Hlavní navigace

ASO a NRO jedno jsou

4. 11. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Když napíšeme, že ICANN a NRO podepsali MoU o ASO, zní to jako úryvek Mládkovy písničky o zkratkách. ASO je podpůrná instituce ICANN, který v rámci své reformy podepsal dohodu s NRO, že bude vykonávat funkci ASO. Zkusme se nyní podívat, co jednotlivé zkratky znamenají a jaký má uvedená událost dopad na přidělování IP adres v Internetu.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) je mezinárodně organizovaná nezisková společnost, která má na starosti

  • dělení adresního prostoru IP,
  • přidělování identifikátorů pro jednotlivé protokoly,
  • správu nejvyšší úrovně DNS.

Jinými slovy: přebírá roli Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Výše uvedené činnosti nezajišťuje přímo sám ICANN. Hraje spíše roli koordinátora a řídí další subjekty zajišťující jednotlivé činnosti.

Upřímně řečeno, ICANN není internetovou komunitou zrovna milován. Přestože je jeho činnost vysoce potřebná, zdá se, že ji nevzal úplně šťastně do ruky, a podle mnohých názorů je silně neefektivní. Zažil jsem na jeho adresu velmi ostrá vyjádření o tom, že takhle to dopadne, když se jeden Jon Postel nahradí smečkou právníků a úředníků, návrhy na přejmenování na ICANN'T a podobné jízlivosti. Proto se ICANN v posledních letech snaží reformovat, aby lépe plnil své úlohy.

Tento článek se týká první z oblastí činnosti ICANN, tedy správy adresního prostoru IP. Připomenu, že „potravní řetězec“ při přidělování IP adres vypadá následovně: zákazníkovi přiděluje adresy poskytovatel Internetu, který je získá od lokálního registrátora (LIR, respektive lokálním registrátorem často bývá sám poskytovatel), lokální registrátor získá adresy k přidělování od regionálního registrátora (RIR, pro Evropu RIPE NCC) a konečně regionální registrátor získá adresy k přidělování od ICANN.

ICANN také určuje pravidla pro přidělování adres – globální politiky. Pro tuto činnost si definoval podpůrnou instituci nazvanou Address Supporting Organization (ASO). Vznikla v roce 1999 a součástí reforem celého ICANN byla i reforma ASO. Cílem bylo najít model, který by vyhovoval jak ICANN, tak regionálním registrátorům. To se ovšem opakovaně nedařilo, takže nakonec zúčastnění přistoupili k variantě „brod“.

Nejprve přibližně před rokem (24. října 2003) regionální registrátoři založili Number Resource Organization (NRO), aby zastupovala jejich společné zájmy. V rámci NRO pracují dvě rady: výkonná (Executive Council), která zastupuje NRO při jednáních s dalšími subjekty, a odborná (Number Council), která funguje jako poradní orgán výkonné při stanovení politiky správy globálních IP zdrojů.

Nyní došlo ke druhému kroku, kdy NRO podepsalo dohodu s ICANN, že bude vykonávat funkci ASO a že v radě pro adresy (Address Council), definované v rámci ASO, zasednou členové odborné rady NRO. Tato dohoda má oficiální název ICANN Address Supporting Organization memorandum of Understanding a byla podepsána 21. října letošního roku.

Součástí dohody je i přesný popis postupu pro přijímání globálních politik. Stručně řečeno říká, že navrhnout je může kdokoli, a následně jsou prodiskutovány všemi RIR v rámci veřejných debat, jejichž účastníky jsou zástupci lokálních registrátorů. Výsledky diskuse se shrnou do společného znění, které musí schválit všichni RIR. Poté je postoupeno radě pro adresy, která je zhodnotí a buď předá radě ICANN, nebo vrátí k přepracování. Rada ICANN může návrh politiky přijmout, odmítnout nebo vrátit k provedení změn. Určitou perličkou je, že pokud do 60 dnů neudělá ani jedno, bere se návrh za schválený a začíná platit (mlčení znamená souhlas).

MM socky3

Je to čtení napínavé jako zápis z parlamentu, ale má jeden podstatný důsledek: globální politiky budou vznikat zásadně postupem vedeným zdola nahoru. ICANN pochopitelně může navrhnout novinky či změny. Jejich návrh ale podléhá stejnému schvalovacímu procesu jako každý jiný. A pokud jej neschválí všichni RIR podle svých pravidel (což typicky znamená schválení na plenárním zasedání), nedostane se do vyšších pater přijímacího procesu.

Nová podoba ASO by tedy měla zaručovat, že globální politiky pro přidělování adres budou odrážet potřeby lokálních registrátorů. Čili princip velmi demokratický. Uvidíme, jaké přinese praktické výsledky.

Myslíte si, že bude mít dohoda ICANN s NRO praktický dopad na přidělování IP adres?

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.