosti je to trochu (úplně) jinak.“ Nikdo z nás nerozumí všemu, ale právě proto bychom se mohli pokoušet zjišťovat informace od těch, kteří vědí o problému více. Na slova o blamáži je vždy dost příležitostí.

Jistě, někdy stačí „pojmout podezření“, a téma je na světě. Ale právě v takovém případě by mělo být běžnou praxí, že se snažím svá tvrzení dokládat. Z několika přednášek na fakultě žurnalistiky, které jsem kdysi absolvoval, jsem si odnesl mimo jiné také poučku o dvou nezávislých zdrojích. V reálu ale mnoho novinářů řeší problém s počtem nezávislých zdrojů jejich naprostou ignorací.

Potom jsem na vážkách, kde hledat blamáž. Obvinění TNSI z toho, že pod vlivem spolupráce s Centrem zařadilo cokoli do jakéhokoli výzkumu, je na jednu stranu směšné, na druhou docela nepříjemné, protože obtěžuje obě obviněné strany, aniž by za to jeho autor nesl jinou než morální zodpovědnost. Což, jak víme, v této zemi nic neznamená.

Aby propříště nedocházelo k mýlkám – Zpráva o českém Internetu je v podstatě to, co nazýváme volně prodejnou studií. Znamená to, že nemá žádného konkrétního zadavatele. Diskutabilní tak není to, zda do ní jako její autoři zařadíme ten či onen námět, ale to, zda nám do toho bude někdo mluvit nebo ne. O tom, co do výzkumu patří, rozhoduje klient, případně – v TNSI – projektový manažer.

Pro ty, kteří váhají, proč bylo do Zprávy o českém Internetu zařazeno zkoumání ohlasu na převzetí Xchatu, cituji z tiskové zprávy TNSI z 18. října: " Přechod Xchatu do portfolia portálu Centrum můžeme pokládat za dobrý příklad události, která v českém internetovém prostředí vzbudí ohlas a vyvolá tak „pohyby“ v internetovém veřejném mínění." Dodávám, že to s Centrem jako jedním z obchodních partnerů TNSI nesouvisí.

Závěrem bych zdůraznil jednu věc – kdokoli, zejména odběratelé Zprávy o českém Internetu, má možnost se k jejímu obsahu vyjadřovat. Nejde jen o možnost, TNSI zpětnou vazbu vítá a nabízí odběratelům Zprávy příležitost ovlivňovat její skladbu (není to případ diskutované záležitosti s chatem). V každém případě ale komunikace v tomto smyslu probíhá oboustranně, a nikoli v rovině nějakých obvinění.

Každý čtenář dalších vydání Zprávy o českém Internetu sezdá, že mnohé z uvedených postřehů nenapadly jen jeho, ale i autory Zprávy, a že jsou zohledňovány. Ale abych parafrázoval slova pana Matouška – pokud nejsou takové postřehy sdělovány regulérním způsobem, může se lehce stát, že je nikdo nebude brát vážně.

Miroslav Kříž
TNS Interactive
Project Manager


Stanovisko redakce: S reakcí pana Kříže lze v některých ohledech souhlasit, musíme však trvat na tom, že mechanismus výběru respondentů má zkreslující vliv na výsledky výzkumu. Je zarážející, že stejným nešvarem trpěla i předchozí Zpráva, tehdy šlo místo Centra o Seznam, přesto se nyní pochybnosti opakují. Podrobnější informace přináší náš tehdejší článek z letošního května, pochybení tehdy přiznali i zástupci TNSI.

V rámci reakce pana Kříže bychom proto očekávali konkrétnější argumenty, které by podpořily jeho tvrzení, že ke zkreslení nedošlo. Chybí také vysvětlení dramatických změn v podílech free-mailu Seznamu a Centra, tedy bývalého a nynějšího partnera TNSI pro nábor respondentů, na které Petr Matoušek upozornil, a které naznačují možné zkreslení.

KL22 hlasovani

Vzhledem k tomu, že tyto argumenty jeho stanovisko neobsahuje, musíme trvat na obsahu původního článku.

Marek Antoš

Domníváte se, že Zpráva TNSI přináší věrohodné výsledky?