Hlavní navigace

Internet a... politika

15. 11. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

První část voleb do druhé komory Parlamentu právě skončila, přípravy na druhé kolo jsou v plném proudu. V letošní volební kampani se objevila jedna výrazná změna - většina kandidátů do Senátu má na svých materiálech uvedenu adresu své internetové stránky. Jak tedy volební stránky potenciálních senátorů vypadají či nevypadají?

V Posledním hurá, výtečném románu Edwina O'Connora o zákulisí stranické politiky v Bostonu, se starosta Frank Skeffington snaží zasvětit svého mladého synovce do reality politické mašinérie. Vysvětluje mu přitom, že v Americe je politika divácky nejpopulárnějším sportem. Ronal Reagan použil v roce 1968 jinou metaforu. „Politika,“ pravil, „je totéž co show business.“ Sport se dnes sice stal hlavním odvětvím show businessu, ale přesto obsahuje prvky, díky nimž je Skeffingtonova vize o něco optimističtější než Reaganova. Hráč i divák dobře znají měřítka vynikajícího výkonu a pověst sportovce stojí a padá s tím, nakolik se těmto měřítkům přibližuje. Výkon lze jen těžko předstírat či zfalšovat.

Lze si také povšimnout, že diváci přihlížející nějaké sportovní události zpravidla dobře znají pravidla hry a význam každého úkonu. Pálkař, který je vyautován v situaci, kdy jsou všechny mety obsazené, stěží publikum přesvědčí, že svému týmu prospěl (nechce-li mu připomenout, že mohl zavinit dvojaut). Rozdíl mezi dobrým odpalem a promáchnutím či esem a dvojchybou nelze pominout, i kdybychom se o to snažili sebevíc. Kdyby bylo možné přirovnat politiku ke sportovnímu utkání, mohla by si připsat k dobrému takové vlastnosti jako otevřenost, čest či smysl pro vynikající výkon. Podobá-li se skutečně politika show businessu, usiluje nikoli o to, jednat otevřeně, čestně a v zájmu nejlepšího výsledku, nýbrž pouze budit zdání takového jednání, což je něco úplně jiného. A co je tím „něčím úplně jiným“, lze vyjádřit jedním slovem: propaganda.

Dá se říci, že politická propaganda podnikla nejzávažnější výpad proti kapitalistické ideologii od vydání Marxova Kapitálu. Nejvýznamější teoretici kapitalismu byli přesvědčeni, že kapitalismus je založen na myšlence, že obě strany vstupující do obchodního vztahu jsou natolik zralé, informované a rozumné, aby mohly uskutečnit vzájemně výhodnou transakci. Pokud kupující není chráněn před nepravdivým tvrzením, dochází k vážnému narušení racionality rozhodnutí. Aby se mohl výrok – ať už reklamní nebo jakýkoli jiný – stát předmětem racionální úvahy, musí nabývat pravdivostní hodnotu. Je-li takový komunikační kontext znehodnocen, empirický test či logická analýza jsou naprosto bezmocné.

Hlavou i srdcem

Situace v České republice se dramaticky liší. Podíváme-li se na internetové stránky kandidátů do Senátu, ve většině případů pochopíme, že ani letos pravděpodobně nezbyly peníze na profesionální mediální poradce. Nejhorším dojmem zpravidla působí fádní volební slogany: „Slušnost, rozhodnost, důslednost, tvrdě proti bezpráví a zločinu, zkušenost, odbornost, odpovědnost, stop kriminalitě, drogám, násilí, porozumět a chránit…“ Žádný z jmenovaných sloganů nedokáže upoutat pozornost nerozhodnutého voliče, protože jsou nenápadité. Lze říci, že první část sloganů zneužívá skutečnosti, že Francouzská revoluce nemá autorská práva na své motto (Volnost. Rovnost. Bratrství.), druhá naopak vypadá jako opsaná amerických volebních příruček (Stop kriminalitě…). Úsměvnou historii má volební slogan ODS (Hlavou i sdrcem), který byl původně názvem stalinistické básnické sbírky Pavla Bojara (1952).

