Hlavní navigace

Di-Way T2-One HEVC: levný a výkonný, ale s nepovedenou češtinou

20. 12. 2017
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Sapro
UVNITŘ FOTOGALERIE – Tentokráte jsme se podívali na přijímač „za pár stokorun“, který zbytečně sráží nepovedená lokalizace. Opravy jsou už ale prý na cestě.

Další z početné plejády jednoduchých přijímačů pozemního televizního vysílání, určených především pro možnost používat starší televizory i po přechodu na vysílání v normě DVB-T2/HEVC, pochází z nabídky třinecké firmy Sapro, která Di-Way používá jako svou obchodní značku pro různé A/V produkty. Přijímač se prodává za zajímavých 699 Kč.

Set-top box je umístěn do menší plechové krabičky s plastovou čelní maskou, která ale také simuluje broušený kov. Přední části dominuje displej, který za provozu zobrazuje číslo kanálu, v pohotovostním stavu pak červeně symbol vypnutí a aktuální čas. Napravo od displeje je trojice tlačítek (zapnutí/vypnutí, kanál+, kanál-). Nalevo vedle čidla infračerveného signálu z dálkového ovladače najdeme rozhraní USB, ostatní konektory jsou pak klasicky na zadní straně. Kromě anténního vstupu a výstupu (průchozí signál) je zde výstup HDMI, digitální zvukový výstup (S/PDIF) v koaxiálním provedení a pro opravdu staré televizory i SCART.

Úvodní původní instalace

Po prvním zapnutí se na obrazovce otevře okno s názvem Původní instalace. Přesnější by asi bylo „úvodní“, ale budiž, koneckonců jazykových faulů – a mnohem horších – obsahuje česká verze obslužného prostředí bohužel mnohem více.

Okno obsahuje volbu jazyka, země (přednastaveny jsou tuzemské položky v obou případech s označením „Česky“), napájení antény 5 V (přednastaveno je vypnutí, které platí pro většinu běžných antén), řazení stanic v režimu LCN (Logical Channel Number, stanice jsou řazeny podle frekvence, výchozí je vypnutí této funkce) a konečně položku Spustit vyhledávání.

Správce kanálů dovoluje setřídění i přejmenování stanic.
Autor: Petr Žák

Správce kanálů dovoluje setřídění i přejmenování stanic.

V naprosté většině případů tedy nový uživatel nemusí nic měnit, stačí „doklikat“ na poslední položku a spustit automatické ladění. To je po chvíli hotové a na obrazovce se objeví obraz stanice uložené na první pozici. Vesměs asi budeme chtít pořadí vytvořené přijímačem změnit, v menu proto otevřeme položku „Správce kanálů“ (v kapitole Kanál), kde lze libovolně měnit přiřazení jednotlivých stanic k pořadovým číslům seznamu, kanály můžeme přejmenovat (to vždy využívám k odstranění mezery před názvem Nova, která jí má zajistit první pozici v abecedním řazení), nechat je tzv. přeskočit (volba je celkem pofidérní, stanice v seznamu zůstanou a nebudou aktivní jen při vzestupné/sestupné volbě tlačítky CH+/CH- ) či je zcela odstranit. Tyto úkony se provádějí barevnými tlačítky ovladače.

Seznam kanálů se vyvolá tlačítkem OK.
Autor: Petr Žák

Seznam kanálů se vyvolá tlačítkem OK.

Malý dálkový ovladač, potíže s rozložením tlačítek

Základním příslušenstvím přijímače je samozřejmě dálkový ovladač napájený obvyklým párem mikrotužkových baterií. Jak je u těchto přístrojů obvyklé, ovladač má pomenší rozměry. Rozmístění tlačítek je trochu sporné, nahoře jsou i taková, která jsou nefunkční (GOTO) či málo frekventovaná (Repeat pro opakovací funkce multimediálního přehrávače), také tlačítka pro titulky či zvukovou stopu bychom asi spíše čekali v dolní části ovladače, zde jsou naopak úplně nahoře. Nešikovně zastrčené na zcela neintuitivní místo je i tlačítko pro „krok zpět“, zde nazvané netradičně Recall (častější bývá Back). A docela překvapující je i absence tlačítka pro multimediální přehrávač – ten lze vyvolat pouze přes menu. Při běžném užívání je potřeba mířit ovladačem poměrně cíleně na přijímač, IR signál je zřejmě úzce směrovaný, takže při ledabylejším nasměrování se odezva na povel nedostaví.

