Hlavní navigace

Profily sítí WiFi hotspotů: České radiokomunikace

3. 10. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Po kratší odmlce pokračujeme v seriálu o sítích WiFi hotspotů v České republice. Od posledního dílu došlo ve zdejší bezdrátové krajině k řadě změn k lepšímu: znatelně vzrostl počet přístupových bodů, rozšířily se řady poskytovatelů a snížily ceny. Mezi jednu z větších společností, nabízející (rezidentní) WiFi, patří i České radiokomunikace.

Jak si možná vzpomínáte, původním záměrem seriálu o WiFi hotspotech v České republice bylo představení šesti největších sítí podle jejich pořadí v naší databázi hotspotů. Z více důvodů jsme však původní časový rozvrh museli přerušit, takže nyní, když se k tématu vracíme, je již situace s WiFi hotspoty i s pořadím firem v našem žebříčku poněkud jiná. Abychom vám toto neplánované zdržení aspoň trochu vynahradili, můžeme vám slíbit, že oproti původním pěti poskytovatelům náš seznam řádně prodloužíme – místo dvou dílů seriálu se nyní můžete těšit přinejmenším ještě na čtyři.

Pojďme se však podívat, co nového se od posledního dílu v žebříčku poskytovatelů odehrálo. Především se změnilo jeho čelo, do něhož se rázným vzestupem prodrala síť 802.cz, která tak předehnala zdánlivě neohrozitelný Eurotel. 802.cz má aktuálně 187 hotspotů (resp. přístupových bodů, protože kromě hotspotů, určených pro ad-hoc připojení, evidujeme i vysílače pro rezidentní uživatele), zatímco druhý Eurotel se sítí WiFi Jet jich má 127. Třetí T-Mobile Hotspot již nepřesahuje stovku (91 hotspotů), takže by na první pohled jejich vedení neměl nikdo ohrožovat. WiFi však v České republice stále zažívá obdivuhodný rozvoj (což je při pohledu na střechy často „zalesněné“ anténami opravdu neuvěřitelné), takže se jistě dočkáme dalších překvapení.

Co se týče dalších pozic (od šestého místa dál), poměrně rychle se mění podle toho, jak nám poskytovatelé posílají seznam nových hotspotů. Pro další díly seriálu proto budeme vybírat sítě spíše na přeskáčku, což však nic nemění na tom, že do výběru zařadíme ty největší.

Jednou z těch novějších sítí, které do naší databáze přibyly teprve nedávno, je i WiFi síť Českých radiokomunikací (prezentována pod značkou Bluetone WiFi), která do ostrého provozu vstoupila v červnu. Důležitou charakteristikou sítě Českých radiokomunikací (ČRa) je, že se stejně jako většina ostatních komerčních provozovatelů WiFi sítí zaměřují na domácí, „pevně“ připojené uživatele (na rozdíl od mobilních operátorů, kteří provozují spíše klasické hotspoty). Rezidenční zákazníci jsou totiž věrnější než mobilní „nomádi“, lze si je lépe zavázat k pravidelným platbám a nabízet jim další služby. Přístupové body pro mobilní připojení mají samozřejmě také svoje výhody, ale důležité je, že jsou stále lépe pokrývány potřeby všech typů uživatelů.

Kdepak ty hotspoty jsou

Síť hotspotů vychází ze struktury datové sítě ČRa. Nynější počet 38 hotspotů (údaj podle databáze na Lupě, 40 podle vyjádření ČRa a 36 podle jejich webu) bychom vzhledem ke krátké provozní době obvykle hodnotili jako slušný a rychlý výkon. Uvážíme-li ale, že ČRa disponují bezkonkurenčním množstvím vysílačů po celé České republice (kolem osmi set) a vezmeme-li v úvahu původní proklamace, že v případě zájmu bude osazeno třeba několik stovek z nich, není jejich současný počet ohromující. Ani svému původnímu slibu, že do konce června bude v provozu 55 hotspotů, ČRa nedostály.

Podle Jana Rezka z ČRa není příčinou nezájem zákazníků, ale problém s rušením pásma 2,4 GHz. Z toho důvodu bude současné pásmo kombinováno s pásmem 5,4 GHz s větším počtem přístupových bodů a větším dosahem.

