Hlavní navigace

Český Telecom podle Španělů: místo Berdára pan Smith

24. 6. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Španělský telekomunikační operátor Telefónica dokončil proces převzetí Českého Telecomu a na valné hromadě převzal faktickou kontrolu nad společností. Ve čtvrtek byla jmenována nová dozorčí rada, která vzápětí rozhodla o novém šéfovi Českého Telecomu. Od 23. června tuto firmu řídí Jaime Smith. A kdy bude Český Telecom a Eurotel přejmenován?
Faktickým převzetím vlády nad Českým Telecomem byla definitivně dokončena jedna z nejdelších českých privatizací – kterou jsme sledovali i zde na Lupě (např. 82,6 miliard korun za Český Telecom – moc, nebo málo?, Privatizace Telecomu: začneme s přímým prodejem a další). Končí tak kapitola, kdy se státem ovládaný Český Telecom zmítal v často protichůdných zájmech, doufejme, že také tímto končí doba, po kterou český stát této firmě poskytoval ať již oficiální, nebo neoficiální výhody. Český Telecom se samozřejmě bude v plně soukromých rukou chovat čistě tržně, což v podstatě činil doposud, ovšem jiná by měla být situace u firmy, která se snaží maximalizovat svou hodnotu pro prodej, a jiná u firmy, která má „koncového“ majitele, který se hodlá dlouhodobě věnovat rozvoji firmy. Pevně doufejme, že tento rozdíl zaznamenají jak zákazníci, tak případně další obchodní partneři společnosti.

Pěkně rychlá privatizace

Pokud máte v paměti několikeré pokusy o privatizaci Českého Telecomu, je nutné konstatovat, že tento poslední a úspěšný pokus o prodej 51,1% státního podílu byl poměrně rychlý a vcelku bez větších excesů. Zde je krátká časová rekapitulace:

 • 8. prosince 2004: Vláda rozhodla o postupu privatizace, v první fázi nabídne státní podíl v přímém prodeji nejvyšší nabídce.
 • 21. ledna 2005: Do tohoto dne se mohli zájemci registrovat a získat informační memorandum. Zájem o privatizaci mělo celkem deset společností nebo konsorcií.
 • 3. února 2005: K tomuto dni bylo nutné podat předběžné nabídky, podalo je pět firem a konsorcií: Blackstone/CVC/Pro­vidence (později s France Telecom), PPF/J&T/InWay (později s Tiscali), Belgacom, Swisscom a Telefónica. Všech pět zájemců postoupilo druhého kola.
 • 29. března 2005: Až do tohoto data bylo možné podávat závazné nabídky – tu ze společností, které postoupily do druhého kola, nepodalo jen konsorcium vedené PPF kvůli neshodám při due diligence v ČTc.
 • 31. března 2005: Meziresortní komise pro privatizaci Českého Telecomu posoudila závazné nabídky zájemců a doporučila společnost Telefónica s nabízenou částkou 82,623 mld. korun jako vítěze výběrového řízení. Na druhém místě byl Swisscom se 79,249 mld. korunami, na třetím Belgacom s nabízenou cenou 67,481 mld. korun. Nabídka konsorcia zahrnující France Telecom nebyla vůbec otevřena, neboť nebyla v souladu s požadavky výběrového řízení.
 • 6. dubna 2005: Vláda ČR jednomyslně schválila prodej Českého Telecomu firmě Telefónica.
 • 12. dubna 2005: Podpis smlouvy mezi ČR a společností Telefónica.
 • 10. června 2005: Transakce schválena Evropskou komisí, do deseti dnů musí Telefónica uhradit zbývajících 90 procent kupní sumy a Fond národního majetku (FNM) musí převést 51,1 % akcií.
 • 16. června 2005: Prodej je završen, Telefónica se stává majoritním majitelem Českého Telecomu.
 • 23. června 2005: Valná hromada společnosti, na které se nový majoritní majitel ujímá vlády ve firmě.

Valná hromada a žádná dividenda

Řádná valná hromada se konala 23. června v Praze, účastnili se jí akcionáři, kteří vlastní více než 61 procent akcií, takže byla valná hromada usnášeníschopná.

Valná hromada schválila řádnou konsolidovanou (podle mezinárodních standardů) i nekonsolidovanou (podle českých účetních standardů) účetní uzávěrku, tedy fakticky byl potvrzen čistý konsolidovaný zisk 5,568 mld. korun a nekonsolidovaný, podle českých standardů, 8,091 mld. korun. Valná hromada poté schválila návrh rozdělení zisku podle návrhu představenstva o tom, že „s cílem zajistit rovné zacházení se všemi akcionáři“ nebude letos vyplácena dividenda. Toto rozhodnutí bylo podle finančního ředitele společnosti, pana Juraje Šedivého, motivováno především s ohledem na chystaný povinný návrh na odkup akcií. Podle analytiků je tento krok výhodný pro většinového vlastníka, neboť pokud dojde k výplatě dividendy později, získá vyšší částku (odpovídající podílu navýšenému o povinný odkup). Valná hromada tak rozhodla jen o tom, že 404,6 mil. korun bude přiděleno do rezervního fondu a 25. mil. korun do sociálního fondu, který je provozován na základě kolektivní smlouvy se zaměstnanci.

