Hlavní navigace

Dostanou internetové lékárny možnost „holandské“ cesty?

30. 12. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 74287
"Do roka počítáme s dvěma sty tisíci uživateli měsíčně," říká majitel serveru www.lekarna.cz PharmDr. Vladimír Finsterle. Východiskem ze současného legislativního dusna okolo prodeje léků prostřednictvím Internetu jsou podle něj jednoduchá a jednoduše kontrolovatelná pravidla.

Můžete obecně shrnout vývoj prezentace lékárnictví a farmaceutické oblasti prostřednictvím Internetu?

Farmacie se na Internetu objevila poměrně brzy, a to prvními informačními stránkami o nemocech. Tyto projekty vznikaly hlavně z iniciativy jednotlivců, nadšenců a lidí, kteří určitými chorobami trpěli, a chtěli se tak o své pocity či zkušenosti podělit s ostatními. Podobně začínala v roce 1999 i www.le­karna.cz. Můžeme tedy mluvit o prvním informačním portále o zdraví pro laiky v České republice.

  • PharmDr. Vladimír Finsterle se narodil 3.června 1966.
  • Je absolventem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, v roce 1997 dokončil studium MBA.
  • V roce 1999 založil společnost Pears Health Cyber, která je provozovatelem první internetové lékárny v České republice. Ve své činnosti se zaměřuje na marketing v oblasti zdravotnictví, farmacie a vyzužití nových techologií v komunikace mezi pacientem a lékařem.
  • Mezi jeho základní hodnoty v profesním i osobním životě patří: mít vizi a cíl, pokora a vzájemný respekt k ostatním lidem.

Jak si s Internetem od začátku poradila vaše společnost?

My jsme dále rozvíjeli myšlenku vytvoření objektivní databáze tzv. potravních doplňků, resp. doplňků stravy, které se dají bez předpisu zakoupit v lékárnách. Rozšiřovali jsme interaktivní prvky komunikace jako např. online konzultace či chaty. Náš záměr byl jednoznačný: chtěli jsme ukázat lékárenství a lékárníka na Internetu jako vysoce kvalifikovanou konzultační službu.

Kam se datuje zrod internetového obchodu na vašich stránkách?

„Náš internetový obchod vznikl na podzim 2002, kdy jsme zaznamenali první dvě objednávky za měsíc. Dnes hovoříme o řádově vyšších číslech. Sortiment je v oblasti zdraví dán tím, co jako pacient a klient potřebujete pro podporu svého zdraví, rekonvalescenci či pro dobrý pocit, že se o své zdraví staráte. Na druhé straně jsme omezeni legislativou – v případě prodeje léků přes Internet s následným dodáním kurýrem. Na rozdíl od některých zemí v EU je zakázán. Je docela paradoxní, že sousedé v Německu mohou takto dokonce získávat i léky na recept. Čeští občané jsou bohužel v tomto hledisku diskriminováni.
Od počátku jsme přitom aplikovali standardy běžné v jiných internetových obchodech včetně reklamačních, platebních či logistických služeb. Jsme součástí např. APEKu (Asociace pro elektronickou komerci). Dá se říci, že jsme si vybudovali silné renomé nejenom mezi našimi klienty, ale i mezi dodavateli, kteří dnes tuto formu prodeje chápou zcela přirozeně. Určitým oceněním bylo vyhlášení www.lekarna.cz v roce 2002 webem roku v oblasti zdravotnictví. Na počátku přitom existovaly obavy, zda se např. někteří lékárníci nebudou na tyto dodavatele zlobit či jim bránit v prodeji ve svých lékárnách. “

A nezlobili se?

„Opak je pravdou. Jak u lékařů, kteří se ve vztahu k pacientům obávají, že jejich pozice bude Internetem ohrožena, tak i u lékárníků, kteří tuto obavu sdílí, je vidět, že tento přístup vychází z jejich vlastní nejistoty, jak kvalitní služby vlastně nabízejí. Schopní lékaři a lékárníci s námi naopak spolupracují. “

Kamenné lékárny tedy nestojí proti internetovým?

Velmi si vážím kolegů, kteří pochopili trendy; již dnes se uvažuje o projektu, který by tyto lékárníky spojil a umožnil tak konkurovat potencionálně silným subjektům, např. i ze zahraničí. Jedná se o lékárníky, kteří vědí, že spolupráce se silným internetovým zdravotnickým portálem může přinést výhody. Mají ihned přístup k know-how a logistickému zázemí, které by si jinak museli vytvářet sami od začátku se všemi slepými cestami a chybami.

