Hlavní navigace

Internet na televizi ještě nestačí

19. 9. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zásadní zprávu o významu Internetu jako důležitého mediálního prostoru přinesly kromě šoku a vlny smutku události ve Spojených státech. Oči obrácené k New Yorku a Washingtonu hleděly opět skrz televizní obrazovku, a na Internet nezůstala dokonce ani druhá příčka. Televize v současnosti stále vytváří realitu naší civilizace.

Potvrdila se smutná skutečnost, že Internet může být sice nejrychlejším a nejrozsáhleji informujícím médiem, ale také tím nejméně spolehlivým. V den tragicky zapsaný v historii byla dostupnost většiny hlavních zpravodajských serverů velmi blízká nule, zatímco televize, zejména pak proslulá CNN, byla hlavní kanálem, kterým proudila --- a ještě dnes proudí --- většina informací k veřejnosti dychtivé zpráv. I situace mimo USA byla velmi obdobná a to díky speciálním zpravodajským relacím nejsledovanějších televizí produkovaných v domácích jazycích.

Toto rozložení sil potvrzuje i „horký výzkum“ provedený společností Harris Interactive. Ten zkoumal, jak se podílely jednotlivé kanály na informovanosti americké veřejnosti od 11. do 12. září. Výsledek je výmluvný --- primárním zdrojem byla jednoznačně televize se 78 % (97 % celkový podíl využívaných kanálů), následována rádiem 15 % (76 %) a Internetem 3 % sic! (celkem ale 64 %). Zajímavé je, že Internet byl stejně významný jako rozhovory s ostatními lidmi --- tedy šíření zpráv šeptandou, které naopak podle všeho převládá v některých arabských zemích. Hlad po aktuálních zprávách vyřadil noviny a magazíny, které jen „papouškovaly“ to, co většina již věděla.

Internetová média neselhala jen co do technické dostupnosti, ale aktualizace jejich obsahu byla většinou poměrně tristní. I v celosvětovém měřítku se dá říci, že nejlépe si vedla iDnes se svými aktualizovanými krátkými on-line zprávami. Podle všeho jedním z důvodů byl i fakt, že zpráv sice bylo a je mnoho, ale jejich věrohodnost je často diskutabilní. Dalším problémem pak je samozřejmě také schopnost nasadit na vytváření obsahu dostatečné zdroje.

Televize tak vůbec nezaznamenává ústup ze slávy, jak některé průzkumy v minulosti naznačovaly, a bude nás doprovázet v nezměněné síle i do dalších desítek let. Rozšířenost, technická nezávislost na počtu diváků, poměrná robustnost, a samozřejmě také jednoduchost a způsob prezentace informací (tedy nejpřirozenější formou, pohyblivými obrázky) --- to jsou atributy, kterými zatím Internet nedisponuje a v masovějším měřítku dlouhou dobu ještě disponovat nebude. Cestou k masám je prolínání TV a Internetu --- tedy vytváření dlouho diskutované interaktivní televize. Je ale jisté, že je to stále hudba budoucnosti. Také síla rádia stále ještě není zcela pryč, ačkoli doba jeho nejvyšší slávy je určitě dávno za horizontem. Samozřejmě že současná situace je mimořádná a mění priority spojené s příjmem zpráv --- hlavním požadavkem je rychlost.

MM socky3

Nicméně je zřejmé, že úloha televize v současné západní civilizaci je zásadní, stejně tak je ale jasné, že úloha „klasických“ tištěných médií pomalu mizí a bude mizet i nadále. Jejich jedinou výhodou je v současné době široká dostupnost, ve všech ostatních aspektech se internetovým médiím nevyrovnají. Papírové noviny samozřejmě z pultů trafik tak rychle nezmizí, ale s rostoucími aktivitami vydavatelských domů na Internetu, mizícími stereotypy čtenářů a se zvyšováním kvality internetových technologií bude jejich počet nižší a nižší. Největším problémem se v současné době zdá být právě zajištění 99,9% dostupnosti, protože zatímco „vyladěná“ distribuční síť takové spolehlivosti dosahuje, o Internetu v současné době toto tvrdit nelze.

Závěrečná zpráva pro politické strany --- TV rozhodně nespouštějte ze zřetele, ale na internetová média nezapomínejte.

Který zdroj jste využívali pro informace o aktuálním dění v USA?

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.