Hlavní navigace

Jízdní řády, ARES či volná místa. Vláda nařídila úřadům, která data mají otevřít

14. 12. 2016

Sdílet

Celkem jedenáct položek stojí na seznamu datasetů, které budou muset úřady povinně zveřejnit jako tzv. otevřená data. Nařízení, které to přikazuje, schválila na dnešním zasedání vláda.

Má jít například o údaje z Centrálního systému účetních informací státu (CÚSIS), data z celostátního informačního systému o jízdních řádech, údaje z evidence státních dotací (CEDR), data z evidence volných pracovních míst, údaje ze seznamu datových schránek nebo z rejstříků provozovaných ministerstvem financí (např. tedy ARES).

S výjimkou jedné položky platí pro všechny ostatní datum 1. ledna 2017, ovšem s ročním odkladem povinnosti údaje publikovat. Na jízdní řády má ministerstvo dopravy čas do 1. července 2018. Bude teď zajímavé sledovat, v jaké podobě úřady data zveřejní.

A tady je celý seznam povinně otevřených datasetů z přílohy usnesení vlády: 

Seznam informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data

1. Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů

2. Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

3. Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

4. Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

5. Informace obsažené v evidenci agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

6. Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

7. Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

8. Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice
ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

9. Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

10. Metadata obsažená v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

11. Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Najdete mě na Twitteru nebo na LinkedIn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).