Hlavní navigace

DOKUMENT: Co má přinést zákon o právu na digitální službu?

11. 9. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: racorn / Depositphotos
Jaké hlavní změny má do českého e-governmentu přinést zákon o právu na digitální služby, který vypracovala ICT Unie? Tady je nekrácený přehled změn od autorů zákona.

Tento text obsahuje souhrn zásad pracovní verze návrhu zákona o digitální služby, který vypracovala ICT Unie. Kontext a podrobnosti viz Zdeněk Zajíček (ICT Unie): Digitální ústava absolutně mění pohled na to, jak má stát fungovat. 

Co nám přinese zákon o právu na digitální službu?

Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet nelze vyřídit, jako je například technická kontrola vozidla nebo fyzické vyzvednutí průkazu, i když žádosti o vydání průkazu nebo objednání na technickou kontrolu půjde samozřejmě také zařídit přes internet.

Každý bude mít právo, aby digitální právní jednání bylo všemi akceptováno jako rovnocenný způsob jednání se všemi ostatními způsoby.

Svou vůli v digitálním právním jednání bude mít právo každý osvědčit buď

  • na CzechPOINTU, nebo
  • přes datovou schránku,
  • nebo elektronickým podpisem,
  • nebo přes informační systém, který ho bude umět identifikovat, ověřit, zda je skutečně tím, za koho se v daný okamžik vydává (autentizace), a zda má oprávnění úkon učinit (autorizace), anebo
  • jiným způsobem, na kterém se smluvní strany dohodnou.

Každý z nás bude mít právo, aby poskytovatel digitální služby uchovával záznam o našem digitálním právním jednání, abych mohl kdykoli v případě potřeby prokázat, že jsem jednal skutečně já, kdy jsem jednání provedl, vůči komu a co bylo obsahem mého jednání. Pokud zákon nebo smlouva nestanoví jinak, záznam mi bude muset poskytovatel služby vydat po dobu 10 let ode dne, kdy jsem digitálně jednal. Když bude mé jednání činěno přes datové schránky nebo bude následně do mé datové schránky zasláno, bude záznam o mém jednání uchovávat stát v datových schránkách.

Pokud úřad předem nezveřejní elektronický formulář pro podání nebo nestanoví předem elektronický způsob jednání vůči úřadu, každý z nás bude mít právo učinit své podání v jakémkoli formátu, ve kterém můžeme posílat zprávy přes datové schránky. Úřady budou muset být ve svém zájmu aktivní, aby nemusely zpracovávat téměř 30 povolených formátů.

Každý bude mít právo, aby se mu po identifikaci automaticky vyplnil interaktivní formulář údaji, které už o něm stát ví, a nebude je už muset znovu vyplňovat.

Každý z nás bude mít právo využít svého elektronického podpisu a časového razítka tam, kde se od něho vyžaduje úředně ověřený podpis. I elektronická konverze listiny na CzechPOINTu s mým úředně ověřeným podpisem bude mít stejné účinky.

Každý z nás bude mít právo, aby se údaje o jeho osobě jednoduše sdílely a využívaly mezi úřady, a to buď na základě zákona, anebo bude mít každý z nás právo dát souhlas se sdílením údajů o sobě. Budeme si moci vybrat, zda pouze jednorázově, anebo trvale, a také budeme moci kdykoli náš souhlas odvolat.

Každý bude mít právo nechat si zapsat do registru práv a povinností údaje a informace, kvůli kterým má dnes různé průkazy, doklady, osvědčení či jiné veřejné listiny, a nebude je muset s sebou už více nosit. Každý úřad totiž bude mít právo tyto informace sdílet kontrolovaně a bezpečně v systému základních registrů.

Každý bude mít právo kdykoli prokázat stav, skutečnost nebo událost odkazem na údaje vedené státem ve všech registrech, rejstřících a evidencích, pokud bude mít úřad možnost tyto údaje sdílet na základě zákona nebo s mým souhlasem. Už nebudeme muset mít u sebe některé průkazy, doklady, osvědčení a nebudeme moci za jejich nepředložení dostat pokutu.

Každý bude mít právo na přístup k informacím, které o něm stát vede ve všech informačních systémech, a to kdykoli přímo přes příslušný informační systém nebo přes portál občana.

Každý z nás bude mít právo na upozornění (notifikaci) do datové schránky, email a prostřednictvím SMS o končící platnosti dokladu, průkazu, osvědčení nebo jiné veřejné listiny. Platnost takové listiny neskončí dříve než 30 dnů ode dne doručení upozornění do datové schránky.

Každý bude mít právo na doručení upozornění do datové schránky na každou provedenou změnu v kterémkoli informačním systému veřejné správy.

Každý bude mít právo na doručení pravidelného ročního výpisu do datové schránky o tom, kdo, kdy a proč se na jeho údaje díval a pracoval s nimi v jakémkoli informačním systému veřejné správy.

Každý bude mít právo prokázat svou identitu prostřednictvím elektronického identifikačního prostředku podle své volby, pokud zákon nebo smlouva nestanoví zvláštní úroveň důvěryhodnosti. Pro většinu digitálních právních jednání bude postačovat úroveň střední, kterou budou splňovat například identifikační prostředky bank. Elektronický občanský průkaz jako elektronický identifikační prostředek bude pak vyžadován ve velmi důležitých úkonech a jednáních.

I osoby se zdravotním postižením mají právo, aby digitální služby pro ně byly přístupné.

Každý bude mít právo se domáhat svých práv na poskytnutí digitální služby před soudem. Úřad nebo jiný poskytovatel služeb, který bezdůvodně odmítne poskytnout digitální službu, bude muset před soudem prokázat, že službu nemohl poskytnout, a také se vystavuje riziku zaplacení náhrady škody za neposkytnutí digitální služby.

Každý bude mít právo na slevu ze správních a soudních poplatků, a to ve výši 20 % ze stanovené výše poplatku, pokud bude využívat pro svoje jednání s úřady a soudy digitální služby.

ebf - tip - debata

Poskytovatelé digitálních služeb (úřady i soukromé subjekty) budou mít právo na testování digitálních služeb, aby bylo možné před jejich spuštěním ověřit jejich soulad s legislativou, podmínkami kybernetické bezpečnosti, uživatelské přívětivosti a důvěryhodnosti.

Autor: ICT Unie

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).