Hlavní navigace

Jak rostou ISP?

8. 7. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Už více než rok jsou k dispozici data z výzkumu iAuditu. Přestože se Lupa věnuje skoro každý měsíc komentování velikosti jednotlivých hráčů na poli poskytování obsahu, prozatím nikdo nenašel odvahu okomentovat výzkum s nálepkou Přehled rozložení uživatelů českých ISP na sledovaných serverech. Zkusme se na něj podívat.

Předem je třeba upozornit na to, že uvedený výzkum nemá přílišnou relevanci k úspěšnosti ISP na českém trhu. Nepostihuje uživatele, kteří nejsou aktivní ve sledovaných službách (web) na sledovaných serverech (Česká republika). Také neříká nic o počtu zákazníků (sleduje uživatele).

Navíc výše uvedené hodnocení ISP nevypovídá o kapacitách sítí, reálně přenášených datech (informace o některých sítích jsou na webu NIX.CZ) nebo finančních výnosech (což je dnes velmi aktuální parametr). Bohužel neexistují žádné další statistiky, z nichž by bylo možné čerpat. Nicméně máme okurkovou sezónu a snad mi bude odpuštěno, že srovnávám pouze jeden parametr (počet uživatelů v měsíci). Budiž to také pošťouchnutí těch ISP, kteří se budou cítit dotčeni, aby poskytli data relevantní pro taková srovnání.

Pro hodnocení jsem vybral období květen 2002 – květen 2003. Důvodem je fakt, že od února do května 2002 neměli provozovatelé relevantní data o ISP – při rozdělení adresního prostoru byly vzaty pouze alokace přidělené RIPE, zatímco alokace přidělené (historicky) InterNIC zůstaly nepokryty. Sledované období nemá cenu pokrývat měsíc po měsíci. Při zkoumání jsem tedy vybral pouze měsíce, které se vyznačují běžným provozem. Šlo o následující: květen 2002, říjen 2002, leden 2003 a květen 2003. Zároveň jsem neuvažoval takové ISP, jejichž podíl na počtu uživatelů je nižší než jedno procento (cca 30.000 uživatelů měsíčně).

V uvedeném období došlo ke zvýšení počtu uživatelů o cca třetinu (z ~1,8 milionu na ~2,4 milionu). Vzhledem k metodice srovnávání to znamená, že ISP, jemuž neroste tržní podíl, také vyrostl o třetinu. U ISP, který zaznamenává pokles tržního podílu, to vypovídá, že by se mu snižoval počet zákazníků, ale může růst pomaleji než trh.

Protože může být složité orientovat se v textu, z výsledků je sestaven graf, jenž jasně vypíchne úspěšnost jednotlivých ISP.

883

Zkusme se nyní podívat na jednotlivé výkyvy a odhadnout důvod vývoje hodnot.

Největší vývoj zaznamenává Český Telecom, respektive jeho ISP Internet OnLine (IOL). To je zajímavá informace. Ve většině vyspělých ekonomik se postavení velkých hráčů spíše drobí, než aby získávali body navíc. IOL navíc nepřišel ve sledovaném období se žádnou inovací, která by mu poskytla náskok před konkurenty. Máme tedy důvod se domnívat, že jde o důsledek projektu připojení státní správy a kontroverzní projekt INDOŠ, které prosadila minulá vláda.

Tomu odpovídá i fakt, že mezi poražené můžeme poněkud překvapivě počítat GTS/KPNQwest/EUnet. EUnet (a částečně i GTS) byl velkým dodavatelem státní správy, kde ho z role primárního poskytovatele vytlačuje IOL. Ze sítě GTS se v poslední době rodí velké množství malých ISP, kteří sice čerpají (a platí) konektivitu GTS, metodika je však označuje za nezávislé (mají vlastní adresní prostor). Posledním možným důvodem je fakt, že GTS prošla ve sledovaném čase poměrně složitým obdobím (několik prodejů a krachů zahraničních vlastníků), což na získávání nových zákazníků jistě mělo vliv.

Zajímavou skutečností je propad procentního podílu dvou významných poskytovatelů free Internetu (Czech On Line a Contactel). U obou to sice v absolutních číslech znamená stabilizaci zákaznické základny, nicméně potenciál free Internetu se v případě těchto dvou společností vyčerpal (snad i proto, že obě začaly akcentovat připojení za peníze). Firma s podobným mixem produktů (Tiscali) však svůj podíl navyšuje, takže možnosti služby jako takové jsou zajímavé.

Na nárůstu uživatelů sítě UPC (Mistral) – v procentním vyjádření ze dvou na skoro tři, v absolutním počtu na dvojnásobek – lze dokumentovat, že poptávka po širokopásmovém připojení tady rozhodně existuje.

MM socky3

Z dalších ISP vybočuje změnou už pouze Aliatel. Jeho růst je také zajímavý a určitě by byl hoden obdivu, kdyby byl vytvořen přímo business zákazníky Aliatelu. Většina nárůstu uživatelů je však tvořena zákazníky dvou portálů (Centrum a Seznam), které ve spolupráci s Aliatelem nabízejí Internet zdarma.

Pokud se podíváme na trh okem jediné srovnávací analýzy, není to věru příliš hezký pohled. Výrazně zvyšuje podíl uživatelů pouze IOL, a to na úkor zbytku trhu. Pokud by se tento trend ukázal i v ostatních ukazatelích, byl by to námět k zamyšlení pro regulátora.

Autor článku

Autor je nezávislý konzultant v oblasti Internetu, telekomunikací, videa a komercionalizace technologických výsledků výzkumu a vývoje. Pohybuje se na rozhraní akademické vs. komerční sféry a internetové infrastruktury vs. přenosů videoobsahu.