Hlavní navigace

CZ.NIC - reformy pokračují, domény budou levnější

22. 6. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V pondělí proběhla valná hromada CZ.NIC, která potvrdila "reformní" kurs, nasazený v loňském roce. Byla dokončena obměna vedení, nové stanovy zjednodušují vstup do sdružení a znesnadňují možnost kontroly nad rozhodováním jednou zájmovou skupinou. Navíc nás čeká snížení cen za domény - jak v krátkodobém, tak pravděpodobně i v dlouhodobějším horizontu.

Asi málokdo z majitelů více než 200.000 domén v TLD (Top Level Domain) .cz si uvědomuje vůbec existenci CZ.NIC, zájmového sdružení právnických osob, které se stará o provoz české národní domény. Ovšem řadě zainteresovaných byla činnost tohoto sdružení trnem v oku – počínaje poměrně vysokými cenami za domény přes trochu neprůhledné rozdělování zisků na obecně prospěšné činnosti až po celkovou neprůhlednost dění a konání CZ.NIC. Proto jistě bylo zajímavé slyšet, že se v CZ.NIC začaly dít změny – jejich další část se odehrála na valné hromadě, která se konala 20. června 2005, jednání trvalo bezmála sedm hodin. Mimochodem, asi stojí za zmínku, že v květnu letošního roku byla překonána zmíněná hranice 200.000 regis­trovaných domén.

Ještě v loňském roce jsme informovali, že ve vedení sdružení převládly „reformní“ osobnosti a došlo k určité generační obměně – ze sdružení odešel například pan Jiří Orság, který byl spjat s českou národní doménou od samého počátku. Nyní byla tato obměna defacto dokončena – po té, co byl v květnu 2005 jako výkonný ředitel sdružení potvrzen pan Ondřej Filip, rezignoval na své místo v představenstvu společnosti, takže proběhly doplňující volby. V těch kandidoval pan Martin Kukačka z Web4You a pan Jiří Kysela, dosavadní člen dozorčí rady, který působí ve firmě Dell (dříve ve společnostech Nextra a IOL). Do představenstva byl vybrán pan Kysela, který následně rezignoval na svůj post v dozorčí radě. Na uvolněné místo opět kandidoval pan Kukačka a pan Jiří Peterka, nezávislý novinář, který byl také do dozorčí řady zvolen.

Druhou velmi podstatnou novinkou je schválení nových stanov (původní stanovy, nové stanovy [PDF, 433 kB]). Ty jsou zcela přepracovány a mění celou řadu věcí. Například je nyní výrazně snazší se stát členem sdružení. Dosavadní pravidla určovala řadu předpokladů, které bylo nutné splnit: zaplacení vstupního poplatku 50.000 korun, prokázání řady skutečností, jako je daňová bezdlužnost, absence nedoplatků a penále na zdravotním a sociálním pojištění, osvědčení o bezúhonnosti a podobně. Rovněž bylo nutné v žádosti o členství doložit, čím bude nový člen prospěšný, a žádost nakonec musela schválit valná hromada.

Nyní je vše výrazně snazší: vstupní poplatek je 5000 korun, skutečnosti, které bylo dříve nutné mít na papíře od příslušných institucí, nyní stačí doložit čestným prohlášením, a především se již o vstup nežádá, prostě příslušný zájemce do sdružení vstoupí, představenstvo pouze zkontroluje, zda jsou splněny potřebné formální požadavky. Členem sdružení se může stát jakákoliv právnická osoba v EU, která vlastní alespoň jednu TLD .cz.

Zatímco zmíněné nové pravidlo usnadňuje vstup do sdružení, nový způsob organizace valné hromady naopak znesnadňuje zneužití snadného vstupu pro kontrolu sdružení. Valná hromada je nyní rozdělena do tří komor (může být v případě potřeby zřízeno více). Komory jsou pro: držitele domén, ISP a registrátory. Členství v komoře registrátorů je podmíněno uzavřenou registrátorskou smlouvou s CZ.NIC, členem komory ISP se může stát ISP, splňující několik podmínek (například členství v RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Network Coordination Center) či odpovídající organizaci). ISP, který je zároveň registrátorem, je automaticky členem komory registrátorů.

Z tohoto nového rozdělení vyplývají také podmínky pro hlasování v rámci valné hromady. Pro běžné hlasování je nezbytné, aby došlo ke schválení nadpoloviční většinou komor (tedy nyní dvěma ze tří), přičemž v rámci komory také musí hlasovat pro nejméně polovina přítomných členů komory. Změna stanov musí být schválena všemi komorami, a zároveň minimálně 3/5 všech členů.

Touto změnou je tedy zabezpečeno, že za normálních okolností by defacto nemělo být možné ovládnout rozhodování valné hromady „násilím“, tedy vstupem řady členů, jednajících ve shodě – tento pokus již jednou v minulosti byl proveden.

Zajímavou zprávou je, že z jednání valných hromad bude nově vždy publikován zkrácený zápis, dostupný veřejnosti – z té poslední by se tak mělo stát asi příští týden.

Jelikož se dá předpokládat, že počet členů CZ.NIC se výrazně rozroste (ze současných 31 členů i na několik stovek), což by mohlo zkomplikovat výkon některých funkcí CZ.NIC, pokud by bylo vše nutné schvalovat na valné hromadě, vzniká nově kolegium. Kolegium má 18 až 21 osob a skládá se z členů volených jednotlivými komorami valné hromady a případně dalšími osobami. Kromě 18 volených členů je jeden člen jmenován Hospodářskou komorou ČR, jeden ministerstvem informatiky ČR a jeden Českým telekomunikačním úřadem.

Kolegium mimo jiné volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady, schvaluje rozpočet a koncept sdružení, schvaluje pravidla elektronického hlasování orgánů sdružení a další. Funkční období kolegia jsou tři roky, každý rok se obměňuje třetina členů.

CZ.NIC také připravuje možnost zabezpečeného elektronického hlasování pro členy jednotlivých orgánů sdružení, což samozřejmě zrychlí řadu hlasování, nejen u valné hromady, ale například i u kolegia.

ebf - tip - debata

A kdy budou nižší ceny?

CZ.NIC ustoupil od rozdělování zisku na obecně prospěšné činnosti a raději snižuje ceny registrace domén, aby hospodaření bylo vyrovnané. Ke snížení cen došlo již loni a stejně tak bychom se měli dočkat v již poměrně brzké době i letos. Jelikož se ceny drží v násobcích stokorun, asi dojde k poklesům ceny registrace a udržovacího poplatku vždy o 100 korun – to je však pouze spekulace, zástupci sdružení zatím podrobnosti nechtěli sdělit.

Důležitá je však budoucnost – v současné době se začínají vést debaty, jak postupovat od září 2007, kdy vyprší kontrakt se současným provozovatelem celého registračního systému. Ten pro CZ.NIC provozuje T-Systems Pragonet a roční náklady na provoz systému jsou asi 75 milionů korun (odvozují se od počtu domén). Proto se v současné době uvažuje nad tím, zda i nadále zabezpečovat provoz out-sourcingem, či zda bude celý systém provozovat CZ.NIC a jeho zaměstnanci. Pokud se prokáže, že tento způsob bude ekonomicky výhodnější, je možné, že správa přejde plně pod CZ.NIC, a to by se mělo odrazit v dalším poklesu ceny registrace domén.

Kolik je podle vás odpovídající roční udržovací poplatek za doménu .cz pro koncového zákazníka?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).