Protože v době testování tohoto pozemního přijímače jsem měl pro jiný test k dispozici i LCD televizor Toshiba, propojil jsem obě zařízení. Nestačil jsem se ale divit, když jsem na televizoru chtěl jeho dálkovým ovladačem zesílit zvuk: při stisku příslušného tlačítka ovladače televizoru se na obrazovce objevil Seznam kanálů z přijímače Di-Way. Podobně stisk tlačítka vypnutí zvuku na ovladači televizoru aktivoval na pozemním přijímači kanál číslo 3. Tak bych mohl pokračovat popisem zmatených povelů i u dalších tlačítek, Di-Way zkrátka reaguje na povely ovladače televizoru Toshiba, samozřejmě zcela jinak, než je původní účel tlačítka. Protože zmíněný televizor samozřejmě signál DVB-T2/HEVC sám bezproblémově zpracovává, je podobná sestava v praxi asi nesmyslná, tuto svéráznou anomálii uvádím spíše jako raritu.

Pro jistotu jsem ještě vyzkoušel propojení přijímače Di-Way i s televizory LG a Samsung, zde už k žádnému nežádoucímu ovlivňování signály dálkových ovladačů nedocházelo. Protože televizor Toshiba se vyrábí u tureckého Vestelu a výrobci často používají stejné IR kódy i pro další výrobky, skoro bych se vsadil, že i Di-Way bude mít kolébku kdesi v Anatólii…

Programový průvodce bez náhledu, ale se zvukem

Nechybí samozřejmě elektronický programový průvodce, čili EPG, vyvolatelný tlačítkem ovladače. Tři základní režimy zobrazení jsou Denní, Nyní/Další a Týdně.

Pro přepínání mezi režimy i pro pohyb po dnech se používají barevná teletextová tlačítka. Pokud v EPG přepínáme jednotlivé stanice, přijímač nejen okamžitě zobrazí programový přehled, ale ihned se na ně také přepíná; miniatura ale v okně EPG zobrazena není, ale obraz je na pozadí (záleží, jakou průhlednost v menu nastavíme).

Sled pořadů se sice do paměti neukládá, ale jeho zobrazení je vždy otázkou okamžiku a vždy se načtou i informace pro ostatní kanály v paketu. V souvislosti se zmíněnou úrovní překladu už asi nepřekvapí, že jedním ze dnů v EPG je „útelí“…

Přijímač je v případě nahrávání označen jako „Ready“. Fungovat bude až po zapsání pinu, který obdržíte u prodejce.
Autor: Petr Žák

Přijímač je v případě nahrávání označen jako „Ready“. Fungovat bude až po zapsání pinu, který obdržíte u prodejce.

Nahrávání s podmínkou

Zvláštně je u tohoto přijímače pojednáno nahrávání na externí paměťové médium. Přijímač je uváděn jako „připravený“ (Ready), a pokud chcete nahrávání uskutečnit, objeví se na obrazovce hláška „Pro odblokování prosím kontaktujte prodejce“ vystřídaná po chvíli oknem pro zadání čtyřmístného kódu. Jistou náplastí za toto nepohodlné řešení je pak skutečnost, že nahrávka není zakódovaná a lze ji tedy využít i pro úpravu na počítači a následnou klasickou archivaci.

Na stránkách dovozce najdeme i aktualizaci firmwaru, která zajišťuje zapamatování tohoto čtyřmístného pinu i po vypnutí přístroje.

