Hlavní navigace

Devět měsíců Českého Telecomu

1. 11. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Za první tři čtvrtiny letošního roku poklesly Českému Telecomu celkové výnosy, ale čistý zisk zůstal stejný. Nadále roste objem dial-upu, který tvoří již 47 procent všech provolaných minut. Poměr minut na meziměstské a místní hovory vychází zhruba 1:2, což určitě ovlivní minutovou cenu při sjednocení hovorného.

Český Telecom včera zveřejnil své finanční a některé provozní výsledky za první tři kvartály letošního roku. Jaké jsou?

Začněme nejprve u finančních:

 • Celkové konsolidované výnosy: 39,4 miliardy korun
 • Celkové provozní náklady (bez odpisů a amortizace): 19,3 miliardy korun
 • Rozdíl (tzv. EBITDA): 20,1 miliardy korun (marže EBITDA 51 procent)
 • Hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním (EBIT): 6,2 miliardy korun
 • Čistý zisk: 3,9 miliardy korun

Pro čtenáře Lupy bude možná zajímavější konkrétní struktura výnosů a provozních nákladů. Nejprve pokud jde o výnosy:

Poznámka: Český Telecom zveřejnil celkový součet a procenta za jednotlivé složky (zaokrouhlená na celé jednotky), absolutní hodnoty jsou dopočítány a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 
Mld. Kč za 9M 2002 % za 9M 2002 Mld. Kč za 9M 2001 % za 9M 2001 Rozdíl 2001 / 2002
Hovorné 10,63 27 % 16,30 39 %  –35 %
Měsíční paušály 7,88 20 % 5,43 13 % +44 %
Výnosy od ostatních operátorů 1,97 5 % 2,92 7 % –38 %
Konsolidace Eurotelu 10,24 26 % 10,45 25 % 0 %
Pronajaté okruhy 1,97 5 % 1,67 4 % +16 %
Data, Internet, ISDN 5,12 13 % 3,76 9 % +38 %
Ostatní 1,58 4 % 1,25 3 % +25 %
Celkem 39,380 41,787 –6 %

Za povšimnutí zde určitě stojí vliv rebalancování a samozřejmě i rostoucí konkurence na trhu, který způsobil přesun výnosů z hovorného do pevných plateb (měsíčních paušálů): Procentuelně byl úbytek 35 procent na hovorném kompenzován nárůstem 44 procent na paušálech. V absolutní hodnotě je ale poměr obrácený: Český Telecom inkasoval na hovorném téměř o 5,67 miliardy korun méně, a na paušálech o asi 2,45 miliardy korun více, což představuje pokles o cca 3,22 miliardy korun. Celkově pak oproti stejnému období loňského roku jde o snížení 2,407 miliardy korun, takže Českému Telecomu se daří částečně kompenzovat úbytek výnosů na hlasových službách nárůstem v jiných složkách – hlavně v datových službách, Internetu.

Celkově je ale pokles výnosů o šest procent oproti stejnému období loňského roku doprovázen také snížením provozních nákladů, takže tzv. EBITDA dokonce stoupla z minulých 19,6 miliardy korun na 20,1 miliardy, a procentuelně jako marže EBITDA dokonce překročila hranici 50 procent! Čistý zisk za prvních devět měsíců se téměř nezměnil: vloni 3,948 miliardy korun, letos 3,921 miliardy ko­run.

Pokud jde o konsolidované provozní náklady, jejich celková výše oproti loňskému roku poklesla z 22,171 miliard korun na 19,289 miliardy korun (samozřejmě stále za prvních devět měsíců). Proto také celkový nárůst EBITDA.

Struktura provozních nákladů vypadá takto:

 • Personální náklady: 29 procent
 • Spotřeba materiálu: tři procenta
 • Platby jiným operátorům: 22 procent
 • Náklady na materiál a zboží: sedm procent
 • Energie, opravy a údržba: 39 procent

K nejvýznamnější změně došlo u plateb jiným operátorům, kde oproti loňskému roku nastal pokles o 27 procent. Výrazné snížení ovšem nastalo i u výnosů z poplatků od ostatních operátorů (viz výše).

