Hlavní navigace

Cesta do hlubin IETF

6. 1. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

IETF
Internetový vesmír se nemění sám od sebe. Má své (s)tvořitele. Pojďme se spolu vydat na cestu do hlubin duše IETF – tam, kde se navrhují internetové protokoly.

Nejen v diskuzích na místním serveru se občas objeví hláška o nějakých možná trochu mystických inženýrech, co navrhli například IPv6 a jsou tedy zodpovědní za chod vesmíru a všehomíra. Kde vznikají internetové protokoly? V IETF.

Co je tedy vlastně to IETF?

„Cílem IETF je zařídit, aby Internet fungoval lépe.“

Internet Engineering Task Force je velmi volné sdružení lidí, kteří přispívají na návrh a vývoj internetových technologií převážně ve formě návrhu standardů zvaných RFC. IETF má jeden velmi zvláštní aspekt – nemá žádné ředitele, žádné členy a ani žádné povinnosti.

Konkrétnější realizace cíle IETF se dá shrnout takto:

  • Identifikace a návrh řešení operačních a technických problémů Internetu.
  • Specifikace vývoje nebo použití protokolů a blízké architektury pro řešení takovýchto technických problémů Internetu.
  • Vydávání doporučení pro Internet Engineering Steering Group (IESG, více níže) ohledně standardizace protokolů a používání protokolů na Internetu.
  • Přenos technologií vyvinutých v Internet Research Task Force (IRTF) širší internetové komunitě.
  • Vytvoření platformy pro výměnu informací od internetové komunity směrem k výrobcům, uživatelům, výzkumníkům, správcům sítě a dalším zainteresovaným osobám.

Samotné IETF meetingy, jako je například ten, který bude na jaře 2011 spoluorga­nizovat v Praze CZ.NIC, nejsou klasickými konferencemi s přednáškami, ale spíše takovým setkáním lidí sdružených do různých pracovních skupin (WG).

Neexistuje nic jako členství v IETF. Na IETF meeting se může zaregistrovat úplně kdokoliv. Stejně tak úplně kdokoliv může začít odebírat poštovní konferenci některé z pracovních skupin a přispívat svými (nejlépe relevantními) komentáři. V podstatě jediná vstupní bariéra je zájem o konkrétní téma, čas číst někdy i stovky e-mailů denně a chuť něco zlepšit.

Trocha historie nikoho nezabije

Historicky první IETF meeting se konal v lednu 1986 v americkém San Diegu a měl celkem 21 účastníků. V červenci 1987, tedy o rok a kousek později, se konal sedmý IETF meeting, který jako historicky první překonal počet 100 účastníků. První meeting, který se konal v Evropě, konkrétně v Amsterodamu, byl v červenci 1993. V současné době se IETF setkává třikrát ročně a přibližně od roku 2009 se plánuje jedno setkání v Severní Americe, jedno setkání v Evropě a jedno v Asii.

Je pochopitelné, že organizace takového množství lidí, infrastruktury a setkání se neobejde bez práce. Takže pokud to doteď vypadalo, že IETF je taková malá anarchie, kterou nikdo nikam nesměruje a neorganizuje, v následující části článku ukážu, že to tak vlastně vůbec není a ke správnému chodu IETF je zapotřebí docela velký počet podpůrných a řídících organizací a struktur. Podrobnější popis naleznete například v RFC 2029 (http://tools­.ietf.org/html/rfc20­28).

Asi nejdůležitější organizací, bez které by v dnešní době nemohlo IETF fungovat, je Internet Society (ISOC). ISOC poskytuje nejen IETF finanční a právní zázemí. Od roku 2005 je pod hlavičkou Internet Society poskytováno i administrativní zázemí. Pro tyto účely vznikla pozice ředitele pro IETF administrativu (IAD – IETF Administrative Director), který dohlíží například na organizaci již zmíněných meetingů, atp. Tento ředitel je sice zaměstnanec Internet Society, ale zodpovídá se dohlížecímu výboru (IAOC: IETF Administrative Oversight Committee), který se skládá z vybraných členů komunity. Ředitel společně s výborem tvoří něco, co se schovává za skratkou IASA (IETF Administrative Support Activity). Celé je to trochu více zašmodrchané, vážným zájemcům doporučuji k prostudování RFC 4071, nicméně pro účely tohoto článku je důležitá snad jen informace, že ani IAD ani IAOC nemají žádný vliv na schvalování dokumentů IETF.

