Hlavní navigace

České portály: mission impossible

16. 2. 2006
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 29
Kdybyste účastníkům konference Web 2.0 v San Francisku vyprávěli o portálech v České republice a jejich strategickém rozvoji, asi by to vyvolalo pramálo zájmu. Předvídat jejich budoucnost je asi stejně těžké jako předvídat pravidelný roční tah lososů a nebo to, že po létě a podzimu přijde zima. Radost by měli pouze fatalisté věřící v nezlomnost osudu. Konečně by dostali do rukou pořádný důkaz.

Globální společnosti útočí

Rok 2005 a první měsíce 2006 byly přímo nabity událostmi. Některé z nich byly viditelné a některé zůstaly skryté. Yahoo slovy finanční ředitelky Susan Decker zamávalo bílou vlajkou a vzdalo se své další účasti na dobývání trhu vyhledávání.

„Nepovažujeme za rozumné domnívat se, že bychom mohli příliš získat z podílu, který má Google. Našim cílem není být jedničkou ve vyhledávání na Internetu. Budeme velice šťastni, pokud si udržíme náš podíl,“ prohlásila Susan Decker.

Možná se není ani čemu divit. Ve vyhledávání Yahoo pokleslo za rok 2005 o osm procent a Google za stejné období vyrostl o 13 procent. Nyní je to 19 : 60 pro Google.

Časy se ale začínají měnit i na technologické úrovni. Rok 2005 byl prvním rokem, v němž došlo k širšímu naplnění vizí Tima O’Reallyho a s Web 2.0 se začínáme setkávat stále častěji a častěji. Inspirující byla také návštěva Raymonda Kurzweila v laboratořích Google. Raymond je vizionář, člověk, který stál u vzniku OCR (optical character recognition), odborník na syntézu a rozpoznání hlasu. Mimo jiné je také autorem knih Věk inteligentních strojů a Singularita není daleko.

Raymon velice ocenil věrnost automatického překladu Google z angličtiny do farsi (perština) a přirovnal ho kvalitativně k překladu lidského tlumočníka. Zarážející je jediná věc, a to, že z týmu, který v Google tento překladač vyvíjí, nikdo neumí farsi…

Když jsem ke konci roku 2004 psal příběh SearchEngineWars: Epizoda I, nová naděje, domníval jsem se, že obdobné technologie nebude mít Google dříve než v roce 2008.

Aby toho nebylo dost, z překvapení nevycházel ani Microsoft. A tak kromě gigantické reorganizace celé společnosti uviděla světlo světa idea Live.com. Zbraň, která má porazit Google? Dost možná, ale zatím spíše plno slov a málo skutků. Ale jak se říká: dočkej času jako husa klasu. Uvidíme, jaký bude Office Live.

Jaký to vše bude mít vliv na ČR? Když Google uzavíral partnerství s NASA, bavil jsem se o tom s jedním zaměstnancem nejmenovaného tuzemského portálu. Reagoval slovy: No, my můžeme uzavřít spolupráci leda s petřínskou rozhlednou. Bohužel tím přesně vyjádřil hranice, které nám dává republika.

Z českých luhů a hájů

Na českém Internetu se mezi portály nic zásadně strategického neudálo. Tedy nic viditelného. Všichni si drží svůj podíl unikátních uživatelů, nikdo nějak dramaticky neztratil a nikdo stejně tak ani nezískal. Klid a mír – zdá se. Pravda je taková, že ve skutečnosti obrovsky strategicky vyrostl Seznam. Největší zamyšlení by to mělo vyvolat u Centra. Rok 2006 je totiž možná prvním rokem, v němž by Seznam mohl plně financovat sto procent ročního obratu Centra. A to je věc, která za zamyšlení stojí. Ale pojďme se nejprve podívat do minulosti.

Prognóza z roku 2004

Někdy v polovině roku 2004 jsem začal sbírat veškerá dostupná data, která ovlivňují nebo by mohla ovlivňovat vývoj portálů a množství jejich uživatelů. Na základě znalosti vývoje minulého a odhadů toho, co by se mohlo stát, jsem vytvořil prognózu dalšího vývoje návštěvnosti hlavních portálů. Použita byla data z iAuditu, Českého statistického úřadu, Ministerstva informatiky ČR, výzkumy a materiály Evropské unie a dalších subjektů. Byl by jich docela pěkný výčet. Cíl byl jediný: určit potenciál Atlasu, Centra a Seznamu a jejich další vývoj.

Dal jsem dohromady údaje o návštěvnosti, penetraci Internetu, demografii i vývoji demografie v ČR a mnoho dalšího. Z výstupů bylo zřejmé, že ze subjektů, které byly v té době na trhu, má potenciál nějaké strategické iniciativy Seznam.cz a Centrum.cz. Google jsem záměrně vyloučil z formálních důvodů – o jeho vývoji je velice těžké udělat si obrázek s ohledem na dostupnost relevantních dat o návštěvnosti.

