Hlavní navigace

DIGImedia 2010: online zpravodajství z I. bloku konference

  • Kongresový sál České televize v Praze na Kavčích horách hostí pátý ročník odborné konference DIGImedia 2010. Server DigiZone.cz vám přináší jako hlavní mediální partner této akce online zpravodajství přímo z místa. Úderem deváté hodiny dopoledne začal první z tří plánovaných bloků konference. Každému budeme věnujeme samostatný text. Seznamte se s průběhem prvního bloku konference s podtitulem "Televize se úspěšně digitalizuje. Kterým směrem se digitalizace vydá?".

Sdílet

9:22 – Konference DIGImedia 2010 oficiálně začíná (s dvacetiminutovým zpožděním)

9:23 – Moderátor konference Miloš Čermák děkuje partnerům konference a omlouvá ministra vnitra Martina Pecinu, který převzal nad DIGImedií 2010 záštitu. Ministra na akci zastupuje náměstek Jaroslav Chýlek, do jehož kompetence spadá i Národní koordinační skupina pro přechod na digitální televizní vysílání.

9:25 – Vedoucí projektu digitalizace České televize Pavel Hanuš tradičně omlouvá generálního ředitele ČT Jiřího Janečka, konference se neúčastní ani technický ředitel ČT Rudolf Pop, který je na zasedání EBU v zahraničí. Na DIGImedii 2010 nepřišel ani generální ředitel televize Nova Petr Dvořák, kterého zastupuje technický ředitel Ivo Ferkl.

9:31 – Náměstek ministra vnitra Jaroslav Chýlek informuje o organizačním zabezpečení činnosti NKS: K digitalizaci se dostanu málo, ale je vidět, že to pan Duspiva (předseda NKS) dělá dobře. Chýlek potvrdil zájem ministerstva ukončit zemské analogové televizní vysílání v celé České republice k 11. listopadu 2O11. Později ale dodal, že výjimkou bude Jesenicko a Zlínsko, s čímž počítá i Technický plán přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání.

9:36 – Podle Chýlka má stát nadále zájem o zavedení tzv. T-Governmentu, kdy by bylo možné prostřednictvím televize komunikovat s veřejnou správou

9:40 – Národní koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva konstatuje, že příchod nových technologií ztěžuje NKS státní informační kampaň k přechodu na digitální vysílání. Diváci jsou mírně zmateni všemi možnostmi, které jim různé formy digitálního vysílání nabízejí. Budeme pracovat do posledního dne analogového vysílání, potom už to bude otázkou propagace komerčních služeb, uvedl Duspiva.

9:43 – Generální ředitel hudební televize Óčko Jiří Balvín chválí zapojení státu do procesu digitalizsce televizního vysílání. Nechci rektálně chválit Zdeňka Duspivu, ale pustil se do toho s velkou vervou a i když se na něj pořídaly různé ataky, dokázal jim odolat, míní Balvín. Óčko podle Balvína čeká na přerozdělení frekvencí a start regionálních digitálních televizí, s nimiž by chtěla tato hudební televize spolupracovat. Balvín zopakoval, že Óčku se nevyplatí vysílat v robustních sítích s celoplošným pokrytím.

9:45 – Technický ředitel televize Nova Ivo Ferkl upozornil, že Nova musela do digitalizace investovat obrovské prostředky, zejména na souběžné analogové a digitální vysílání. Jiné státy vysílatelům přispěly na přechod k digitálnímu vysílání více, konstatoval. Na druhou stranu, přineslo to i náklady divákům, kterým také nikdo na nákup digitálních přijímačů nepřispěl, dodal technický šéf Novy.

9:47 – Při přechodu na vysílání v systému DVB-T2 je podle Ivo Ferkla potřeba zajistit souběžné vysílání ve stávajícím systému DVB-T. Souběh vysílání by měl trvat několik let, a bude nesmírně drahý, takže by na něj měl přispět stát. Pokud se tak nestane, povede to k menší konkurenceschop­nosti zemské vysílací platfromy a začnou ji opouštět klienti, varoval Ferkl. Budoucnost je podle něj v HDTV a 3D vysílání.

9:50 – Okolo 25 procent lidí sleduje televizi déle než pět hodin denně, průměrná doba strávená sledováním televize je okolo tří hodin denně, informoval Jan Tuček z agentury STEM/MARK. Každá třetí domácnost sleduje televizi méně než 50 procent času, který má k dispozici na volnočasové aktivity. 17 procent lidí pravidelně využívá DVD rekordéry. Prezentovaného průzkumu se zúčastnilo přes tisíc respondentů.

