Hlavní navigace

CZ.NIC zveřejnil rozhodnutí soudů o doménách

12. 4. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Všichni asi známe mediálně atraktivní spor o doménu oskar.cz. Sdružení CZ.NIC včera uvolnilo svůj archív rozhodnutí soudů v České republice, které se doménových jmen přímo týkají. Není pravda příliš rozsáhlý a povětšinou se skládá z předběžných opatření, ale i mezi nimi jsou velmi zajímavé a nečekané úlovky.

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, včera zveřejnilo na svých internetových stránkách seznam rozhodnutí soudů České republiky, týkající se doménových jmen: „(…) ve kterých je CZ.NIC účastníkem, nebo o kterých bylo sdružení soudem nebo některou ze stran sporu informováno,“ tj. výčet si v žádném případě nečiní nároky na úplnost. Nutno poznamenat, že v poslední době to není zdaleka ojedinělý případ, kdy nás CZ.NIC nechalo nahlédnout pod pokličku – na jeho webu najdeme statistiky registračního procesu, statistiky fakturačního procesu, mohli jsme sledovat v přímém přenosu dražbu „zakázaných domén“ a bezprostředně po dražbě byly k dispozici předběžné výsledky, o čemž se nám v minulosti mohlo pouze zdát. To vše v rámci snahy přetavit dosavadní vnímání CZ.NIC jako „černé skříňky“ (v tom lepším případě…) na informačně otevřené sdružení.

Mnohým se jistě zatají dech, protože podobné údaje se dosud úzkostlivě tajily a pouze tu a tam se v médiích objevily kusé zprávy, že se na tomto poli NĚCO děje. Patrně nejznámějším sporem je v tomto ohledu vleklý konflikt společností Český Mobil a Comfor (či spíše trosek původního impéria) o doménu oskar.cz, u níž je dosud v databázi uveden jako vlastník ZABLOKOVANO a admin-c je ZABLOK (Zablokovano na zaklade usneseni mestskeho soudu v Praze). Důvodem medializování právě tohoto sporu byla skutečnost, že představitelé Comforu si za zmíněné doménové jméno řekli 10 milionů korun (viz Boj o doménu oskar.cz nabírá obrátky). Na atraktivitě případu navíc přidává skutečnost, že se jedná o velkou a bohatou telekomunikační společnost. Jaká další – dosud neodhalená – překvapení tedy skrývají soudní spisy?

Velká očekávání budou záhy zchlazena, protože internetová stránka obsahuje pouhých devět dokumentů, z nichž plných pět jsou soudem uložená předběžná opatření a v dalších třech případech se jedná o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Prostými počty tedy zjistíte, že mezi dokumenty se nachází pouze jediný rozsudek. Jenže… zveřejněno bylo vše: „S výjimkou údajů umožňujících identifikaci účastníků řízení nebo jiných osob a doménových jmen bylo do textu rozhodnutí zasahováno v co nejmenší možné míře.“ V praxi to vypadá přibližně tak, že: „Účastníci řízení s výjimkou sdružení CZ.NIC jsou označeni pouze prvními písmeny svých příjmení nebo obchodních firem. Předmětné doménové jméno je nahrazeno sekvencí wwwx+y.cz. Pokud jsou v textu rozhodnutí zmíněna i jiná doménová jména, byla náhodně nahrazena jinými znakovými sekvencemi.“

Onen zmiňovaný rozsudek (soudní rozhodnutí 6) je jediným usnesením, které mezi dokumenty stojí za zmínku a současně se jedná o nejdůležitější rozsudek, jenž v oblasti domén v České republice padl, který navíc vtipně demonstruje, jak se česká justice vyrovnává a novými věcmi. Jmenuje se Pravomoc soudu rozhodovat doménová jména a jde o „reakci“ Městského soudu v Praze na rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 6. Ten totiž vyprodukoval vpravdě pikantní usnesení, v němž došel k závěru, že: „(…) daná věc nespadá do soudní pravomoci vymezené v ustanovení § 7 odst. 1,2 o. s. ř., v rozporu s § 104 odst. 1 věta druhá o. s. ř. zároveň nevyslovil, kterému příslušnému orgánu ji postupuje.“ (jinými slovy se nejedná o občanskoprávní, pracovní, rodinný ani obchodní vztah). Ve svém rozsudku Městský soud v Praze tento nesmysl naštěstí zrušil.

MM socky3

Nejrůznější tajnůstkářství samozřejmě provokuje lidskou představivost, takže je na čase položit si otázku, jaká jsou ona sporná doménová jména? Je mezi nimi nějaká „bomba“? Pokud jde o předběžná opatření, pak abecedně řazeno jde o baumax.cz (soudní rozhodnutí 3), ceskapojistovna.cz (soudní rozhodnutí 5), kardan.cz (soudní rozhodnutí 9), oskar.cz (soudní rozhodnutí 4) a wwwpaegas.cz (soudní rozhodnutí 1). První zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, tj. soudní rozhodnutí 2, se týká domény systemy.cz, zbylá dvě, ukrývající se pod čísly 7 a 8, se mi žádným jednoduchým způsobem zjistit nepodařilo. Soudní rozhodnutí 6 se, pokud mě tedy paměť neklame, týká doménových jmen mujdum.cz a muj-dum.cz. Zajímají-li vás konkrétní podrobnosti včetně jména navrhovatele, nejsou v tom žádné kouzla a čáry, stačí do našeho WHOIS zadat kouzelné slovíčko.

Soukromě mám ze snahy CZ.NIC o alespoň částečnou informační otevřenost radost, i když jde zatím jen o „mírný pokrok v mezích zákona“. Následovat by mohla také otevřenost finanční, abychom věděli, co se vlastně s těmi více než 100 miliony korunami, které ročně zaplatíme za správu domény .cz vlastně děje a na co jsou vynakládány. Velice se mi v tomto směru líbí dokument s názvem Veřejná dražba vyjmenovaných doménových jmen 5. 3. 2002 – Vyúčtování, v němž CZ.NIC do koruny vyúčtoval náklady, které se odečetly od celkové částky získané vydražením „zakázaných“ doménových jmen a přesně zdokumentoval, proč bude na konto PARAPLE odevzdáno právě tolik, kolik bude a vůbec tak neponechal prostor spekulacím (jistě, můžeme se samozřejmě přít o účelnost vynaložených prostředků, ale to s tím nemá nic společeného…). Co takhle zavést transparentní účet u eBanky?

Měl byl podle vás CZ.NIC vést transparentní účet?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]