Hlavní navigace

ADSL u alternativních operátorů od 396 korun s daní

3. 6. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Včera jsme se podívali na nové ADSL služby u Českého Telecomu, dnes se zaměříme na služby některých dalších poskytovatelů. Nejlevnější ADSL pořídíte už od 333 korun bez DPH, ovšem jak vyplývá z našeho porovnání, u vyšších rychlostí se vyplatí si pečlivě vybírat poskytovatele. Podíváme se také, jak si stojí ceny služeb na LLU od Telenor Networks.
Jak jsme psali ve včerejším článku (který jste si možná kvůli technické chybě nepřečetli celý, což můžete napravit dnes), Český Telecom představil své nové služby, rozšiřující rozpětí rychlostí na varianty od 128/64 kbit/s po 2048/256 kbit/s, a stejně tak pozměnil ceny. Jelikož nové rychlosti nabídl již před několika týdny svým velkoobchodním partnerům, dočkali jsme se rovněž nových služeb od dalších poskytovatelů připojení. První „vystřelil“ v rámci cenové revoluce Czech on Line se svou službou Volný již minulý týden, ovšem jeho ceny vydržely být revoluční přesně týden – ve středu skončily na bodácích ostře útočící konkurence Tiscali a SkyNet.

Pod vlajkou Českého Telecomu

V našem prvním cenovém porovnání jsme se zaměřili na cenové nabídky služeb postavených na platformě Českého Telecomu (ČTc), tedy v rámci velkoobchodní nabídky ostatním operátorům. Služby jsou si díky tomu poměrně podobné, odlišují se maximálně cenou instalace (zpravidla zvýhodněnou při upsání se na delší časové období), dodatkovými službami, jako je e-mail, či případně cenami dalších datových balíčků, za které se platí po překročení datového limitu. Nejpodstatnější rozdíl mezi službami ČTc a dalších ISP je v počítání dat – zatímco u tarifů od ČTc se aplikuje tzv. FUP, kdy po překročení daného týdenního limitu dojde ke zpomalení (takže nikdy zákazník neplatí víc), u ostatních ISP je k dispozici určitý datový limit, po jehož překročení je další datový přenos automaticky zpoplatněn.

Nutno také upozornit, že velké množství proměnných vnášejí do cen poskytovatelé různými dočasnými cenami, případně cenami zvýhodněnými při podpisu smlouvy na 12/24 měsíců. Do tabulek byly zahrnuty ceny, které je možné získat v daném okamžiku, ovšem bez podmínky uzavření smlouvy na delší časové období. Proto se při výběru služby velice vyplatí projít si nabídky poskytovatelů (a samozřejmě nejen těch, kteří jsou zde uvedení) a zjistit, jak se podmínky liší. Obecně je však otázkou, zda se v případě připojení k Internetu upisovat s pevnou cenou na období delší než 12 měsíců, u delšího časového období je již nutné takovou nabídku důkladně zvážit. Ceny připojení k Internetu se mění výrazně rychleji než například ceny za volání u mobilních telefonů.

  ČTc Volný Tiscali SkyNet Contactel
128 od 1.6. 399 (s FUP) 349 333 333 499
256 od 1.6. 399 399 390 499
256 do 1.6. 599 499 549
512/3 GB od 1.6. 599 (s FUP) 639 699 560 650
512/3 GB do 1.6. 799 (s FUP) 679 599 590 650
1024/6 GB od 1.6. 799 (s FUP) 899 849 780 950
1024/6 GB do 1.6. 799 (s FUP) 1149 999 780 960
2048/15 GB od 1.6. 1399 (s FUP) 1499 1499 1490 2100

Ceny (v korunách, bez DPH) různých poskytovatelů při různých rychlostech. Rychlosti jsou v kbit/s, datový limit v GB.