Kolik se provolalo

Zajímavé jsou také konkrétní provozní výsledky, které Český Telecom včera zveřejnil:

 • Celkový počet pevných telefonních stanic: pokles čtyři procenta oproti srovnatelnému období (z 3,830 milionu na 3,692 milionu)
 • Počet ISDN kanálů: růst o 93 procent, ze 198 tisíc na 382 tisíc
 • Digitalizace: nárůst z 92 procent na 100 procent
 • Provolané minuty na jednu telefonní stanici: nárůst z 252 minut na 260 minut za měsíc

Celkový počet provolaných minut dosáhnul za prvních devět měsíců hodnoty 8,8 miliardy minut, což při jednoduchém přepočtu na 12 měsíců představuje cca 11,73 miliardy minut. Hodnoty za předchozí roky lze najít ve výroční zprávě Českého Telecomu a vypadají takto:

1999 2000 2001 2002
9,536 mld. minut 10,885 mld. 11,782 mld. 11,73 mld. (odhad)

Pokud by se tedy ve čtvrtém kvartále neměnila intenzita volání, za celý rok by nastal mírný pokles celkového počtu provolaných minut. V přepočtu na jednu stanici sice vychází nárůst 252 na 260 provolaných minut měsíčně (o cca tři procenta), ale na druhou stranu zase ubylo telefonních stanic (a cca čtyři procenta).

Kolik se prointernetovalo?

Z nově zveřejněných údajů a z obsahu loňské výroční zprávy Českého Telecomu lze vysledovat, jak roste objem minut provolaných v rámci dial-up připojení do Internetu. Jde o výrazný nárůst, který ukazuje následující tabulka:

Poznámka: počet minut za rok 2002 je dopočítán na 12 měsíců, procenta jsou vztažena k prvním devíti měsícům.
Rok 1999 2000 2001 2002
Miliard minut 0,754 2,690 4,548 cca 5,515
Procent celkového objemu provolaných minut 7,9 % 25,2 % 38,6 % 47 %

Obdobně lze zjistit i pokles objemu místních hovorů:

Poznámka: Údaje za rok 2002 jsou dopočítány z odhadu, odečteného z grafu za prvních devět měsíců 2002.
Rok 1999 2000 2001 2002
Miliard minut 5,573 4,976 4,307 cca 3,6
Procent celkového objemu provolaných minut 58,4 % 45,7 % 36,6 % 31 %

Poměr místní hovory/meziměsto

Nedávno, v článku Zruší Telecom meziměsto?, jsem citoval zprávu ČTK a v ní uvedený odhad, že před přečíslováním tvořily meziměstské hovory pouhých 14 procent všech hovorů co do počtu minut, a po přečíslování jen 10 procent. Tento odhad zřejmě pocházel od analytika Wood&Company Jana Slabého.

Průměrná minutová cena přes všechny místní a meziměstské hovory pak vycházela zhruba takto:

0,9 * 1,40 Kč + 0,1 * 3,60 Kč = 1,62 Kč

Včera zveřejněné údaje Českého Telecomu ovšem odhad 14 procent, resp. 10 procent nepotvrzují. Konkrétní objemy minut provolaných v rámci meziměstských a místních hovorů sice prezentovány nebyly, ale lze je snadno vyčíst z jednoho z grafů: poměr vychází na 1:2, což je dosti podstatný rozdíl!!

Procentuelní objem jiných hovorů je velmi malý (opět odečteno z grafu):

 • Mezinárodní: cca dvě procenta
 • Z pevné sítě na mobilní: cca čtyři až pět procent
 • Ostatní hovory: cca dvě procenta

Při poměru 1:2 mezi meziměstskými a místními hovory pak ale vychází průměrná minutová cena přibližně na

ebf 24 - tip duben

2/3 * 1,40 Kč + 1/3 * 3,60 Kč = cca 2,13 Kč

Co by to mohlo znamenat? Pokud by Český Telecom sjednotil místní a meziměstské hovorné a současně prosadil argument, že by při stávajícím objemu minut a struktuře hovorů měl mít stejné výnosy, pak by minutová cena mohla dosáhnout právě oněch cca 2,13 koruny. To stále bude „blíže k 1,40 koruny než k 3,60 koruny“, jak Český Telecom tvrdí…

Jak by se vám líbilo volat v pevné síti sice jednotně, ale za více jak dvě koruny za minutu? A vedle toto ještě platit měsíční paušál?

Budete telefonovat v pevné síti za více jak dvě koruny za minutu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).