Hlavní navigace

DSL.cz: Rozdíl mezi ADSL a kabelovým Internetem se stále zvětšuje

7. 1. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Prosincová měření rychlostí serveru DSL.cz přinesla doposud nejvyšší naměřené průměrné měsíční rychlosti u ADSL i kabelového Internetu. Rozdíl v dosahovaných rychlostech uživatelů obou způsobů připojení se však výrazně zvýšil ve prospěch kabelového Internetu. Poskytovatelé ADSL v čele s Českým Telecomem budou brzy reagovat.

Prosincové rychlosti ADSL poskytovatelů uvádí následující tabulka.

Průměrné rychlosti ADSL s agregací 1:50
prosinec 2004

256/64 512/128 1024/256
Avonet 204 380 N/A
Contactel N/A 382 757
Czech On Line (Volný) N/A 355 531
České Radiokomunikace 185 313 N/A
Český Bezdrát N/A N/A 652
Český Telecom (IOL) 161 358 692
GTS 168 253 579
IPEX N/A 268 N/A
Nextra 188 409 517
Tiscali N/A 325 472
Průměr všech měření 168 355 616
Procent z objednané rychlosti 65 69 60

Pokud proběhlo méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.

Průměrná rychlost stále nejčastěji používané služby s deklarovanou rychlostí 512/128 kbit/s a agregací 1:50 dosáhla 355 kbit/s, což je nejvíce v celé historii měření. Zvyšování skutečně dosahovaných rychlostí nepochybně souvisí s rychlým nárůstem celkového počtu ADSL přípojek v ČR, jejichž počet v těchto dnech přesáhl hranice 100.000.

Poprvé jsme získali dostatečný počet měření rychlostí ADSL služeb na principu pronájmu místní smyčky. Podle počtu měření je zatím nejúspěšnější Nextra. Její služba Nextra ADSLink Fun 512/128 dosahuje velmi slušného průměru 470 kbit/s. U služby Nextra ADSLink Fun 2048/384 je naměřená průměrná rychlost 1539 kbit/s. Dobré výsledky jsou určitě ovlivněny i tím, že na uvedených službách není doposud aplikována Fair Use Policy.

Meziměsíční změny dosahovaných rychlostí ADSL
Prosinec 2004 / listopad 2004

256/64 512/128 1024/256
Avonet N/A> N/A N/A
Contactel N/A 2 % –3 %
Czech On Line (Volný) N/A 22 % 13 %
České Radiokomunikace 3 % –2 % N/A
Český Bezdrát N/A N/A –15 %
Český Telecom (IOL) 13 % 7 % 6 %
GTS 18 % 1 % 34 %
IPEX N/A –9 % N/A
Nextra –1 % 1 % –1 %
Tiscali N/A 5 % N/A
Průměr všech měření 15 % 7 % 4 %

U převážné většiny ADSL služeb jednotlivých poskytovatelů došlo k nárůstu rychlostí. Nejvýznamnější zlepšení zaznamenali zákazníci společnosti Czech On Line. Ke zvýšení rychlosti a k chystaným změnám Fair Use Policy se společnost vyjádřila následovně: „Czech On Line je potěšena ze zvýšení průměrných rychlostí naměřených serverem DSL.cz. Projevil se v nich zejména úspěch vánoční akce Volný ADSL a rychlý nárůst nových uživatelů, který eliminoval dopad agregace. Czech On Line nyní připravuje nová technická řešení, která dále přispějí ke zkvalitnění služeb rychlého Internetu Volný ADSL.“

ADSL nyní poskytuje v ČR přes 20 společností, z nichž je pouze zhruba polovina aktivních. Ostatní mají zanedbatelný počet klientů, který se počítá maximálně v řádu několika stovek. Dalo se tedy očekávat, že se k Tele2, která ukončila poskytování ADSL v ČR na podzim roku 2003, postupně přidají i další společnosti. To se však v roce 2004 nestalo. Jedinou výjimkou je společnost Internet CZ, která koncem loňského roku „až do odvolání“ pozastavila uzavírání nových ADSL smluv. Naopak Tele2 zvažuje, že se na český trh s ADSL vrátí. Z toho je zřejmé, že poskytovatelé Internetu stále pokládají nabízení ADSL v síti Českého Telecomu za perspektivní zdroj budoucích příjmů.

Rychlosti služby Eurotel Data Expres zůstaly na srovnatelné úrovni s minulým měsícem. Zatímco v listopadu byla průměrná rychlost služby 257 kbit/s, v prosinci dosáhla 263 kbit/s. Lepších rychlostí bylo dosaženo ve druhé polovině měsíce, kdy se projevilo zvýšení kapacity sítě po instalaci 40 nových CDMA základnových stanic.

1466

Zajímavý může být pohled na hodinové rychlosti služby v průběhu Štědrého dne. Jak ukazuje graf, oproti jinému volnému dni (sobota 18. prosince 2004) jsme žádné velké rozdíly v chování uživatelů vysokorychlostního Internetu od Eurotelu nezaznamenali. Na Štědrý večer se zatížení sítě začalo postupně snižovat od 17:00 h a nejrychleji surfovali uživatelé mezi 19:00 a 20:00. V tento čas je síť relativně málo zatížena i v ostatní dny kvůli vysílání zpravodajství v českých televizích. V čase mezi 20:00 a 22:00 se mnozí zákazníci opět k Internetu vrací, což platilo i na Štědrý večer.

1467

Vyhodnocení posledních měření roku 2004 je dobrou příležitostí k nahlédnutí na celkovou změnu rychlostí mezi začátkem a koncem roku. I přes masivní rozjezd ADSL s nejnižší rychlostí 256/64, průměrné rychlosti všech ADSL přípojek podle jednotlivých měření na DSL.cz vzrostly. Přesnější data ukazuje tato tabulka.

Porovnání průměrných rychlostí dle způsobu připojení

ICTZ23

leden 2004 prosinec 2004 nárůst
ADSL 261 356 36 %
Kabelový Internet 347 1375 296 %

Zatímco na začátku roku byla průměrná přípojka ADSL jen o trochu pomalejší než přípojka kabelového Internetu, v prosinci se kvůli opakovanému zvýšení rychlosti služeb kabelových operátorů rozdíl dramaticky prohloubil. Zákazníci kabelového Internetu v ČR mají nyní své přípojky téměř čtyřikrát rychlejší než uživatelé ADSL. Česká republika je pravděpodobně zemí s největším rozdílem v Evropě mezi rychlostmi obou základních typů vysokorychlostního internetového připojení.

Podle neoficiálních informací si je Český Telecom relativní pomalosti ADSL vědom a v nejbližších týdnech, byť trochu opožděně, bude na situaci reagovat. Poskytovatelům se citelně zlevní velkoobchodní ceny za ADSL služby 1024/256 s agregací 1:50, které se velmi pravděpodobně projeví v koncových cenách. Na ADSL s rychlostí vyšší než 1 Mbit/s v síti Českého Telecomu si pravděpodobně minimálně několik měsíců ještě počkáme.

Připojovali jste se na Štědrý den k Internetu?

Autor článku

Autor se v současné době věnuje projektům provozovaným společností ASPA, a.s. (např. server www.DSL.cz, internetový obchod WiFi.ASPA.cz).