Hlavní navigace

Hackeři a virózníci riskují doživotí, i trest smrti

1. 10. 2001
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Podle návrhů protiteroristických zákonů nejrůznějších amerických politiků má být v budoucnosti nejen omezena úroveň šifer v komunikaci a rozšířeno odposlouchávání všech lidí bez omezení. Za porušení zákona hackingem, vypuštěním červa, prolomením systémů aj. hrozí doživotní vězení. V úvahu připadá i trest smrti.
Odpor proti návrhům zákonů omezujících šifrování roste i v USA. Zbytek světa to zatím moc nevzrušuje. Kromě Velké Británie, která postupně zavádí orwellovské mechanismy Velkého Bratra a je největším spolupracovníkem USA v potírání svobod a práv občanů na soukromí.

Proti návrhům zaprotestoval i C|Net, který je s americkou cestou jinak velmi loajální — viz Crypto doesn't kill — people do. Článek dostatečně jasně shrnuje nesmyslnost přístupu státních úředníků k šifrování jako ke zbraním hromadného ničení. Na základě tohoto přístupu byl počátkem devadesátých let vyšetřován Phil Zimmermann, tvůrce PGP. Hrozilo mu těžké vězení. Americká vláda dlouho udržovala zákaz na vývoz šifrovacího softwaru s delšími klíči. Vývoj šifrovacích technologií po celém světě ale ukázal na naprostou nesmyslnost tohoto zákazu. Americké firmy na něm tratily stamilióny exportních dolarů.

Šifrování, stejně jako kterýkoli jiný nástroj, může použít jakýkoli člověk s dobrými či špatnými úmysly. Ale na rozdíl od nožů, letadel a hromad dalších nástrojů a vehiklů, které mohou i zabíjet, šifrování samo o sobě nezabíjí. V tom má titulek článku C|Netu naprostou pravdu. Konspirativní příprava na zločin může probíhat mnoha různými způsoby. Šifrovaná komunikace je jen jedním z možných a konspirátory pravděpodobně zcela nepoužívaných.

Článek How the plotters slipped US net britského Guardianu uvádí, že nebyla nalezena ani jedna šifrovaná zpráva, kterou by napsal jakýkoli člověk ve spojení s bin Ladinem, eventuelně v souvislosti s teroristickými útoky z 11. září tohoto roku. A to přestože FBI, CIA a NSA procházely kvanta záznamů na serverech i ze špionážního Echelonu.

Pokud by teroristi, mafiáni atd. někdy použili pro konspiraci i email, bohatě by jim stačila jeho zcela nešifrovaná podoba. Navenek zcela nevinná zprávička může v sobě skrývat výklad, kterému porozumí jen adresát. Tuto metodu sdělení používali agenti všeho druhu už dávno (např. zveřejněním prostého novinového inzerátu, kterým se předala informace, nebo i spustila plánovaná akce).

Guardian uvádí víc zajímavých informací. Chcete zavolat bin Ladinovi? Tady je číslo jeho satelitního telefonu (systém Inmarsat) — 00873 682505331. Pokud by to nikdo nebral, nedivte se. Bin Ladin tenhle telefon už delší dobu nepoužívá. A ví proč. USA v roce 1998 provedly na místo, kde měl telefon pozičně být, útok řízenými raketami. Doletěly, kam měly, ale bin Ladin tam nebyl.

Teroristi aj. konspirační skupiny velmi dobře vědí, co a jak USA odposlouchávají. Nejsou až tak neinteligentní, aby vystavovali svou konspiraci americkým aj. tajným službám jako otevřenou knihu. Větší díl komunikace v teroristických sítích probíhá lidskými kurýry, v úvahu připadají i způsoby komunikace, na které dosavadní postupy FBI, CIA a NSA nereagují, resp. na ně technicky nestačí (viz rovněž Odposlechy teroristy neodhalí). Guardian dodává, že USA chtějí vybudovat luštící a souvislosti hledající superpočítač s pamětí petabajtu (milión gigabajtů). NSA plánuje systém Petaplex, který udrží záznam vší internetové komunikace po dobu 90 dnů…

Nelze zapomínat ani na to, že teroristické buňky jednají do velké míry nezávisle — snaží se splnit zvolenou akci samy, pokud možno bez dalšího spojování se s jinými buňkami, a už vůbec ne s nějakým velitelským štábem, který — pokud existuje — je sám o sobě jednou z buněk, i když může ostatní buňky různě podporovat. Teroristické sítě nevyznávají klasickou pyramidovou strukturu s kvanty nadřízených a podřízených v jednotlivých vrstvách pyramidy. Klasické struktuře se vyhýbal např. i odboj proti nacistickému Německu, aby se ztížila orientace nacistů v odboji a aby bylo možno síť odbojových buněk rychle restrukturalizovat. Maximální utajení konspirace je jednou z hlavních priorit takových sítí.

