Hlavní navigace

České firmy objevují virtuální svět Second Life

22. 7. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Na ostrově s názvem Bohemia, který byl vybudován pro české a slovenské uživatele online hry Second Life, najdete velkou budovu telekomunikačního operátora Telefónica O2. Není tam však jediná: do virtuálního světa postupně vstoupilo hned několik českých firem. Vyplatí se jim to?

Virtuální online hru Second Life používalo každý měsíc v roce 2007 průměrně 84 637 platících uživatelů z celého světa. To není na první pohled příliš mnoho, když uvážíme, že online 3D hru World of Warcraft hrají a platí dva miliony Evropanů, celkem 2,5 milionů Američanů a zhruba pět milionů hráčů z Asie. Celkový počet zaplacených uživatelských účtů dosáhl od roku 2004 deseti milionů. Jenže „druhý život“ můžete využívat zcela zdarma, bez nutnosti registrace placeného účtu. Lidem nic nebrání vytvářet neomezený počet postav, které slouží k testování anebo začátku nového „života“ pod jinou alternativní identitou. Provozovatelé Second Life v době psaní článku uváděli celkový počet 14 433 775 zaregistrovaných uživatelů. V tomto čísle se skrývají mrtvé duše neaktivních lidí, testovací účty na zkoušku nebo již zmíněné další identity patřící jednomu člověku.

Jedny z poslední oficiálních statistik s údajem o unikátních uživatelích, zveřejněných provozovatelem hry v září minulého roku, udávají 6,7 milionů jedinečných registrací Ani tato hodnota nám neřekne nic o pravidelných návštěvnících virtuálního světa. Počty přihlášených aktivních obyvatel včetně alternativních účtů zveřejnili provozovatelé v lednu a březnu letošního roku. V tyto měsíce strávilo ve virtuální realitě více než hodinu průměrně 543 932 obyvatel Second Life. Čechům a Slovákům zatím stačí zřejmě jejich první život, a tak je ve hře potkáte spíše vzácně. Statistiky za březen přiznávají České republice 1647 aktivních uživatelů (0,30 % z celkového počtu obyvatel) a jen 444 aktivních Slováků. V rámci Evropské unie se mnohem více na počítačích spouští Second Life v Německu (44 908 aktivních hráčů) a Velké Británii, kde je o tisíc aktivních obyvatelů více než u našich nejbližších sousedů.

SecondLife 1

Češi a Slováci se pohybují především na dvou ostrovech – Valuta a Bohemia. Oba ostrovy se liší i svým vznikem a způsobem vlastnictví. Majitel Valuty si plochu pronajímá, vlastník ostrova Bohemia investoval do pořízení celého ostrova. Komunitě místních uživatelů se také nevyhnuly spory; oba ostrovy proto spolu příliš nespolupracují a na mnoha různých veřejných diskusích si můžete přečíst různě vážná obvinění včetně informace o chystaných soudních sporech a trestním oznámení. Česká Bohemia se také snaží co nejvíce udržet uživatele na svém ostrově. Místní pravidla proto zakazují bez předchozí domluvy využívat například blogy nebo diskuse na SecondLife.cz pro lákání uživatelů na konkurenční projekty. Rozdíl je vidět v přístupu k reklamě. Československé město Valuta je méně komerční a na firmy z reálného světa nenarazíte. Naopak na druhý ostrov přilákal desítky různě velkých společností a institucí.

Postavte si virtuální firmu

Při přípravě článku jsme zaměřili svojí pozornost na Bohemii, kde se každý den podle našeho vlastního zjištění pohybuje přibližně 15 – 40 přihlášených uživatelů. Závisí to na pořádaných akcích, prázdninách, svátcích a dokonce i času. Největší špička nastává po 17:00 a trvá až do pozdních večerních hodin. Provozovatel ostrova uvádí optimističtější čísla: až do současnosti se celkově registrovalo zhruba 40 tisíc Čechů a Slováků. Z nich je aktivních přibližně 10 – 15 %. Kromě oslovení potenciálních zákazníků přímo ve hře je ještě možné zacílit reklamu na portál SecondLife.cz s návštěvností 10 tisíc unikátních IP adres měsíčně a e-mailovým zpravodajem zasílaným na 13 tisíc adres. Především při pohledu na nízká čísla aktivních uživatelů se může zdát těžko uvěřitelné, proč firmy investují do výstavby neexistujících budov a kanceláří skutečné peníze a čas. Z odpovědí oslovených firem však vyplývá, že je zatím hlavním důvodem účasti firem publicita v médiích. Výhody nebo nevýhody působení ve virtuálním světě ovšem čeští novináři zatím příliš neověřují. Zahalena tajemstvím zůstává třeba přítomnost jednoho z nejstarších vědecko-výzkumných zařízení v podobě Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Jeho ředitel Karel Kosař odmítl na zaslané dotazy odpovědět s odkazem na „citlivé informace“. Vůbec se tedy nedozvíme, proč je pro ústav důležité ukázat laikům, jak se připravuje a vaří pivo.

