Hlavní navigace

Stát bude centrálně řídit IT a digitalizaci. Zmocněnec se bude zodpovídat Babišovi

18. 12. 2017

Sdílet

Úřad vlády ČR Autor: Jan Sedlák

Úřad vlády dnes představil schválený Návrh programového prohlášení vlády České republiky. Premiér Andrej Babiš o něm nyní bude jednat se sněmovními stranami. Značná část textu je věnována také takzvanému Digitálnímu Česku. Vláda se v úvodu zmiňuje, že současný stav e-governmentu není uspokojivý a že nám další země utekly. A slibuje, že s věcí pohne.

„Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb,“ píše se v dokumentu.

Podle informací Lupy se má digitálním zmocněncem stát současný šéf Státní pokladny centra sdílených služeb Vladimír Dzurilla.

K vytvoření nadresortní IT pozice s pravomocemi nedávno vládu vyzval také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Ten následně s premiérem Babišem jednal o ekonomických prioritách. „Oblast digitálního koordinátora a potřebu jeho silné pozice považují obě strany za klíčovou věc,“ uvedl po jednání pro Lupu SP ČR.

V prvních sto dnech vlády se má vytvořit (už zase) akční plán s termíny, kdy a kdo má dané body naplnit. „Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.“

Vzniknout má jedna digitální identita občana, dobuduje se vysokorychlostní internetová síť, využívat se budou sdílené služby (připravovaný státní cloud), vznikne centrální portál státu (už se chystá portál občana) a vzniknout má také zákon o právu každého občana na to mít internet. Počítá se také s otevřenými daty.

Další informace jsou uvedeny v samotném prohlášení vlády. To také přikládáme níže. Připomeňme také, že většina stran, které dnes sedí ve sněmovně, před volbami podporu digitalizaci slibovala, viz náš článek. Digitalizaci nicméně měla v programovém prohlášení a koaliční smlouvě také předchozí vláda, ve které současné vládní ANO sedělo, moc se toho ale v praxi nestalo.

Digitální Česko v návrhu programového prohlášení vlády:

Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude trvat víc volebních období, proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí a odborníky ze soukromého sektoru společně budovat Digitální Česko.

Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit. To znamená úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Fungující eGovernment znamená vznik moderní, rychlé a přívětivé digitální státní správy, která bude šetřit náklady státu a čas občanům. Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a další společnosti do každého počítače. 

K realizaci viditelné a pro občany a firmy užitečné změny je nutné zaměřit se a učinit klíčová opatření zejména v oblastech uživatelsky přívětivých online, digitálně přívětivé legislativy a centrální koordinaci ICT.

Změny v těchto oblastech musí být provázané, dobře zacílené a diskutované jak s veřejnou správou, tak se soukromým sektorem. Úzká spolupráce poskytovatelů digitálních služeb ve veřejné správě a v soukromém sektoru, jejich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především schopnost vnímat potřeby občanů a firem – klientů, je nezbytnou podmínkou pro kvalitativní posun v této oblasti.

Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb. V prvních 100 dnech vládnutí vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou které agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního Česka.  Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes.

Česko bude aktivním hráčem v oblasti digitální ekonomiky na evropské úrovni. Změníme zastaralé zákony, které brání rozvoji digitálních platforem, ať už domácích nebo zahraničních. Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla, aby se lidé nebáli zbytečné byrokracie, když si pomocí nich chtějí rychle přivydělat.

Klíčovým parametrem pro úspěšné využití digitálních technologií při poskytování digitálních služeb veřejnou správou a veřejnoprávními subjekty je srozumitelnost a přívětivost legislativy, která bude zejména eliminovat právní nejistotu klientů při využívání digitálních technologií v komunikaci s úřady a institucemi. Stejně tak chceme poskytnout právní jistotu klientům i poskytovatelům digitálních služeb při využívání digitálních technologií v soukromoprávních jednáních. Poskytování mnohých digitálních služeb pro občany a firmy je úplně blokováno nebo výrazně omezováno platnými právními předpisy nebo jejich využití je zpochybňováno nebo rozporováno. Pro urychlený rozvoj digitálních služeb ve veřejném sektoru, zprůchodnění a zkvalitnění služeb v sektoru soukromém a pro případnou možnost sdílení některých služeb napříč veřejným a soukromým sektorem, je třeba zmapovat všechny právní předpisy, které v sobě tyto bariéry obsahují a zároveň trvale sledovat, aby v nově přijímané legislativě se neobjevovaly bariéry další nebo nové. Budeme prosazovat digitálně přívětivou legislativu.

K vytvoření Digitálního Česka je třeba několika zásadních kroků:

  • Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není – především zjednodušením administrativy pro získávání všech potřebných povolení. Vysokorychlostní internet musí být dostupný i v té nejzapadlejší chalupě.
  • Využijeme principu sdílených služeb a budeme je provozovat na sdílené infrastruktuře, ekonomicky výhodném konceptu, využívaném ve všech státech s vysokou úrovní digitalizace.
  • Uděláme pořádek v tom, co který systém dělá, jaké má kvalitativní parametry, kdo za něj odpovídá, kolik stojí. Vytvoříme jednotné standardy, rozbijeme velké monolitické systémy na spolupracující vrstvy a komponenty.
  • Místo složitých a velkých veřejných zakázek budeme soutěžit jednotlivé menší, spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury. V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale i celých agend společných pro více úřadů.
  • Při budování jednotných služeb pro různá ministerstva je průvodním vedlejším efektem i odhalení nesmyslných rozdílů v legislativě, čímž dochází i k jejímu zjednodušení. Tím, že dojde ke konsolidaci aplikací, které jsou pro jednotlivé rezorty podobné, ne-li stejné, dojde k výrazným úsporám na straně státu. Služby se tak stanou jednoduššími a budeme je rozvíjet rychleji.
  • Vytvoříme centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně.
  • Digitalizace státu nebude v rukou právníků, kteří chtějí zakonzervovat starý stav legislativy. Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky z ostatních politických stran a hnutí a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu.
  • Využijeme také volnou kapacitu dnes již jednotlivými ministerstvy vybudovaných komunikačních sítí, které jsou ve vlastnictví státu (přímo či prostřednictvím státních podniků), k propojení jednotlivých subjektů státní správy – vytvoříme virtuálního operátora pro státní správu.
  • Prosadíme zákon o právu každého občana na internet podobně jako v Estonsku. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován.

Všechna data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.

Digitální Česko znamená výhodu i pro občany, kteří s internetem neumějí pracovat. Díky propojení všech databází si budou moci vyřídit vše potřebné na nejbližší poště, bez zbytečného dojíždění. Samozřejmostí bude platba kartou u všech státních institucí České republiky.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Reportér Lupa.cz a E15. O technologiích píše také do zahraničních médií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).