Hlavní navigace

Zruší Telecom meziměsto?

22. 10. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Včera odpoledne se v médiích objevily zprávy o tom, že Telecom chce sjednotit místní a meziměstské hovorné na jedinou sazbu, podobně jako je tomu v mobilních sítích. Je to další salva dělostřelecké přípravy na nadcházející jednání o budoucnosti - teď už asi nejenom Internetu? Nebo něco jiného? Co by to znamenalo?

Včera odpoledne se v agenturách a v masových médiích začaly rojit zprávy s titulky jako:

Všechny tyto články vychází ze stejného pramene (zprávy ČTK), která čerpá ze tří zdrojů. Jedním je vyjádření tiskového mluvčího Českého Telecomu, který pro ČTK prezentoval vše pouze jako jednu z možných variant:

Mluvčí Telecomu Vladan Crha pro ČTK uvedl, že jednotné celorepublikové hovorné je jednou z variant, kterou Telecom seriózně zvažuje. Jednání s ČTÚ i případnou výši tarifů odmítl komentovat s tím, že diskuse s regulátorem jsou teprve na počátku.

Druhý zdroj, na který se ČTK odvolává, není blíže specifikován („podle informací ČTK“), zato ale přináší už podstatně konkrétnější informace:

Podle informací ČTK by se však cena hovorů ve špičce u nejrozšířenějších tarifů blížila spíše dosavadní sazbě 1,40 za minutu místního hovoru než 3,60 Kč pro meziměstské volání.

Kvůli silné konkurenci mobilních operátorů by podle zdroje poprvé po několika letech mohla poklesnout i celková úroveň cen Telecomu.

Nové tarify by kvůli zdlouhavým jednáním s ČTÚ i potřebné informační kampani neplatily hned od začátku roku, ale například od února.

Sjednocení hovorného se bude týkat všech tarifních programů.

Třetím zdrojem pak je vyjádření analytika Wood&Company Jana Slabého:

Telecom začíná chápat význam slova konkurence.

Ten krok se zdá vcelku logický. Nejen konkurence mobilních telefonů, ale svou roli sehrálo i přečíslování (…).

Zajímavá je i následující informace, která zřejmě také pochází od Jana Slabého:

Zatímco před přečíslováním tvořily meziměstské hovory asi 14 procent provolaných minut, po něm to bude necelých deset procent.

Ostatní články již k těmto informacím nepřidávají nic nového – jsou to jen více či méně převzaté zprávy ČTK.

Má to logiku

Snaha sjednotit dosud rozdělené místní a meziměstské hovory a zpoplatňovat je jedinou společnou sazbou má svou logiku. Zapadá do celkového trendu, kdy vzdálenost přestává hrát roli (doslova „mizí“), jelikož náklady na samotný dálkový přenos se stávají v relativním srovnání s ostatními náklady stále zanedbatelnějšími. Časem se určitě dočkáme toho, co již dávno předpověděl Artur C. Clarke: Že jednou bude možné telefonovat kamkoli na zeměkouli jen za místní tarif. Jenom to určitě nebude již v roce 2000, jak Artur C.Clarke původně předpověděl.

Ostatně, naši mobilní operátoři jsou v tomto ohledu již dávno vpředu, a od začátku své existence nerozlišují mezi místními a meziměstskými hovory. Podobně třeba nedávno oznámená služba fayn, založená na internetové telefonii.

Pouze pevná telefonie si dosud „hraje“ na rozdíl mezi místními a meziměstskými hovory, které zpoplatňuje odlišným způsobem. Pravdou ale je, že i zde dochází k postupnému stírání rozdílů. Příkladem může být nedávné přečíslování, spojené s přeměnou dosavadních UTO na podstatně větší TO. Tím došlo ke zvětšení oblastí, v rámci nichž je možné volat za místní hovorné. V citované zprávě ČTK je to dokonce kvantifikováno (oněmi 14, resp. 10 procenty meziměstských hovorů). Raději ale připomínám, že nejde o oficiální údaj od toho, kdo by jej měl znát nejpřesněji, tj. od Českého Telecomu, a není jasné, zda jsou v něm také zahrnuty hovory do zahraničí.

Zrušení rozdílu mezi místními a meziměstskými hovory by mělo i některé další přínosy – například možnost skutečně plošné přenositelnosti čísel v rámci celé pevné sítě. Dosud, při existenci různých TO a s místními a meziměstskými hovory, připadá v úvahu pouze přenositelnost v rámci TO (má-li být zachována vazba na místní a meziměstské hovory). S odstraněním rozdílu mezi místními a meziměstskými hovory by tato překážka padla.

V neposlední řadě je dobré si uvědomit, kam spěje celkový trend „rebalancování“ z pohledu dominantních operátorů: K přesunu profitability z dálkových hovorů do hovorů místních. V dálkových hovorech roste konkurence a tlačí ceny dolů, zatímco v místních hovorech je konkurence mizivá, ne-li přímo nulová. Proto je zákonité, že dominantní operátoři se snaží přesouvat těžiště svých výnosů právě do místních hovorů, a naopak co nejvíce zužovat prostor pro konkurenci v meziměstských hovorech.

