Hlavní navigace

ČTÚ: O CZFree.Net nemůžeme rozhodnout

11. 7. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Před nedávnem byly v článcích Je provoz CZFree.Net nelegální? a Provoz CZFree.Net JE legální sepsány a shrnuty informace o projektu CZFree.Net, resp. o tom, zda je jeho počínání zákonné či nezákonné. Názorů byla celá řada, často se navzájem lišily. Nyní přidáváme i stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k celé záležitosti.

Před nedávnem byly v článcích Je provoz CZFree.Net nelegální? a Provoz CZFree.Net JE legální sepsány a shrnuty informace o projektu CZFree.Net. A jak na tyto články a situaci kolem CZFree.Net reagoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ)? ČTÚ především odmítl tvrzení, že „ČTÚ si hodlá došlápnout na provozovatele telekomunikačních sítí, kteří nevlastní licenci“: ČTÚ je povinen vyvíjet svoji činnost na základě platných zákonů České republiky, nemůže tudíž provádět žádná rozhodnutí ani činnosti, které směřují proti těmto platným zákonům, proto se i při přidělování telekomunikačních licencí musí ČTÚ řídit platnými zákony.

Případy, kdy je nezbytné vlastnit telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a případy, kdy taková licence není zapotřebí, jsou přesně stanoveny uvedeným zákonem o telekomunikacích.

"§2

(.)

(3) Veřejnou telekomunikační sítí se rozumí síť, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení.

(.)

§14

(1) Telekomunikační licence je potřebná k těmto telekomunikačním činnostem:

a) zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě s výjimkou telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení,
b) poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě,
c) poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikač­ní sítě.

(.)"

Jak již bylo uvedeno, podle §2 odst. 3 zákona o telekomunikacích se veřejnou telekomunikační sítí, k jejímuž zřizování a provozování je nezbytná telekomunikační licence, rozumí síť, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb. Veřejné telekomunikační služby jsou přitom definovány jako telekomunikační služby, z jejichž poskytování není nikdo předem vyloučen (§ 2 odst. 6 zákona o telekomunika­cích). Neveřejné telekomunikační služby lze poskytovat prostřednictvím neveřejných telekomunikačních sítí bez jakékoli telekomunikační licence.

Výše uvedené zásady se samozřejmě vztahují i na poskytování telekomunikační služby zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet podle generální licence č. GL-28/S/2000, případně na poskytování související telekomunikační služby přenosu dat podle generální licence č. GL-27/S/2000.

O charakteru služby (zda je veřejná nebo neveřejná) rozhoduje poskytovatel sám. Charakter služby deklaruje v přihlášce k registraci služby v souladu s příslušnou generální licencí (v případě projektu CZFree.Net se jedná o generální licenci č. GL-12/R/2000 a generální licenci č. GL-28/S/2000). V případě, že se jedná o poskytování neveřejné telekomunikační služby, musí být ve všeobecných podmínkách uvedeno, kdo bude z poskytování telekomunikační služby předem vyloučen.

MMF24

Závěrem uvádím vyjádření ČTÚ k celému problému legálnosti, nebo nelegálnosti CZFree.Net. Ředitel odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb Marek Ebert ve svém vyjádření dne 7. července mimo jiné uvedl následující:

„Zda je telekomunikační služba přístupu k Internetu poskytovaná v rámci projektu CZFree.Net veřejná či neveřejná musí tedy posoudit především sám poskytovatel služby na základě statutu projektu a příslušných ustanovení zákona o telekomunikacích. ČTÚ nebyl o právních a obchodních principech daného projektu oficielně informován a nemůže tedy o nezbytnosti telekomunikační licence pro daný případ zatím rozhodnout.“

Používáte CZFree.Net?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).