Hlavní navigace

Březina: Státní správu on-line budu maximálně podporovat

18. 4. 2000
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V rámci seriálu Jasny Sýkorové o vztahu státu k Internetu se na Lupě objevuje i článek, který zde neuvidíte každý den. O svém postoji k Internetu a informačním technologiím a státní politice v této oblasti hovoří v exkluzivním rozhovoru pro Lupu nový ministr Karel Březina, který má nyní tyto otázky "pod palcem".

(js) Jak se stavíte k problematice Internetu ve státní správě a informační politice státu?
Byl bych rád, aby se státní informační politika, respektive problematika informačních technologií stala vedle integrace do Evropské unie a vedle reformy státní správy třetím hlavním tématem dnešních dnů. Základní státní informační politika je už schválena vládou. Na ni musí navazovat Akční programy v jednotlivých oblastech. Tyto programy se týkají například vzdělávání a to nejen té generace, která teď nastupuje do škol, popř. je ve studijním procesu, ale i té generace, která s Internetem bude přicházet stále více do styku, ale neměla možnost to studovat. Jde nám o něco jako systém celoživotního vzdělávání.

(js) Jak si to představujete konkrétně?
Myslím, že musí jednoznačně ministerstvo školství i ve spolupráci s Úřadem pro státní informační systém vytvářet programy zaměřené na občany, tak aby se mohli dostávat do styku s Internetem. Ale na druhou stranu u občanů musí být o tyto programy zájem. Nikomu nebudeme tuto věc vnucovat. Ale myslím si, že okolnosti vývoje v oblasti informačních technologií k tomu každého občana svým způsobem donutí. Ambicí vyplývající ze státní informační politiky je především zajištění možnosti používání Internetu ve všech školách a knihovnách, tedy institucích, se kterými přicházejí občané do styku a které jsou k tomu určeny.

(js) O jakém časovém horizontu uvažujete?
Samozřejmě všechno záleží v první řadě na penězích. Myslím, že prvotní cíl pro rok 2001, 2002 je přinést Internet do všech škol. Alespoň v minimální míře. Neznamená to, že každý student bude mít na svém stole počítač připojený na Internet, ale bude mít možnost v rámci své školy využít té možnosti a k Internetu se dostat. Ta samá možnost by tu měla být i pro učitele, kteří působí systém vzdělávání, a výuka nasměrovaná na informační technologie by měla být zařazena do škol už od základního stupně.

(js) Nabídka Českého mobilu by měla ulehčit státu práci, vzhledem k tomu, že se zavázala zavést Internet do škol a knihoven na vlastní náklady…
Někdo sice zajistí propojení, ale stát se musí zasadit, aby to školy využívaly. Na jedné straně je nabídka, na druhé straně musíme vytvářet poptávku.

(js) Jak se stavíte ke státní správě on-line?
Budu to maximálně podporovat. Problematika elektronického podpisu se teď řeší, další věc je zákon o ochraně osobních dat a ten je teď v parlamentu České republiky. Říkám ano možnosti využití informačních technologií pro styk s úřady státní správy, popřípadě samosprávy. Na druhou stranu musí existovat i účinná ochrana osobních dat.

Cloud 22 temata

(js) Jsou tu obavy, že aplikace informačních technologií do státní správy povede k nárůstu nezaměstnanosti. Jak to řešit?
V okamžiku masivního rozšíření informačních technologií dojde k přeskupení v rámci pracovního trhu a bude to mít velký vliv na změnu kvalifikace lidí. Tato problematika by měla být řešena v součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí a zároveň ministerstvem školství. Částečně se tím zabývá státní informační politika. Je to úskalí, které s sebou přináší jakákoliv inovativní politika.

Jasna Sýkorová