Hlavní navigace

Atlas se vyjadřuje - zneužíval se TEN nebo ne?

21. 5. 1998
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přesně před týdnem jsem na Lupě zveřejnil článek o tom, že populární prohledávač Atlas využívá k "olizování" českého Internetu akademické sítě TEN-34 CZ. Zástupci Atlasu nám poskytli své stanovisko k celé věci, uvádím je spolu se svým komentářem. Závěr celého případu - TEN se opravdu zneužíval.

Když jsem před týdnem dopsal článek o Atlasu a poslal ho na Lupu, nelenil jsem, a mailem jsem požádal o stanovisko představitele společnosti Sprinx, která tento server provozuje. Myslím si, že je správné poskytnout prostor i druhé straně, takže jsem je po týdnu mlčení oslovil ještě jednou – a tentokrát jsem byl úspěšný.

Stanovisko, které Sprinx vyjádřil ústy pana Michala Bláhy, uvádím v plném znění (oháčkoval jsem jej, do vlastního textu jsem však nezasahoval ani v případě překlepů). Svůj komentář jsem si dovolil připojit za něj – pan Bláha v podstatě potvrdil pravdivost původního článku.

Ohrazujeme se proti skutečnostem popsaným či naznačeným ve Vašem článku ze dne 14.05.1998. Vámi uveřejněný článek obsahuje nepravdivé, naši firmu a naši pověst poškozující informace. Server ATLAS byl vždy provozován na komerčních sítích firem CESNET a Video On Line a to včetně všech servisních počítačů. Vámi popisované indexovani českého internet nebylo prováděno ze sítě TEN-34 či z jiné sítě, ale z komerční sítě CESNETu.

Indexování databáze stránek na ATLASu je vždy prováděno od počátku, aby se omezily odkazy na neexistující stránky a došlo k maximální aktualizaci informace v databázi. Indexovani stránek v českém internetu probíhá neustále a opakuje se po každých deseti dnech. Pro snížení provozu na komerčních síti a pro urychlení indexováni některých serveru byly v několika málo případech použity cache veřejných proxy serverů, z nichž jeden je na Vámi uváděné adrese 147.32.5.218. Tento proxy server již pro vytváření databáze není používán.

Dále se ohrazujeme proti způsobu uveřejnění článku, který byl uveřejněn BEZ JAKÉHOKOLIV OVĚŘENÍ základních faktů. Autor článku p. Antoš zná osoby odpovědné za provoz serveru ATLAS a tyto osoby se nesnažil žádným způsobem kontaktovat. Pan Antoš nám sice umožnil vyjádřit se k samotnému článku, ale až po jeho uveřejnění, což nemůžeme v žádném případě pokládat za ověřování faktů a považujeme to za nanejvýš neseriózní.

Očekaváme, že na Vašem serveru a na všech dalších médiích a serverech, kde byl tento článek uveřejněm (namátkou novinky.cz) bude článek stažen a bude uveřejněna omluva a text našeho vyjádřeni. Text našeho vyjádření požadujeme umístit na stejné redakční místo a ve stejném rozsahu jako byl umístěn Váš nepravdivý článek.

Pokusím se celou věc shrnout do několika bodů:

1. Pan Bláha tvrdí, že článek obsahuje nepravdivé informace. Na důkaz svých slov říká, že indexování bylo prováděno se strojů v komerčním CESNETu – a jedním dechem dodává, že se k tomu využíval proxy server v akademické síti TEN-34 CZ. Nevím, jestli je můj pohled zkreslený, ale mám za to, že je úplně jedno, kde ta data nakonec skončí; podstatné je, že pro jejich přenos a sběr byla neoprávněně využita akademická síť TEN-34 CZ. Ostatně ani původní článek netvrdí nic jiného: S pravděpodobností blížící se jistotě je to totiž právě Atlas, který k očuchávání českých serverů, které dává do své databáze, využívá serveru, který je umístěn v síti TEN-34. V tomto ohledu se tedy s panem Bláhou shodujeme, o nepravdivých informacích nemůže být řeč.

