Hlavní navigace

Asketický filosof na českém Internetu

18. 9. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 29
České sociální vědy zatím ve využívání Internetu spíše pokulhávají a výjimkou není ani filosofie. Specializované weby přesto v této zanedbané oblasti existují, byť jejich nabídka bohužel důkladné studium filosofie neumožňuje. Česká intelektuální scéna zkrátka potenciál Internetu zatím v tomto směru ponechává nevyužitý.

Jak jsme si již řekli v článku o amatérských publikačních serverech, Internet je místem, které umožňuje každému se svobodně vyjádřit. Vzniká zde podobná situace jako na přelomu středověku a renesance v literatuře klasické – obrovský nárůst děl v souvislosti s cenou na vydání publikace. Je tedy možné riskovat a vydat věc, o které mám pochybnosti, zdali je dostatečně kvalitní či zda bude čtena. Důvod je prostý – na Internetu to nic (většinou) nestojí. Člověk většinou nemusí ani dávat v sázku svoji identitu, neboť je zcela běžná možnost užít pseudonymu uměleckého nebo jmenného. To je pro rozvoj filosofie jako disciplíny velice důležité, neboť stejně jako literatura potřebuje ke své existenci svobodu (po zkušenostech s minulým režimem můžeme říci, že snad ještě více). Internet se zdá být ideálním prostředím díky své snadné možnosti publikace, svobodě a možnosti prezentovat své názory jak odborné, tak i široké veřejnosti.

Podívejme se tedy na to, jakým způsobem zachytila česká intelektuální scéna fenomén Internetu a jestli nám trochu neujel vlak. Ještě předtím však musíme filosofii definovat, neboť inflace významově deformovaných sousloví jako „filosofie naší firmy“, obchodního záměru, „moje filosofie“ apod. příliš porozumění původnímu významu slova filosofie nenapomáhá. Klasickou definici, kterou poskytuje Wikipedie, můžeme považovat, pro laickou veřejnost, jako dostatečně uspokojivou: Filosofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika). Zůstává nicméně zřejmé, že s pojmem musíme zacházet nanejvýš opatrně.

Následující článek bude vhledem do české filosofické scény, která již cestu na Internet našla. I když bude text poměrně kritický, je potřeba se na něj dívat v širším kontextu. Pro studenty filosofie na vysokých školách jsou k dispozici široké studijní materiály, přístupné buď přes informační systémy universit nebo na osobních stránkách přednášejícího. Přístup k těmto informacím tedy mají prakticky jen posluchači. Za příklad uveďme stránky Josefa Špůrakatedry filosofie ZČÚ. Podívejme se však na to, co český (s malými odskočeními do zahraničí) Internet nabízí široké veřejnosti, nezběhlé v dobývání dokumentů za vysokými zdmi univerzit.

Glosy.info

Zajímavě řešený internetový portál o společnosti, politice, kultuře a filosofii. Po registraci můžete posílat poštu dalším čtenářům, reagovat na články v diskusi nebo vést vlastní na vlastní téma. Mezi autory, jejichž texty Glosy dosud otiskly, patří například Ivan Havel, Zdeněk Kratochvíl, Břetislav Horyna, Umberto Eco, Roland Barthes, Immanuel Wallerstein, Theodor Adorno nebo Slavoj Žižek. Což je seznam jmen skutečně mnohotvárný a lákavý. Srdcem projektu jsou texty (od výše uvedených autorů, ale i dalších lidí), ke kterým se následovně váže další činnost serveru (diskuse). Kvalita textů i příspěvků v diskusi je poměrně vysoká, diskutující jsou většinou velice kultivovaní a slušní, což není na českém Internetu zcela obvyklé (viz Hledání etického rozměru Internetu I.). Dále zde naleznete možnost fulltextového vyhledávání, anonce na zajímavé akce či knihy, rozcestník, odkazy na další magazíny s podobným zaměřením a kulturní kvalitu mají zvyšovat básně či glosa na okraj (zřejmě se má jednat o nějaký sloupek, který se bohužel příliš nemění: od 5. května 2007, kdy jsem se na glosy.info zaregistroval, je sloupek pouze jeden a týž). Magazín Glosy.info vydává občanské sdružení Glosy.info (č.ú.: 2200006764/2010). Stálou redakci Glos tvoří Martin Schlemmer (šéfredaktor), Zuzana M. Kostićová a Ondřej Ditrych. Dle mého soudu se jedná o největší a technologicky jednoznačně nejkvalitněji zpracovaný server o filosofii na českém Internetu (a to říkám přesto, že mně není zrovna názorově blízký).

Filosofie.cz

Nepříliš aktualizovaný server (11. září 2006 poslední novinka) nabízí přehled klasických děl filosofů (od Platóna až po Leibnize či Marxe), bohužel však v angličtině. Další sekcí je soubor několika českých či česky přeložených statí. Kromě kalendáře akcí (toho času prázdného) a fulltextového vyhledávání obsahuje ještě fórum. Je potřeba ocenit kvalitní a rozsáhlý seznam odkazů jak na české, tak i na zahraniční zdroje. Pozornosti by nemusel uniknout ani citát na dnešní den, čili nějaká kratší úvaha nějakého zpravidla klasického filosofa.