Dalším důležitým uskupením je IESG (Internet Engineering Steering Group). IESG je zodpovědné za technickou správu IETF aktivit a proces schvalování internetových standardů. Nicméně jak už napovídá název IESG nedává žádné přímé příkazy, ale spíše naviguje IETF, aby se neodchýlilo „od kurzu“. IESG schvaluje výstupy z IETF pracovních skupin a případně i provádí různé korekce, dále zakládá a ruší pracovní skupiny (WG) a dává pozor na to, aby RFC, které vzniknou mimo pracovní skupiny, byly v pořádku.

IESG je složeno převážně z ředitelů oblastí (AD – Area Director). Takových oblastí je dnes osm a každá oblast má dva ředitele. Ředitelé oblastí mají mandát na dva roky a podrobný proces jejich výběru je popsán v RFC 3777 (http://tools­.ietf.org/html/rfc37­77). IESG má velký vliv na chod IETF, protože posuzuje a schvaluje všechny nové internetové standardy. Důležité je, že se schvalovacího procesu účastní všichni členové IESG. Jinak by mohlo docházet k tomu, že pracovní skupina z jedné oblasti vytvoří nový internetový standard, který bude v rozporu s výstupy pracovní skupiny v jiné oblasti. IESG také může zasáhnout ve chvíli, kdy má pocit, že se pracovní skupina odchyluje od svých schválených stanov této pracovní skupiny. Celému procesu vzniku nového internetové standardu a procedurám IETF se budeme věnovat v dalším článku.

Účastnili byste se práce v IETF?

Další organizací, která má vliv na IETF, je IAB (Internet Architecture Board). IAB je zodpovědné za dlouhodobé plánování a koordinaci IETF aktivit. IAB také sleduje nově vznikající pracovní skupiny, organizuje setkání IRTF, schvaluje nominace do IESG, dosazuje RFC Editora a provádí další vcelku nezajímavé administrativní funkce. Členové IAB jsou podobně jako členové IESG nominováni a schvalováni na více let.

Sdružení IANA mnozí budete znát jako správce doménových jmen a kořenové zóny. Její jméno se teď často skloňuje také ve spojitosti s docházením IPv4 adres. Nicméně IANA je mnohem obecnějším správcem seznamů a kromě seznamu top-level domén a IP adres spravuje také různé číselníky pro potřeby IETF. Příkladem jednoho velmi důležitého číselníku je správa čísel portů, ve kterém jsou zapsány informace o tom, že webový server standardně vyřizuje požadavky na portu 80, DNS protokol má vyhrazený port 53 a mnohé další. Tento číselník můžete nalézt na adrese http://www.ia­na.org/assignmen­ts/port-numbers a k dnešnímu datu obsahuje již skoro 11 tisíc záznamů. Další číselníky, které jsou důležité například pro DNS, jsou seznam RR záznamů nebo seznam DNSSEC algoritmů. Při návrhu nových protokolů může autor dokumentu požádat IANA o vytvoření nového číselníku a když se podíváte na stránku se všemi číselníky (http://www.i­ana.org/proto­cols/), tak je již patřičně dlouhá.

Od IANA se zpátky dostáváme k další organizaci – RFC Editor. Ač tento název může znít jako označení pro nějakého konkrétního člověka, tak se jedná spíše o roli. RFC Editor edituje, formátuje a publikuje RFC dokumenty. Neméně důležitou funkcí je správa centrálního úložiště pro všechny RFC dokumenty na adrese http://www.rfc-editor.org/. Funkci RFC Editora ještě zmíníme při popisu životního cyklu dokumentů.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Nyní už se v popisu podpůrných organizací dostáváme ke konci a zbývají nám dvě organizace IETF Sekretariát a IETF Trust. IETF Sekretariát je pod správou IASA (pamatujete na začátku – ředitel a dohlížecí výbor) a vykonává administrativní činnosti jako jsou výběr poplatků za meetingy, platby faktur, koordinace meetingů a mnoho dalších pro někoho možná nudných ale důležitých aktivit, bez kterých by IETF nefungovalo. IETF Trust byl založen v roce 2005 z důvodů ochrany duševního vlastnictví (IP). Stávalo se totiž, že nápady, které byly projednávány v pracovních skupinách, případně již vyšly jako RFC, byly následně patentovány. Proto bylo nutné zavést procedury na ochranu duševního vlastnictví, které již byly dvakrát aktualizovány; podrobný popis můžete nalézt v RFC 5378 (http://tools­.ietf.org/html/rfc53­78). IETF Trust je organizací, která drží některá práva k dokumentům publikovaným jako RFC.

Tím jsme se dostali na konec prvního části povídání o IETF. V dalších částech si povíme něco o fungování pracovních skupin a vzniku nových internetových standardů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je technickým ředitelem CZ.NIC, z.s.p.o. a studentem FSS MU. Zajímá se o DNS, DNSSEC, Linux. Jeho nepočítačový blog najdete na adrese blog.rfc1925.org.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).