Hlavní navigace

Ivo Ferkl: Na Novu Cinemu jsou stejné požadavky jako na hlavní program Novy

16. 12. 2008
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Nova Cinema zahájila v neděli 14. prosince v 17 hodin prostřednictvím terestrické sítě společnosti České Radiokomunikace šíření svého programu, který byl doposud dostupný pouze kabelovým, IPTV a satelitním operátorům. Jak se na tuto změnu museli na Nově připravit z pohledu techniky? O tom jsme si povídali s technickým ředitelem této televize Ivo Ferklem a načrtli jsme pochopitelně i další témata - jako šíření signálu prostřednictvím satelitu, vysoké rozlišení i tolik diskutovaný zvuk, který mnoha divákům nedá spát.

Vedení televize Nova nedávno oznámilo, že bude svůj filmový kanál Nova Cinema šířit prostřednictvím terestrické digitální sítě. Co tomuto kroku předcházelo z pohledu technické stránky?

Když jsme minulý rok dělali rekonstrukci zpravodajského bloku a celého vysílacího komplexu, tak už jsme stavěli vysílací pracoviště v multikanálovém uspořádání, takže základní signálové propojení bylo připravené. V tuto chvíli existuje centrální úložiště, do kterého ukládáme materiály pro všechny kanály v HD kvalitě, tzn. i materiály, které nejsou pořízeny v HD formátu, se ukládají překonvertované do tohoto rozlišení. K dispozici máme tři základní odbavovací stanoviště. Na kanál Nova Cinema jsou stejné požadavky jako na hlavní program TV Nova.

Jak tedy odbavení kanálu vypadá?

Máme zde jakési předávací pracoviště, kterému říkáme místnost třetích stran, kde jsou také zařízení operátorů sítí, tzn., že už zde si přebírají signál z odbavovací režie a po linkách, které si buď pronajímáme, nebo si je operátoři sami postaví, si ho dále distribuují. Dříve se signál předával jen do analogové sítě, ale dnes je vše složitější. V tuto chvíli máme tři základní distribuční sítě. Jedna je ve vysokém rozlišení, druhá je digitální a třetí je analogová.

Co se týká terestrické části, vypadá to tedy jak?

Telekomunikační linky jsou řešeny různým způsobem, ať už optickou nebo radioreléovou trasou.

Ivo Ferkl - 1

V neděli si mohli diváci všimnout, že byl do datového toku zařazen také elektronický programový průvodce (EPG). Na ten přišlo také tradičně hodně dotazů, protože jste dříve nevysílali jeho plnou podobu. Můžete tuto problematiku v kostce popsat?

Od čtvrtka dodávají Radiokomunikace rozšířené popisy, a proto doufáme, že stížnosti, které diváci posílali, to že EPG není úplné, jsou již minulostí. Budeme to však nadále sledovat, protože u některých výrobců set-top-boxů je s tímto problém.

A kde byl tedy problém? Proč se nevysílaly doteď popisky celé?

Problémů bylo vícero a zkrácené popisky by měly být minulostí.

A čím to tedy bylo způsobeno?

Nastavením.

Na čí straně?

To je věc operátora.

Takže chyba byla na straně Radiokomunikací?

Nedá se přímo říci, že to byla chyba. Operátor má nějaké svoje standardní nastavení a jde následně také o vzájemnou komunikaci s provozovateli vysílání, jaké vybrat nejlepší provozní nastavení. Radiokomunikace nastavily předepsaným způsobem parametry . Nyní jsme přešli na základě ohlasu diváků na formu rozšířených popisů.

Co se týká EPG, diváci vám vyčítají jeho absenci na satelitu, konkrétně v SD kvalitě na satelitu Astra 23.5 st. vých. Dojde do budoucna k nějaké změně?

My máme smlouvu na šíření „há déčka“ se Skylinkem a tam EPG máme. U SD kvality je signál šířen na základě převzatého vysílání a je věcí provozovatele platformy, co sem umístí nebo ne.

A byl zájem o elektronického průvodce?

My průvodce máme, takže ho můžeme poskytnout.

Takže společnost Media Vision o něj neprojevila zájem?

V tuto chvíli nejsou tyto věci dořešené.

Když se ještě zastavíme u terestrického příjmu, přišlo několik dotazů ohledně multiplexu 4, kde vysíláte experimentálně ve vysokém rozlišení. Jeden ze čtenářů má problém s příjmem zvuku, obraz mu jde bez problémů. Netušíte, kde by mohl být problém?

