Hlavní navigace

Centrum roste jako z vody

23. 6. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nejmladší český portál Centrum v květnu překvapil poměrně rozsáhlou reklamní kampaní, na jakou jsme zatím nebyli zvyklí. Pokusil jsem se proto zhodnotit, nakolik se tato kampaň projevila v jeho návštěvnosti - a při té příležitosti se zamyslet nad tím, jak si v posledním roce vedly všechny tři hlavní portály.

Nejmladší český portál Centrum v květnu překvapil poměrně rozsáhlou reklamní kampaní, na jakou jsme zatím nebyli zvyklí. Pokusil jsem se proto zhodnotit, nakolik se tato kampaň projevila v jeho návštěvnosti – a při té příležitosti se zamyslet nad tím, jak si v posledním roce vedly všechny tři hlavní portály.

Musím se přiznat, že můj první pohled na kampaň Centra byl poněkud skeptický. Především mi nepřišla příliš vtipná ani zajímavá a navíc měla nulové cílení, což je při dnešním rozšíření Internetu poměrně drahý luxus: abyste oslovili jednoho uživatele Internetu, musíte zasáhnout (a zaplatit) i deset dalších lidí, kteří o něm nic nevědí. Na druhou stranu již v květnu jsem předvídal, že k dramatickému nárůstu návštěvnosti nedojde, ale rozhodně se posílí značka a image Centra jako „velkého hráče“.

Povědomí o Centru, které podle zprávy TNSM v dubnu znalo jen necelých 50 procent lidí na Internetu, se nepochybně zvýšilo; přesná čísla by nám snad mohlo poskytnout nějaké aktualizované vydání citované zprávy, vinou minulého zkreslení ve prospěch Seznamu (psali jsme o něm na Lupě) však bude porovnávání tak jako tak obtížné. Zatímco však tato čísla chybí, čísla, týkající se návštěvnosti, jsou už k dispozici – tento týden byla totiž zveřejněna definitivní zpráva o auditu za měsíc květen.

Centrum dosáhlo v květnu dobrého výsledku, v oblasti unikátních IP adres (za měsíc) vyrostlo o 32 procent, zatímco Atlas jen o 11 a Seznam dokonce jen o 8 procent. Ještě výraznější růst zaznamenalo v počtu shlédnutých stránek, kde se vyšplhalo dokonce o 47 procent oproti 12, resp. 10 procentům konkurence. Co je důležité, Centrum se poprvé umístilo na prvním místě i v absolutních přírůstcích.

Pokusil jsem však jít ještě o něco hlouběji a podíval jsem se, jak se podle auditu vyvíjela návštěvnost všech našich portálů od minulého října do dnešních dnů. Záměrně jsem vybral jako počáteční bod říjen, protože Centrum sice startovalo již v září, ale jednak mu podle auditu chybělo několik dní, takže by se srovnání provádělo obtížně, jednak teprve v říjnu došlo ke sloučení všech služeb Seznamu do jedné položky, jak to známe dnes. Vývoj je poměrně hezky vidět z následujících grafů, které připravil kolega Mirek Zeman:

Vývoj podle unikátních IP adres

Vývoj podle zobrazených stránek

Jak je vidět, všechny tři portály v tomto období výrazně rostly – celkově o 50 procent v unikátních IP adresách a o 81 procent ve stránkách. Patrná je také relativní ztráta Seznamu – přestože v absolutních číslech rostl nejvíce (efekt sněhové koule), procentuální podíl ztrácel. To je samozřejmě výsledkem výrazně expandující konkurence, které Seznam zatím není schopen čelit rozvojem svých služeb a vlastně ani marketingem.

Zajímavé jsou také údaje v následující tabulce, která zachycuje celkový růst návštěvnosti u jednotlivých portálů mezi říjnem loňského roku a letošním květnem:

Portál Rozdíl v unikátních IP adresách      %      Rozdíl ve stránkách      %     
Seznam 50.375 36 % 13.304.231 42 %
Atlas 38.476 49 % 12.559.605 152 %
Centrum 38.016 109 % 10.033.187 248 %

Tabulka znovu potvrzuje, že v absolutních číslech stále roste nejrychleji Seznam, ale zároveň s tím ztrácí podíl na trhu, protože ostatní rostou relativně rychleji. V počtu zobrazených stránek si poměrně dobře vedl také Atlas, nicméně vzhledem k relativně nižšímu růstu IP adres to osobně přisuzuji zejména rozrůstání tohoto serveru do šířky, tj. rozšiřování nabídky různých služeb. Jasným skokanem roku je Centrum, které si vedlo dobře v obou veličinách, což by ovšem samo o sobě nestačilo: z nuly se v procentech vždycky roste dobře. Důležitější je, že vzdor svému handicapu (nulová výchozí pozice) dokázalo Centrum srovnat krok se svými konkurenty i v absolutních přírůstcích a přestože je i podle nich stále až třetí, zaostává jen o málo. Pokud by tento trend pokračoval, zanedlouho by si zřejmě jeho autoři mohli odškrtnout první cíl: dohnání a předehnání Atlasu.

cyber-obecný tip

Tak jednoduché to však zase nebude, žádný z portálů nespí a všichni se snaží utrhnout co největší koláč. Jisté je však jedno: nic není definitivní a nikdo nemá svojí pozici jistou navěky.

Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.