Hlavní navigace

Digitální ČT v Plzni začne do 15. července, nebo až po olympiádě

3. 7. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Pokud se Česká televize v nejbližších dnech nedohodne s Českými Radiokomunikacemi na podmínkách spolupráce při spouštění digitálního vysílání na Plzeňsku a nestihne toto vysílání spustit do 15. července, diváci se ho dočkají až po Letních olympijských hrách v Pekingu. Pravděpodobnějším termínem startu veřejnoprávního multiplexu by pak bylo spíš září, kdy by podle Technického plánu přechodu měly výrazně rozšířit své vysílání i zbývající tři multiplexy pro komerční televize. UVNITŘ MAPA POKRYTÍ VEŘEJNOPRÁVNÍHO MULTIPLEXU NA PLZEŇSKU

Vše je v rukou právníků

Po pondělním rozhodnutí generálního ředitele České televize Jiřího Janečka o zrušení soutěže na technického operátora veřejnoprávního multiplexu chce ČT pokračovat v jednání se dvěma ze tří přihlášených společností: Českými Radiokomunikacemi (ČRa) jako provozovatelem páteřní sítě hlavních vysílačů a slovenskou firmou Towercom (bývalá firma Tri R), která by měla ve spolupráci s tuzemskou společností Telefónica O2 zajistit sekundární síť lokálních dokrývačů. Již dnes je ale jasné, že první uvažovaný termín pro start veřejnoprávního multiplexu na Plzeňsku, úterý 8. července, se nepodaří dodržet.

Navrch nyní mají spíše ČRa, které se cítí zrušením soutěže, v níž byly jasným favoritem, poškozeny. Přesto, že do původního termínu startu digitálního vysílání ČT z plzeňského vysílače Krašov zbývá pouhých pět dní, ČRa podle ředitele pro transformaci této společnosti Kamila Levinského dosud neobdržely oficiální rozhodnutí o zrušení soutěže ani návrh na další jednání. Do obdržení vyjádření ČT nebudou ČRa informace v tisku komentovat, sdělil Levinský serveru DigiZone.cz ve středu krátce po poledni. Ve stejnou dobu však podle informací DigiZone.cz putoval z Kavčích hor do sídla ČRa messenger s dopisem o návrhu dalšího řešení. Levinský nicméně potvrdil, že ČRa byly před zrušením soutěže připraveny zajistit bezproblémový start digitálního vysílání ČT na Plzeňsku k 8. červenci, jak požadovaly Kavčí hory.

Mux 1 - fáze 1

Mapa předpokládaného pokrytí veřejnoprávního multiplexu z hlavního plzeňského vysílače Krašov (Zdroj: ČTÚ)

Buď všechno, nebo nic

Postoj ČRa je jasný: podle jejich pohledu splnily všechny podmínky soutěže a nechtějí se o vítězství s nikým dělit. Výběrová komise naopak považovala za nejlepší řešení prohlásit vítězem tendru dvě společnosti, vedle ČRa i Towercom. Radiokomunikace se do poslední chvíle pokoušely toto rozhodnutí zvrátit. Ve čtvrtek 19. června kontaktovala autora tohoto článku mediální zástupkyně ČRa Marie Fianová s informací, že ČT tlačí ČRa do spolupráce s firmou Towercom a chce, aby si mezi sebou rozdělily zakázku na provozování veřejnoprávního multiplexu. Navrhla tedy, aby jí DigiZone.cz zaslal oficiální dotaz na toto téma, na který obratem odpoví. Aniž by autor skutečně poslal nějaký dotaz, následujícího dne, v pátek 20. června, Fianová zaslala e-mail, v němž odpovídá na dotaz serveru DigiZone.cz.

DigiZone.cz si přesto tvrzení ČRa ověřoval u České televize a společnosti Telefónica O2, která je partnerem slovenské firmy Towercom. ČT popřela, že by vyžadovala trojstrannou smlouvu a Telefónica se k věci odmítla vyjádřit. Vzhledem k tomu, že se nám informaci nepodařilo potvrdit, nezveřejnili jsme ji. V pondělí 23. června, den před rozhodováním komise o vítězi soutěže, se mediální zástupkyně ČRa Marie Fianová telefonicky dotazovala, zda DigiZone.cz fingovanou odpověď použije. Když se jí dostalo negativní odpovědi, použila text zaslaný naší redakci jako citaci generální ředitelky ČRa Jane Hannah v oficiální tiskové zprávě, již Radiokomunikace vydaly ještě týž den.

Proč bylo zrušeno výběrové řízení

Komise, která zasedala v úterý 24. června podvečer, se nakonec rozhodla doporučit generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi, aby obchodní soutěž na technického operátora veřejnoprávního multiplexu zrušil. Členové komise Janečkovi dále doporučili, aby o operátorovi veřejnoprávního multiplexu dále jednal mimo oficiálně vypsaný tendr, a pouze se dvěma ze tří přihlášených firem: kromě ČRa také se společností Towercom. Důvod, proč se mělo pokračovat mimo vypsanou soutěž, je prostý. ČRa a firma Towercom, které podle komise připadaly v úvahu jako vítězové, nesplnily v plném rozsahu podmínky výběrového řízení. Na druhou stranu žádné jiné společnosti nebyly schopné splnit zadání ČT.

