Hlavní navigace

Další Bluetone Premium, tentokráte Sky

19. 1. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Radiokomunikace (dříve České radiokomunikace) spustily svou bezdrátovou síť v bezlicenčním pásmu 5,4 GHz. Budou v ní nabízet novou variantu služeb Bluetone Premium, s přídomkem "Sky". Zahrnuje přístup k Internetu o rychlostech 512 a 1024 kbit/s a také hlasové služby. Podmínkou je ale přímá viditelnost a maximální vzdálenost 6 km od základnové stanice.

K 1. září loňského roku zpřístupnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ), coby národní správce kmitočtového spektra, pásmo 5,4 GHz pro využití na tzv. bezlicenčním principu. Stalo se tak skrze vydání nové generální licence (správně již: Všeobecného oprávnění, VO-R/12/08.2005–6 [PDF, 639 kB]), které poprvé zahrnuje také pásmo 5,470 až 5,725 GHz a umožňuje je využívat pro „vnější“ (outdoor) komunikaci s vysílacím výkonem až 1 W.

Nad tímto krokem celkem oprávněně zajásali mnozí bezdrátoví provideři, protože se jim tak otevřela cesta k budování a provozu nových sítí v dosud volném pásmu za relativně přijatelných podmínek (i vzhledem k vcelku rozumnému vysílacímu výkonu). Ovšem „bezlicenční“ využití tohoto pásma znamená také to, že zde žádný operátor nemá výlučné postavení a na stejných frekvencích může vysílat v zásadě kdokoli (kdo splní podmínky všeobecného oprávnění a dalších relevantních předpisů). Pak ale nelze předem vyloučit eventuelní vzájemné rušení jednotlivých přenosů, resp. sítí.

Generální licence (všeobecné oprávnění) na takovouto eventualitu samozřejmě pamatuje, a to závazným pravidlem, že v případě rušení musí ustoupit ten, kdo „přišel jako poslední“. A to je důvod, proč se bezdrátoví provideři snaží „přijít jako první“ a co nejdříve „obsadit“ konkrétní lokality a frekvence. Takže hned po účinnosti nového všeobecného oprávnění (k 1. září 2005) řada z nich deklarovala svůj záměr co nejdříve vybudovat a spustit své bezdrátové sítě v pásmu 5,4 GHz.

Jedním z providerů, kteří takto dopředu avizovali své záměry, byly i České radiokomunikace (po jistou dobu působící jako „JTR Management“ a od 22. listopadu 2005 přejmenované na Radiokomunikace). Hned 1. září 2005 vydaly tiskovou zprávu, ve které uvítaly rozhodnutí ČTÚ a avizovaly, že v pásmu 5,4 GHz hodlají spustit svou novou síť do jednoho až dvou měsíců (a do konce roku 2005 do ní investovat na deset milionů korun). A také že služby této sítě budou určeny hlavně rezidenčním zákazníkům, tj. domácnostem.

Tip: Rádi byste se připojili bez drátů a nevíte, jste-li v dosahu některé ze sítí? Najděte si svůj WiFi hotspot v naší databázi!

Nová síť startuje

Z jednoho až dvou měsíců nakonec bylo měsíců pět, ale budiž – nová síť je zde. Včera Radiokomunikace oznámily její spuštění a novinářům představily její služby. Jak tedy vypadá, co nabízí a za jakých podmínek?

Začněme nejprve samotnou sítí. Již v zářijové tiskové zprávě bylo avizováno její spuštění v několika desítkách přípojných bodů  – a dnes jich je 70. Příslušnou mapku vidíte na obrázku (originál s prokliky na detailnější mapy jednotlivých lokalit je zde).

Bluetone Premium Sky 1

Síť samozřejmě funguje na principu P-MP (Point to Multipoint) a příslušné základnové stanice jsou umisťovány na objekty (zejména různé stožáry apod.), které již Radiokomunikace vlastní a provozují na nich své vysílače, převaděče či jiná zařízení. Takže kdo se nachází v jejich blízkosti, má šanci už být nyní v dosahu nové sítě, nebo se do něj dostat při jejím postupném rozšiřování. V Praze jde v současné době o televizní věž na Žižkově a vysílač na Strahově. Pokrytí kolem těchto dvou bodů ukazuje následující obrázek.

