Hlavní navigace

Rozpočet Českého rozhlasu bude 2,3 miliardy korun, chystá investice do techniky

Sdílet

Filip Rožánek 18. 12. 2019

Rada Českého rozhlasu schválila rozpočet veřejnoprávního média na příští rok. Sestaven je jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 2,312 miliardy korun. Naprostou většinu výnosů tvoří rozhlasové poplatky, doplňují je omezené tržby z obchodní činnosti. Rozhlas předpokládá, že výnos z poplatků meziročně klesne o 7,6 milionu korun, především kvůli dlouhotrvajícího poklesu poplatníků v oblasti fyzických osob – domácností. 

„Dalším a podstatným faktorem ovlivňujícím snížení plánu výnosů pro rok 2020 je zpomalení tempa hospodářského růstu. To se negativně odráží především na vývoji počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. Pozitivní vývoj v této kategorii v předchozích obdobích kompenzoval úbytky poplatníků v oblasti fyzických osob, což již nelze v následujících letech očekávat,“ zdůrazňuje Český rozhlas.

Výrazný nárůst nákladů uvádí u digitalizace, kde se promítne navýšení pokrytí multiplexu DAB+ ze současných 80 % na 95 % populace.

Na investice příští rok vyčlení celkem 175 milionů korun. V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o obnovu produkčního a vysílacího systému Dalet vč. upgrade na verzi Dalet Galaxy, rekonstrukci publicistických technologií DHD (rozšíření mixážních pultů), dále rekonstrukci režie studiového komplexu v Českých Budějovicích a rovněž rekonstrukci vysílacího komplexu pro ČRo Vltava. V neposlední řadě také nákup přenosového vozu s digitálním záznamem pro Prahu. 

Významné budou i stavební investice: dokončení II. a III. etapy rekonstrukce budovy ČRo v Brně, rekonstrukce nově zakoupené budovy ČRo v Olomouci, sanace vlhkého suterénu budovy ČRo v Karlíně, rekonstrukce střechy garáže v ulici Balbínova, dále modernizace řídících ústředen EPS i části kamerového systému v budovách Českého rozhlasu a také částečná obnova vozového parku. 

V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt MujRozhlas (digitalizace archivu ČRo) společně s mobilní aplikací iRozhlas. 

V neposlední řadě se na rok 2020 plánuje nákup hudebních nástrojů pro rozhlasový symfonický orchestr, nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, ale i digitalizace a restaurování fotosbírky.

 
Návrh rozpočtu ČRo na rok 2020 (v tis. Kč) Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Rozdíl %
Výnosy z rozhlasových poplatků 2 093 810 2 086 200  –7 610 99,6%
Výnosy z reklamy a sponz. a ost. obch. aktivity 85 230 85 000  –230 99,7%
Výnosy ze zahraničního vysílání 27 750 27 750 0 100,0%
Ostatní tržby z prodeje služeb 23 343 21 973  –1 370 94,1%
Zúčtování fondu digitalizace 41 000 68 400 27 400 166,8%
Ostatní provozní výnosy 9 565 6 896  –2 669 72,1%
PROVOZNÍ VÝNOSY celkem  2 280 698 2 296 219 15 521 100,7%
FINANČNÍ VÝNOSY 10 602 15 781 5 179 148,8%
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 0 0 0 x
CELKOVÉ VÝNOSY 2 291 300 2 312 000 20 700 100,9%
Náklady na materiál  45 146 29 170  –15 976 64,6%
Náklady na služby 953 268 988 169 34 901 103,7%
Náklady na provoz 62 959 68 215 5 256 108,3%
Osobní náklady  997 600 1 023 000 25 400 102,5%
Daně a poplatky 18 987 17 116  –1 871 90,1%
Ostatní provozní náklady 174 144 166 900  –7 244 95,8%
Nedaňové náklady  15 453 15 119  –334 97,8%
PROVOZNÍ NÁKLADY celkem 2 267 557 2 307 689 40 132 101,8%
FINANČNÍ NÁKLADY 4 343 4 311  –32 99,3%
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 0 0 0 x
CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) 2 271 900 2 312 000 40 100 101,8%
Výsledek hospodaření před zdaněním  19 400 0  –19 400 x
Daň z příjmů 19 400 0  –19 400 x
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 x
Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.