Hlavní navigace

Bod pro Šlágr. Soud neschválil úřední dohled nad majetkem televize

28. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Šlágr
Vrchní soud v Praze rozhodl, že není nutné kontrolovat, jak televize Šlágr zachází s majetkem. Odmítl tak návrh telekomunikační firmy Czech Digital Group, které lidová stanice dluží peníze.

Provozovatel digitálního televizního Multiplexu 23 neuspěl se svým záměrem zablokovat televizi Šlágr volné nakládání s majetkem. Vrchní soud v Praze potvrdil předchozí rozhodnutí českobudějovického krajského soudu, podle kterého není nutné dohlížet na to, co stanice se svým majetkem dělá. Firma Czech Digital Group se obávala, že Šlágr bude přednostně platit jiné závazky a nebude hradit své dluhy za šíření televizního signálu.

„Navrhovatel předjímá rozhodnutí o úpadku dlužníka a netvrdí žádné konkrétní jednání dlužníka, které mělo vést k poškození majetkové podstaty, ani jednání dlužníka, kterým by nakládal s majetkovou podstatou nad rámec insolvenčního zákona,“ zdůvodnil své rozhodnutí Vrchní soud v Praze. „Důvodem pro nařízení předběžného opatření nemůže být to, že podle názoru navrhovatele dlužník nehradí pohledávky navrhovatele a že odebírá služby od jiného poskytovatele,“ dodal.

Signál lidové hudební stanice Šlágr od konce srpna šíří firma Digital Broadcasting, konkurent společnosti Czech Digital Group. Podle názoru soudu nemá obchodní rozhodnutí dlužníka dopad, který by byl v neprospěch věřitelů. „Důvodem pro nařízení předběžného opatření nemůže být ani navrhovatelem tvrzená nedostatečnost majetku dlužníka,“ napsal soudce Ladislav Derka.

Žádné závadné nakládání s majetkem Šlágru nezjistil ani předběžný insolvenční správce, ten si naopak pochvaluje poskytovanou součinnost. Czech Digital Group zpochybňuje výkazy hospodaření Šlágru i údajnou škodu 72 milionů korun, kterou chce televize vymáhat naopak po původnímu distributorovi signálu za to, že kvůli neplacení faktur vypnul její vysílání. Šlágr své dluhy u Czech Digital Group neuznává a tvrdí, že smlouvy byly v rozporu s dobrými mravy.

Podle něj je jednostranné započítání údajné škody 72 milionů korun do výkazů hospodaření zcela v pořádku. „Tvrzení navrhovatele o neexistenci pohledávky dlužníka vůči němu nemůže samo o sobě vyloučit správnost účetní evidence, v níž je o této pohledávce dlužníkem účtováno,“ stojí si na svém právníci Šlágru. „Samotný účetní stav majetku dlužníka bez dalšího v žádném případě nevypovídá o tom, zda dlužník byl v určitém období v úpadku, či nikoli. Totéž lze pochopitelně uvést i o vyjádřeních jednatele citovaných v médiích,“ poznamenali v dokumentu doručeném soudu.

Jediný vlastník Šlágru, společnost Česká muzika, mezitím rozhodl, že držitele licence k televiznímu vysílání pošle do likvidace. Učinil tak k 1. lednu 2021. Věřitelům a soudu sdělil, že všechny další vztahy už budou řešeny soudní cestou, tedy že likvidátor nechá posoudit platnost uzavřených smluv soudem. Likvidátorem je akciová společnost FWDS konsolidační a revitalizační.

„Rozhodnutí o vstupu do likvidace bylo vyvoláno zamítavou reakcí společností holdingu ČRa (České Radiokomunikace jsou jediným akcionářem Czech Digital Group, pozn. red.), datovanou dne 15. září 2020, na návrh na mimosoudní vyřešení věci, které jim bylo ze strany společnosti Šlágr TV, spol. s r.o., nabídnuto prostřednictvím zmocněné advokátní kanceláře dne 8. září 2020,“ informovali právní zástupci Šlágru.

Jednatelem už není Karel Peterka, ale firma FWDS Europe, která se ovšem také objevuje ve spektru společností navázaných na značku Šlágr.

„Přesto, že holding ČRa byl několikrát informován o tom, že jeho pohledávky považuje dlužník za sporné, na jakékoliv vstřícné návrhy na narovnání vzájemných vztahů nereflektoval, resp. výsledkem jednání bylo toliko podání šikanózního insolvenčního návrhu ze strany insolvenčního navrhovatele,“ dodali právníci.

Předmětem návrhu na mimosoudní řešení bylo, že Šlágr uzná dluh za šíření signálu ve výši 32,7 milionu korun, ovšem bude ho hradit v měsíčních splátkách ve výši 500 tisíc korun. Splácel by ho tedy přes pět let. Distributor signálu takový návrh označil za nepřijatelný a nevýhodný, protože by splácení trvalo nepřiměřeně dlouho, a navíc nejsou započítány úroky z prodlení ani pokuty.

„Dále je třeba uvést, že společnost Šlágr TV společnosti Czech Digital Group i Českým Radiokomunikacím opakovaně slibovala jiné řešení úhrady všech dlužných částek včetně příslušenství, avšak nikdy ze strany společnosti Šlágr TV nedošlo k realizaci jejích slibů,“ namítl místopředseda představenstva Czech Digital Group Vít Vážan.

V další fázi Šlágr 12. ledna 2021 zažaloval České Radiokomunikace kvůli jinému dluhu, který neuznává. Částku 291 tisíc korun sice v prosinci televize zaplatila, teď ji ale vymáhá zpátky jako bezdůvodné obohacení. Pohledávku označuje za neexistující a účelově vytvořenou, aby mohla Czech Digital Group u soudu argumentovat, že má Šlágr mnoho věřitelů. Podle Českých Radiokomunikací jde o nezaplacené úroky z prodlení a smluvní pokutu kvůli zpoždění splátek podle předchozí dohody o narovnání dluhu z června 2019.

ebf - tip - debata

O situaci kolem insolvenčního řízení se Šlágrem se zajímalo také Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Nezjistilo ale žádný nestandardní průběh nebo zanedbání povinností. Nenašlo ani žádnou trestněprávní souvislost činnosti Šlágru, takže na začátku ledna sdělilo, že se do insolvenčního řízení zapojovat nebude.

Už dříve Šlágr informoval, že po přechodu od Czech Digital Group k Digital Broadcasting je ekonomická situace televize mnohem lepší. Zároveň ovšem připustil, že nový distributor signálu dal televizi „časově omezenou počáteční náběhovou cenu“.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).