Agora Metaphysica

Zajímavý projekt s originálním „grafickým“ designem je zaměřen především diskusi, naleznete zde také články (užívající velice komplikovaných větných konstrukcí a termínů, z tohoto důvodu se jedná spíše o stránky pro ty, kteří disponují alespoň elementárním filosofickým vzděláním) i pozvánky na akce.

Sám autor stránek Lukáš Novák jejich poslání a smysl popisuje následovně: „Agora Metaphysica je zaměřena na diskusi problémů filosofické logiky, noetiky, ontologie, theodiceje, filosofické antropologie a etiky. Smyslem diskuse je vzájemně si prostřednictvím logického myšlení a kritiky argumentů pomoci odhalit omyly a nalézt pravdu. Idea Agory je založena na pochopení pravdy jako jedné ze základních hodnot lidského života a na přesvědčení, že lidský rozum je schopen dospět k jistému poznání ve filosofických a metafyzických otázkách, a že logická argumentace a kritické myšlení představují nezastupitelné prostředky k dosažení takového poznání.“

Myslím si, že podobné diskusní skupiny a komunitní servery by mohly být cestou pro rozvoj obecného českého filosofického prostředí.

E-logos

Internetový žurnál o filosofii, existuje pod katedrou filosofie VŠE v Praze. I přesto, že je menu v angličtině, je většina textů (a nabídka je skutečně široká) v jazyce nám mateřském. Přispěvateli jsou čeští autoři, takže i anglicky psané texty pocházejí od nich. Jednotlivé články jsou řazeny do tématických sekcí (etika, filosofie mysli, filosofie přírodních věd apod.). Jedná se jak o převzaté, tak i o původní texty.

O kvalitě a významu stránek svědčí mj. zařazení do Web Archivu Národní knihovny. Jen jako poznámku pod čarou přikládám ISSN 1211–0442.

Doxa.wz.cz

Důkazem o tom, že trocha nadšení může pomoci udělat kvalitní stránky, může být i tento web. Ač částečně nefunkční, zaujímá mezi filosoficky orientovanými stránkami významnou pozici. Nalezneme zde obrovské množství elektronických textů, bohužel však bez přehlednějšího řazení. Jednoduchou a užitečnou službou je fórum, kde provozovatel komunikuje se svými návštěvníky a snaží se jim vyjít vstříc, především co se nabídek textů týče. Podle komunikace na stránkách si však nejsem jist otázkou korektnosti k autorským právům všech článků.

Plnohodnotné užívání stránky značně omezuje chyba 404, což je nepříjemné, a je také těžké říci, které služby a v jakém rozsahu jsou skutečně v ten který okamžik k dispozici.

Filosof.cz

Na těchto stranách naleznete velké množství textů různých filosofů, pečlivě seřazené podle kategorií, ale bohužel povětšinou nikoli v češtině. Někdo možná ocení možnost stáhnout si řecký font (pokud publikujete o atické filosofii či například i o křesťanské teologii 1. tisíciletí, jedná se prakticky o nezbytnost). Naleznete zde také zajímavé odkazy například na papyrové svitky, které jistě stojí za zhlédnutí.

Useful links

Neboli užitečné odkazy. Nejedná se ani tak o stránky věnované filosofii, ale spíše o přehled zajímavých odkazů, pocházejících od Petra Dvořáka z CMTF UP.

ebf - partner 1

Suma sumárum

Je potřeba říci, že české internetové stránky věnované filosofii nabízejí poměrně značně omezené množství textů. Osobně jsem se s tím setkal například při psaní článků o internetové etice. O tomto tématu neexistoval snad žádný komplexnější článek v češtině. Druhým neduhem je to, že většina tvůrců, když už je schopna dodat obsah, neumí technologicky zajistit funkčnost a vzhled stránky – návštěva takových webů je výletem o několik let historie nazpět. Podobně je na tom SEO, o kterém prakticky nelze hovořit. Neposledním problémem je nedostatek lidských zdrojů.

Na druhou stranu i český Internet nabízí silné hráče (glosy.info) a zajímavé komunitní aktivity (Agora Metaphysica). Pokud se k nim dokáží přidat další, má česká filosofie o svůj rozvoj postaráno (alespoň na úrovni obecného vnímání lidí), pokud ne, budeme i nadále odkázáni na anglicky psanou literaturu, která, ať se nám to líbí či nelíbí, se od nás vzdaluje mílovými kroky a nebude lehké ji dohonit.

Mají české weby o filosofii slibnou budoucnost?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je student PřF MU, publicista. Zajímá se o dění na Internetu, filosofii a fotografii.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).