Hlavní navigace

Dohoda o kontrole dialerů dosažena

24. 2. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jedním z témat, které příležitostně rozvíří vody českých telekomunikací, jsou podvodná volání - ať již na linky v zahraničí, nebo na speciální zpoplatněné linky v ČR. Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních služeb dosáhla dohody, jak lépe vymezit podmínky hry pro provozovatele těchto dialerů - ovšem případné problémy s jejich opravdu podvodným využitím to neřeší.
O problému podvodných volání jsme na Lupě psali již mnohokrát – většinou se to týkalo připojování na Internet na čísla v ČR i v zahraničí s vysokým tarifem, ale objevilo se již i hlasové „podvodné volání“, vyzývající pod záminkou výhry v soutěži k zavolání na určité – vysoce zpoplatněné – telefonní číslo. O posledním vývoji v oblasti internetových podvodných volání jsme psali na sklonku minulého roku, kdy Český Telecom (ČTc) konstatoval, že hlavní problém je nyní ve využívání služeb umístěných v ČR a využívajících linky s předvolbou 976. Jelikož se názory jednotlivých operátorů na řešení rozcházely, ČTc vznesl požadavek na řešení v rámci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních služeb (APVTS), kde k dané tématice vznikla pracovní skupina. Výsledky se dostavily s určitým zpožděním proti předpokladu, jednání byla asi opravdu tvrdá, protože pro operátory jsou služby realizované přes dialery zajímavým zdrojem příjmů.

Nová pravidla by tak mohla přispět především k zpřehlednění situace pro uživatele, pokud budou dostatečně poučeni, a tím také ke zlepšení daného podnikání. Podobně, jako se dnes realizuje řada mikroplateb (například zasílání log, melodií) voláním na speciálně zpoplatněné hlasové linky, lze předpokládat, že i dialery budou více využívané i jinými než erotickými službami.

Co je dialer a jak se chránit?

Ještě než se podíváme na konkrétní nová pravidla hry, vraťme se k dialerům jako takovým, protože případným problémům s dialery lze předejít především znalostí problematiky a vhodnými opatřeními. Dialery lze rozdělit zhruba do tří skupin: legální dialery, sloužící pro přístup k určitým službám, kde si zákazník zvýšeným tarifem platí za využití služeb, dále dialery, pohybující se v jakési „šedé“ zoně, které zákazníka „oblouzní“ a využijí nekonkrétních údajů, neznalosti problému a podobně, a nakonec skutečně podvodné dialery, kdy dojde k přesměrování na vysoce zpoplatněné číslo zcela bez vědomí uživatele – například pomocí trojského koně.

Proti poslednímu typu dialerů se dá chránit například zablokováním odchozího volání na linky s vysokým zpoplatněním (pokud by byl cíl volání v ČR), případně instalací dodatečného software, který kontroluje změny v nastavení dial-upu.

Dialery „z šedé zony“ by měly mít ztížený život právě definováním nových pravidel, takže zákazník by měl mít mnohem lepší přehled o tom, co dělá – bohužel, řada zákazníků si prostě nemusí uvědomit, že bude přesměrována na speciálně zpoplatněné linky, pokud to není napsáno dostatečně důrazně.

Nová pravidla

Prostřednictvím pracovní skupiny v rámci APVTS, kterou vedl pan Miroslav Řezníček z Contactelu, se ve spolupráci s ostatními poskytovateli a za asistence ČTŮ, podařilo dosáhnout dohody, která podchycuje pravidla pro „legální“ dialery. Tato pravidla budou smluvně zanesena do vztahu mezi poskytovateli telekomunikačních služeb a jejich zákazníky, kteří provozují služby přes dialery. O tyto podmínky budou také rozšířeny propojovací dohody mezi ČTc a alternativními operátory. Jelikož bude příslušně upravena také referenční nabídka a ČTÚ s danou podobou dohody souhlasí, lze předpokládat, že by neměl být problém s akceptací pravidel ze strany alternativců mimo APVTS (případně za ně rozhodne ČTÚ). Časový horizont, kdy by se mohly v praxi projevit výsledky přijetí pravidel, se odhaduje na začátek druhé poloviny roku, ale není vyloučeno, že poskytovatelé služeb, kteří využívají dialery „ve vší počestnosti“, začnou nová pravidla uplatňovat i dříve – to samozřejmě nelze předjímat.

