Hlavní navigace

Chcete jako domovskou stránku nastavit Centrum?

8. 12. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Titulní stránka Centrum.cz, portálové dvojky českého Internetu, budí již několik týdnů nejrůznější vášně. Nejdříve se vedla bouřlivá diskuse nad proklamovanou "odtučňovací kůrou" a tím, zda má Centrum skutečně nejmenší homepage, a nyní (pro změnu) nad způsobem, jaký Centrum zvolilo pro propagaci tohoto svého počinu.

Titulní stránka Centrum.cz, portálové dvojky českého Internetu, budí již několik týdnů nejrůznější vášně. Přibližně v polovině minulého měsíce totiž prodělala „odtučňovací kůru“ a Centrum od té doby prohlašuje, že se jedná o nejrychleji se načítající titulní stránku mezi českými portály.

Již poznámka pod čarou „platí pro alespoň druhou návštěvu na HP Centrum.cz a 95 % internetových prohlížečů“ naznačuje, že to může a nemusí být pravda (přičemž za oběť padla jednoduchá konstrukce a popularita ve vyhledávačích), ale tyto úvahy nejsou předmětem článku. Připusťme, že za určitých podmínek Centrum prostě nejrychlejší je.

Každopádně návštěvnost titulní stránky Centra začala utěšeně růst, až si konkurence musela klást otázku, zda zrychlení načítání (nikoli zmenšení objemu?) titulní stránky tak blahodárně působí na příliv návštěvníků. Následné pátrání dalo na tuto otázku mnohem prozaičtější odpověď, kterou je webová stránka Pryč s obezitou.

Centrum točí po českém Internetu reklamní proužky (konkrétně skrze výměnný systém Billboard.cz) směřující na tuto webovou stránku. Pokud na ně kliknete – a máte internetový prohlížeč Internet Explorer – dostanete se na zmíněnou webovou stránku, kde na vás vyskočí systémové hlášení „Chcete jako domovskou stránku nastavit http://www.cen­trum.cz/?“

Jako první na tuto skutečnost poukázal internetový portál Seznam.cz. „Tento způsob přímé nabídky nastavení domovské stránky těží z omezené orientace velké části uživatelů v Internetu a počítačích vůbec. (?) Jak je obecně známo, leckterý uživatel bez uvážení potvrdí systémovou zprávu, aniž by tušil, co přesně dělá,“ říká tiskový mluvčí Seznamu.

Seznam se dokonce pokoušel u Billboardu docílit stažení reklamního proužku, avšak výzvu k nastavení Centra jako domovské stránky provádí až samotná webová stránka Pryč s obezitou, nikoli reklamní proužek. Billboard s počínáním Centra vnitřně nesouhlasí, ale (a Centrum na to upozornil) do obsahu webových stránek klientů zasahovat pochopitelně nemůže.

Lupa se obrátila na marketingového manažera Centra Tomáše Kostrhouna s dotazem, zda mu toto počínání nepřijde neetické a nesprávné: „Po kliknutí na banner se uživateli zobrazí stránka vysvětlující, co zeštíhlení Centrum.cz pro něj znamená, a zároveň se mu zobrazí systémová hláska prohlížeče (?), která mu umožní NA ZÁKLADĚ JEHO ROZHODNUTÍ nastavit si Centrum jako default page.“

Jenže v tom je právě ten vtip. Etické a správné by dle mého soudu bylo, kdyby se uživateli po kliknutí na reklamní proužek zobrazila webová stránka s argumenty – třeba jako je ta Pryč s obezitou -, a ta mu po přečtení těchto argumentu dovolila učinit rozhodnutí, zda chce či nechce mít titulní stránku Centra nastavenu jako svou domovskou stránku.

Takto se systémová hláška internetového prohlížeče objeví jako první (bezprostředně po otevření webové stránky) a znemožňuje přečtení obsahu webové stránky, kde jsou uvedeny argumenty, které by měly uživateli toto rozhodnutí umožnit, resp. by jej měly přesvědčit, aby tak učinil.

ICTZ23

Ačkoli to čtenářům Lupy může znít sebehloupěji a sebelegračněji, jsem si takřka jist, že drtivá většina uživatelů, která na reklamní proužek klikne, vůbec netuší, co se po nich vlastně chce (stejně jako třeba u tzv. „adult dialerů“), a pokud jednou třebas omylem stiskne tlačítko [Ano], tak toto nastavení nedokáže již změnit nazpět, ani kdyby chtěla.

A jsem si rovněž jistý, že Centrum tohle všechno nepochybně ví. Ale Centrum už je prostě takové. Ostatně, jak se trefně vyjádřil jistý zaměstnanec jednoho portálu: „Osobně mi to přijde v souladu s dlouhodobým marketingem Centra – agresivní, otravné, lživé, ale funguje to – tohle navíc nedělají prvně.“

Je počínání Centra etické a správné?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]