Mimochodem, zajímavé je porovnání – v roce 2003 při odkoupení minority v Eurotelu od konsorcia Atlantic West (49 procent) za částku mírně přesahující jednu miliardu dolarů byla také rozdělena dividenda 10,98 mld. korun v poměru odpovídajícím spoluvlastnictví – díky tomu tak Atlantic West „odcházel“ s částkou zhruba 1,24 miliardy dolarů. Podobný postup se však tentokrát neopakoval, zisk Českého Telecomu i Eurotelu za loňský rok zůstal ve firmě a o jeho dalším osudu bude rozhodovat nový majitel – kterému se samozřejmě jakýkoliv brzký příjem z jeho nové investice hodí.

Valná hromada také rozhodla o novém složení dozorčí rady, když odvolala všech deset dosavadních členů volených valnou hromadou (pět je voleno zaměstnanci). Do dozorčí rady bylo následně zvoleno devět zástupců nového majoritního akcionáře a k tomu jeden zástupce státu, jehož místo má stát zaručeno podle prodejní smlouvy.

Členy dozorčí rady jsou:

 • Julio Linares, předseda Telefónica de Espana,
 • José María Álvarez Pallete, předseda Telefónica Latinoamericana,
 • Santiago Fernández Valbuena, CFO a generální manažer pro sdílené zdroje Telefónica S.A.,
 • Luis Lada, generální manažer pro rozvoj, plánování a regulaci Telefónica S.A.,
 • Antonio Viana-Baptista, předseda Telefónica Móviles,
 • Angel Vilá, generální ředitel pro korporátní rozvoj Telefónica, S.A.,
 • Alfonso Alonso, generální manažer pro plánování a manažerskou kontrolu Telefónica, S.A.,
 • Guillermo Fernández-Vidal, generální manažer pro obchodní rozvoj a dceřiné společnosti Telefónica, S.A.,
 • Javier Aguilera, předseda TPI,
 • Petr Zatloukal, zástupce vlády,
 • Lubomír Vinduška, zástupce zaměstnanců,
 • Vlastimil Barbořák, zástupce zaměstnanců,
 • Pavel Herštík, zástupce zaměstnanců,
 • Miloslav Krch, zástupce zaměstnanců,
 • Dušan Stareček, zástupce zaměstnanců.

Nové tváře ve vedení

Ihned po skončení valné hromady se sešla dozorčí rada, která zvolila za svého nového předsedu pana Julia Linarese, a následně rovněž byly provedeny změny v představenstvu společnosti. Novým generálním ředitelem Českého Telecomu a předsedou představenstva byl jmenován pan Jaime Smith (výslovnost křestního jména je španělská – [chajmé]), dále byl pan Salvadora Angladu jmenován novým generálním ředitelem Eurotelu a členem představenstva Českého Telecomu (ČTc). Nový majitel tak nahradil jak Gabriela Berdára, bývalého šéfa ČTc, tak Michala Heřmana, šéfa Eurotelu, další tři členové představenstva zůstali. S dalším angažmá Gabriela Berdára ve firmě se již nepočítá. Podle neoficiálních informací, které přinesla ČTK, by pan Berdár měl jako odstupné získat několik desítek milionů korun – 18 měsíčních platů a prémii za úspěšnou privatizaci.

Generální ředitel Českého Telecomu Jaime Smith (někdy též uváděný jako Jaime Smith Basterra) začal pracovat ve skupině společností Telefónica v roce 1999 jako ředitel finančního plánování společnosti Telefónica Internacional a do funkce finančního ředitele postoupil v prosinci téhož roku. V říjnu 2000 byl jmenován do funkce vrchního účetního skupiny společností Telefónica a od prosince 2002 do letošního roku působil ve funkci finančního ředitele společnosti Telefónica de Espana. Před svým působením ve společnosti Telefónica pracoval ve finančním sektoru pro španělskou makléřskou firmu a pro společnost Banesto (BSCH Group) jako ředitel sekce Global Equities v divizi peněžního managementu.