Guardian mj. připomíná, že bin Ladin používal satelitní telefon v devadesátých letech k instruování Talibanu o vývozu drog do západních zemí (drogy se považují za jednu ze zbraní na likvidaci Západu; islám požívání drog svým věřícím zakazuje), k rozhovorům se svou matkou, s návštěvníky svého centra apod. Po raketovém útoku USA se telefon odmlčel. Satelitní komunikaci může odposlouchávat i jakýkoli amatér, který věnuje pár set dolarů na potřebné vybavení (a dokáže si poradit s případným šifrováním). Nikdo nevěří tomu, že by bin Ladin nevěděl o odposlouchávání svého telefonu. Proto je možné, že ho používal i z dezinformačních důvodů.

Státem řízená dezinformace mas

Mnoho Američanů věří tomu, co jim vláda a mainstream předkládají — že za útoky 11. září může volná komunikace na Internetu. Tedy že hlavním viníkem je komunikační technika. Z mainstreamových médií snad nejdál došel Washington Post ve svém článku To Attacks' Toll Add a Programmer's Gri­ef. Vybarvuje P. Zimmermanna pomalu jako někoho, na jehož rukou ulpěla krev všech tisíců obětí teroristického útoku z 11. září. P. Zimmermann se proti této manipulované dezinformaci zřetelně ohradil. Dezinformace šířené Washington Postem i jinými mainstreamovými médii obsahovaly např. i informaci, že bin Ladin má vlastní satelitní síť, kterou řídí jeho příbuzný v nějaké komunikační firmě. Brzy se ukázalo, že je to holý nesmysl.

Objevily se i články, které hledají teroristickou komunikaci v obrázkové steganografii. Legrační průzkum dvou miliónů obrázků na eBay tzv. „prokázal“, že steganografická komunikace na Internetu neexistuje (viz Někdy by se jeden z mainstreamu posmál. Steganografie se prý nepoužívá :-) v News on 'Net, kde jsou uvedeny další zdroje). Samozřejmě, že se tato komunikace může používat (a nejspíš se používá i rozvědkami), ovšem tak, aby byla neodhalitelná současnými detekčními metodami.

Kromě šifrování emailové komunikace existují další šifrovací postupy, s nimiž budou mít převelice těžkou práci i budoucí kvantové počítače. Příkladem za všechny budiž One Time Pad Encryption (víc materiálů o této metodě najdete prohledáním Internetu slovy uvedenými v odkazu). V podstatě jde o provedení operace XOR mezi bity tajené informace a bity jiného řetězce bitů (tím je onen „pad“, často generovaný pseudonáhodně). Pokud šmírák nemá stejný „pad“, pravděpodobnost rozluštění informace je prakticky nulová). Pro úplnost dodávám, že steganografie není šifrovací metodou, ale „nenápadným“ vložením tajené informace do jiné, nevinně vypadající — proto se označuje i za supra- nebo subliminální. Vložená informace ovšem může být i předem zašifrovaná.

Odevzdejte svou svobodu státu! Ten vás ochrání přede vším, kromě sebe

Vlády USA i Británie vedou rozsáhlou dezinformační kampaň zacílenou na obyvatele svých zemí. Jen menší část lidí ví něco o šifrování aj. technikách elektronické tvorby a distribuce tajených informací. Lidem se předkládá obraz Internetu coby volného ringu teroristů, pornografie a různých dalších nepřístojností. Jak tomu učinit přítrž? Omezením občanských práv. Když budou všichni používat jen státem povolené chabé šifrování a budou mít v počítači zadní vrata, kterými k nim budou vstupovat státní šmíráci, bude všechno fajn a všichni budou moci klidně spát. K tomu se má přiřadit i absolutistické právo státu na neomezené šmírování veškeré komunikace všech lidí. Další obrovskou dezinformací je zdůvodňování povinného nošení ultrašmírovaných elektronických identifikačních karet, bez nichž by se nikdo ani nenadechl (v Británii by měly obsahovat i informace o náboženském vyznání — viz Elektronické likvidátory práv na soukromí pro blaho … koho?).

Jde o psychologickou válku mocenských kruhů s vlastním obyvatelstvem. Stát se v ní představuje jako něco vševědoucího a všemocného, čemu občan musí vyjít vstříc, aby si zajistil státem proklamované bezpečí. Chce to jen jedno jediné — aby dobrovolně odevzdal své svobody lidem na mocenských postech státu. Tak povstávají všechny totalitní systémy. To, co lidi v mocenských centrech USA a Británie lidem tlučou do hlavy, jsou až neskutečné absurdnosti, dokonce sebevražedné. Každá totalita se projevuje i značným stupněm sebepoškozování a sebevražednosti. Omezení úrovně šifrování a zadní vrátka povedou k usnadnění ekonomické aj. špionáže jednotlivců, spolků i firem. To může mít i velmi negativní dopady nejen na americkou ekonomiku. Jednotlivci budou vystaveni počínání nebezpečných individuí (vyděračů, mafiánů apod., ale i státních šmíráků). Oslabení bezpečnosti může vést jen k jednomu — k oslabení bezpečnosti. Mafie, výzvědné služby a teroristi budou používat libovolné formy komunikace — jich se žádné omezující zákony ani nedotknou. Na všechno doplatí jen občané států, upevňujících svůj totalitní dohled nade všemi (kromě dohledu nad mocenskými skupinkami lidí operujících ve velkobratrských centrech — dohled nad nimi je naprosto zakázán).

