Hlavní navigace

Profily sítí WiFi hotspotů: 802.Spot

3. 12. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Čtvrtým dílem pokračujeme v seriálu o sítích WiFi hotspotů v České republice. Celkem popisujeme šest největších poskytovatelů veřejného WiFi připojení z hlediska pokrytí, ceny, rozvoje sítě a podobně. V posledním díle pak srovnáme parametry všech popisovaných subjektů. Dnes to bude WiFi síť společnosti 802.cz.

Hned v úvodu musím uvést na pravou míru tvrzení z prvního odstavce dílu minulého, věnovaného WiFi síti Českého Telecomu. Zatímco totiž konstatování, že seriál se dostal do své poloviny, je bezpochyby stále pravdivé, pak to, že největší poskytovatele veřejných WiFi hotspotů máme za sebou, už nikoliv. Díky neustálému doplňování naší databáze novými hotspoty jak od poskytovatelů, tak jejich uživatelů, totiž čas od času dochází k tomu, že se radikálně změní pořadí v čele žebříčku. Ještě před dvěma týdny, kdy jsem připravoval minulý díl, byl první Eurotel, následovaný T-Mobilem a Českým Telecomem, z nichž zejména první Eurotel byl se svými 107 přístupovými body pro ostatní takřka nedosažitelným soupeřem. Stačil však uplynout jeden týden a vše bylo jinak.

Na druhé místo se totiž probojovala do té doby poměrně nenápadná společnost 802.cz, která se ze sedmého místa vyšvihla rovnou na místo druhé, když do databáze zaregistrovala několik desítek nových hotspotů. Skupinu velkých poskytovatelů z řad mobilních i pevných operátorů tak alespoň v oblasti českých veřejných WiFi služeb rozšířil nový černý kůň. Tim bylo rozhodnuto, že další díl bude věnovaný právě této firmě a nikoliv společnosti Ipex, která by se tak na řadu měla dostat za čtrnáct dnů. To samozřejmě v případě, že nedojde k dalšímu vývoji v závodech poskytovatelů o špici pelotonu, což by ovšem z pohledu uživatele nemuselo znamenat žádné zklamání, právě naopak.

Pro korektnost je však nutné dodat, že tohoto revolučního skoku dosáhla 802.cz i díky tomu, že podle nových pravidel registrace hotspotů v naší databázi je možné jako samostatný hotspot uvést i jednu sektorovou anténu, pokrývající samostatné území. To samozřejmě platí i pro ostatní poskytovatele, nicméně 802.cz tuto výhodu využila asi nejviditelněji ze všech.

Kdepak ty hotspoty jsou

Zatímco „tradiční“ velké operátory, popisované v minulých dílech, nebylo nutné nijak zvlášť představovat, je v v tomto případě situace patrně jiná. 802.cz není ani tak název firmy jako obchodní značka a portál pro datové služby frýdecko-místecké firmy Mattes AD, s. r. o., založené již v roce 1991. Osu jejich nabídky tvoří bezdrátové a pevné připojení, ke kterým v nedávné době (ostatně podobně jako zmiňovaní mobilní operátoři) přidali i připojení pomocí WiFi technologie. Tu si firma podle Jiřího Banáše z Mattes AD nejprve ověřila v pilotním provozu, „který byl geograficky soustředěna do našich domácích podmínek“ a nyní budují vysílače v dalších lokalitách. Přitom údajně spolupracují právě se společností Ipex, která se zaměřuje na regionální oblasti, opomíjené „velkými“ poskytovateli.

Podle WiFi databáze Lupy má nyní 802.cz v provozu 72 hotspotů. Podle Jiřího Banáše přitom do databáze zatím předali jen hotspoty v provozu, kromě nich mají ještě zhruba třicet takových, u kterých upravují nastavení či je teprve připravují pro ostré spuštění. Celkový počet přípojných míst tak nejspíš bude průběžně růst. Nejvíce jich je podle očekávání v domovské krajině firmy Mattes AD, tedy ve Frýdku-Místku (konkrétně 23). Následuje Praha s dvanácti hotspoty a Ostrava se sedmi. Mezi městy, ve kterých 802.cz nabízí WiFi, jsou však obce všech velikostí, takže výhledově je nemalá pravděpodobnost, že budete-li tuto firmu dostatečně ponoukat k pokrytí vašeho bydliště, nezůstanete nevyslyšeni.

Další rozdíl v přístupu k poskytování veřejného WiFi oproti větším telekomunikačním společnostem je i v samotném umísťování hotspotů. Zatímco „velká trojka“ Eurotel, T-Mobile a Český Telecom se zaměřují na pokrytí relativně malých lukrativních míst s vysokou koncentrací mobilních uživatelů na cestách, jako jsou hotely, kavárny, letiště a benzínové pumpy, přístupové body od 802.cz najdete kromě těchto míst i na ulicích měst. Zároveň se dělí podle velikosti pokrytí do několika skupin. Příměstské a venkovské oblasti jsou nejčastěji osazeny hotspoty s pokrytím až několik stovek metrů. Uživateli těchto bodů jsou nejčastěji rezidenční zákazníci s vysokými nároky na čas připojení.

