Hlavní navigace

Britská digitalizační kampaň a sdružení Digital UK

27. 7. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Autor: 118483
V České republice zatím kampaň k digitalizaci probíhá pouze na území Domažlicka jako prvního vypínaného regionu. Celostátní akce ale teprve přijde. Ve Spojeném království už mají start masivní kampaně k digitalizaci za sebou. Od Británie se v tomto ohledu můžeme ledasčemu přiučit.

Digitální televizní akční plán

Ve Spojeném království předcházelo startu informační kampaně k digitalizaci pěl let úvah a příprav. V únoru 2001 britská vláda vydala dokument Příležitost pro všechny v měnícím se světě (Opportunity for all in the world of change), ve kterém uvedla: Naším cílem je mít ve Spojeném království nejdynamičtější a nejkompetitivnější trh pro digitální televizi v G7, a to měřeno nástupem, možností výběru a cenou. Materiál rozdělil první část vládní strategie do čtyř bodů:

  • sezvat dohromady klíčové veřejné subjekty i soukromé investory a vytvořit s nimi ucelený akční plán digitalizace;
  • spolupracovat s vysilateli a dalšími na zahájení série projektů digitální televize v roce 2001 a dát tak zúčastněným příležitost k tomu, aby se podíleli na budoucím vývoji;
  • spolupracovat s vysilateli na podněcování veřejnosti k porozumění výhod, které může digitalizace nabídnout;
  • spolupracovat s průmyslem na zajištění jasnějšího a více informativního označení výrobků a služeb pro digitální vysílání.

Vláda začala ještě na podzim pracovat na Digitálním televizním akčním plánu [PDF, 647 kB] společně s vysilateli, výrobci, prodejci a spotřebitelskými organizacemi a v lednu 2002 pak vydala jeho první verzi. Plán byl průběžně „odškrtávaný“ a doplňovaný o nové úkoly, aby se v říjnu 2004 dočkal poslední, 12. verze.

Komplexní škála informačních aktivit

Popsat v úplnosti, co všechno se ve Spojeném království odehrálo na podporu digitálního vysílání jenom v letech 2001 až 2004, by zabralo hned několik článků. Uvedeme si proto pouze několik nejzajímavějších aktivit.

Digitální televizní akční plán definoval komplexní strukturu Digitálního televizního projektu, do které patřila i Skupina pro tržní přípravu.

Mezi první úkoly této skupiny patřila koordinace srozumitelných informací pro vánoční prodej v roce 2001, naplánování a zahájení kampaně k digitalizaci na stanicích veřejnoprávní BBC i poskytnutí informací místním samosprávám a majitelům domů o nutných úpravách domovních a skupinových rozvodů pro distribuci digitálního vysílání. První bod, předvánoční koordinace, měl za cíl zlepšení dosud malého povědomí o digitální televizi mezi zákazníky. Skupina pro tržní přípravu se proto rozhodla přimět výrobce a prodejce k proškolení jejich zaměstnanců – s důrazem na prodavače. Spoluprací s průmyslem skupina zajistila, že údaje o digitalizaci byly zákazníkům dostupné prostřednictvím tradičních i nových médií. Vysilatelé navíc dostali zadání uvádět stručné a jasné vzkazy o možnosti přejít na digitální příjem. Hned na začátku činnosti celého Digitálního televizního projektu vznikly také webové stránky.

V průběhu dalších tří let splnila Skupina pro tržní přípravu řadu dílčích úkolů. Patří mezi ně sestavení strategického tržního a komunikačního plánu, práce na vládní kampani, výzkum diváckých potřeb, zavedení digitálního značení i podpora log digitalizace na spotřebním zboží nebo průzkumy trhu. Na podzim 2003 se z této skupiny vydělila jako samostatná Skupina pro komunikační strategii.

Komunikační strategie z roku 2004 měla tři části: vládní komunikaci, trénink a orientaci spotřebitele pomocí loga. Vláda oznamovala, proč dojde k vypnutí analogového vysílání a co je s tím spojené. Trénink se týkal zaměstnanců na prodejnách a techniků instalujících antény. A loga vznikla hned pro několik účelů. Mezi nimi nechyběl leták pro nákup nové televize nebo videa, logo pro výrobce a prodejce digitálních přijímačů, další pro antény a pro jejich technické pracovníky.

Digital UK

Základní logo britské digitalizace a jeho rozšiřující varianty.

Sdružení Digital UK a informační kampaň

V návaznosti na Digitální televizní akční plán vzniklo sdružení s cílem zabezpečit hladký přechod Británie na digitální vysílání. Sdružení zahájilo svoji činnost 13. dubna 2005 jako SwitchCo, později se přejmenovalo na Digital UK. Je to nezávislá organizace ustavená televizními vysilateli a provozovateli multiplexů, kterou doplňují zástupci výrobců techniky pro jednotlivé části digitálního řetězce. Sdružení úzce spolupracuje s britským regulačním úřadem Ofcom, s Ministerstvem pro kulturu, média a sport a také s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

SwitchCo dostal do vínku tři základní úkoly:

  • komunikaci s veřejností o přechodu na digitální vysílání, která má zajistit, že se každý dozví, co se děje i co a kdy bude potřebovat za výbavu;
  • spolupráci s výrobci televizní techniky, prodejci, provozovateli digitálních platforem i se spotřebitelskými organizacemi na ověření pochopení procesu digitalizace a na zisk podpory programu přechodu na digitální vysílání;
  • koordinaci zavádění zemské digitální televize po celém Spojeném království, region po regionu, podle plánu odsouhlaseného vládou.