Předseda dozorčí rady Julio Linares je od ledna 2000 výkonným předsedou společnosti Telefónica de Espana (španělský operátor pevných linek). Je to telekomunikační inženýr, který v květnu 1970 nastoupil do střediska pro výzkum a vývoj společnosti Telefónica, kde poté zastával různé pozice a v roce 1984 byl jmenován vedoucím oddělení technologií a technických předpisů. V dubnu 1990 nastoupil na pozici generálního ředitele Telefónica Investigación y Desarrollo (Telefónica I+D). V prosinci 1994 se stal náměstkem generálního ředitele oddělení marketingu a obchodních služeb společnosti Telefónica a následně působil na pozici náměstka generálního ředitele pro firemní marketing. V červenci 1997 byl jmenován generálním ředitelem Telefónica Multimedia a prezidentem Telefónica Cable a Producciones Multitemáticas. V červenci 1998 se stal generálním ředitelem oddělení strategií a technologií v centrále společnosti Telefónica, S.A.

Součástí změn bylo také vytvoření nových tří úrovní zodpovědných za provoz hlavních oblastí v ČTc: obchodní divizi bude řídit pan Fernardo Astias, který bude odpovědný za oblast marketingu, prodeje a mezinárodního obchodu; provozní divizi povede pan Petr Slováček, jenž bude zodpovědný za sítě, provoz a informační technologie; finanční divizi bude šéfovat pan Juraj Šedivý a bude dohlížet na finance, lidské zdroje a bezpečnost. Provedené změny jsou podle nového šéfa ČTc motivovány rychlejší integrací a lepším propojením obchodu a marketingu s Telefónikou tak, aby odpovědná osoba byla schopná být prostředníkem v komunikaci s majoritním majitelem. Podle pana Smithe nemá Telefónica v současné době v plánu žádné další personální změny.

Představenstvo:

 • Jaime Smith, předseda
 • Juraj Šedivý, první místopředseda
 • Petr Slováček, druhý místopředseda
 • Salvador Anglada, člen
 • Marcela Malivánková, člen

Kdy bude z Českého Telecomu Telefónica?

Na tiskové konferenci po skončení zasedání dozorčí rady oba noví zástupci majoritního majitele přednesli svou „zdravici“, kdy pan Jaime Smith mimo jiné konstatoval, že důležitá je orientace na zákazníka a hlavní směry rozvoje společnosti spatřuje v oblasti mobilních komunikací a širokopásmového připojení (což naznačuje, že Telefónica se nebude chtít vzdát Eurotelu, jak se někdy spekuluje). Pan Julio Linares pro změnu vyzdvihl proces privatizace, který byl podle něj ukázkový, velice hladký a rychlý a s vynikající spoluprací ze strany vlády i vedení společnosti. Vrátil se také k závazku, který učinil ředitel Telefóniky při podpisu smlouvy, kdy chce firma „přispět k socioekonomickému rozvoji této skvělé země v roli zástupce odvětví tak dynamického, jakým jsou telekomunikace“.

Jedním z pochopitelných dotazů bylo případné přejmenování Českého Telecomu a Eurotelu – v současné době probíhá analýza atributů značek a rozhodovat se bude až později. Ovšem jelikož Telefónica zpravidla slučuje své dceřinné společnosti pod jednotnými názvy Telefónica pro operátory pevných linek a Movistar pro mobilní operátory (resp. Movistar je obchodní jméno, firmy se jmenují Telefónica Móviles), je pravděpodobné, že i v ČR časem přistoupí k přejmenování. Zatímco značka Eurotel má podle všeho velmi dobré jméno, odchod značky Český Telecom by asi ani příliš nemrzel. Další dotaz se týkal akcií: firma neplánuje stažení akcií Českého Telecomu z pražské burzy a ani nepředpokládá kótování vlastních akcí na pražské burze.

ebf - partner 1

Mimochodem, zajímavá perlička: novináři byli vybaveni také návodem, jak správně skloňovat jméno nového majoritního majitele ČTc, Telefónica. Má se držet psaní dlouhého ó, i když se nevyslovuje, skloňovat se má podle vzoru žena a tam, kde se při výslovnosti přechází z „c“ na „k“, má se mimo 1. pád i psát. Trošku paradoxní je, že v tomto návodu sami autoři podle všeho udělali chybu, když jako čtvrtý pád uvádějí tvar Telefóniky (místo Telefóniku). Jinak je však snaha o co nejjednotnější prezentaci poměrně sympatická, byť možná neobvyklá.

Jelikož byla právě završena jedna kapitola historie Českého Telecomu a Telefónica teprve začne tu další, asi není na místě se příliš pouštět do sáhodlouhých spekulací, co nás může čekat. Doufejme, že orientace na broadband bude znamenat především atraktivnější nabídku vysokorychlostních služeb, ke kterým Telefónica umí dodávat také služby obsahové. Uvidíme, jak bude vypadat trh s ADSL za rok, zatím můžeme novému vedení ponechat tradičních sto dní hájení, ať má čas na realizaci svých plánů. Snad nás tedy nový majitel příjemně překvapí již na podzim.

Změní se podle vás politika Českého Telecomu s novým majitelem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).