Menu s „vývozem videa“

K nastavení dalších vlastností a parametrů přijímače slouží klasické menu se stejnojmenným tlačítkem na dálkovém ovladači. Má celkem šest položek, pro úpravy slouží prvních pět: Instalace, Kanál, Konfigurace, Nastavení a AV. Poslední nabídka – Media Center – otevírá mediální přehrávač pro reprodukci souborů z USB nosiče (HDD, flash) připojeného k příslušnému vstupu.

V obecné rovině lze říci, že menu je přehledné, jeho praktické využití ale tuzemskému uživateli občas okoření nepříliš pečlivý překlad. Někdy proto asi nezbude než se – třeba jen pro pochopení příslušné volby – na chvíli přepnout do jiného jazyka; v angličtině ani němčině jsem podobné úlety nenašel. Těmito situacemi mám na mysli třeba nastavení zvuku pro výstup HDMI, kdy v české verzi máte na výběr tři položky, všechny ovšem nazvané „Str No Config!“ (přiznám se, že vůbec netuším, co má tato hláška znamenat). Teprve v jiném jazyce se dozvíte, že můžete volit mezi nastaveními HDMI RAW, HDMI PCM a vypnutím zvuku. Podobně odhalíte, že pod šifrou „0,672916666667“ se v rubrice Poměr stran ukrývá volba obrazového formátu 16:9; Výstup videa (Video output) přezvaný na „Vývoz videa“ je pak už jen takovou žertovnou překladatelskou perličkou…

Ale zpět k samotnému menu. V první položce Instalace lze kdykoliv znovu naladit přijímané stanice, tentokrát na rozdíl od úvodní instalace nejen automaticky, ale i s ručním zadáním čísla kanálu (chybně je uvedeno „číslo programu“), frekvence a šířky pásma. K dispozici je dále Filtr kanálů, jeho varianty „všechny“ nebo jen „volné stanice“ ale u nás postrádá význam (alespoň zatím). Znovu můžeme zadat i zemi příjmu (i zde je v nabídce Str No Config!, z neznámého důvodu „zastupující“ Nový Zéland…), pro nás s názvem „Česky“ namísto „Česko“. Nabídku doplňuje už zmíněné řazení kanálů LCN (ano/ne) a napájení antény. Druhá položka menu Kanál zahrnuje Správce kanálů, kterého jsem zmínil už v souvislosti s první instalací, a Oblíbené kanály (můžou být až čtyři).

Kapitola Konfigurace se týká především jazykových voleb (jazyk menu, titulků, preference zvukové stopy), upravit zde dále můžeme čas zobrazení informací na obrazovce (od 1 do 6 sekund) a průhlednost okna s menu či informačními údaji. Jen mě trochu překvapilo, že i při průhlednosti 0 % je obraz programu stále trochu zřetelný.

Další položka nese název Nastavení (rozdělení těchto dvou kapitol je trochu zvláštní, uvážíme-li, že Konfigurace a Nastavení jsou de facto synonyma) a obsahuje časovač pro automatické spuštění až 27 pořadů, tzv. dětský zámek, nastavení data a času (což zvládá i automatika přístroje), návrat k továrnímu nastavení, aktualizaci softwaru, kterou „překladatel“ raději vynechal a ponechal Upgrade, zobrazení aktuálních verzí softwaru i hardwaru (tři položky jsou opět „ukryty“ pod heslem „Str No Config!“) a zadání, za jak dlouho se přijímač má vypnout do pohotovostního režimu (1, 2, 3 hodiny / Vypnuto).

Kapitola AV (která je v českém překladu asi nejzpackanější) nabízí volbu signálu pro digitální audio výstup (PCM, datový tok a vypnutí – ze záhadných důvodů přeložené jako „Statista“), Poměr stran obrazu (o „speciální“ volbě 0,672916666667 jsem se už zmínil), Výstup videa (vtipně přeložený jako „vývoz“, kde lze zadat veličiny od těžko myslitelného 480/30i až po 1080p s 50 nebo 60 snímky za sekundu) a signál pro HDMI Audio (zcela nesrozumitelný „překlad“ voleb jsem už zmínil výše).

Multimediální přehrávač – jeho verze v češtině je prakticky nepoužitelná.
Autor: Petr Žák

Multimediální přehrávač – jeho verze v češtině je prakticky nepoužitelná.