Co nabízí vaše stránky a jaké funkce a služby plánujete přidat, např. v příštím roce?

„V roce 2002 jsme prostřednictvím našich klientů zjistili, že slovo lékárna je u naprosté většiny návštěvníků vnímáno ve spojitosti s obchodem a ne s radou. Ukázalo se, že náš záměr konzultačního portálu pod touto doménou vzhledem k realitě, se kterou se pacienti setkávají v kamenných lékárnách, je daleko od naší vize a že jsme příliš slabí na to, abychom toto vnímání změnili. Proto došlo v tomto roce k významné změně – konzultační a informační servis o zdraví jsme přesunuli na nově otevřený portál www.ordinace.cz a na www.lekarna.cz vznikla první internetová lékárna, garantovaný obchod poskytující vše pro podporu či udržení zdraví – tedy vitamíny, léčebnou kosmetiku, minerály, rostlinné přípravky, přípravky pro péči o zuby a vlasy, dětský sortiment, produkty vhodné pro seniory a sportovce, pro rekonvalescenci apod.
V příštím roce se připravují aplikace pro zvýšení komfortu nakupování včetně možného sledování, v jaké fázi se nachází objednávka. Tuto službu rozvineme zejména pro ty zákazníky, kteří budou využívat služeb kurýra. Dále rozšiřujeme možnosti zasílání do zahraničí a připravujeme spuštění online prodeje volně prodejných léků, který je doposud zakázán zákonem.“

Kde je další síla vašeho byznysu?

Naše společnost se hlavně zabývá vytvářením a realizací one-to-one interaktivních projektů pro lékaře a farmaceuty. Klíčové projekty rozvíjíme v oblasti e-learningu, jako např. nový projekt elektronické univerzity pro lékaře a farmaceuty www.euni.cz, který bude spuštěn v únoru. Klíčovou kompetencí je vytváření tzv. e-detailingů, které od letošního roku realizujeme pro naše klienty již téměř v celé Evropě s výjimkou Portugalska. Cením si zejména našeho proniknutí na trh do Velké Británie, Německa a Švýcarska.

Kolik dnes registrujete unikátních návštěvníků?

Na obou portálech www.lekarna.cz a www.ordinace.cz dosahujeme návštěvnosti přes 100 tisíc návštěvníků za měsíc. Potěšitelné je, že vzrůstá proporcionálně podíl opakujících se klientů. To podle nás svědčí o kvalitě služeb a úrovni poskytovaných informací, které na našich portálech spravuje pětice farmaceutů interně a přibližně 35 externích lékařů a lékárníků. 

Jaký je potenciál českého trhu?

Do jednoho roku předpokládám minimálně zdvojnásobení zmíněné hranice.

Které volně dostupné léky lidé na Internetu nejvíce nakupují?

Největší zájem je o přípravky na hubnutí, léčebnou kosmetiku a přípravky pro posílení imunity. Samozřejmě se také hodně prodávají přírodní přípravky pro podporu sexuální potence.

Vyžadujete kromě běžné registrace i nějaké další náležitosti, jako např. doklady o zdravotní způsobilosti, výpisy z lékařské karty atd.?

Na www.lekarna.cz je nepovinná registrace, takže pokud klient nechce nechávat své údaje, nemusí. Je pravda, že tím pak přichází o celou řadu výhod včetně zasílání velmi zajímavých novinek a akcí, které vždy souvisí s konkrétním zdravotním či životně stylovým problémem. Vzhledem k tomu, že nelze vydávat léky po Internetu, neuvažujeme o sběru zdravotních informací či vedení zdravotních záznamů pacientů. Pokud by se tak stalo, pak jedině v případě, že by to vyžadoval zákon či by sám pacient dobrovolně tato data nám chtěl poskytnout pro kvalitnější konzultační servis.

Nečekáte ale, že se tato praxe změní?

„V první fázi se uvažuje o prodeji léků, které nevyžadují lékařský předpis. Pokud bychom ale uvažovali o lécích na recept, je klíčové, aby internetová lékárna získala např. poštou vystavený papírový recept, popř. při zavedení elektronické preskripce by stačila elektronická ověřená verze, např. přímo od lékaře či pacienta.
V současnosti navržený zákon je podle mne příliš restriktivní a i pro vlastní prodej léků bez předpisu bude omezující. Takže pokud bych měl vyzvat a apelovat na české legislativce a poslance, byl bych pro jednoduchá pravidla, která budou navíc i jednoduše kontrolovatelná.“

Tlaky některých zájmových skupin prosazujících přiškrcení prodeje léků na Internetu ovšem pociťujete?