Výstup se tedy omezil nakonec na jeden jediný graf, který prezentoval vývoj podílů Seznamu a Centra. Na neoznačené ose Y je počet uživatelů, na ose X pak jednotlivé roky. Jednotkou uživatele je jakýsi „transformovaný uživatel“. Jedná se o přepočet snažící se srovnat několik historických metodik určených k měření uživatelů.

portaly 8
Zdroj dat: NetMonitor.cz

Osa Y není popsána z jednoduchého důvodu a tím je, že „transformovaný uživatel“ není přímo porovnatelný s uživatelem, který dává k dispozici jakýkoliv audit, a to včetně iAuditu a nebo NetMonitoru. Nicméně měl by se jim blížit. Každá čára na ose Y představuje něco kolem milionu uživatelů. Důležitý je ovšem trend, ne absolutní hodnoty. „Schod“ v roce 2007 je zkreslení dané výpočtem.

Co v grafu můžete vidět a proč to tak nebude?

Zvýšení efektivity práce

Kromě dostupných dat jsem tehdy vycházel i z několika předpokladů. Prvním z nich byla příležitost pro zvýšení produktivity práce v období let 2004 a 2005. Potenciál k tomuto mělo v tu dobu prakticky pouze Centrum.cz. Projevilo by se to na rychlosti produktového vývoje a zvýšení tržního podílu v řádech několika procent v horizontu asi dvou let.

Bohužel tento předpoklad se nepotvrdil a Centrum.cz o tuto příležitost přišlo. V tuto chvíli tuto kartu má na straně Seznam, který je na jednoho člověka schopen dosahovat vyššího obratu i zisku. Z tohoto pohledu je nejefektivněji fungujícím portálem v ČR a svoje postavení upevňuje.

Počínaje rokem 2006 pouhé výšení efektivity práce oproti předchozím letům nepředstavuje strategickou výhodu, ale pouze nezbytnou nutnost pro další přežití. Je to způsob, jak se nezačít propadat.

Ztráta strategické iniciativy Atlasu

Atlas.cz byl z finální prognózy vyňat z jednoduchého důvodu, a to předpokladu, že jeho síly nebudou dostačující na to, aby měly nějaký významnější vliv na zbývající portály a že jeho strategická iniciativa bude velice malá. Tento předpoklad se v zásadě potvrdil.

Osobně se nedomnívám, že by se to mohlo změnit, ale nechť nás Atlas překvapí sám.

Přiblížení se maximální penetraci Internetu v ČR

Předpoklad zatím nemohl být potvrzen, jelikož odhad doby spadá do let 2007 a 2008. Nad těmito čísly poměrně váhám. Přitom pro celou prognózu jsou kritické, a to z jednoduchého důvodu – dosažení této hranice povede ke zvýšenému konkurenčnímu tlaku. V tuto chvíli začínají být zatím pomalu saturovány pouze některé portálové produkty – zejména ty, které souvisí s firemními databázemi. Zde dojde pravděpodobně v následujícím roce až dvou ke zpomalení růstu.

Vliv globálních společností

Hlavní vlna vlivu globálních společností typu Gogole, Yahoo a další byla předpokládána v letech 2007 až 2008 nejpozději. Ačkoliv tato doba nenastala, je již zřejmé, byť jen na kusých datech, že podíl síly a pozice minimálně Google v ČR roste. Google do regionu střední Evropy nenápadně vkročil, ale jeho aktivity zde zatím nemají navenek nijak systematický charakter.

Vstup Yahoo je otázkou a existují příznaky, že tuto možnost zřejmě zvažuje. S ohledem na to, že Střední Evropa nepatří ke klíčovým trhům, nečekal bych v této oblasti nic dramatického. V každém případě vstup globální společnosti by i tak neměl na současné portály okamžitý obchodní dopad. To, co by jim hrozilo, by bylo velice podobné například situaci, v níž se nachází na zcela jiném trhu Novell, někdejší síťová velmoc.

Ze všech nejlépe je chráněn Seznam, a to především silou své značky. Už méně produktově, jelikož jeho produkty nejsou až tak odlišné od konkurence. Pro ostatní portály by ovšem takový vstup znamenal jednoznačný konec jejich produktového zaměření na „všechny uživatele“. Vliv globálních společností nebyl do prognózy finálně zahrnut pro nedostatek důvěryhodných dat.

Jak to tedy je?

Pokud se podíváte na unikátní uživatele Atlasu, Centra nebo Seznamu, zjistíte, že jejich vzájemný poměr se přes veškeré deklarace minimálně od roku 2004 nijak zásadně nemění. V rámci některých období dochází k mírným posunům, které jsou pak zase o několik měsíců později srovnány, a lze tedy bez obav říct, že konkurenční boj portálů v ČR ze všeho nejvíce připomíná večerní hladinu jezera, v níž se odráží zapadající slunce, a nikde ani jedna vlnka.

