Hlavní navigace

2003: jak rostou poskytovatelé Internetu?

5. 1. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Před půl rokem jsme zde na Lupě poprvé komentovali tu část výsledků výzkumu iAuditu, která nese název "Přehled rozložení uživatelů českých ISP na sledovaných serverech". Vzhledem k oněm uplynulým šesti měsícům nastal čas podívat se na vývoj v poslední době a učiněné závěry porovnat s původními daty obsaženými ve starším článku.

Jak už bylo předesláno v předchozím srovnání – uvedený výzkum nemá velkou vypovídací schopnost, pokud se chceme dobrat celkové úspěšnosti poskytovatelů Internetu (ISP). Dané srovnání rovněž neříká nic o kapacitách jednotlivých sítí (operátoři, kteří se snaží chovat transparentně, některé statistiky zveřejňují – třeba na webu NIX.CZ), ba ani o celkovém počtu zákazníků (v této oblasti má český internetový trh velkou rezervu proti trhu mobilnímu).

Pro srovnání jsme ponechali hodnotu „počet uživatelů v měsíci“ – respektive její procentuelní podíl. Tato hodnota ukazuje, kolik uživatelů navštívilo sledované weby. Neříká nic o tom, kolik uživatelů se skutečně připojilo, ani nekvantifikuje počet uživatelů, kteří navštěvují jiné weby nebo využívají jiné služby (například proudované video, videokonference nebo systémy pro výměnu multimediálního obsahu).

Pro zkoumání bylo vybráno období od května 2002 do října 2003, přičemž zkoumanými měsíci byly květen 2002, říjen 2002, leden 2003, květen 2003 a říjen 2003. Dotyčné měsíce byly vybrány proto, že jsou minimálně ovlivněny sezónními výkyvy (prázdniny, dovolené). Srovnáváni byli pouze ISP, kteří dlouhodobě dosahují podílu přes jedno procento.

Celkový počet uživatelů se ve sledovaném období zvýšil z cca 1,8 na 2,7 milionu, což je bezmála 40procentní nárůst. Od posledního srovnání vzrostl trh o cca 250.000 uživatelů, což představuje cca desetiprocentní navýšení. Před vlastním porovnáním je třeba konstatovat, že počet uživatelů všech ISP ve sledované skupině rostl.

Zajímavostí je fakt, že v průběhu prázdnin, které nejsou předmětem srovnání, nejvíce zakolísaly počty uživatelů Českému Telecomu. Očekávaným se jeví kolísání Cesnetu, neboť na univerzitách zuří prázdniny; u Českého Telecomu se pravděpodobně projevil vliv uživatelů Indoše (zuřivost prázdnin na středních a základních školách je ještě vyšší než na univerzitách).

1036
Pozn.: Meziroční nárůst uživatelů ISP (2002/2003)

Zkusme se podívat na výsledky detailněji a některé z nich okomentovat.

I nadále je lídrem trhu IOL (Internet On Line), provozovaný Českým Telecomem. Ve sledovaném období však přišel o více než procento tržního podílu, což svědčí o tom, že musí odolávat tlaku dalších hráčů na trhu. IOL také prošel organizačně složitým obdobím, které souviselo s nástupem nového top managementu a rušením divize Imaginet. I přes svoji ztrátu je i nadále před druhým v pořadí o šest procent, což je největší rozdíl mezi dvěma hráči. Podíl IOL se pohybuje nad 20 procenty trhu.

Druhé místo obsadil Tiscali na úkor COL (Czech On Line). Tiscali prožil svůj nejsilnější měsíc v lednu, nicméně jeho pokles je menší než u COL. V červenci 2003 se poprvé umístil na druhém místě a již tam zůstal. Obě tyto společnosti, jejichž zákaznické spektrum je tvořeno především uživateli „Internetu zadarmo“, jsou pod tlakem nových hráčů na trhu této služby (především portály). Tiscali se ovšem daří lépe tomuto tlaku čelit. Tržní podíl obou těchto společností je mezi 14–15 procenty.

Specifickým případem je CESNET, který připojuje tuzemskou výzkumnou a akademickou komunitu. Jeho podíl se pohybuje stabilně kolem 10 procent (tedy čtvrté místo) a pomalu klesá, což odpovídá trendu ve vyspělých zemích. V zemích, kde Internet roste skutečně rychle, podíl akademických sítí klesá dramatičtěji – je tedy otázkou, zda podíl Cesnetu nevypovídá o tom, že rozvoj Internetu v České republice je příliš pomalý.

Poslední v velkých poskytovatelů Internetu zadarmo, Contactel, si ve sledovaném období výrazně polepšil a můžeme ho nazvat „skokanem měsíce“. Jeho tržní podíl ve sledovaném období vyrostl o více než procento a Contactel je na dohled Cesnetu. Tento nárůst lze přičíst z velké části tomu, že Contactel začal „Internet zadarmo“ nabízet velkoobchodně (recept používaný Aliatelem se ukázal jako úspěšný). Může to být dokladem faktu, že redefinice cílů (Contactel se původně profiloval jako poskytovatel pro koncové zákazníky, a nyní slaví úspěch velkoobchodní službou) může přinést výsledky.

ISP s druhým největším nárůstem uživatelů se ukázal být Aliatel, který předstihl Nextru a dostal se na sedmé místo. Viděno optikou našeho srovnání se recept velkoobchodní nabídky „Internetu zdarma“ stal tahounem nárůstu. Pomalu, ale jistě roste procentní podíl ISP UPC, který ve sledovaném období začal nabízet služby pod svojí globální značkou Chello. Podíl UPC momentálně dosahuje hodnoty tří procent. Nárůst lze přičíst jednak faktu, že ADSL se ve sledovaném období ani nepřiblížilo očekáváním (vinou specifikace velkoobchodní nabídky), která do něj uživatelé i ISP vkládali, a jednak tomu, že UPC zlepšilo parametry služby (vzrostla nominální i faktická rychlost připojení).

KL22 hlasovani

Ostatní ISP v přehledu si ve sledovaném období prakticky drželi své tržní podíly.

Pokud se podíváme na trh optikou této srovnávací analýzy, dospějeme k závěru, že jediným nástrojem přerozdělení trhu je velkoobchodní nabídka „Internetu zadarmo“, což není veselý pohled. V oblasti vysokorychlostního připojení si nadále posiluje pozice UPC, vliv ADSL se na přerozdělení trhu prakticky neprojevuje. Na zbytku trhu se ukazuje nárůst uživatelů připojených prostřednictvím bezdrátových technologií – dveře procentního podílu krátkodobě přesahují další ISP (TransgasNET – poskytuje jednu z bran do sítě CZFree.NET, InWay – známá nabídkou bezdrátů, Casablanca apod.). Při dalším srovnání se s některými z nich určitě potkáme.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.