Mnohem sdílnější byl zástupce Regionální knihovny Karviná, která se ve virtuální realitě otevřela začátkem července letošního roku. Jednu část nákladů tvořily výdaje na vytvoření budovy, programování a vybavení. Knihovna bude ještě každý měsíc platit blíže neupřesněnou částku za pronájem prostoru na českém ostrově. Cílem je oslovit co největší počet lidí, které chceme seznámit s našimi službami a tím zvýšit návštěvnost skutečné knihovny, popisuje Roman Rybický, vedoucí informatiky Regionální knihovny v Karviné. Na místě jsou v pracovní dny knihovnice, jejichž úkolem je odpovídat na dotazy. Plány do budoucna počítají s 3D katalogem knih, CD, DVD s ukázkami hudby nebo řešeršemi knih. Jak hodnotí dosavadní působeni? Na hodnocení si máme ještě počkat. Samotnou knihovnu zatím virtuálně poctilo návštěvou 377 obyvatel. Prostředí Second Life skýtá další možnosti a nemusí být dalekou budoucností, ze bude platit: firma, která nemá prezentaci ve virtuálním prostředí, neexistuje, dodává Rybický.

SecondLife 2

Kromě návštěvy knihovny můžete skončit také na policejní stanici nebo o pomoc požádat dobrovolníky z řad hráčů, kteří si na sebe v určitou dobu oblékají uniformu policie a poskytují lidem živou podporu. Policie České republiky si v kolonce výdajů do Second Life eviduje každý měsíc 2000 Kč, přičemž zřejmě z této částky jsou vypláceny odměny již zmíněným dobrovolníkům. Provozovatel českého ostrova také vytvořil kopii policejní budovy. Ta je součástí propagace projektu modernizace policejních stanic. Vytvoření virtuálních postav policistů a tvorba ukázkové stanice stála majitele ostrova Bohemia méně než 40 tisíc korun. Chystají se ještě různé kurzy a přednášky zaměřené na práci policie a prevenci.

S přednáškou ve virtuální realitě mají zkušenost také zástupci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Přímý vliv na zájem uchazečů o studium sice nebylo možné zjistit, proděkan pro pedagogiku Dan Šťastný nicméně akci hodnotí kladně. Nakolik se na základě akce přihlásilo lidí, je těžké posoudit: Vliv na naši úspěšnost je velmi obtížně kvantifikovaný. Počet uchazečů se sice zvýšil o zhruba 10 procent, ale k tomu došlo i předtím včetně jiných škol. Nicméně věříme, že to svůj vliv mohlo mít, zvláště s ohledem na skutečnost, že mezi uchazeči může být relativně velké procento Second Life gramotných lidí. Náklady na uspořádání setkání s názvem „Den otevřených dveří“ opět pokryl provozovatel ostrova.

Mezi další veřejnoprávní instituce patří Český rozhlas. Ten se zaměřil na zviditelnění gorilí „reality show“ Odhalení, umožňující sledovat online pomocí webových kamer život v pavilonu goril. Při putování Bohemií můžete poslouchat Rádio Wave. Otázky nákladů a další plány jsou neznámé. Podobně se nevyjádřilo ani vydavatelství počítačových časopisů Burda Communications, s.r.o., jehož časopis Level má na ostrově malou kancelář. Výdaje nechtěl vyčíslit ani tiskový mluvčí Raiffeisenbank.

(Pozn. red.: dodatečně po vydání článku nám poskytl informace Martin Bach z časopisu Level: „Částka je to poměrně nízká, její přesnou výši bych nerad prozrazoval, ale pohybuje se v řádu tisíců korun. Účast Levelu v SL je aktuálně čistě formální. Původně jsme měli plány naši virtuální redakci více využívat, například k publikování trailerů na videa připravovaná redakcí pro Level DVD, případně k setkání čtenářů. Poté jsme ale zjistili, že se české město v SL nerozvíjí tak, jak jsme čekali a naši čtenáři navíc upřednostňují spíše informování a poutání přes klasický web. Přeci jenom, jsou to spíše hráči a SL jak známo není ani příliš hra.“)

Vybudování pobočky jsme zajišťovali z velké části vlastními silami, jedná se o aktivitu dobrovolníků v jejich volném čase, náklady tedy nebyly nijak závratné, tvrdí za banku Tomáš Kofroň. Na náměstí je umístěna pobočka s terminálem pro zanechání vzkazu. Tím však veškerá prezentace končí, na „pobočce“ nenajdete žádné zaměstnance ani poradce vybrané z běžných uživatelů ostrova. Zákon totiž zakazuje prodávat tímto způsobem bankovní produkty. Úspěšnost ani návštěvnost virtuální banka nijak neměří, další působnost ovlivňuje případná budoucí možnost nabízet reálné bankovní služby.