Jak již bylo řečeno, hotspoty Bluetone Wifi ČRa nejsou primárně určeny pro mobilní, „jednorázové“ uživatele. V kavárnách, hotelech či u benzínových pump tedy přístupové body nehledejte. Jejich umístění je většinou outdoorové s přibližným dosahem 1,5 kilometru. Jak napovídá mapka na serveru provozovatele, až na královéhradeckou oblast jsou zastoupeny všechny kraje, nejvíce Středočeský a Moravskoslezský. Ve zvolených lokalitách převážně figurují města většího formátu.

Provoz

Služby Bluetone Wifi byla dosud provozována v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. K připojení k některému z hotspotů potřebuje zákazník koncové zařízení (PC, notebook, PDA apod.) s podporou rozhraní 802.11 b/g. Seznam testovaných zařízeních je uveden na stránkách provozovatele, stejně tak návod na instalaci [PDF, 1466 kB] koncového bodu, kterou provozovatel nezajišťuje.

Rychlost připojení je sdílená, to znamená, že je závislá na počtu aktivních uživatelů. Obvyklá rychlost celého bodu dosahuje 2048 kbit/s, v praxi by však měl zákazník očekávat připojení rychlostí 512 kbit/s. Počet uživatelů na jednom access pointu (AP) je maximálně třicet. Celý provoz je z každého AP přetažen na páteřní síti přes shaper. Restriktivní pravidla podle množství stahovaných dat (Fair Use Policy) nejsou zavedena, avšak datovým přenosům je na lince přiřazována priorita – omezeny jsou především porty určené pro P2P, aby neomezovaly e-mail, web aj. Dále jsou z bezpečnostního hlediska zakázány porty TCP 139, TCP/UDP 135, TCP/UDP 1434, TCP/UDP 4444, TCP 445. K Internetu jsou uživatelé Bluetone WiFi připojeni přes NAPT, zároveň získají privátní IP adresu. Odesílat elektronickou poštu lze pouze přes SMTP server Bluetone. WPA zabezpečení není využito.

Pokud už máte veškerý arsenál k provozu WiFi připraven, k hotspotu se připojíte po registraci do systému na serveru Bluetone Wifi a vybráním tarifu. Tím se dostáváme k finanční stránce.

Kolik za to a jak na to

V cenových programech se rozhodně neztratíte, k dispozici je prakticky jen jeden. Bluetone WiFi od ČRa nabízí své služby domácím uživatelům či menším firmám na bázi předplaceného paušálního poplatku na zvolené období. A cena 499 korun na 30 dnů je poměrně příznivá.

Varianta služby 30 dnů 90 dnů 180 dnů
Bluetone WiFi 499 Kč 1399 Kč 2699 Kč
Částka za měsíc 499 Kč 466 Kč 450 Kč

V případě předplacení služby na čtvrt roku ušetříte 99 korun, při půlročním předplatném 295 korun. Minimální období, které si lze předplatit, je sice jeden měsíc, ale pokud zaplatíte jinou částku, než uvádí tarifní ceny, bude přepočítána na dny při sazbě 20 korun. Zákazník rovněž musí počítat s investicí do hardwaru.

Registraci a volbu tarifu lze provést na webu či v call centru ČRa. Před realizací je nutno prověřit místo, kde má být instalována uživatelská přípojka. Pokud je vše v pořádku, zákazník platí bankovním příkazem, prostřednictvím e-Banky z webového rozhraní či složenkou. O zprovoznění je informován pomocí SMS nebo e-mailem.

V ceně není zahrnuta instalace ani servis, což se v budoucnu změní; zavedení pak budou provádět samy ČRa nebo autorizovaný partner. V souvislosti s výměnou pásma (viz výše) pravděpodobně rovněž dojde k úpravě cen a modifikaci rychlostí a garancí. Dosavadní platební model pre-paid nahradí post-paid. Roaming s jinou společností ČRa neplánuje.

KL22_nominace

Nyní je síť Bluetone Wifi pod dohledem správního centra ČRa. To svým uživatelům zároveň garantuje zprovoznění nefunkčního hotspotu do 24 hodin. Přenosová rychlost ale garantována není, a tak je nutné sledovat pozitivní či negativní zkušenosti ostatních uživatelů. Jaké jsou ty vaše?

Na článku spolupracoval Aleš Miklík

Využíváte Bluetone WiFi ČRa?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.