Hlavní navigace

Ernst Mach a Internet

Michal Černý

Co může mít brněnský rodák z devatenáctého století společného s Internetem? Tato postava byla jednou z nejvýraznějších osobností novodobé české vědy, a tak by jistě nebylo bez užitku podívat se na jeho myšlenková východiska ve vztahu k novým komunikačním technologiím.

Michal Černý - karikatura

Ilustrace: Nenad Vitas

Ernst Mach se narodil v Chrlicích roku 1838, postupně se věnoval psychologii, filosofii, matematice, fyzice a mnoha dalším vědám. Byl zastáncem vnímání věd v širším kontextu, dokonce usiloval o spojení fyziky a psychologie do jedné vědní disciplíny – psychofyziky. Byl zastáncem krajně skeptického pohledu na vědu, kterou podroboval zásadnímu a hlubokému zkoumání. Umírá roku 1916.

Právě dnes probíhá v Brně konference „Mach – Fyzika – Filosofie“ v rámci Brněnských dnů Ernsta Macha, a tak by bylo jistě zajímavé podívat se na pohled, který by tento člověk měl na Internet a současné komunikace.

V prvé řadě je potřeba zdůraznit Machův přístup k hledání pravdy, která by měla být smyslem lidské činnosti. Zde je potřeba konstatovat zajímavý vývoj celosvětové sítě. Po úvodních akademických letech přichází doba prudké expanze spojena se stále větším množstvím různě důvěryhodných zdrojů, která vede k tomu, že se Internet stává krajně nedůvěryhodným médiem a jeho citace je zpravidla brána jako nedůvěryhodná. Tato situace ale v posledním období zlepšuje, neboť se objevují stále ve větší míře zdroje garantované a navíc jsme se již tyto zdroje naučili hledat.

Content 2017 - tip Footshop

Mach coby rektor pražské university prosazoval (neúspěšně) přístup zachování dvojjazyčnosti, v čemž spatřoval obohacující možnost pro všechny zúčastněné – již jen proto, že každý jazyk vede ke zcela jinému způsobu myšlení (např. lidé, jejichž mateřským jazykem je hindština zvládají, velice dobře i algebraické operace pro Čecha s neuvěřitelně velkými čísly). Navíc jazyk přináší určité kulturní klima i filosofické pozadí. Podle Macha bylo právě tohle ovlivňování velice důležité. Současný Internet ve své multijazyčnosti právě takový obraz vytváří a pronikání kultur i myšlenek tak může být relativně snadné.

Někomu se může zdát nucené porovnávat myšlenkové postoje člověka, který je již více než devadesát let po smrti, se současnými fenomény, jevy a problémy. Z jiného pohledu je však fascinující, že myšlenky a postoje, osvobozené od materiálního konceptu mohou být aktuální stále, bez ohledu na historický vývoj. Ať tak či tak, Internet se určitým způsobem profiluje a mění. A pokud k zamyšlení nad tím, jaký směrem a proč (respektive zdali vůbec) poslouží Ernst Mach, pak je to jedině dobře.

Našli jste v článku chybu?
21. 5. 2008 16:48
Duch E.M. (neregistrovaný)
Škoda, že jsi se více nerozepsal. Styl se mi líbí, téma také, ale je to jen takový úvod ... ... Až budeš mít zas někdy tu správnou náladu, zkus něco přidat. Rád si počtu.
20. 5. 2008 10:19
Monika (neregistrovaný)
Ano, to je zajímavá diskuse. Samozřejmě že pouhé hledisko jazyka je sporné: Jan Amos Komenský psal latinsky a žil ve Švédsku a Holandsku, přesto nepochybujeme, že byl českým vědcem. František Palacký napsal monumentální Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě německy, přesto nepochybujeme, že to byl český historik. Jan Evangelista Purkyně také psal německy a působil většinu života v zahraničí, přesto jde o českého vědce. A tak bychom mohli pokračovat. Co se týče Ernsta Macha, je to taky jas…