9:54 – Ukazuje se, že se očekávání, spojená s digitalizací, například že se televize začne používat jako počítač, zatím nenaplnila a je třeba je brát trošku s rezervou, prohlásil Jan Tuček.

9:55 – Na 38 procent respondentů průzkumu agentury STEM/MARK vykazuje pravidelné problémy s příjmem televizního vysílání. Problémy se týkají všech typů příjmu televizního signálu, včetně analogového. Největší problémy jsou s kostičkováním a výpadkem obrazu u digitálního vysílání.

9:57 – Vlivem digitalizace a nárůstem počtu programů se u 20 procent diváků zvýšila doba strávená sledováním televize. Výrazně se digitalizace promítla do menšího zájmu o denní tisk, méně pak v poslechu rádia. Vyplývá to také z průzkumu agentury STEM/MARK. Zvýšil se ale zájem o televizní pořady na internetu.

10:00 – Pro zadavetele reklamy není důležité, zda televize vysílá digitálně, nebo ne, ale zda má dobrou sledovanost a zajímavý program, konstatuje Ivan Hyžák, ředitel agentury Media Master, která zastupuje při prodeji reklamních časů ČT, TV Barrandov a Z1. Televize Barrandov podle něj oslovuje už takřka všechny velké zadavatele televizní reklamy v tuzemsku, na sportovním kanálu ČT 4 zase inzerují firmy, které vyžadují specializovaný program a na plnoformátových stanicích se jejich reklama neobjevuje.

10:03 – Pro TV Barrandov je důležité, aby si zachovala rostoucí trend nárůstu podílu na sledovanosti. Letos sledovanost Barrandova dvakrát klesala: v únoru kvůli olympijským hrám a v květnu kvůli hokejovému šampionátu a parlamentním volbám, uvedl Hyžák.

10:10 – Podle Ivana Hyžáka by bylo dobré zachovat reklamu ve vysílání ČT i po roce 2012, kdy by měla z obrazovky veřejnoprávní televize zmizet. Je dobré takto získávat peníze například na podporu kinematografie, uvedl šéf agentury Media Master, jejíž největším klientem, kterého zastupuje při prodeji reklamních časů, je právě ČT. Podle obchodního ředitele televize Prima Martina Konráda by reklama v ČT měla skončit, měly by jí stačit koncesionářské poplatky. Kdyby Media Master nezastupovala ČT, výrazně by se snížily šance TV Barrandov na získávání inzerentů, míní Konrád.

10:23 – Řada lidí je natolik závislá na digitálních médiích a internetu, že kdyby je někdo odpojil, měli by psychické i fyzické problémy, prohlásila Lucia Tarbajovská, nezávislá analytička a bývalá marketingová ředitelka společnosti T-Mobile Czech Republic.

10:31 – Vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš prezentuje vize ČT s digitalizací z roku 2005 a jejich realizaci. Problém digitalizace je krize zdrojů, míní Hanuš. Zatímco diváků je stále stejný počet, možností, kolika cestami se k nim dostat, je stále více. Televize si musí vybrat, co se jim vyplatí.

10:34 – Pavel Hanuš prezentuje příjmy evropských veřejnoprávních televizí za rok 2008. Česká televize je v dolní polovině žebříčku a podle Hanuše spadá mezi ty veřejnoprávní televize, které se v současné době transformují na nový typ televize. Silné západoevropské veřejnoprávní televize jsou spíše producenty pořadů, slabší východoevropské jsou spíše vysílateli nakoupených pořadů.

10:36 – Vysílání ČT tvoří ze 77 procent původní tvorba a z 23 procent převzaté pořady. U komerčních televizí v České republice je 65 procent obsahu převzato, 35 procent tvoří původní tvorba.

10:41 – Dnes tu není nikdo, kdo by byl schopen financovat přechod na zemské digitální vysílání v systému DVB-T2. Chybí na to zdroje, prohlásil Pavel Hanuš.

10:43 – Hlavním přínosem digitalizace bude optimalizace směřování prostředků v jednotlivých televizích, zejména na produkci původní tvorby, míní vedoucí projektu digitalizace ČT.

10:45 – Televize Prima si uvědomuje, že digitalizace přináší mnohem větší konkurenci. Nejde jen o pozemní digitální programy, ale i kabelové stanice. My si dnes už konkurujeme i s televizemi, které zastupuje agentura At Media. Diváci si stále rychleji vybírají, konstatoval obchodní ředitel Martin Konrád. Prima je připravena spustit další tematický kanál a teď hledá jeho programové zaměření.