Bluetone Premium Sky 2

Pokud jde o dosah, ten je předurčen hlavně povoleným vysílacím výkonem (do 1 W), který povoluje všeobecné oprávnění. S technologií, kterou Radiokomunikace zvolily (jde o řadu Canopy společnosti Motorola), se podařilo „dosáhnout“ až na šest kilometrů. Podmínkou ale je přímá viditelnost na základnovou stanici. V dostatečné blízkosti by přímá viditelnost asi nemusela být nutnou podmínkou, ale Radiokomunikace prý nebudou instalace bez přímé viditelnosti vůbec dělat. Prý kvůli kvalitě, kterou chtějí dodržet a garantovat (viz dále).

Motorola Canopy

Navíc koncové zařízení má charakter externí antény (viz obrázek), kterou je třeba namontovat na místo, odkud je přímá viditelnost na přípojný bod. Takže v praxi bude nutné umístit anténu asi někam na střechu, terasu apod. a od ní vést příslušný kabel až do bytu či kanceláře. Pro někoho to nemusí být žádný problém, ale pro někoho naopak problém nepřekonatelný (třeba kvůli souhlasu vlastníka objektu kvůli vedení kabelu ze střechy atd.).

Nová služba: Bluetone Premium Sky

Svou novou síť v pásmu 5,4 GHz Radiokomunikace využily k rozšíření svého portfolia služeb Bluetone Premium. Až dosud zde byla k dispozici jen jedna varianta, a to ADSL (plným jménem Bluetone Premium ADSL), realizovaná na zpřístupněných místních smyčkách, určená domácnostem a domácím kancelářím a nabízející kombinaci „Internet + hlasové služby“ (případně ponechávající hlasové služby ještě na Českém Telecomu a využívající pouze zpřístupnění nadhovorového pásma na tel. lince).

Nyní tedy do řady Bluetone Premium přibývá nová varianta, s přídomkem „Sky“ (tj. Bluetone Premium Sky). Je shodná v tom, že nabízí kombinaci Internetu a hlasu, i v tom, komu je určena (domácnostem a domácím kancelářím plus malým firmám). Pochopitelně se ale liší způsobem své realizace, když místo zpřístupněných místních smyček využívá novou bezdrátovou síť v pásmu 5,4 GHz, popisovanou výše.

Odlišností od Bluetone Premium ADSL je také omezenější nabídka rychlostí přístupu k Internetu, které ukazuje následující tabulka. V ní vidíte i ceny jednotlivých rychlostních variant (měsíční paušály).

služby Bluetone Premium
Bluetone Premium ADSL Bluetone Premium Sky
512/128 kbit/s 799 Kč 599 Kč
1024/256 kbit/s 899 Kč 699 Kč
2048/512 kbit/s 999 Kč není

Z tabulky je ihned patrné, že varianta ADSL vychází dražší, a to kvůli nákladům na zpřístupnění místní smyčky Českého Telecomu. Nová varianta Sky je co do měsíčních paušálů levnější, ale nabízí nejvýše 1 Mbit/s. Podle toho, co zaznělo na včerejší prezentaci, to ale není žádný principiální strop. Příslušná technologie umožňuje až cca 7 Mbit/s a vyšší rychlosti prý budou Radiokomunikace zařazovat do své nabídky podle toho, jaký bude zájem zákazníků a jak se bude služba rozvíjet.

V obou případech (Bluetone Premium ADSL i Sky) je přístup k Internetu bez Fair Use Policy (FUP) – bez datových limitů i snižování rychlosti. Uplatňuje se pouze agregace, která je také shodná: 1:20.

Součástí obou variant Bluetone Premium je i hlasová služba, již bez měsíčního paušálu (resp. v ceně služby jako takové). Uživatel zde platí pouze to, co skutečně provolá. V síti Bluetone je přitom volání zdarma (ale jen do 60 minut, delší hovor se už platí). Podrobný ceník hovorného najdete zde.

Účastník dostává přiděleno geografické telefonní číslo z přídělu Radiokomunikací. Je možné využít i (pevné) přenositelnosti a přenést si jiné číslo, nejspíše od Českého Telecomu  – Radiokomunikace za to prý účtují právě tolik, kolik musí samy zaplatit Českému Telecomu (jako mezioperátorský poplatek). Podle ceníku jde o 2850 korun bez DPH.

