Hlavní navigace

Český Telecom: Život je P.E.S.

5. 9. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Asi jste zaznamenali probíhající spor mezi Českým Telecomem a P.E.S. Consulting, který se týká článků na Světě Namodro, za než by se P.E.S. Consulting zřejmě rád domáhal mnohamilionového odškodného. Soudní rozhodnutí ovšem zřejmě bude mít především charakter precedentu, který ovlivní veškerá internetová média.

V uplynulých dnech jste možná zaznamenali vznikající spor mezi Českým Telecomem (ČTc) a P.E.S. Consulting (P.E.S.) týkající se údajného porušování pravidel hospodářské soutěže. P.E.S. podal proti ČTc návrh na předběžné opatření kvůli přibližně 15 článkům o pofiderní bezpečnostní politice P.E.S. na Světě Namodro (informovali jsme o ní ostatně na Lupě). V odůvodnění se uvádí, že: „Na serverech žalovaného bylo již po dobu více než dva roky opakovaně uveřejněno mnoho nepravdivých, polopravdivých či záměrně zkreslujících informací.“ Městský soud v Praze --- až na nějaké výhrady --- návrh na předběžné opatření akceptoval a Svět Namodro byl povinen odstranit ze svého archivu 12 článků. Rázem vypukla kampaň za svobodu médií apod.

Zatím se skutečně jedná pouze o předběžné opatření --- takže P.E.S. má momentálně lhůtu do 19. září na podání žaloby ve věci samé. P.E.S. mj. uvádí, že: „(…) žalobce i žalovaný jsou soutěžiteli v hospodářské soutěži, neboť oba nabízejí webhosting (…).“ Ještě zajímavější ovšem je, že: „Toto jednání žalovaného způsobilo dosud žalobci škodu v řádu několika milionů korun tím, že ztratil několik stovek svých zákazníků a jeho služby nevyužilo odhadem několik stovek dalších zákazníků.“ P.E.S. se hodlá dožadovat náhrady škody, přiměřeného zadostiučinění a „Vzhledem k tomu, že žalovaný napadené jednání neukončil a závadné informace jsou k dispozici stále na Internetu, navrhl žalobce nařízení předběžného opatření“ [zvýraznil autor]. Za povšimnutí stojí především poslední věta citace.

Otázkou zůstává, na jakou stranu se v tomto případě přikloní právo, protože zákon o hospodářské soutěži zná pojem zlehčování: „Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu,“ ale „zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu“ [zvýraznil autor]. Znamená to, že i v případě, že články na Světě Namodro jsou pravdivé, jedná se ze strany ČTc o nekalou soutěž vůči P.E.S., protože jsou prostřednictvím Internet OnLine ve vzájemném konkurenčním poměru. Přistoupí-li soud na tento výklad zákona, bude Svět Namodro v prekérní situaci, neb pole aktivit ČTc je opravdu široké.

Tipy C

Na vrub této události není bez zajímavosti, že P.E.S. měl u Internet OnLine umístěny vlastní servery, za které v současné době údajně dluží „nájemné“ za tři měsíce nazpět. ČTc tuto informaci nepotvrdil --- na druhou stranu ji ovšem ani nevyvrátil. Je to možná jedním z důvodů, proč P.E.S. přesunul (či byl nucen přesunout) své servery od Internet OnLine ke GlobalOne (resp. v současnosti již Equantu). Provozovatelé P.E.S. navíc žádají o odstranění informací, které Svět Namodro uveřejnil ještě před akvizicí M.I.A. Českým Telecomem --- to mi připadá už jako naprostý nesmyl, protože logika velí spíše požadovat uvedení informací na pravou míru apod. Celé je to zkrátka postavené na hlavu. Odpověď však asi zůstane záhadou, neboť P.E.S. se jako jediný z aktérů k celému případu nevyjádřil --- nemá prý s Lupou dobré zkušenosti.

Možná to tak nevypadá, ale toto soudní rozhodnutí bude mít do jisté míry precedentní charakter ve vztahu ke statutu všech internetových „médií“. Uvozovky jsou voleny záměrně, protože internetová periodika nemají z tiskového zákona žádnou „subjektivitu“. Pokud by ČTc spor prohrál, nebude žádná tisková omluva nebo právo na odpověď --- dojde ke stažení článku z archivu. Došlo by tak k zasahování do historie média, a pokud na něco podobného vydavatelé internetových periodik přistoupí, stane se jejich vlastní databáze potenciálním zdrojem budoucích problémů. Jak u takového staršího článku poznáte, že je pravdivý (?) --- problém už může být vyřešen. A znamenalo by to snad, že by bylo při každé změně majetkových či jiných poměrů nutno promazat databázi, aby byla „nezávadná“ a obsahovala pouze aktuálně pravdivé informace? Absurdní, že?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).