10:47 – Televize Óčko předpokládala, že jednotlivé multiplexy budou provozovat různí operátoři a nastane konkurence v poskytování prostoru v zemských digitálních sítích. Zůstal tady ale jeden jediný monopolní operátor, České Radiokomunikace, a jedinou alternativou je jen Telefónica O2, uvedl generální ředitel Óčka Jiří Balvín. Naštěstí došlo k obrovskému rozvoji satelitu, kabelu a IPTV, které nám vynahradily pokrytí v DVB-T. Původně jsme chtěli přes DVB-T pokrývat 70 procent populace, dodal Balvín.

10:50 – Óčko je připraveno vysílat v dalších regionálních multiplexech, podobně jako už dnes vysílá v multiplexu 4 a lokálních sítích DVB-T v Českých Budějovicích a Klimkovicích na Ostravsku.

10:53 – Technický ředitel televize Nova Ivo Ferkl obhajuje postup této televize v místech, kde nevypnula analogové vysílání v termínech stanovených Technickým plánem přechodu. Byly připravené určité změny TPP, byli jsme připraveni k jeho aktualizaci, ale k tomu nedošlo. TPP je právní dokument, je závazný a my se jím řídíme. Bylo by dobře, kdyby se dodržoval ve všech aspektech a aby se jím řídili všichni, co jsou do tohoto procesu zapojeni, prohlásil Ferkl. Podle národního koordinátora digitalizace Zdeňka Duspivy je možné analogové vysílání vypínat dříve než v termínech stanovených v TPP, protože tam jsou uvedeny jen nejzazší možné termíny.

10:56 – Je třeba dokončit přechod na digitální vysílání, měly by se vrátit kmitočty a potom teprve můžeme jednat o tom, co bude dál, prohlásil Zdeněk Duspiva.

10:59 – Vlastní tvorba na hlavním programu Novy zabírá asi 45 až 50 procent obsahu vysílání, uvedl technický ředitel Ivo Ferkl. Podle vedoucího projektu digitalizace ČT Pavla Hanuše je ale třeba rozlišovat jednotlivé druhy této tvorby. Nejnákladnější je dramatická tvorba, uvedl.

11:08 – Vývoj technologií a digitalizace by se neměly vyhnout ani rozhlasu. Podle zástupce technického ředitele Českého rozhlasu Pavla Balíčka je ale zjevné, že mezi konzumenty byl mnohem větší hlad po nových televizních, nikoli rozhlasových programech. Rozhlas nabízí stejné benefity jako digitální televize, ale asi je neumíme dobře prodat, konstatoval Balíček. Musíme rozhlasovou digitalizaci zpopularizovat tak, aby byla zajímavá stejně jako ta televizní, dodal.

11:12 – Klasické vysílání neztrácí svoji atraktivitu v porovnání s vysíláním přes internet, protože za ten musí uživatelé platit, míní Pavel Balíček.

11:14 – Budoucností rozhlasu je digitální vysílání v systémech DAB, T-DMB a DAB+. Nejperspektivnější je nyní DAB+, který umožní do jednoho multiplexu naskládat až 20 rozhlasových programů, uvedl Pavel Balíček. Standardy ale lze mixovat.

11:17 – Pavel Balíček prezentuje rozhlasový přijímač, který dokáže přijímat analogové vysílání na VKV, digitální vysílání v DAB a DAB+, a také internetové vysílání přes Wi-Fi, včetně možnosti připojení na sociální sítě. Takový přijímač má podle mne budoucnost, prohlásil Balíček.

11:19 – Digitální rozhlas bychom neměli opomíjet, neměli bychom házet flintu do žita, prohlásil Pavel Balíček. Je to spíše marketingový než technický problém. Podle prezidenta Frekvence 1 a Evropy 2 Michela Fleischmanna je to otázka ekonomického modelu, který zatím pro digitální rozhlasové vysílání neexistuje. Perspektiva ano, pane Balíčku. Ať na tom Český rozhlas pracuje, my to budeme sledovat a pokud se nám něco nebude líbit, ozveme se. Zatím nejsou stanoveny vysílací standardy, musí se na tom dohodnout celá Evropa. Co víme, že nechceme začít tak špatně jako digitální televize v České republice. Doufalo se ve velmi mnoho věcí, a k málu se dospělo. Zejména v oblasti obsahu, řekl Fleischmann.

11:22 – Veřejnoprávní média včetně Českého rozhlasu musí ze zákona podporovat vývoj nových technologií, zatímco komerční média čekají na to, až na tom budou moci vydělat, prohlásil Štěpán Kotrba.

11:24 – první blok konference skončil, je pětiminutová přestávka.