Zřejmě jediná reklama, která splnila svůj účel, byly volební slogany 4koalice – upoutaly pozornost veřejnosti a médií. Ne nadarmo mediální analytici společnosti InnoVatio konstatovali, že namísto aby v kampaních zaznívaly výměny názorů na řešení problémů, diskutuje se převážně o nefér kampani, vhodnosti použití symbolů nebo sloganů apod. (Konec vlády růže s ptákem!!). Pravděpodobně nejhorší slogan vůbec měl kandidát ČSSD Otto Kechner (Chci vám rozumět, budu vás chránit.). Tento volební slogan by se spíše vyjímal v agitační příručce křesťanského misionáře, který se rozhodl šířit víru mezi relativně primitivními domorodými kmeny na Kongu.

Řada kandidátů zřejmě špatně ohladla cílovou skupinu, protože úkolem politických stran při volbách je především získat dosavadní nevoliče či pokusit se přetáhnout alespoň část těch, kteří si před volebními urnami házejí korunou. Pokus narušit soupeřovo ortodoxní jádro je z politického a mediálního hlediska během na dlouhou vzdálenost. Z tohoto důvodu by volební kampaň měla být dynamická, agresivní a neměla by se omezovat na pouhé rozdávání brožur, létáků a koláčků u vchodu do metra. Taková dynamická volební kampaň by měla využívat moderních komunikačních prostředků, mezi které patří kupříkladu telemarketing (používal tým Josefa Zieleniece) – vůči němuž mám osobní averzi, televizní reklamy (které nebyly využívány vzhledem k jejich vysoké ceně) a zejména Internet, který ze všech komunikačních prostředků má nejlepší poměr cena/výkon.

Senát a Internet

Odkaz na internetovou stránku naleznete na propagačních materiálech většiny kandidátů (snad s výjimkou komunistů). Často však docházelo ve vtahu volebních týmů k Internetu ke dvěma nedorozuměním. Prvním nedorozuměním byl fakt, že většina kandidátů vnímala a vnímá Internet jako přístupnější variantu televize. U televize je pro úspěšné upoutání pozornosti diváka třeba (v našem případě voliče) upřednostňovat formu nad obsahem – jednoduše řečeno, ani tak nezáleží na tom, co říkáte, ale jak při tom vypadáte. Abraham Lincoln by dnes jen stěží získal uřad amerického prezidenta. Nenajdete fotografii, na které se tato nevyrovnaná osobnost s vleklými záchavaty deprese s manželkou psychopatkou usmívá.

ICTZ23

Většina stránek senátních kandidátů byla vytvořena v masivní grafické úpravě, která odpoutávala pozornost návštěvníků od samotného obsahu. Typicky kupříkladu internetová stránka kandidáta za 4koalici Roberta Koláře. Pokud stránky nekladly namísto obsahu důraz na grafickou úpravu, vypadaly naopak jako vytvořené pro Netscape 1.0. Viz stránka kandidáta do Senátu za ODS Zdeňka Klausnera. Poslední výraznou koncepční chybou bylo umisťování velkých bloků textu, které se nacházely doslova všude a které mohli číst snad jen nejzarytější příznivci daného kandidáta. Vezmeme-li v úvahu, že čtení textu z monitoru počítače je o 25% promalejší než čtení textu z papíru, jsou podobné chyby na pováženou. Druhým problémem byla skutečnost, že naprostá většina stránek politiků vznikla pouze za účelem senátních voleb a následně zase zmizí.

Zásadní chybou zůstává, že potenciální voliči nebo zájemci o politiku nemají důvod se na stránky jednotlivých politiků vracet, protože se zde nic neděje. Žádné pravidelné aktualizace, žádné pravidelné příspěvky – světlou výjimkou je v tomto ohledu kupříkladu stránka Josefa Zieleniece apod. Připadá mi to všecho trochu zvláštní – jak má volič věřit ve schopnosti jednotlivých senátních kandidátů, když většina z nich nejenže neumí zvládat tradiční média, ale dokonce ani médium tak tvárné, jako je Internet. Země, která v zásadě nemá na svém uzemí žádné strategické suroviny má v podstatě dvě možnosti – podporovat rozvoj informačních technologií nebo podporovat těžký průmysl. Vypadá to beznadějně.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]