Hlavní navigace

Další otočka o 180 stupňů. Spory s operátory zůstávají na ČTÚ

Autor: ČTÚ
Jan Beránek

Více než roční nejistota je pryč. Spory operátorů o nezaplacené faktury bude i nadále řešit telekomunikační regulátor.

Je to jako na houpačce. Odebrat ČTÚ povinnost řešit nezaplacené faktury a předat spory soudům chtěla vláda už v roce 2011, ale před třemi lety kabinet rozhodnutí zrušil – především kvůli obavám, že by spory soudy zahltily. ČTÚ nejdřív propustil desítky zaměstnanců a pak jich musel kvůli vyřizování nashromážděných reklamací 200 přijmout.

Situace se pak měnila skoro každý rok. Loni vláda schválila návrh ministerstva průmyslu, který posílal spory mezi operátory a zákazníky opět k soudům. ČTÚ tak znovu hrozilo, že o agendu a zároveň i o peníze, které na řešení těchto sporů má, přijde. 

Toto pondělí to ale nakonec dopadlo tak, že se nic nemění a spory bude dál řešit ČTÚ. Vláda totiž usnesení z 30. března 2015 zrušila:

Vláda schvaluje závěry uvedené v části III bodu 5.0 materiálu čj. 393/16, tj. ponechání agendy účastnických sporů o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací na Českém telekomunikačním úřadu při zachování současné úrovně jeho personálního a finančního zajištění,

Argumenty jsou pořád stejné. „V případě převodu agendy tzv. účastnických sporů o peněžitá plnění z ČTÚ na obecné soudy bude dopad na soudní soustavu značný. Vzhledem k současnému stavu počtu sporů u ČTÚ lze oprávněně očekávat nápad v řádu desítek tisíc věcí ročně. Zároveň je zde riziko, že i přes požadované posílení soudů převodem agendy dojde k podstatnému zatížení soudů, které nebudou schopné unést. U soudů s historickou nedodělkovou zátěží může nastat kolaps. Jen stěží si lze představit, že by obecné soudy tyto spory řešily, aniž by současně došlo k zásadnímu personálnímu posílení soudů v řádech stovek zaměstnanců. To by však kladlo nemalé nároky na státní rozpočet,“ tvrdí analýza ministerstva spravedlnosti. 

Čistý stůl do konce roku

Ke konci loňského roku čekalo na úřadu v pražských Vysočanech na vyřízení 114 tisíc sporů, které se nahromadily právě kvůli neustálým změnám v tom, jestli má agenda zůstat regulátorovi, nebo přejít na soudy. 

ČTÚ je postupně odbavuje, jen v březnu jich rozjel 12 244. „Předpoklad je takový, že bychom mohli mít během letošního roku čistý stůl,“ tvrdí mluvčí úřadu Martin Drtina.

Content 2017 - tip Footshop


Autor: ČTÚ

Přesto se rychlost, se kterou úřad pracuje, nelíbila operátorům. O2 na začátku roku hrozilo regulátorovi žalobou kvůli nevyřešeným případům. Firma odhadovala výši škody, která jí prý vzniká, na stovky milionů korun. 

A nebyly to plané hrozby. „K Českému telekomunikačnímu úřadu jsme zákonem předepsaným postupem podali výzvu k náhradě způsobené škody. Pokud této výzvě úřad v zákonné lhůtě nevyhoví, bude následovat podání k obvodnímu soudu pro Prahu 9,“ tvrdí mluvčí operátora Lucie Pecháčková. 

Našli jste v článku chybu?
17. 4. 2016 10:34
Luke (neregistrovaný)

"Naopak je v Evropě trend bagatelní spory se spotřebiteli přesouvat právě na úroveň mimosoudního řešení sporů"

S tím určitě souhlasím, ale jedná se o mediační formy řešení, tedy bez vydání závazného (a případně exekučně vykonatelného) rozhodnutí. Postavení ČTÚ je odlišné v tom, že v jeho případě nejde o mediaci, resp. nejde o řešení sporů tak, jak je obecně chápáno ADR. ČTÚ nepoučuje strany o hmotném právu, nenabízí možnosti smírného řešení sporu (pokud ke smíru mezi stranami dojde, je to bez p…

16. 4. 2016 10:35
Honza (neregistrovaný)

Moc to přeháníte. Pokud by orgán nerozhodoval nestranně a spravedlivě, tak jeho rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu. Tj. k soudu se to vždy dostane, když dojde k excesu - právní týmy operátoru si zajisté pohlídají, aby jejich práva nebyla poškozena. Dle Vašeho mínění mohou být poškozeni poskytovatelé služeb, jelikož ČTÚ je zároveň policie. Zase zcestný argument. Pokud poskytovatel dodržuje povinnosti ze ZEK a ZOS, tak se nemá důvod ČTÚ obávat. ČTÚ může konat pouze v mezích zákona. Jeho rozhod…