Hlavní navigace

CZ.NIC zveřejnil rozhodnutí soudů o doménách

Mirek Zeman

Všichni asi známe mediálně atraktivní spor o doménu oskar.cz. Sdružení CZ.NIC včera uvolnilo svůj archív rozhodnutí soudů v České republice, které se doménových jmen přímo týkají. Není pravda příliš rozsáhlý a povětšinou se skládá z předběžných opatření, ale i mezi nimi jsou velmi zajímavé a nečekané úlovky.

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, včera zveřejnilo na svých internetových stránkách seznam rozhodnutí soudů České republiky, týkající se doménových jmen: „(…) ve kterých je CZ.NIC účastníkem, nebo o kterých bylo sdružení soudem nebo některou ze stran sporu informováno,“ tj. výčet si v žádném případě nečiní nároky na úplnost. Nutno poznamenat, že v poslední době to není zdaleka ojedinělý případ, kdy nás CZ.NIC nechalo nahlédnout pod pokličku – na jeho webu najdeme statistiky registračního procesu, statistiky fakturačního procesu, mohli jsme sledovat v přímém přenosu dražbu „zakázaných domén“ a bezprostředně po dražbě byly k dispozici předběžné výsledky, o čemž se nám v minulosti mohlo pouze zdát. To vše v rámci snahy přetavit dosavadní vnímání CZ.NIC jako „černé skříňky“ (v tom lepším případě…) na informačně otevřené sdružení.

Mnohým se jistě zatají dech, protože podobné údaje se dosud úzkostlivě tajily a pouze tu a tam se v médiích objevily kusé zprávy, že se na tomto poli NĚCO děje. Patrně nejznámějším sporem je v tomto ohledu vleklý konflikt společností Český Mobil a Comfor (či spíše trosek původního impéria) o doménu oskar.cz, u níž je dosud v databázi uveden jako vlastník ZABLOKOVANO a admin-c je ZABLOK (Zablokovano na zaklade usneseni mestskeho soudu v Praze). Důvodem medializování právě tohoto sporu byla skutečnost, že představitelé Comforu si za zmíněné doménové jméno řekli 10 milionů korun (viz Boj o doménu oskar.cz nabírá obrátky). Na atraktivitě případu navíc přidává skutečnost, že se jedná o velkou a bohatou telekomunikační společnost. Jaká další – dosud neodhalená – překvapení tedy skrývají soudní spisy?

Velká očekávání budou záhy zchlazena, protože internetová stránka obsahuje pouhých devět dokumentů, z nichž plných pět jsou soudem uložená předběžná opatření a v dalších třech případech se jedná o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Prostými počty tedy zjistíte, že mezi dokumenty se nachází pouze jediný rozsudek. Jenže… zveřejněno bylo vše: „S výjimkou údajů umožňujících identifikaci účastníků řízení nebo jiných osob a doménových jmen bylo do textu rozhodnutí zasahováno v co nejmenší možné míře.“ V praxi to vypadá přibližně tak, že: „Účastníci řízení s výjimkou sdružení CZ.NIC jsou označeni pouze prvními písmeny svých příjmení nebo obchodních firem. Předmětné doménové jméno je nahrazeno sekvencí wwwx+y.cz. Pokud jsou v textu rozhodnutí zmíněna i jiná doménová jména, byla náhodně nahrazena jinými znakovými sekvencemi.“

Onen zmiňovaný rozsudek (soudní rozhodnutí 6) je jediným usnesením, které mezi dokumenty stojí za zmínku a současně se jedná o nejdůležitější rozsudek, jenž v oblasti domén v České republice padl, který navíc vtipně demonstruje, jak se česká justice vyrovnává a novými věcmi. Jmenuje se Pravomoc soudu rozhodovat doménová jména a jde o „reakci“ Městského soudu v Praze na rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 6. Ten totiž vyprodukoval vpravdě pikantní usnesení, v němž došel k závěru, že: „(…) daná věc nespadá do soudní pravomoci vymezené v ustanovení § 7 odst. 1,2 o. s. ř., v rozporu s § 104 odst. 1 věta druhá o. s. ř. zároveň nevyslovil, kterému příslušnému orgánu ji postupuje.“ (jinými slovy se nejedná o občanskoprávní, pracovní, rodinný ani obchodní vztah). Ve svém rozsudku Městský soud v Praze tento nesmysl naštěstí zrušil.

CIF17_Rabaino_Lupa

Nejrůznější tajnůstkářství samozřejmě provokuje lidskou představivost, takže je na čase položit si otázku, jaká jsou ona sporná doménová jména? Je mezi nimi nějaká „bomba“? Pokud jde o předběžná opatření, pak abecedně řazeno jde o baumax.cz (soudní rozhodnutí 3), ceskapojistovna.cz (soudní rozhodnutí 5), kardan.cz (soudní rozhodnutí 9), oskar.cz (soudní rozhodnutí 4) a wwwpaegas.cz (soudní rozhodnutí 1). První zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, tj. soudní rozhodnutí 2, se týká domény systemy.cz, zbylá dvě, ukrývající se pod čísly 7 a 8, se mi žádným jednoduchým způsobem zjistit nepodařilo. Soudní rozhodnutí 6 se, pokud mě tedy paměť neklame, týká doménových jmen mujdum.cz a muj-dum.cz. Zajímají-li vás konkrétní podrobnosti včetně jména navrhovatele, nejsou v tom žádné kouzla a čáry, stačí do našeho WHOIS zadat kouzelné slovíčko.

Soukromě mám ze snahy CZ.NIC o alespoň částečnou informační otevřenost radost, i když jde zatím jen o „mírný pokrok v mezích zákona“. Následovat by mohla také otevřenost finanční, abychom věděli, co se vlastně s těmi více než 100 miliony korunami, které ročně zaplatíme za správu domény .cz vlastně děje a na co jsou vynakládány. Velice se mi v tomto směru líbí dokument s názvem Veřejná dražba vyjmenovaných doménových jmen 5. 3. 2002 – Vyúčtování, v němž CZ.NIC do koruny vyúčtoval náklady, které se odečetly od celkové částky získané vydražením „zakázaných“ doménových jmen a přesně zdokumentoval, proč bude na konto PARAPLE odevzdáno právě tolik, kolik bude a vůbec tak neponechal prostor spekulacím (jistě, můžeme se samozřejmě přít o účelnost vynaložených prostředků, ale to s tím nemá nic společeného…). Co takhle zavést transparentní účet u eBanky?

Anketa

Měl byl podle vás CZ.NIC vést transparentní účet?

Našli jste v článku chybu?