Zatímco Český Telecom uvedl svoji nejpomalejší službu 128/64 kbit/s za cenu pod 500 korun včetně DPH, hned dva operátoři se rozhodli nabídnout měsíční paušál pod 400 korun včetně DPH. Jak u Tiscali, tak u SkyNetu je cena 333 korun bez DPH, což je 396 korun s DPH, Tiscali tuto cenu prezentuje jako dočasnou pro smlouvy uzavřené do konce července, poté bude cena 399 korun, SkyNet se o ničem podobném nezmiňuje, stejně tak Czech on Line (COL) již neuvádí cenu 349 korun jako dočasnou. V ceně je rovněž 2GB datový limit (resp. v případě služby ČTc s FUP 250 MB na týden). Tato velmi agresivní cena samozřejmě vzbuzuje otázky ohledně rentability, neboť je známo, že velkoobchodní cena za tuto přípojku je 305 korun – to poskytuje sumu 28 korun pro pokrytí všech dodatečných nákladů ISP, počínaje zajištěním konektivity přes billing až po technickou podporu. Pokud si chcete porovnat i další ceny s cenami velkoobchodní nabídky ČTc, naleznete je v článku Kdo bude mít ADSL levnější, a kdo naopak dražší?.

Tiscali zvolila u této rychlosti také zajímavou propagační strategii – nezahrnuje službu do své rodiny ADSL přípojek, ale nabízí ji jako paušální připojení k Internetu pod názvem Internet 24. Tím dává více najevo, že se jedná o náhradu dial-upu, ne o plnohodnotné AD­SL.

U rychlosti 256/64 kbit/s stojí za zmínku, že ČTc již tuto rychlost nenabízí, pouze 512/128 kbit/s, takže tuto mezeru mohou šikovně vyplnit právě další poskytovatelé, kteří rychlost 256/64 kbit/s zpravidla nabízejí za cenu 128/64 kbit/s. Ovšem v případě Tiscali se opět jedná o dočasnou nabídku, kdy se cena 399 korun vztahuje pouze na smlouvy uzavřené do 31. července. Zajímavým případem je v našem přehledu Contactel, jehož ceny mě uvedly do zmatku – na webových stránkách nabízí obě rychlosti za shodnou cenu 499 korun bez DHP, v PDF cenících jsou dokonce ceny 500 korun a 550 korun. Obecně nepatří Contactel k firmám, které by na ADSL nasazovaly příliš agresivní ceny, jak je vidno, u většiny se pohybuje nad průměrem, někdy i poměrně výrazně.

U rychlosti 512/128 kbit/s možná zarazí zdražení Tiscali – je to však dáno tím, že s úpisem je nabízena cena 599 korun, bez úpisu 699 korun (resp. podle podmínek na webu je 599 korun nabízeno v případě úpisu na 12 měsíců, u úpisu na 24 měsíců je po prvních šest měsíců účtováno 599 korun, zbytek podle aktuálního ceníku – pravděpodobně Tiscali předpokládá, že ceny poklesnou). Jinak je zde jasně vidět, že v tomto případě se již poskytovatelé nehrnou do cenového souboje – předpokládají, že největší zápas o zákazníky se odehraje u nejlevnějších přípojek. Obdobně je tomu u rychlosti 1024/256 kbit/s, kde se jen SkyNet pustil do „podražení“ ceny, a to o necelé dvě desetikoruny.

U nejrychlejší přípojky od ČTc jsou už dokonce všichni sledovaní poskytovatelé dražší než ČTc. Buď předpokládají, že tuto službu stejně nebude nikdo chtít, nebo se netrefili při odhadech ceny ČTc, případně se chtějí na těchto službách zahojit finančně.