2. Když pan Bláha křičí (síťová etiketa chápa slova napsaná kapitálkami jako křik), že článek byl uveřejněn bez jekéhokoliv ověření, měl bych jej asi podezírat z toho, že dotyčný článek vůbec neviděl. Používám kondicionál, protože nepochybuji, že si jej přečetl – pak ale zbývá jediné vysvětlení: neshodujeme se v obsahu pojmu ověření. Celý článek obsahuje popis toho, jak jsem došel k přesvědčení, jehož oprávněnost Atlas sám potvrzuje, že se zde neoprávněně využívá síť TEN-34 CZ. Nejednal jsem pod dojmem svatého zjevení, neodráží ani moje chvilkové vytržení. Naopak, věnoval jsem nejprve zhruba dvě hodiny tomu, že jsem si ověřoval, jak se věci mají. Mimo jiné to dokládá popis mého postupu, který je obsahem inkriminovaného článku. Navíc si myslím, že diskuse o tom, zda byly údaje dostatečně ověřené, by měly smysl v situaci, že by byly nepravdivé – oba se ale shodujeme v tom, že nejsou.

3. Jedna myšlenka v uvedeném stanovisku mi připadá půvabná – toto zneužití TENu se dělo v zájmu snížení zatížení komerční sítě. Pokud vím, TEN-34 jako celoevropský projekt vznikl právě proto, aby se akademickému využití poskytlo kvalitní a rychlé připojení ve chvíli, kdy muselo o své právo na život boxovat s komerčním provozem. Do TENu dnes nemají právo přístupu ani instituce, jako jsou střední školy či fakultní nemocnice, protože nejsou dostatečně akademické. Atlas však tuto síť ke svým účelům využíval v zájmu odlehčení komerční sítě. Nejsem navíc schopen odpovědně posoudit, zda se jednalo jen o část serverů, či dokonce jen o malou část z nich, jak tvrdí pan Bláha. U všech serverů, ke kterým mám přístup (a podotýkám, že jsou v řadě domén na několika počítačích u různých poskytovatelů připojení) se přístupy z daného stroje vyskytovaly v průběhu několika týdnů. Nemohu ale vyloučit, že se jedná o náhodu.

Podle informací z CESNETu, který by jistě s podobným výkladem mohl souhlasit jen stěží, tato věc není jediným prohřeškem Atlasu pro pravidlům TENu – podle mého soudu se v ostatních případech jedná o drobnosti, příkladem budiž IP adresu strojů v TENu, které se dají nalézt v doméně atlas.cz. Věc, kterou jsem popisoval, však drobností není.

Vedle kritiky musím uvést i pochvalu – jak zástupce Atlasu říká, dotyčný server už k indexaci využíván není. Logy serverů, na které dosáhnu, to v podstatě potvrzují; nejnovější přístupy jsou 9 dní staré. Je nepochybně správné rozhodnutí a jsem rád, že k němu Atlas dospěl. Myslím si, že celý tento případ vznikl zcela zbytečně. Už v onom původním článku jsem vyjádřil své nepochopení, proč se touto cestou Atlas vydal. Nemá z ní totiž v podstatě žádný prospěch, zatímco problémy přináší nejen sobě, ale i TENu jako takovému (i se zřetelem k postoji zahraničních „kontrolorů“ využítí tohoto projektu). Zvlaště aktuální je tato otázka v současné době, když se rozhoduje o naší účasti v projektu QUANTUM (alias „TEN-155“), který na TEN-34 navazuje.

Cloud 22 temata

Doufám, že tímto je celá věc uzavřena, alespoň pro Lupu. Za Novinky.cz mluvit nemohu, protože jejich běh nijak neovlivňuji. Tento projekt se mi líbí, a proto jsem dal jeho autorům svolení použít články z Lupy, aniž bych byl tušil, že si jejich pozornost získá právě tento.

Marek Antoš
Starší, související články:

* Atlas „olizuje“ český Internet z TENu!

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.