Konkrétně u ČRa komise shledala v návrhu smlouvy s ČT chybu ve specifikaci ceny služby, která spočívala v podmínkách poskytování slev z poplatků za šíření digitálního signálu. ČRa tyto slevy vázaly na „komplexní služby“, ale tento pojem ve smlouvě dále nerozvádí, takže ze smlouvy vlastně nevyplývá, jak by se taková sleva vypočítávala. ČT také vítězi soutěže slibovala, že po pěti letech společně přehodnotí rozsah služeb a cen. Jenže ČRa v návrhu vlastní smlouvy na zajišťování provozu veřejnoprávního multiplexu zapracovaly automatické navyšování cen už po jediném roce trvání smlouvy a vázaly ho na vývoj inflace a spotřebitelských cen. Podle výběrové komise by ale bylo regulérnější vázat úpravu poplatků na růst cen energie.

ČT odmítala monopolního provozovatele vysílačů

Nejdůležitější výtkou komise byly vágní formulace navrhované smlouvy ohledně spolupráce s dalším provozovatelem vysílačů. ČT i dnes spolupracuje s více poskytovateli a zjevně hodlá v této praxi pokračovat. ČT proto přímo v zadávací dokumentaci požadovala, aby případný vítěz soutěže spolupracoval s dalšími, menšími operátory, kteří by pro ČT zajišťovali lokální dokrývače a případně další služby. Výslovně žádala, aby takovým operátorům umožnil dominantní poskytovatel vysílat v rámci jednofrekvenční digitální sítě, pokud to bude v konkrétních regionech nutné. Z návrhu ČRa lze sice dovodit určitou technologickou neutralitu umožňující takovou integraci třetích stran, ale návrh smlouvy výslovný závazek ČRa v uvedeném smyslu neobsahuje, postěžovala si komise.

Existence takového závazku je však absolutně nutná, a to i s ohledem na povinnost ČT zajistit rovný přístup diváků k televiznímu signálu, tedy včetně diváků žijících v regionech s horšími geografickými podmínkami pro digitální způsob televizního vysílání, vysvětlili členové výběrové komise. Smlouva, kterou navrhovaly ČRa, také neobsahovala sankční a opravné prostředky při nedodržení termínů spouštění jednotlivých digitálních vysílačů. Protože ČT vystupuje v rámci veřejnoprávního multiplexu jako skutečný operátor, nesla by odpovědnost za nedodržení termínů obsažených v Technickém plánu přechodu (TPP) právě ona a nikoli „technický operátor“, kterého vybírala v soutěži.

Towercom alias Telefónica O2 nemá velké vysílače

Protože komise už dříve ze soutěže vyřadila firmu Bohemia Royal (která se proti tomu odvolala k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže), mohla v soutěži zvítězit už jen firma Towercom, která má na Slovensku totožné postavení jako ČRa u nás: je téměř monopolním provozovatelem hlavních televizních vysílačů. V České republice ale žádné vysílače nemá a bez spolupráce s ČRa by nebyla schopna zajistit termíny startu veřejnoprávního multiplexu v jednotlivých regionech. Jediný, na koho by se mohla spolehnout, by byl její partner – Telefónica O2 – který sice vlastní hustou síť vysílačů GSM, ale ty jsou dobré spíše pro regionální dokrytí primární sítě vysílačů a ne jako síť hlavních vysílačů.

Bez spolupráce s ČRa by tedy Towercom těžko zajistil dostatečné pokrytí digitálního vysílání ČT za rozumné náklady (hustější síť hlavních vysílačů by se ČT prodražila). Vysoká cena byl také důvod, proč výběrová komise nakonec odmítla i nabídku této společnosti. Členové komise pak konstatovali, že: jako nejvýhodnější se nám jeví kombinovat technická řešení, která v rámci obchodní veřejné soutěže nabídla společnost ČRa a společnost Towercom; taková kombinace však může být z hlediska právního realizována jen mimo rámec dosavadní obchodní veřejné soutěže. Pokud by totiž komise už jednou přijala podmínky některého z vítězů, nedaly by se v konečné smlouvě měnit.

ČRa: Pokud byste nás nechali zvítězit, Plzeň bychom stihli

Veřejnoprávní multiplex a jeho start na Plzeňsku se teď stává určitým „rukojmím“ v rukou ČRa, které nadále trvají na tom, že jejich nabídka je nejlepší možná a nepotřebuje žádné doplňování sekundární sítí vysílačů firmy Towercom, potažmo Telefóniky O2. ČRa podaly nabídku, která splnila všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, tedy i termíny spouštění jednotlivých vysílačů, odpověděl Kamil Levinský na otázku serveru DigiZone.cz, zda je po dohodě s ČT stále reálný start veřejnoprávního multiplexu na Plzeňsku v medializovaném termínu 8. července. Podle informací přímo z ČT je pro Kavčí hory schůdný start v termínech mezi 8. a 15. červencem.