Mimochodem, za zmínku stojí také rozdílný přístup ke zpoplatnění dat přenesených nad limit – zatímco například Tiscali účtuje u služby Internet 24 po 100MB blocích 10 korun a u vyšších rychlostí 300 korun za 5 GB, COL má standardní poplatek 199 korun za 3 GB, Contactel při překročení limitu účtuje 180 korun za 2 GB (data je však možné si předplatit za o něco lepší cenu), nejpříjemnější podmínky v tomto případě nabízí SkyNet, u kterého stojí 1 GB dat 39 korun, v případě rychlých přípojek s datovým objemem 10 GB a více se poté účtuje po 10GB balíčcích za 399 korun.

Jak vidno, nabídka ADSL od jiného poskytovatele, než je Český Telecom, automaticky neznamená nižší cenu – cenový souboj se nyní odehrává na nejnižší části spektra, vyšší rychlost někteří ISP „vypouštějí“. Cena je však samozřejmě jen jedna z veličin posuzovaných při výběru, další jsou faktické dosahované rychlosti (o kterých si pravidelně můžete přečíst zde na Lupě), dodatečné služby či jen pouhé sympatie k některému poskytovateli.

Zajímavou variantou může také být kombinování datových a hlasových služeb, které nabízí řada poskytovatelů (i Contactel z našeho přehledu nebo České radiokomunikace) – poté může při velkém objemu volání cena některých linek poklesnout až na korunu měsíčně.

Každopádně je otázkou, jaký tržní podíl se podaří ostatním poskytovatelům v rámci této cenové války uzmout. Dá se předpokládat, že zákazníci orientovaní na cenu si najdou nejlevnějšího operátora, ovšem u většiny zákazníků asi nebude už 50–60 korun hrát takovou roli, zvlášť v případě, že ČTc podpoří uvedení nových produktů výraznou marketingovou kampaní. Na tu si však ostatní ISP s marží 28–45 korun na přípojce budou těžko vydělávat, nehledě na výhodnější podmínky ČTc, který může snadno oslovovat všechny své zákazníky v rámci měsíčního vyúčtování. Podobnou možnost cíleného marketingu ostatní jednoduše nemají. Dá se proto předpokládat, že pokud některý ISP neučiní odvážné rozhodnutí a nezainvestuje větší objem prostředků do marketingu (přičemž návratnost vynaložených prostředků bude v nejlepším případě dlouhodobá), získá i přes cenové souboje většinu nových zákazníků opět ČTc.

Český Telecom vs. Telenor Networks

Jako jedno z řešení situace s ADSL se ve světě i v ČR bere služba LLU, zpřístupnění místní smyčky, kde si firmy pronajímají od inkumbenta metalické vedení, vedoucí od ústředny k zákazníkovi, a na něm poskytují pomocí vlastní technologie další služby. Na západ od českých hranic se tento způsob připojení nejvýrazněji rozjel právě v loňském roce, kdy se objevila u mnoha národních regulačních orgánů řada opatření, která dovolila nabídnout pomocí využití LLU velmi příjemné ceny. V ČR zatím LLU používají Telenor Networks (TN) a České radiokomunikace (ČRa), kteří nabízejí své služby velkoobchodně dalším ISP; předpokládá se, že na toto pole vstoupí též COL. TN pokrývá zhruba 25 procent telefonních linek, ČRa ještě méně, ovšem přes LLU je zatím realizováno pouze několik málo procent ze všech ADSL připojení. Avšak například podle údajů společnosti Nextra se jim až 50 procent nových objednávek daří řešit přes LLU od TN, neboť většina objednávek pochází z velkých měst, kde se pokrytí LLU soustředí.

Právě díky LLU lze nabídnout v některých segmentech ceny, které jsou více než konkurenceschopné nabídce ČTc – poskytovatelé zpravidla nabízejí nejen lepší cenu, ale i vyšší rychlost pro upload, nižší agregaci (1:40 místo 1:50) a především, všechny přípojky v následující tabulce jsou bez jakýchkoliv datových limitů. Jak je však vidět, kvůli vysokým nákladům není možné cenově konkurovat opravdu levným přípojkám. I když ČTc musí do ceny svých přípojek započítávat cenu za nadhlasové pásmo linky, což představuje 158 korun měsíčně, je otázka, jak vysoké náklady si započítává za umístění technologií. Právě kolokace, tedy umístění technologií v prostorách ČTc, a rovněž náklady za samotné převedení linky od ČTc k jinému operátorovi brání dalšímu snížení ceny za služby poskytované přes LLU. Doufejme, že alespoň větším praktickým rozšířením těchto služeb se podaří snížit náklady; výdaje za kolokace se budou rozpočítávat na více uživatelů.

