Hlavní navigace

Internet2 má novou páteř

25. 10. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 29
Počátek října letošního roku bude v historii amerického projektu Internet2 zapsán velkým písmem. Skončila páteřní síť Abilene a s ní i jedna z významných kapitol Internetu2. Jeho nová síť se honosí hybridní koncepcí, kapacitou páteřních tras 100 Gbit/s a zcela novými službami.

Síť Abilene oficiálně zahájila svůj provoz v roce 1998 a její budování skončilo o rok později. Představovala IP páteř propojující univerzity a další instituce zapojené do projektu Internet2. Původně nabídla přenosovou rychlost 2,5 Gbit/s, později v souladu s rozvojem technologií přešla na 10 Gbit/s. Pro datové přenosy využívala spoje poskytnuté společností Qwest. Právě ukončení platnosti smlouvy o jejich poskytování letos v říjnu stálo v pozadí vzniku nové generace sítě.

Přenosové trasy pro ni poskytuje jiný dodavatel, konkrétně Level 3 Communications. Provozuje také DWDM zařízení a zajišťuje tak pro Internet2 kompletní páteřní DWDM infrastrukturu. Na jejích jednotlivých trasách má Internet2 k dispozici 40 kanálů, jejichž řízení je plně v jeho moci. Aktuálně je oživeno vždy deset z nich, což při rychlosti 10 Gbit/s na kanál dává celkovou kapacitu páteře úctyhodných 100 Gbit/s.

Toto DWDM jádro využívají pro svou činnost dvě logicky nezávislé sítě poskytující zcela odlišný charakter služeb.

IP síť

Pro „obyčejnou“ komunikaci připojených institucí slouží směrovaná IP síť. Jejími hlavními devizami jsou vysoká přenosová rychlost, již lze přidáním dalších kanálů operativně navýšit, podpora nejmodernějších služeb (IPv4, IPv6, multicast a další) a velmi vysoká spolehlivost. Ta by měla být srovnatelná s předchůdkyní Abilene, jejíž dlouhodobé statistiky vykazují číslo 99,999 % (zhruba 5 minut výpadku za rok).

Síť dynamických okruhů

Tato síť reaguje na současné trendy a přináší uživatelům Internetu2 zcela novou službu. Poskytne jim vyhrazené optické trasy vytvářené na žádost, jichž se dnes dožadují některé extrémně náročné aplikace.

Cílem je, aby poskytování tras fungovalo zcela automaticky – oprávněný uživatel zadá prostřednictvím webového formuláře požadavek a řídicí mechanismy sítě se postarají o jeho realizaci. Na naplnění této vize se v současnosti pracuje po celém světě, byla vyvinuta řada protokolů a mechanismů. Internet2 své řešení staví na programech vyvinutých v projektu DRAGON. Přestože funkčnost řídicího systému byla již demonstrována, s rutinním poskytováním těchto služeb se počítá až od roku 2008.

Nová síť Internetu2 je tedy koncipována jako hybridní – vedle paketových služeb protokolu IP nabídne zájemcům také optické trasy na žádost, tedy služby odpovídající fyzické vrstvě modelu OSI. Podobný sortiment služeb dnes poskytují nebo alespoň chystají špičkové akademické sítě po celém světě. Mezi jinými i evropská páteř GÉANT2 či naše síť CESNET2.

Největší problém při správě optických cest představují přechody mezi lokálními, regionálními a páteřními sítěmi. Aby měla vyhrazená optická trasa smysl, musí vést až „na stůl“ k cílovému zařízení. To znamená, že kromě páteře prochází i lokálními sítěmi koncových institucí a někdy i dalšími mezilehlými sítěmi, jejichž implementace a schopnosti se mnohdy významně liší. Zatímco interoperabilita na úrovni IP a směrovacích protokolů je již dlouhá léta uspokojivě vyřešena, spolupráce různých systémů při řízení optických kanálů je dosud velmi syrová. Jejím klíčovým prvkem je dnes bohužel telefon, kterým se správci navazujících sítí navzájem domluví, co a jak udělat…

Internet2 se snaží tento problém řešit osvětou. Pořádá workshopy, kde se správci navazujících sítí učí navrhovat, stavět a provozovat sítě s optickými službami tak, aby byly kompatibilní s páteří Internetu2. To dává šanci na vytvoření homogenní infrastruktury po celých USA.

Za pozornost stojí i cenová politika páteřní sítě. Členové Internetu2 platí fixní členský poplatek, rozhodující položku v jejich nákladech však představuje poplatek za připojení. Každý člen si může vybrat, zda bude připojen jen jednou linkou k IP síti, nebo zda chce využívat i dynamické okruhy. V takovém případě si musí pořídit dvojité připojení, protože obě sítě jsou striktně odděleny. Roční poplatky za nejobvyklejší typy připojení jsou následující:

CIF 24 - tip - superearly cena

roční poplatky Internet2
typ služby cena
1× Gigabitový Ethernet 250 000 USD
2× Gigabitový Ethernet 340 000 USD
1× Desetigigabitový Ethernet 480 000 USD
2× Desetigigabitový Ethernet 550 000 USD

Zejména u desetigigabi­tového připojení ceny silně motivují k tomu, aby se instituce připojila rovnou k oběma sítím. Za vlastní dynamicky vytvářené trasy na žádost účastník neplatí nic, pokud se jedná o krátkodobé rezervace (do 1 měsíce). U dlouhodobých se ceník zmiňuje o možných poplatcích, ale případná cena pochopitelně závisí na konkrétních podmínkách.

Internet2 tedy vstoupil do další kapitoly své historie a může se pochlubit sítí, která je dnes nejlepší na světě. Máme mu co závidět? Ano i ne. Ne, protože podobné služby evropské sítě již nabízejí. Ano, protože jeho přenosová kapacita je opravdu špičková a především protože má dobré předpoklady k tomu, aby uvedl do provozu funkční systém automatického poskytování optických tras.

Využili byste potenciál špičkového optického připojení?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).