Pokud by se veřejnoprávní multiplex z plzeňského vysílače Krašov nepodařilo spustit ani 15. července, ČT by jeho start odsunula až na dobu po Letních olympijských hrách v Pekingu. Jakýkoli termín po 15. červenci by totiž poškodil plzeňské diváky, kteří přijímají analogový program ČT 2 na kanálu 34 z městského vysílače Krkavec. Ten se musí před spuštěním digitálního vysílání z Krašova vypnout, neboť veřejnoprávní multiplex využije stejný vysílací kanál a oba vysílače by se vzájemně rušily. Diváci by ale neměli dostatek času na řešení příjmu ČT 2 a mohli by přijít o sledování olympiády, které jim ČT musí ze zákona zajistit. Vyčkávací taktika ČRa nahrává spíše tomu, že veřejnoprávní multiplex na Plzeňsku odstartuje až po olympiádě.

Rozvoj digitální sítě 1 (veřejnoprávní multiplex) podle návrhu TPP
Územní oblast Kanál DVB-T pro základní souběh Zahájení vysílání DVB-T Doba základního souběhu ČT 1 Doba základního souběhu ČT 2 Termín vypnutí vysílače velkého výkonu Finální kanál DVB-T Termín úplného vypnutí analogu Počet dotčených obyvatel (v tisících)
Plzeň 34 květen 2008 17 měsíců 6 měsíců září 2009 34 listopad 2011 951
České Budějovice 49 červenec 2008 24 měsíců bez souběhu červen 2010 49 listopad 2011 523
Praha 53 červenec 2008 16 měsíců bez souběhu říjen 2009 53 listopad 2011 1 920
Ústí nad Labem 33 srpen 2008 25 měsíců bez souběhu srpen 2010 33 listopad 2011 839
Brno město 25 srpen 2008 26 měsíců 26 měsíců září 2010 29 listopad 2011 370
Praha město 53 srpen 2008 9 měsíců 2 měsíce duben 2009 53 listopad 2011 1 165
Sušice 49 listopad 2008 16 měsíců 10 měsíců únor 2010 49 listopad 2011 125
Jihlava 33 červen 2009 24 měsíců 24 měsíců květen 2011 33 listopad 2011 497
Trutnov 40 srpen 2009 23 měsíců bez souběhu červen 2011 40 listopad 2011 1 525
Brno 29 listopad 2009 20 měsíců bez souběhu červen 2011 29 listopad 2011 1 678
Ostrava 54 červen 2010 18 měsíců 18 měsíců listopad 2011 54 listopad 2011 1 170
Jeseník 36 září 2010 14 měsíců bez souběhu říjen 2011 36 červen 2012 414
Zlín 33 říjen 2010 21 měsíců 21 měsíců červen 2012 33 červen 2012 565

Zdroj: ČTÚ

Termíny prý ohrožuje jenom sama ČT

ČRa jdou ve své kritice veřejnoprávní televize ještě mnohem dál. Kamil Levinský na další otázku serveru DigiZone.cz, co dalšího by ještě mohlo ohrozit start veřejnoprávního multiplexu na Plzeňsku v termínech 8. nebo 15. července, odpověděl: ČRa po detailním plánování předložily ČT nabídku, která i po několikanásobném posunutí výběrového řízení a analýze krizových variant počítala se spuštěním vysílačů v extrémních termínech uvedených v TPP. Nabídka ČRa umožnila ČT splnění těchto termínů definovaných ve vládním nařízení a efektivně nastartovat proces digitalizace v České republice a rozšířit divákům svou programovou nabídku.

ebf - tip do článku - debata

Mluvčí ČT Ladislav Šticha na dotaz, kdy začnou ona deklarovaná jednání s ČRa, která generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi navrhla výběrová komise, neodpověděl příliš konkrétně: Předpokládáme, že jednání budou v příštích dnech intenzivní a jejich cílem budou nezbytné změny v původně předloženém návrhu smlouvy. Obě strany jsou podle Štichy v takovém stupni připravenosti zahájení digitálního vysílání na Plzeňsku, že by bylo možné dodržet jak termín 8. července, tak pozdější datum – 15. července. Pokud se podaří dojednat potřebné změny ve smlouvě, pak je 15. červenec 2008 ze strany ČT termín rozhodně reálný, konstatuje Šticha.

„Musíme se dohodnout“. Právě…

Také mluvčí ČT na otázku, co by mohlo výše zmíněné termíny ohrozit, odpovídá vyhýbavě: Další vývoj v tuto chvíli nelze předjímat, záleží na výsledcích jednání. ČT věří, že existující problémy jsou řešitelné, a že bude možné zahájit digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby na 34. televizním kanálu pro západní Čechy co nejdříve. Tento záměr by mohla ohrozit neshoda na smluvních podmínkách. Doufáme, že k takové situaci nedojde.

Podaří se spustit veřejnoprávní multiplex na Plzeňsku před letní olympiádou v Pekingu?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).