Pravdou také je, že Český Telecom dosud fakticky nezareagoval na volbu operátora, která sice přišla se zpožděním 18 měsíců, ale přeci jen přinesla zajímavé snížení cen za meziměstské hovory – např. Tele2 nabízí bez minimální konzumace a bez aktivačních poplatků jednu minutu meziměsta za 2,40 Kč, zatímco Český Telecom si v nejrozšířenějším tarifu HOME STANDARD účtuje stále 3,60 Kč.

Zrušení rozdílu mezi místním meziměstským hovorným by proto bylo skutečně razantní odpovědí na nástup konkurence.

Ale!!

Podívejme se ale na celou věc také z druhé stránky, a zůstaňme rovnou u cen. Zopakujme si informaci z nejmenovaného zdroje ČTK

Kvůli silné konkurenci mobilních operátorů by podle zdroje poprvé po několika letech mohla poklesnout i celková úroveň cen Českého Telecomu.

Teď si to dejme do souladu s dalšími informacemi z tiskové zprávy ČTK, zejména s odhadem, že meziměstský provoz po přečíslování činí cca 10 procent provolaných minut (zanedbáme-li hovory do zahraničí, o kterých odhad nehovoří). Pokud dnes stojí jedna minuta místního hovoru ve špičce 1,40 Kč v nejrozšířenějším HOME STANDARD, a jedna minuta meziměstského hovoru 3,60 Kč, při poměru 90 : 10 vychází průměrná minutová cena:

0,9 * 1,40 Kč + 0,1 * 3,60 Kč = 1,62 Kč

Pokud by se naplnilo tvrzení:

Podle informací ČTK by se však cena hovorů ve špičce u nejrozšířenějších tarifů blížila spíše dosavadní sazbě 1,40 za minutu místního hovoru než 3,60 Kč pro meziměstské volání.

A výsledná cena by se ustálila někde pod hranicí 2,50 Kč (což je „střed“ mezi 1,40 a 3,60), stále by zde byl velký prostor pro faktické zvýšení, a nikoli snížení celkové cenové hladiny!! V tuto chvíli, kdy nejsou známy žádné oficiální konkrétní návrhy, jsou to ale všechno jen spekulace.

Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát!

Myšlenka sjednotit místní a meziměstské hovorné může na první pohled vypadat jednoduše. Ve skutečnosti to ale bude velmi složité. Především je třeba si uvědomit, že nejde o něco, o čem by měl a mohl rozhodovat Český Telecom – ten má samozřejmě právo formulovat a předkládat své návrhy, ale jelikož pevná telefonie je součástí univerzální služby a tato je zakotvena v zákoně, přísluší eventuelní změna regulátorovi, ne-li přímo zákonodárcům. Nedokáži v tuto chvíli odhadnout, zda rozdíl mezi místními a meziměstskými hovory není dokonce obsažen v některém z předpisů charakteru zákonů – platný telekomunikační zákon se na meziměstské hovory explicitně odvolává, a to v souvislosti s ohlašovnami těchto hovorů.

Stejně tak je rozdíl mezi místními a meziměstskými hovory poměrně hluboko zakotven v celé složitém předivu „telekomunikačních vztahů“ – například jako součást již existujících rozhodnutí a nařízení regulátora, či jako součást už uzavřených propojovacích dohod mezi operátory. Odstranění rozdílu mezi místními a meziměstskými hovory proto bude (alespoň podle mého názoru) vyžadovat dosti hlubokou změnu těchto vztahů – například celé dosavadní úpravy volby operátora, nové stanovení poplatků za propojení, změny propojovacích dohod atd. Všechno to je samozřejmě možné, ale při známé vzájemné vstřícnosti zúčastněných stran a rychlosti jejich jednání…

Co si o tom myslím

Na nejnovějších zprávách mě nejvíce zaráží, že jde opět o další „blesk z čistého nebe“ a značně jednostranné návrhy, alespoň tak se mi to jeví. Za správnou bych považoval cestu širší diskuse a hledání společného konsensu, a ne cestu mediální ofenzívy těsně před každoročním vyjednáváním u regulátora o nových regulovaných tarifech pro další kalendářní rok, s dosti závažnými efekty na celý telekomunikač­ní trh.

Když už jsme u regulátora, věta

Jednání s ČTÚ i případnou výši tarifů odmítl [tiskový mluvčí Českého Telecomu] komentovat s tím, že diskuse s regulátorem jsou teprve na počátku.

mi připadá spíše jako diplomatické vyjádření skutečnosti, že regulátor ještě o ničem konkrétním neví a možná se to dozví až z médií. Stanovisko regulátora se mi do redakční uzávěrky nepodařilo získat, a jde tudíž jen o mou spekulaci. Počkejme si tedy na další ohlasy, určitě přijdou…

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.