Logicky se této iniciativě brání někteří lékárníci pracující v kamenných lékárnách. Ale jak jsem řekl dříve, jde spíše o to pochopit, že určitému trendu je lépe se spíše přizpůsobit, než se mu bránit, resp. osočovat ty, kteří se na tento trend snaží adaptovat. Osobně si myslím, že je lepší, aby za internetovým prodejem léků stáli erudovaní a komunikačně zdatní lékárníci.

Které léky nebo skupiny léků na předpis mohou být podle vás v ideálním případě prodávány přes Internet?

Myslím si, že to mohou být léky, které jsou sice na předpis, ale nejsou současně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jako např. antikoncepce, přípravky na hubnutí, některé kožní léky či přípravky na léčbu sexuálních dysfunkcí.

Kde je naopak při virtuálním prodeji příliš velké riziko zneužití?

Myslím si, že to budou léky obsahující např. opiáty či jiné návykové léky. I zde si ale při dodržení všech pravidel dokáži tuto formu distribuce představit. Nicméně např. u léků, které podává lékař přímo v ordinaci, např. onkologické léky či léky pro vzácné choroby, které nakupuje přímo nemocnice, nebude asi ideální, aby si je pacient objednával přes Internet.

Které konkurenty v oblasti prodejců léků přes Internet považujete za největší?

V současnosti jsou to německé a holandské internetové lékárny. Je to právě důkaz toho, že vlády těchto zemí podporují tento nový trend a ze svých zdrojů vím, že tyto zahraniční lékárny jsou aktivní např. na dánském trhu léčiv. Nechápu, proč by česká internetová lékárna neměla mít stejné možnosti jako např. holandská.

Z evropských trhů jsou tedy vámi zmíněné zřejmě nejliberálnější.

„Za nejliberálnější považuji jednoznačně Holandsko a Dánsko. Souhrnně lze léky na předpis a léky volně prodejné prostřednictvím Internetu pořizovat v následujících členských státech EU: Dánsko, Německo, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie. Ve Francii pak lze prostřednictvím Internetu objednávat pouze volně prodejné léky. “

Spolupracujete se zahraničními online prodejci léků?

Prozatím se tato forma spolupráce nerozvíjí.

Na čem zatím ztroskotává?

Byly zde určité iniciativy ze strany, řekněme, pochybných portálů ze střední Ameriky, které dodávají levné léky do USA. Naším krédem ale zůstává poskytovat eticky a legislativně online prodej na nejvyšší možné kvalitativní úrovni. Vždyť jde o zdraví.

Které z možností platby lidé v případě koupě léků na Internetu nejvíce využívají?

Stále je to dobírka, ale více se začíná prosazovat platba tzv. internetovou kartou.

Prozradíte, jaké domény v oboru vaše společnost drží?

„Máme zaregistrováno ve spolupráci s našimi partnery více než 200 domén týkajících se zdraví. Jedná se o specializované názvy a domény, které budou nebo již dnes informují či poskytují servis konkrétním pacientům. Např. se jedná o domény v oblasti respiračních onemocnění www.dychat.cz, migrény www.bolestihla­vy.cz a podobné. “

Usilujete i o dnes tak aktuální evropské domény?

Evropské domény jsou pro nás jistě také zajímavé, ale je třeba mít připraven projekt se skutečně evropským rozsahem. Registrovat český znějící doménu s .eu příponou bude podle mne zbytečné.

Kde mají potenciální zákazníci šanci se o vás dozvědět?

Zaměřujeme se na komunikaci a perfektní servis našim stávajícím klientům. Osobně si myslím, že dobrá reference je v internetovém zdravotnickém obchodování klíčová. Samozřejmě je naším záměrem být vidět v nejčastěji používaných internetových českých vyhledávačích.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Co podle vás přinese rok 2006 ve vztahu k internetovému prodeji léků?

„Snad konečně uvolnění alespoň možnosti prodávat přes Internet volně prodejné léky. I když podle navržených omezení to tak výrazný přínos pro české občany mít asi nebude. “

Kupujete léky na Internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem magazínu Marketing&Media....
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).