Národní kampaň na podporu digitálního vysílání proběhla v Británii na jaře 2006, tedy v době před zahájením fotbalového mistrovství světa v Německu. Kampaň začala 5. května sérií upoutávek a informačních šotů o přechodu na digitální vysílání a jeho výhodách. Spoty se objevily na obrazovkách BBC i na komerčních stanicích. V televizi se objevil maskot robot Digit Al, a to nejen ve zvláštních reklamách věnovaných digitalizaci, ale i ve spotech firem jako Guiness nebo Sony. Divákům řekl o vypínání analogového vysílání a poradil jim telefon a web sdružení Digital UK. Do kampaně se kromě televize zapojit také rozhlas.

V regionální části zaměřené na oblasti Border, West Country a Wales, ve kterých dojde na vypínání analogové televize už v roce 2008 (nebo dokonce na podzim 2007), šla kampaň ještě dál. Každá ze tří milionů domácností tu dostala informační leták. Další údaje mohli lidé získat v obchodech a v národních poradních centrech.

Celkové náklady na projekt si vyžádaly 15 milionů liber (zhruba 620 milionů korun).

Digital Al je maskotem s mnohostranným použitím. Kromě stálého účinkování na webu sdružení Digital UK umí podržet ceduli se jménem regionu s končícím analogovým vysíláním nebo si zahrát ve vánoční reklamě.

Digit Al

Maskot britské digitalizace Digit Al.

Webové stránky sdružení Digital UK nabízejí jednoduchou a přehlednout pomoc všem zájemcům o digitální vysílání. Základními pomocníky tu jsou „směrovací registr“ digitalizace a průvodce přechodu na digitální příjem (Switchover assistant).

Obě asistenční okna pracují na stejném principu a žádají po divákovi znalost poštovního směrovacího čísla. „Směrovací registr“ po zadání PSČ zobrazí všechny digitální služby, které má zájemce v oblasti k dispozici. Samozřejmostí jsou rychlé kontaktní údaje i odkazy na další popis služeb. Průvodce přechodu na digitální vysílání umožňuje postupným kladením otázek, aby se výsledná tabulka zobrazila omezená jen na platformy a typy vysílání, o které má divák zájem. Web Digital UK také srozumitelně odpovídá na základní otázky spojené s přechodem na digitální vysílání jako: co se děje, proč se to děje, jak to probíhá a kdy a kde k tomu dojde.

Pomoc seniorům, postiženým a slepým

Ne pro každého Brita bude přechod na digitální vysílání snadnou záležitostí a hlavně starší a hendikepování lidé budou mít s novou technikou problémy. To si uvědomují britská vláda i sdružení Digital UK, a proto v září 2005 vzniklo Schéma pomoci (Help Scheme) pro skupiny obyvatel, které by mohly mít s digitalizací problémy.

Pomoc je zaměřená na lidi starší 75 let a na postižené. Součástí schématu je zajištění techniky a její instalace pro úpravu jedné televize na digitální příjem. Diváci mohou využít asistenčních služeb i po zapojení zařízení. Pomoc je poskytovaná zcela zdarma nejchudším domácnostem, další za ni platí střídmý poplatek. Program je financovaný z rozpočtu BBC. Pro účely pomoci lidem nad 75 let a k lepšímu pochopení jejich situace ve Spojeném království slouží studie Rozmluva s lidmi nad 75 let [PDF, 473 kB] (Communicating with the over 75s).

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Shrnutí kampaně k digitalizaci v Británii

Přechod na digitální vysílání je v Británii chápaný jako komplexní proces a tak je řešená i příslušná informační kampaň. Ačkoli je ve Spojeném království silná konkurence satelitního a zemského vysílání, kampaň k digitalizace je pro všechny subjekty na trhu společným úsilím. Roli v této jednotě má bezpochyby dlouholetá příprava a konzultace mezi vládou, soukromým i veřejným sektorem. Sdružení Digital UK má s logem britské digitalizace, které je spojováno s produkty, službami i prodavači a technickými pracovníky, i s robotím maskotem Digit Alem nakročeno k úspěšnému průběhu přechodu na digitální vysílání dle vládního harmonogramu. Mediální kampaň je technologicky neutrální a doplňují ji kvalitní internetové stránky.

Převzato z autorovy diplomové práce „Přechod na digitální vysílání z pohledu televizního diváka“ s podtitulem „Jak přijímá technologickou změnu publikum v ČR a ve Spojeném království?“ obhájené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy letos v červnu.

Měla by v Česku vzniknout obdoba sdružení Digital UK?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).