Pojďme se podívat na výběr některých zajímavých grafů, kde je potenciál na něco akčnějšího. Předem varuji, že je to výběr a že bez celkového kontextu úsudky mohou být chybné. O tom, že to není nic těžkého, jsem psal minule.

portaly 6
Zdroj dat: NetMonitor.cz

V grafu stojí za povšimnutí zejména růstový potenciál Seznamu, který je v tuto chvíli vyšší než u ostatních portálů. Teprve někdy o prázdninách uvidíme, zda to není jen sezónní jev.

Zajímavý je vývoj podílu Atlasu, který je silně stabilizován. Jinými slovy stagnuje. Největšího růstu jasně dosahuje Seznam.cz.

Freemail

Pro každý portál je velice důležitý e-mail. Důvod je jednoduchý: vysoká loajalita jeho uživatelů. Bohužel data jsou dostupná pouze pro e-maily Centra s Seznamu:

portaly 1
Zdroj dat: NetMonitor.cz

Jak vidíte, i zde Seznam má poměrně jasný růstový trend.

Komunitní služby

Komunitní služby jsou jednou z nejstrategič­tějších služeb do roku 2006. Zde jsem úmyslně vynechal ostatní konkurenty a pro zjednodušení srovnávám jen xChat Centra a Lide.cz od Seznamu. Aktuální výsledek bitvy vidíte na následujícím grafu:

Portaly 9
Zdroj dat: NetMonitor.cz

Povšimněte si, že Lide.cz si hned o několik procent polepšilo v průběhu pouhých tří měsíců.

Zpravodajství

Další zajímavou oblastí je zpravodajství. Tomu se budu věnovat dále v samostatném článku, ale přesto alespoň krátký pohled na vývoj v posledním roce. Do výběru jsem přidal iDnes, který je jednou ze špiček českého internetového zpravodajství. Nemohu si pomoci, ale mně by tam chyběl – portál neportál.

Jelikož však srovnatelná data Novinek jsou dostupná až ze závěru roku, zde je zatím nenajdeme.

portaly 5
Zdroj dat: NetMonitor.cz

Jak vidíte v porovnání Centrum zpravodajství vs. iDnes, Centrum si dočasně, ale velice významně polepšilo. Důvod? VyVolení. Zajímavé je ale i to, že celkově Centrum Zpravodajství pomalu roste a získává vůči iDnes navrch. To je ta dobrá zpráva. To, že onen růst je přímo závislý na růstu celého portálu, už tak dobrá zpráva není. V tomto grafu to sice není vidět, ale skutečnost je taková.

Druhý moment je pro hloubavé: najděte místo, kde bylo spuštěno Aktuálně.cz. Ano, to je oříšek.

Mnohem zajímavější je však vývoj z poslední doby, kde již jsou i Novinky.cz:

portaly 4
Zdroj dat: NetMonitor.cz

Povšimněte si nástupu Novinek od ledna 2006. Docela fascinující jev. Ovšem je také spojen s růstem celého portálu Seznam.cz, s kterým jsou Novinky provázány.

To bylo několik letmých náhledů. Podrobnější grafy a srovnání se budou objevovat na Management Blogu. V tuto chvíli jsou nad rámec jakéhokoliv článku.

Grafy jsou k ničemu!

Původně jsem chtěl vyložit vše na záplavě grafů, ale popravdě řečeno, grafy jsou jen polotovar, který je možno použít pro přehled, poučení nebo obveselení. Podstata není vůbec v barevných grafech, unikátních uživatelích a dalších informacích, které jsou sice také důležité, ale nejsou tím hlavním.

Slova se mluví a voda teče. Pojďme se na to podívat z pohledu akcionářů. Představte si, že našetříte nějakou slušnou částku a budete ji chtít investovat do hypotetických akcií některého ze tří největších českých portálů.

Řekněme, že cena jedné akcie Centra bude poloviční oproti ceně za akcii Seznamu. Stejně tak jedna akcie Atlasu bude stát přesně polovic, co akcie Centra. Nyní je jen na vás vyjádřit svoji víru v úspěch každého z portálů, ať už s tím, co jsem napsal nebo nenapsal, souhlasíte, nebo nesouhlasíte.

Nyní musíte vybrat a dobře balancovat mezi efektivitou své investice a její rizikovostí.

BRAND23 Workshop

Nyní je to na vás. Komu svěříte svoji důvěru … a peníze?

Příště se podíváme podrobněji na zpravodajství.

Komu byste svěřili své peníze jako akcionáři?

Autor článku

Autor pracoval pro portál Seznam.cz. Zajímá se o vědu obecně, Internet, nové technologie, management, řízení procesů a služeb.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).