Dalším typem jsou klasické komerční hotspoty s vnějším i vnitřním pokrytím jako u výše zmiňovaných operátorů. Ty jsou rozmístěny v obchodních centrech, restauracích a hotelech či na benzínových stanicích. A konečně posledním druhem hotspotů značky 802.cz jsou volné hotspoty v restauracích a hotelech, kde je připojení nabízeno jako benefity pro hosty daného podniku zdarma. Takové jsou však podle naší databáze jen dva, ve Frýdku-Místku a ve Sviadnově.

Provoz

Způsob připojení a datový provoz s hotspoty 802.cz se nijak významně neliší od těch popisovaných v předchozích dílech. Stále samozřejmě potřebujete koncové zařízení s příslušným rozhraním pro WiFi, tedy notebook či PDA. Jediný důležitý rozdíl se týká zabezpečení. Většina přístupových bodů 802.cz s vnějším pokrytím jsou totiž asi jako jediné z významnějších poskytovatelů veřejných WiFi sítí v ČR provozovány se zabezpečením WPA (Wi-Fi Protected Access). To 802.cz využívá nejen k vyššímu zabezpečení datových přenosů z hotspotů ke klientovi, ale také pro jednoduchý systém autorizace prostřednictvím serveru Radius. K přihlášení k externím přístupovým bodům proto budete potřebovat adaptér s podporou tohoto protokolu – seznam otestovaných zařízení najdete i na stránkách 802.cz.

V místech s pokrytím od 802.cz je pak nutné v závislosti na používaném operačním systému správně nastavit připojení, zejména povolit zabezpečení WPA pro daný přístupový bod. Následně se zaregistrujete na stránkách 802.cz a po potvrzení platby na straně poskytovatele (viz další odstavce) obdržíte se můžete s obdrženým přihlašovacím jménem a heslem přihlásit do sítě a začít ji využívat.

Interní hotspoty, kde se předpokládá využití spíše krátkodobého připojení, podle Jiřího Banáše nevyužívají zabezpečení protokolem WPA. Ověření probíhá pouze přes webové rozhraní, případně se jedná o hotspoty volné, kde není vyžadováni ověřování vůbec.

Rychlost připojení se odvíjí od objednaného tarifu (viz dále), přičemž v nejnižší podobě dosahuje čísel 192 kbit/s pro download a 64 kbit/s pro upload, reálné hodnoty samozřejmě závisí na počtu aktuálně přihlášených uživatelů k danému hotspotu. Za vyšší paušál pak můžete získat rychlost až 1024/384 kbit/s. V síti není podle Jiřího Banáše uplatňována žádná restrikce podle objemu přenesených dat (FUP).

Kolik za to a jak na to

Velcí operátoři zpravidla k placení svých WiFi služeb nabízí hned několik platebních metod. Nejčastěji se jedná o předplacené kupony, distribuované na místech hotspotů dané společnosti nebo i v klasickém maloobchodním prodeji. K těm pak přidávají paušály s výhodným poměrem objem dat / cena. Předplacené kupony jsou výhodné zejména pro jednorázový a náhodný přístup, případně přístup z přechodného místa pobytu (hotel), zatímco paušál využívají hlavně pravidelní uživatelé WiFi „v terénu.“ 802.cz se svým nemalým počtem rezidentních hotspotů nabízí jen paušály, za to však hned dva měsíční, jeden týdenní a jeden denní.

Cloud 22 temata

Tarif WiFi 1 den WiFi 1 týden WiFi 320 WiFi 1024
Paušál 49 korun / den 149 korun / týden 399 korun / měsíc 1111 korun / měsíc
Poskytovaná rychlost 192 / 64 kbit/s 192 / 64 kbit/s 320 / 120 kbit/s 1024 / 384 kbit/s

Každý tarif je třeba nejprve objednat na webu 802.cz. Zřizovací poplatek není žádný, připojení je aktivováno hned po uhrazení služby. To je asi největší slabinou jinak cenově velmi sympatické služby ve srovnání s ostatními velkými operátory. Jiří Banáš sice říká, že uživatel může být připojen několik minut po té, co zjistí dostupnost signálu, ovšem to platí v případě, že máte účet v eBance, ve které trvá převod a verifikace příslušné sumy nejrychleji. Firma nicméně plánuje do konce roku uvést do života možnost placení platební kartou prostřednictvím portálu WorldPay, v jednání je prý také spolupráce s eBankou o vlastním internetovém rozhraní pro platební karty.

Každopádně i přes tuto současnou nevýhodu v omezené dostupnosti rychlého placení a tím i přístupu k WiFi službám nabízí 802.cz o poznání lepší cenové podmínky než jeho konkurenti z minulých dílů seriálu. Dosud nejlevnější Eurotel nabízí za srovnatelných 40 korun přístup jen na hodinu, zatímco 802.cz na celý den. A necelé čtyři stovky za měsíc za 320 kbit/s jsou pro rezidentní zákazníky více než přijatelnou alternativou k „pevným“ sítím operátorů. Nezbývá než doufat, že se síť tohoto perspektivního poskytovatele bude rozrůstat dostatečně rychle a zachová si přitom uvedené příznivé parametry. Chystaný roaming se společností Ipex rozvoj jistě jen urychlí. Aktuální počet stálých uživatelů se totiž podle Jiřího Banáše pohybuje kolem tří set, což opravdu není mnoho.

Anketa

Používáte WiFi síť 802.cz?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 - 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.