Desítky tisíc za druhý život

Naproti žluté bance stojí česká hospoda značky Staropramen. Za svoji přítomnost společnost Pivovary Staropramen, a. s., utratila desítky tisíc korun. Polovinu z této částky tvoří poplatky za provoz. Výsledek? Ve virtuální hospodě se pořádaly turnaje v dámě a šachách, občas si tam někteří obyvatelé povídají, ale někdy je tam zcela prázdno. Dan Musialek z marketingového oddělení shrnuje zkušenosti firmy takto:

Účast v Secondlifu měla vedle avatarů velký ohlas také v médiích, kde byla dávána do souvislosti s naší aktuální kampaní Kdy jsi naposledy udělal něco jinak. Hodnota článků v médiích vysoce převážila vynaložené náklady, viz například reportáž v pořadu Média a svět. Podobnou částku ročně investuje poskytovatel webhostingu a serverhostingu Ignum. Zatím se jednalo převážně o pokus v podobě vybudování virtuální serverovny. Firma také využívá virtuální svět k občasným schůzkám, ale návštěvnost své počítačové serverovny nijak neměří. Do budoucna v této věci nic nechystáme. Sami rádi uvidíme, jak se světu SecondLife povede, ať už třeba v souvislosti s nedávno zahájeným obdobným projektem od Google, myslí si Marek Erneker, výkonný ředitel Ignumu.

SecondLife 3

Výrazně je vidět v rámci ostrova Bohemia ještě telekomunikační operátor Telefónica O2. Společnost investovala do pořízení velké budovy, učebny v níž probíhají školení, telefonních budek na náměstí, firemních automobilů a dalších drobností. Dva běžní uživatelé se navíc jednou za čas přihlašují jako pánové 11 a 88. Jedná se o netradiční zviditelnění informační linky 1188 a úkolem těchto lidí je poskytovat ostatním rady. Logo O2 lze také vidět na informačních panelech. Cena za tento typ prezentace byla podobná jako vytvoření středně velkého marketingového webu. Podle Roberta Haase ze společnosti Symbio by se tyto náklady mohly pohybovat kolem 400 – 500 tisíc korun.

Naše další plány se ubírají směrem rozvoje podpory i mimo svět Second Life, tedy na oblast Internetu, abychom mohli odpovídat i na dotazy lidí, kteří do virtuálního světa chtějí vstoupit, ale neví jak. Rádi bychom ve spolupráci s provozovateli serveru SecondLife.cz vytvořili sérii videoprůvodců na Ochutney.cz a připravujeme i další aktivity, prozrazuje plány Mirka Dvořáková ze společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Virtuální svět lze využít i pro získávání zájemců o výzkumy. Analytická společnost MillwardBrown zaplatila za zřízení kanceláře na náměstí částku nepřesahující dvacet tisíc korun. Pravidelně platí udržovací poplatek v řádu jednotek tisíců měsíčně. Občan Bohemie se v jejich prostorách může přihlásit k vyplňování výzkumů nebo se stát zcela pravidelným respondentem. Za svůj čas potom obdrží odměnu 200 lindenů, což je virtuální měna Second Life. Takto získané peníze může hráč utratit v obchodech nebo si je podle aktuálního kurzu převést na skutečné peníze. Mimo jinak obtížně oslovitelnou cílovou skupinu je cílem ukázat odlišnost od konkurence.

Značky vstupující do virtuálního prostoru tak dávají najevo svoji ochotu odklonit se od tradičních komunikačních kanálů a promlouvat i k zatím minoritním skupinám. Tím dávají najevo svoji technologickou převahu a vizi do budoucna, vysvětluje Jaromír Chaloupek, Business Development Manager společnosti Millward Brown Czech Republic. Chtělo by se dodat, že vstupem do Second Life může firma dát najevo i svoji finanční převahu. Finanční skupina J&T si totiž koupila rovnou celý vlastní ostrov, takže náklady dosáhly desítek tisíc. Průběžná údržba stojí „jen“ další tisíce. Na ostrově později vyrostla věrná kopie budovy J&T Banky a velký stadion AC Sparta.

MM socky3

Vyplatí se tedy vydávat desítky tisíc za oslovení skupiny 15 – 40 lidí, kteří pravidelně žijí své druhé životy online? Osobně se domnívám, že nikoli. Účast v rámci Second Life může mít svůj význam spíše v tom, že společnost tak demonstruje svou moderní tvář a visionářský pohled do budoucnosti, nesouhlasí s využitím virtuálního světa Robert Haas, marketingový odborník a výkonný ředitel společnosti Symbio. Přínosem až do současnosti tedy mohla být i následná publicita v médiích.

V loňském roce jsme s firmami využívali převážně mediálního zájmu a stanovené cíle byly splněny, leckdy i s velkou rezervou. S partnery, kteří chtějí do Second Life vstoupit v současné době, si již cíle definujeme podle aktuálního stavu, upřesňuje Martin Dvořák, ředitel firmy beVirtual, s.r.o., která spravuje český ostrov. Jinak se na přítomnost v tomto virtuálním světě musíte dívat i ve chvíli, kdy chcete oslovit zákazníky ze zahraničí. Potvrdí vám to pohled na statistiky využívání tohoto online světa v ostatních zemích. Potom může být váš virtuální pozemek v podstatě jiným druhem reklamy.

Účastníte se Second Life?

Autor článku

Autor poskytuje poradenství v oblasti internetového marketingu pro živnostníky, malé a střední firmy.