Multimédia z USB

Poslední rubrika menu pak otevírá přehrávač multimédií. Jeho vlastnosti jsou celkem standardní, trochu otravné je, že i při prvním spuštění souboru jste dotazování, zda se má v přehrávání pokračovat, což ale opět zjistíte přepnutím na jiný jazyk, protože v češtině se zobrazí okénko s obligátním „Str No Config!“.

Přehrávač má vlastní nastavení (Multimediální konfigurace, vyvolá se, když v jeho prostředí stisknete tlačítko Menu), kde lze mimo jiné zadat jazyk pro titulky, opakovací režimy, délku zobrazení fotografie, typ přechodu mezi snímky či hudební doprovod přehrávání fotografií… Jenže jeho lokalizovaná verze je prakticky nepoužitelná, protože mnohé položky i jejich nastavení opět ukrývá záhadné heslo „Str No Config!“ – skoro by se chtělo říci „šifra Mistra překladatele“…

Samotný multimediální přehrávač zvládá kamerové AVCHD, ale ne už XAVC S, tradičně mimo hru jsou i videa s kodekem WMV2. Naopak bezproblémové jsou filmy v MKV i DivX/XviD a externí titulky se po správném zadání v submenu zobrazují i se správnými znaky české diakritiky, což ocení většina uživatelů. V hudebním režimu přehrávač zvládá i bezztrátový formát FLAC, přehrávání fotografií je jako obvykle plně funkční a oceníme, že ho lze upravit ve zmíněném přehrávacím menu. Jenom nechápu, proč snímek musí rušit stále zobrazený obdélník se symbolem šipky (piktogram pro přehrávání).

Opravte češtinu!

Celkový dojem z přijímače je trochu rozporný. Na jednu stranu funguje, jak má, kvalita obrazu je standardně dobrá v SD i HD rozlišení, problém není ani se zvukem.

K plusům jistě patří i možnost pořídit jím nahrávku v dále využitelném, nekódovaném formátu TS, byť je spuštění funkce komplikovanější. Co však dojem zbytečně sráží, je nedotažená lokalizace do češtiny. Podle informací dovozce se ale na opravě pracuje a měla by ji přinést další aktualizace firmwaru, která bude ke stažení na stránkách firmy. Podle posledních informací by vše mělo proběhnout ještě do konce roku, přijímač je také na certifikaci u Českých Radiokomunikací.

Doufejme, že se vše povede, protože pak už by v rámci cenové kategorie nebylo přijímači prakticky co vytknout.

Cloud23

Hodnocení

pro: dobrá cena, bezproblémový provoz, nezakódované nahrávání, ale…

proti: …pro zprovoznění záznamu je třeba kontaktovat výrobce, české menu obsahuje řadu nepřeložených či zmatených položek, úzce směrovaný dálkový ovladač

  Di-Way T2-One HEVC
cena: 699 Kč
vybrané funkce: EPG, teletext, nahrávání na USB paměť, TimeShift
tuner a zvuk: DVB-T/T2 HEVC; Dolby Plus
příjem (rozlišení): SD, HD, max. 1080p, 60 sn./s
čtečka přístupových karet: ne
přehrává (udáváno): JPEG, BMP, PNG; MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC, AC-3, E-AC-3 (Dolby Plus); MPEG-1/2/4, H264, HEVC (H.265), AVI, DAT, VOB, DIV, MOV, MKV, M-JPEG, TS, TRP; titulky neudány
vstupy/výstupy: vpředu: USB; na zadní straně: HDMI, digitální audio (koaxiální), SCART, průchozí anténa
spotřeba (udávaná podle EU): neudáno
rozměry (švh), hmotnost: 168 × 42 × 108 mm; neuvedena

Balení obsahuje:

  • dálkový ovladač
  • 2× mikrotužkové baterie (AAA)
  • kabel HDMI
  • síťový adaptér
  • uživatelská příručka
  • záruka: 24 měsíců

Set-top box pod 1000 Kč, nebo raději dražší?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).