Pokud jde o jednorázové zřízení nové služby Bluetone Premium Sky, to je do 30. dubna 2006 v rámci promo akce zdarma. Jinak by standardní cena za zřízení měla být 3500 korun. Smlouva se přitom uzavírá na 12 měsíců. Koncové zařízení je poskytnuto v ceně služby, ale je tvořeno jen externí částí s anténou (a zřejmě ještě kabelovým svodem). Je zakončeno ethernetovým konektorem, na který si zákazník připojí své zařízení (počítač nebo nějaký switch, router apod.). Síť mu ale přidělí jen jednu statickou privátní IP adresu pro datové služby. To znamená, že bezdrátová přípojka je „schována“ za NATem.

Na můj dotaz, zda je možné si připlatit za veřejnou IP adresu a odstranění NATu, byla odpověď záporná (prý to nejde). V odpovědi na jiný dotaz však zaznělo, že Radiokomunikace nebudou nijak omezovat to, aby si uživatel sám „rozvedl“ jednu přidělenou IP adresu, skrze další NAT, na více vlastních privátních adres, a díky tomu (přes vhodný směrovač) připojil na přípojku více jednotlivých zařízení. V této souvislosti znovu zaznělo, že nebude aplikována žádná FUP.

Hlasové služby – na bázi VoIP

Kromě jedné IP adresy pro datové služby dostane uživatel na své přípojce ještě jednu IP adresu pro hlasové služby (prý nikoli ze stejného adresního rozsahu).

Hlasové služby jsou totiž realizovány na bázi VoIP (s tím, že použitá technologie Canopy podporuje prioritizaci pro zajištění potřebné kvality přenosu pro hlasové služby). Uživatel si přitom může vybrat, zda na své přípojce použije IP telefon, nebo klasický analogový telefon, připojený skrze VoIP bránu (ATA převodník). Ovšem ani IP telefon, ani brána nejsou součástí koncového zařízení, poskytovaného v ceně služby. Radiokomunikace je nabízí samostatně, buď ke koupi (za 2300 korun jednorázově), nebo k pronájmu (za 199 korun měsíčně).

Hlasové služby na bázi VoIP přitom vychází ze standardu SIP, takže obecně by měla být použitelná jakákoli zařízení podporující protokol SIP (Session Initiation Protocol). Vzhledem k tomu by připadal v úvahu i SIP peering s dalšími sítěmi a hlasovými službami na bázi SIPu. Radiokomunikace prý o této možnosti uvažují, zatím ji ale nerealizovaly.

MM socky3

Na závěr

Již ze samotného pojmenování (Bluetone Premium Sky) a zařazení do stejné kategorie (jako Bluetone Premium ADSL) lze tušit, že Radiokomunikace chápou svou novou službu jako jakousi technologickou alternativu ke své „unbundlované“ kombinaci Internetu a hlasu, která asi zůstane nadlouho omezena jen na více obydlené lokality (kde má smysl „unbundlovat“). Naproti tomu varianta „Sky“ má šanci se dostat i k zákazníkům v nepříliš obydlených lokalitách, pokud jsou v dostatečné blízkosti (a na přímou viditelnost) od nějakého stožáru, věže či jiného objektu Radiokomunikací.

Na nové službě Bluetone Premium Sky je zajímavé i to, že je poskytována prostřednictvím bezdrátové sítě, fungující v bezlicenčním pásmu, kde její provozovatel nemá zaručenu ochranu proti rušení – jen skrze výše citované pravidlo „kdo dříve přijde“ (resp. že při rušení musí ustoupit ten, kdo přišel jako poslední). Přesto Radiokomunikace včera velmi akcentovaly aspekt kvality služby, kvůli které například vyžadují přímou viditelnost, a trvají i na tom, že instalaci zajistí samy. Dokonce byla zmíněna i garance SLA, tedy na celkovou dostupnost služby a dobu opravy při závadě koncového zařízení (do konce následujícího pracovního dne).

Máte možnost umístit anténu na střechu objektu, ve kterém bydlíte?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.