Hlavní navigace

Bitcoiny či dětské porno. Policie loni v kyberprostoru evidovala sedm tisíc případů

Sdílet

Jan Sedlák 25. 7. 2019

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) spadající pod policii zveřejnila výroční zprávu za rok 2018, kde se věnuje také kybernetické bezpečnosti. Potvrzuje se trend, že počet řešených incidentů v kyberprostoru každoročně narůstá. NCOZ v této oblasti v loňském roce evidovala 6 815 trestných činů, což je meziroční nárůst o 1 161 případů. V roce 2011 bylo zaznamenáno přes 1 500 skutků.

Kompletní znění zprávy NCOZ o kybernetické bezpečnosti:

Nejčastější formu páchání kriminality v kybernetickém prostoru nadále představují podvodná jednání, která přímo souvisejí s podvodnými internetovými obchody. V uplynulém roce rovněž přetrvával trend využívání virtuálních měn při legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Stejně jako v minulých letech mají vzrůstající tendenci phishingové útoky s cílem získání podvodných přístupových kódů na bankovní účty a následného neoprávněného odčerpání finančních prostředků. Na mírném vzestupu byly rovněž zaznamenány trestné činy v oblasti tzv. hackingu a útoky šíření škodlivého kódu tzv. ransomware. U tohoto druhu trestné činnosti bylo v rámci ČR zjištěno několik případů, které se dotýkaly zejména firemních subjektů, u nichž došlo k zašifrování dat. Ve většině těchto případů je ze strany útočníka požadována platba prostřednictvím virtuálních měn Bitcoin.

V minulém období byly pracovníky sekce kybernetické kriminality také prošetřovány případy související s realizovanými útoky na internetovou službu nebo webovou stránku (DDoS), průniky do mailových serverů státní správy nebo kritické informační infrastruktury.

Přetrvávající vzrůstající trend zůstává u mravnostních trestných činů, které se dotýkají především ohrožování výchovy dítěte, šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, účasti na pornografickém předsta- vení, ale i navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Pachatelé mravnostní kriminality využívají tzv. anonymity internetu a komunikují prostřednictvím chatů, uzavřených skupin nebo diskuzních fór. Znepokojivým ukazatelem v oblasti této trestné činnosti je fakt, že dětské oběti často a zcela dobrovolně poskytují, zejména prostřednictvím sociálních sítí, intimní materiály pachatelům těchto trestných činů.

V uplynulém období byly rovněž zaznamenány násilné a nenávistné projevy na sociálních sítích, komunikačních platformách nebo na diskusních chatech a zpravodajských serverech. Tato skutečnost je ovlivněna tím, že sociální sítě poskytují zázemí pro takové projevy uživatelů a vzhledem k jejich technologické podstatě dochází ke zrychlení dopadů, které se násobí jak do počtu, tak i k povaze a závažnosti obsahu těchto zlovolných projevů.

V narůstající míře dochází i k výskytu tzv. hoaxů, tedy poplašných zpráv, které bývají spojeny i s phishingovými útoky zaměřenými na uživatele prostředí sociálních sítí.

Stále se opakujícím a z hlediska počtu útoků neklesajícím fenoménem jsou krádeže identit čiodcizení citlivých údajů prostřednictvím informačních technologií a sociálních sítí. Obětmi se stávají jak fyzické, tak právnické osoby. V této souvislosti nezanedbatelný podíl v loňském roce tvořily případy, ve kterých pachatelé pomocí nejrozšířenější sociální sítě požadovali zaslání údajů z doručené SMS zprávy a následně tyto údaje zneužili k podvodným jednáním.

Značná bezpečnostní hrozba pramení z oblasti internetu označovaného jako Darkweb či Darknet a služeb, které zde lze nalézt, neboť umožňují anonymní komunikaci sloužící např. k vydírání subjektů působících na území ČR.

Bezpečnostní překážku rovněž tvoří tzv. tržiště, kde jsou nabízeny služby nejrůznějšího druhu. Jde např. o možnost objednání průniku do počítačového systému třetích osob a nelegálně získaná data vystavit ve výše uvedeném marketu k prodeji. Tyto služby jsou mnohdy postižitelné v rovině trestně právní. K nebezpečnosti Darkwebu rovněž přispívá kompletní anonymizace, která jde ruku v ruce smnož- stvím plateb, jenž jsou realizovány v kryptoměnách. Počet kryptoměn stále narůstá a řada zahraničních směnáren plně nespolupracuje s OČTŘ.

Bezpečnostní riziko lze také spatřovat v end-to-end šifrování komunikace, která umožňuje pachatelům plánovat a realizovat trestnou činnost, a to vč. trestných činů, které jsou upraveny mezinárodními smlouvami, signovanými ČR.

Speciální kategorii této trestné činnosti tvoří případy, které jsou páchány sofistikovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky za využití metod sociálního inženýrství. Jedná se o trend podvodných jednání v podobě např. investičních podvodů, fiktivních faktur, phishingových emailů a falešných bankovních webových stránek.

Vzhledem ke skutečnosti, že základním cílem pachatelů kybernetické kriminality je především finanční prospěch, lze do budoucna v této oblasti očekávat většinu výše popsaných hrozeb, zejména pak páchání kybernetických útoků, podvodných e-shopů, phishingů, útoků na platební karty a bankovní účty, mobilní bankovní aplikace, vč. sofistikovaných útoků na banky, DDoS útoků a ransomware. Trvalý vzestup lze rovněž předpokládat v útocích směřujících na tzv. Internet věcí (Internet of Things), tedy na jednotlivá elektronická zařízení propojená prostřednictvím internetu bez účasti člověka.

V oblasti potírání kybernetické kriminality byla v květnu roku 2018 ukončena činnost tzv. Hotline PČR, která byla spuštěna v srpnu roku 2012 za účelem hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet. Důvodem ukončení byla skutečnost, že tento nástroj z hlediska kladených požadavků a množství nerelevantních podnětů pozbyl efektivity. V současné době je vyvíjen pilotní provoz zaměřený na extremistický obsah na internetu a v následujících měsících je naplánováno spuštění ostrého provozu „Portálu občana”.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.