U cen opět platí, že jsou bez jakéhokoliv závazku, s jedinou výjimkou – Contactel nabízí tyto služby pouze s úpisem na 24 měsíců. Například Tiscali nabízí při dvouletém závazku výhodnější ceny po prvních šest měsíců a poté dle aktuálního ceníku, COL pro změnu nabízí nižší cenu na celých 24 měsíců – příslušné ceny naleznete na stránkách poskytovatelů. Mimochodem, právě u COLu jsou novinkou, nabízenou od 1. června, služby pro domácnosti pod značkou Volný, postavené na technologiích TN; předtím firma nabízela pouze služby pro firmy s nižší agregací a vyšší cenou. Ceny v tabulce jsou bez DPH.

  ČTc Volný Tiscali SkyNet Contactel
1 Mbit/s 799 (s FUP) 739 899 890 990
2 Mbit/s 1399 (s FUP) 1069 1199 990 2600
4 Mbit/s 1349 1499 1290 2900

Srovnání cen ADSL u ČTc a alternativních operátorů (přes LLU; v korunách).

Porovnání se službami ČTc je samozřejmě jen orientační – protože se jedná o odlišný typ přípojky, s nižší agregací a především bez FUP, který je na linkách ČTc aplikován. Zatímco u rychlosti 1 Mbit/s ještě není převaha LLU tak zřejmá (ovšem například SkyNet nabízí 1 Mbit/s přípojku s limitem 10 GB za 649 korun, tedy jen o něco dráž, než ČTc nabízí 512 kbit/s), u vyšších rychlostí je již nabídka ČTc výrazně méně výhodná.

Všechny firmy kromě SkyNetu nabízejí za příplatek kolem 200 korun plné zpřístupnění linky, takže již není nutné využívat hlasové služby ČTc a platit mu další fakturu. Pokud uživatel potřebuje jen Internet a nikoliv i hlasové služby od ČTc, je to výhodnější, než si platit nejlevnější hlasový tarif, který stojí přes 300 korun měsíčně, případně lze nabídku doplnit VoIP službou.

ebf 24 - tip duben

Zatímco u služeb na bázi velkoobchodní nabídky nejsou vždy alternativní ISP nejlevnější, u služeb realizovaných přes LLU se již ČTc nedaří příliš konkurovat. Každopádně nejvyrovnanější nabídku v tomto směru poskytuje SkyNet, který je ve většině případů levnější než ČTc, a rovněž nejméně mate zákazníky různými speciálními nabídkami a dočasnými slevami. V tomto směru se také polepšil Český Telecom, který je jinak na podobné dočasné slevy odborníkem.

To, jak velkým přínosem jsou aktuální novinky pro uživatele, nechť laskavě posoudí každý sám – neboť zatímco někdo bude spatřovat v kombinaci s novými hlasovými tarify zdražení, pro jiné zákazníky se naopak jedná o zrychlení a zlevnění služeb. Není pochyb o tom, že nový „narrowband“ tarif si najde řadu spokojených zákazníků, a je z hlediska rozvoje Internetu v ČR přínosem, ovšem na druhou stranu asi nikdo nebude pochybovat o tom, že pokud by byl podobný cenový tarif nabízen od počátku ADSL služeb v ČR, pohyboval by se nyní trh s broadbandem někde úplně jinde.

Podle čeho si vybíráte připojení k Internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).