Hlavní navigace

Ideální portálová homepage: nesplnitelný sen?

19. 4. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Základním prvkem internetového portálu je titulní strana, neboli homepage. Ve statistikách návštěvnosti zpravidla figuruje na předním místě, prodá se na ní nadprůměrné množství reklamy a služba, na kterou neodkazuje, jako by nebyla. Existuje ideální portálová titulní strana? Jak dopadá srovnání homepage českých portálů?

Jakýsi univerzální ideál portálové homepage dle Jiřího Lahvičky, který láskyplně pečuje o titulní stranu Atlasu, neexistuje. „Závisí na cílové skupině toho kterého portálu. Buď jde spíše o zkušenější uživatele požadující a schopné využít pokročilejší funkce, nebo převážně o internetové laiky, kterým jde hlavně o jednoduchost. První přístup v České republice reprezentuje Atlas, druhý Seznam, přičemž oba portály se podle mého názoru dost přiblížily ideálnímu stavu vyhovujícímu té které cílovce,“ říká Lahvička. Hledání ideální homepage se ještě více zkomplikuje, vezme-li se v úvahu existence portálů typu MSN, Tiscali a koneckonců i iDNES, tedy takových, které nemají vyhledávací katalog a snaží se uživatele dotlačit k tomu, aby v maximální míře používal pro zjištění informací jejich vlastní obsah (jenž je zpravidla o třídu bohatší než u portálů, které katalog mají).

Jak vyplývá z výše řečeného, všeobecné internetové portály se dají rozdělit na dvě skupiny: ty, pro něž je základním produktem katalog, což se projevuje i v designu homepage (např. Centrum, Seznam, Yahoo), a ty, které staví na vlastním bohatém obsahu a titulní strana je pak logicky jeho výkladní skříní (iDnes, MSN, Tiscali). Do jaké skupiny portál patří, je dáno zpravidla historicky. V čisté podobě žádný typ v současnosti nalézt nelze. Dá se říci, že dochází k určitému zblížení: katalogově zaměřené portály ve stále širší míře budují vlastní obsah a propagují jej prostřednictvím homepage, aniž by tím však v jejím vzhledu byla oslabena dominantní role katalogu. Obsahově zaměřené portály mají zase tendenci pořídit si vlastní katalog, aby uživatel nechodil ke konkurenci. Typickým příkladem je Klikni v režii iDNES. Stále však platí, že uživatel bude kvalitní katalog hledat na adrese www.seznam.cz, zatímco kvalitní zpravodajství na www.idnes.cz. Koneckonců Klikni je v rámci iDnes druhořadý produkt. Zatímco sekce Zprávy má zhruba 25.000 návštěvníků denně, Klikni necelých 8.000.

Hybridem mezi oběma typy je Atlas. Na titulní straně sice je k dispozici katalog, větší prostor je však věnován odkazům na vlastní obsah. Klíčovou úlohu hraje rámeček pod katalogem, ve kterém lze umístit linky na portálové aktuality, ale třeba i PR článek. Atlas je zvláštností i z toho důvodu, že je jediným portálem, který přímo z homepage odkazuje hojně na konkurenci. Podívá-li se uživatel níže, nalezne linky na aktuální zprávy z různých zdrojů (standardně Flashnews, MobilMania a SuperOnline, jinak je možno napersonalizovat v podstatě jakékoliv významné médium na českém Internetu). Že by užitečná uživatelská vlastnost? Spíše z nouze ctnost. Atlas je totiž jediným z významných českých portálů, jenž nemá vlastní kvalitní zpravodajský obsah.

Zajímavým údajem je, na jaké odkazy se na titulní straně jednotlivých portálů kliká nejvíce. Dokonce tak zajímavým, že ho někteří provozovatelé usilovně tají s poukazem na bdělost konkurence. Dám tedy prostor těm, kteří se sdělením těchto dat neměli problém: na Tiscali je nejatraktivnější hlavní zpráva v záhlaví homepage. Klikne na ni zhruba 17 procent návštěvníků, kteří na titulní stránku Tiscali zavítají. Toto číslo se může samozřejmě prudce změnit. Například při loňských teroristických útocích na USA měly zásadní články „klikatelnost“ 90 procent. Všeobecně se dá říci, že přidání přímého odkazu odkazu na homepage Tiscali zvyšuje návštěvnost služby minimálně o 1/3. Na titulní straně Atlasu návštěvníci nejvíce zajímá katalog, následuje fulltextové vyhledávání, odkazy na další služby Atlasu v horní liště a levém sloupci, přístup k emailu a přihlášení do MiniPasu (systém registrace uživatelů Atlasu). Na jednoho návštěvníka homepage připadají asi dva až tři kliky.