Jaká konkrétní pravidla tedy byla dohodnuta:

  • Maximální délka hovoru je 60 minut, případně do dosažení částky 4200 korun (pokud někdo chce být připojen déle, musí navázat spojení znovu).
  • Zvýraznění ceny za minutu připojení v korunách včetně DPH ve velikosti min. 16 bodů a v barvě kontrastní k barvě podkladu; jednotková cena musí být zobrazena po celou dobu připojení.
  • Zobrazení plných podmínek pro použití služby a zobrazení všech kontaktních údajů na poskytovatele.
  • Souhlas uživatele musí být vyjádřený prostřednictvím checkboxu „Souhlasím s cenou“.
  • Nastavení volání je možné jen pro jedno konkrétní připojení (nikoliv natrvalo změnit parametry).
  • Dialer nesmí zůstat v počítači uživatele.
  • Pomocí služby se nebude možné připojit k ostatním službám Internetu.

Jak je vidět, pravidla jsou poměrně restriktivní v tom smyslu, že by neměla dopustit využití dialeru uživatelem třeba omylem – například i díky nedostupnosti jiných než zaplacených služeb. Uživatel tak například nemá možnost se „zapomenout“ a surfovat dál přes drahou linku.

Operátoři se také dohodli na způsobu řešení případných problémů tak, aby na řádné využívání služby dohlížely obě strany. V případě podezření poskytovatele přístupu (tedy operátora, z jehož sítě bude zákazník volat, typicky ČTc) bude podán podnět k prošetření služby. Propojený operátor, tedy ten, u koho sídlí služba, pak musí do tří dnů poskytnout stanovisko včetně adres webových stránek, které jsou přes danou linku 976 dostupně. Pokud bude stanovisko zamítavé, tedy podle operátora nedochází k porušování podmínek, dodá poskytovatel přístupu důkazy, nebo potvrdí, že již na podezření netrvá. Pokud dojde k uznání důkazů, bude zjednána náprava, pokud ne, operátoři se sejdou a provedou testy. Jestliže bude dosažena shoda v tom smyslu, že se jedná o zneužívání, propojený operátor musí zamezit přístupu ke službě. Pokud bude vše v pořádku, nic se dále neřeší, naopak pokud má jedna strana opačný názor než druhá, věc je obratem předána k posouzení ČTÚ.

cif 24 - early cena - média

Bohužel pro „postiženého“ zákazníka, tento proces řeší pouze zamezení dalšího zneužívání služby. Ovšem zatímco v minulosti byla v podstatě jedinou naději, jak se dočkat vrácení peněz za zneužití dialeru, žaloba, nyní by mělo být po označení některé služby jako odporující pravidlům snazší zahájit reklamační řízení, neboť takový provozovatel služby porušil smluvní vztah se svým telekomunikačním poskytovatelem, a mělo by tedy být možné jej nějak sankcionovat – například mu nevyplatit provolané minuty a tyto peníze vrátit postiženým zákazníkům.

Jak již bylo řečeno, uvedení těchto podmínek do praxe by mělo především přispět ke zprůhlednění situace. Zákazníci by nyní měli bez obav využívat korektní služby a lépe identifikovat ty pochybné. APVTS hodlá i v tomto směru vyvíjet další aktivity, jako je například certifikování dialerů, které funguje v některých evropským zemích. Doufejme jen, že dialery budou spolu s dial-upem co nejdříve patřit k natolik neobvyklým a kuriózním službám, že je nebudou už doprovázet žádné problémy.

Měli jste problém s podvodnými dialery?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).