Návrh antiterotistického zákona USA

The Anti-Terrorism Act of 2001 (ATA) výrazně zostřuje postup nejen proti zřejmému terorismu, ale i proti všemu, co by snad mohlo terorismem jen zavánět. Tvrdě se zvyšují tresty za porušení tohoto zákona. Většinou jdou až na hranici doživotního vězení, nevylučuje se ani uplatnění trestu smrti. Vše bez možnosti zkrácení, resp. změny trestu. Jednou vyřčený trest je definitivní.

Pokud si projdete návrh zákona ATA pořádně, narazíte v něm na jednu naprostou šílenost. V odstavci 25 je definice počínání, vedoucího k trestům podle zákona ATA. Kromě mnoha jiného tam najdete i „violation of, or an attempt or conspiracy to violate […] relating to protection of computers“. Přeloženo — teroristickým činem je porušení nebo pokus o porušení nebo konspirace za účelem porušení […] vztahujícího se k ochraně počítačů. V předchozích odstavcích se dočtete, co porušovatele čeká — na každý pád doživotí, v nejhorším i trest smrti. V ohrožení jsou i ti, kteří poskytnou vysvětlení či radu zájemci o pochopení počítačového kódu a komunikace — mohou se tak stát spolupachateli přípravy „teroristického útoku“.

Této šílenosti si všímá i článek Hackers face life imprisonment under ‚Anti-Terrorism‘ Act firmy SecurityFocus, zabývající se bezpečností komunikace. Upozorňuje i na to, že se zákon vztahuje zpětně ke všem činům, které kdy byly spáchány, a to zcela bez omezení času jeho retroaktivní působnosti. Podle Bushova ministra spravedlnosti, J. Ashcrofta, není definice terorismu nijak zvlášť široká. A pokud jde o počítače, je zcela v pořádku.

Všichni hackeři, virózníci, script-kiddies atd., které FBI ještě neodhalila, jsou vystaveni nebezpečí doživotního vězení. Stejný trest hrozí i již odhaleným hackerům — mohou být odsouzeni znova, tentokrát k doživotí, a to bez odvolání, definitivně.

Tato část zákona ATA vede k témuž, k čemu vede oslabení šifer a zadní vrata — k rychlému pádu bezpečnosti komunikace (s prominutím) na hubu. USA dosud ani jednou neprokázaly, že by jakékoli prolomení počítačového systému provedli teroristi. Velmi oprávněně se předpokládá, že hacking cizích počítačů nepatří ke koníčkům nejnebezpečnějších teroristických buněk (obava z odhalení). Pokud ale bezpečnost komunikace v/z/do USA padne k nule, lze předpokládat, že to zvýší zájem teroristů i o tuto oblast (a zdaleka ne jen jich).

CIF 24 - tip - superearly cena

Zákon DMCA už prokázal, že „zákonodárná“ přihrávka multimiliardovým korporacím jde proti bezpečnosti komunikace a proti lidem, kteří by ji mohli průběžně posilovat. Šifrování a steganografie se stávají soukromým vlastnictvím korporací. DMCA vede k posílení parazitické totality korporací nad lidmi v přímé součinnosti s politiky aj. mocenskými centry státu. Připravovaný zákon SSSCA by měl pozici korporací zcela ztotalizovat. Stát by spolu s korporacemi, které si postupně privatizují stát pro sebe, zavíral do vězení každého, kdo by jen neplatil korporacím za dovolení si něco předprogramovaného poslechnout nebo se na něco podívat (monopolizace produkce a distribučních kanálů). Zákon ATA totalizuje státní moc skupinky všemu nadřazených šmíráků nad digitální komunikací zcela bez ohledu na cokoli.

Proti záměrům vlády USA na zbavení Američanů jejich občanských práv a svobod se zvedá vlna protestů z universit a z organizací na ochranu občanských práv a svobod. Mezi nimi čelnou pozici zaujímá Electronic Frontier Foundation, kde najdete další řadu materiálů k věci. Bylo by chybou domnívat se, že se nás to netýká. Expanze systému USA do světa — včetně jeho legislativy — nabývá na síle. Snahy USA o infiltraci amerických zákonů např. do zákonodárství EU jsou už více než (zlo)pověstné. EU zatím odolává z posledních sil. Jak dlouho jí její vzdor ještě vydrží? A co by se asi stalo, kdyby části legislativy USA byly postupně předkládány ke schválení Parlamentu ČR? Týká se to nás všech.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).