Co se týče Centra a Seznamu (které údaj o nejodklikáva­nějším odkazu neposkytly), lze se dohadovat, že nejnavštěvovanějším prvkem na titulní straně bude katalog, v jehož rámci suverénně povede kategorie erotických odkazů (jež tvoří obvykle minimálně čtvrtinu celkové návštěvnosti katalogu, což bude ostatně platit i pro katalog Atlasu).

Nemá smysl porovnávat reklamní produkty, které jsou na homepage k dispozici. Nabídka portálů je v podstatě rovnocenná. Zajímavým údajem je nicméně CTR reklamy v porovnání s průměrným CTR na celém portálu. Velmi přesný údaj poskytlo Tiscali: za březen 2002 to u banneru 468×60 bylo na titulní straně 0,30 procenta, na celém portále 0,26 procenta. O něco skoupější na informace byl Atlas, který nicméně potvrdil, že ve srovnání se zbytkem portálu je CTR reklamních prvků na homepage nadprůměrná a že CTR u banneru na titulní straně se pohybuje mezi 0,5–1 procentem. Seznam banner 468×60 vůbec nenabízí a pro účely tohoto článku poskytl informaci, že „interval prokliků za období jednoho týdne je u HTML a i-layeru [termíny označující souhrnně všechny reklamní produkty, které jsou na homepage Seznamu nabízeny – pozn. aut.] dle kreativy 30.000–80.000“. Jinými slovy: na 30.000, resp. 80.000 zobrazení připadá jedno kliknutí, což znamená CTR v řádu tisícin procenta. Nejskoupější na informace bylo Centrum, které ústy Oldřicha Bajera k tématu pouze podotklo, že „pro naprostou většinu reklam na Internetu není clickrate měřítkem. Toto platí právě hlavně pro titulní strany, kde bývají zejména image kampaně“. Vzhledem k údajům Tiscali a Atlasu bych si nicméně troufl vyvodit obecný závěr, že CTR reklamních produktů na homepage portálu je oproti ostatnímu obsahu o něco vyšší. To může být způsobeno jakousi větší otevřeností uživatelů vůči reklamě na titulní straně, což by se dalo odůvodnit tak, že na homepage zabrousí uživatel často bez jednoznačného úmyslu, zatímco ve specializovaných částech portálu už zpravidla nějaký konkrétní záměr má, a to mu brání v klikání na nesouvisející odkazy, tedy i reklamu. Jiným vysvětlením může být atraktivnější obsah nebo lepší kreativa reklamy na titulní straně.

Nejintimnějším údajem, který jsem si troufl požadovat, byla vyprodanost reklamních pozic a její srovnání s průměrnou vyprodaností portálu. Centrum neprozradilo zhola nic. Seznam si na vyprodanost homepage rozhodně nemůže stěžovat – u nabízených produktů se dlouhodobě pohybuje od 50 do 100 procent, srovnání se zbytkem portálu nebylo poskytnuto. Atlas uvedl, že „vyprodanost titulní strany je v porovnání s velkou většinou jiných sekcí nadprůměrná“. Tiscali potvrdilo, že homepage je oproti portálovému průměru žádanější. „Toto je však dáno spíše strukturou našich klientů, kteří požadují na titulní stranu umístit reklamu s omezením shlédnutí na čtenáře a nebo reklamu s požadovaným vysokým shlédnutím. Vyšší či obdobnou prodejnost jako homepage má sekce Hry, Zábava, Dokina,“ dodává za Tiscali Ivan Fuksa.

Content 23

Posledním bodem, o kterém bych se chtěl v souvislosti s porovnáváním portálových titulních stran zmínit, je možnost jejich personalizace. Nabízí ji Atlas, Centrum a iDNES, Seznam a Tiscali nikoliv, přičemž posledně jmenovaný portál dokonce sdělil, že možnost personalizace úplně zavrhl. Obecným důvodem je, že tuto internetovou formu domácího kutilství používá jen několik málo procent uživatelů.

Není divu. Nejefektivnější uspořádání z hlediska většinového uživatele vytvoří obvykle sám provozovatel, který homepage ustavičně modifikuje s ohledem na nové trendy a změny v obsahové skladbě portálu. Ať už se však jedná o radikální zásahy (typické pro iDNES) nebo drobné modifikace, cíl je vždy jediný: aby vznikla vysněná ideální titulní strana. O všech portálech zmíněných v tomto článku se dá říci, že z hlediska své cílové skupiny uživatelů se tomuto snu blíží tak blízko, jak jen to je reálně možné.

Používáte na některém portálu zmíněném v článku personalizaci?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje publicistice zejména v oblasti interaktivní zábavy a multimédií. Kromě Lupy publikuje například v deníku Právo či online magazínu Bonusweb.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).