Hlavní navigace

Letošní rozpočet České televize bude 7,17 miliardy korun

Sdílet

Filip Rožánek 12. 1. 2022

Rada České televize jednomyslně schválila rozpočet České televize na rok 2022. Je sestaven jako vyrovnaný, s výnosy i náklady ve výši 7,17 miliardy korun. Většina příjmů pochází z televizních poplatků, zbytek připadá na zákonem omezené výnosy z podnikatelské činnosti (901,5 milionu korun).

Rozpočet České televize v roce 2022
Autor: Česká televize

Rozpočet České televize v roce 2022

V porovnání s rozpočtem na rok 2021 je v roce 2022 očekáván vyšší příjem z televizních poplatků a zvýšit se mají i výnosy z podnikatelské činnosti, u kterých se jedná především o navýšení plánovaného objemu barterových smluv souvisejících s výrobou pořadů.

Výnosy ČT z podnikatelské činnosti 2022
Autor: Česká televize

Výnosy ČT z podnikatelské činnosti 2022

„Zvyšující se ceny služeb a nákupů a rostoucí mzdy při fixní výši poplatku vyžadují neustálou revizi rozsahu činností, aby prostředky vynakládané na jejich realizaci odpovídaly příjmům. Průběžným hledáním vnitřních úspor usiluje Česká televize o minimalizaci dopadu nutných změn na kvalitu a šíři služeb poskytovaných divákům. Jak Česká televize upozorňuje i v dalších svých dokumentech zabývajících se hospodařením, nelze očekávat, že hledání efektivnosti zcela nahradí potřebu řešit dlouhodobé financování veřejné služby,“ podotýká schválený materiál.

Výrobní rozpočet České televize v roce 2022
Autor: Česká televize

Výrobní rozpočet České televize v roce 2022

Provozní náklady ovlivňuje například skokové zdražení elektrické energie. 

Výrobní úkol podle žánrů
Autor: Česká televize

Výrobní úkol podle žánrů

Našli jste v článku chybu?