Problém je v tom, že v multiplexu 4 probíhá experimentální provoz. Ten byl původně domluven na dva až tři měsíce, ale vzhledem k tomu, že Telefónica ještě nemá uzavřené smlouvy s klienty, tak zde zůstává prostor a proto je zde vysílání Novy HD k dispozici i nadále. Nevím, jak dlouho se ještě podaří prodlužovat tento experiment. Telefónica si zde testuje nejen zařízení, ale i způsob vysílání. V rámci testů došlo také ke změně v kódování zvuku. V tuto chvíli se zvukový signál kóduje ve formátu HE-AAC. Např. přijímače Sony to zvládnou, ale přijímače od některých jiných výrobců s tím mají problém.

Říkal jste, že co se Telefóniky týká, nemáte ještě informace o tom, jak bude vysílání dále probíhat. Znamená to, že s vámi tento operátor nekomunikuje?

My jsme Telefóniku stejně jako ostatní operátory oslovili, když jsme řešili další vysílání v pozemních sítích a s nimi jsme jednali. Jednání tedy proběhla, ale nakonec jsme podepsali smlouvu s Radiokomuni­kacemi.

Jde mi spíše o současný stav. Měli by zájem pokračovat v šíření vašeho signálu? Nevíte o nějakých dalších zájemcích, který by tento operátor umístil do sítě místo vás?

Nemám více informací, než máte vy.

Tzn., že Telefónica nekomunikuje nejen s novináři, ale i s provozovateli kanálů?

Řekl bych, že komunikace na téma pozemní digitální vysílání neprobíhá v této chvíli intenzivně.

Jak to bude s vysílaným zvukem v jednotlivých platformách? Nebylo by vhodné řešení vytvořit v digitálním režimu např. více audiostop?

Ideální cílový stav je vysílání v HD rozlišení s prostorovým zvukem.

To ale nemohou nabídnout všechny platformy…

Přesně tak. V současné době je poměrně těžké se rozhodnout. Při vysílání se používají různé druhy materiálů. Máte vlastní výrobu, archivní materiály a akviziční materiály, které se dabují. I dabingem určitým způsobem porušujete charakter zvuků na originálech a používáte některé stopy jako pracovní. V mnoha případech tak např. původní cizojazyčnou modulaci znehodnotíte.

Znamená to tedy, že jde o technický problém a stopy by se musely např. přehazovat?

Řeknu vám, jak bude zvuk vysílán na Nově Cinemě, protože to je nejaktuálnější téma. Nova Cinema byla dosud dodávána pro distribuci v kabelových a IPTV sítích v režimu mono/stereo. Tento režim zůstane i nadále zachován, neboť kabeloví operátoři mají problém s přepínáním zvuků. Pro pozemní digitální síť budeme vysílat v režimu mono/duál/stereo, obdobně, jak tomu je i u hlavního programu TV Nova. Diváci si tak budou moci zvolit, pokud existuje, stopu v originálním znění. Do budoucna chceme přejít na prostorový zvuk a tam se ve dvou stopách zachová stereo kanál a v dalších dvou stopách se vysílá modulace v Dolby Digital.

Do budoucna znamená tedy kdy a v jaké platformě?

V tuto chvíli je hlavní problém s datovou kapacitou v terestrických sítích, protože pro nás bude hlavní platformou terestrika. Tak, jak jsou nastaveny poměry v multiplexu, už zde není moc místa pro další aktivity, a to vůbec nemluvím o interaktivních službách. I s prostorovým a multikanálovým zvukem už by zde byl problém. Nemůžeme počítat s tím, že v době vypnutí analogového vysílání by se přešlo na prostorový zvuk. Něco jiného jsou satelitní platformy, kde vysíláme v HD a zde by se dalo postupně na prostorový zvuk přecházet a pořady, které jsou s prostorovým zvukem vyrobeny, by se divákovi takto odvysílaly. Přechod ze stereofonního zvuku na prostorový zvuk je složitější, než např. přechod od obrazového formátu 4:3 na 16:9. V zahraničí se problém řeší tak, že se vyrábí dvě kopie filmů, jedna pro kina a druhá pro televizi, ale to samozřejmě zvyšuje výrobní cenu. Výroba prostorového zvuku je možná dvojím způsobem, buď se pořizuje kompletně přímo na místě natáčení, nebo se natočí pořad standardním způsobem a následně se dialogy podtáhnou ruchy s prostorovým efektem. Je to finančně a technicky náročné a je otázkou, kolik domácností by v tuto chvíli prostorový zvuk mohlo poslouchat.

Ivo Ferkl - 2

Když to tedy pro čtenáře zhodnotíme, co to pro ně znamená?

Do budoucna se zvažuje přechod na variantu dvou stereofonních párů, jako je tomu u Novy Sport, ale v tuto chvíli zůstáváme při vysílání TV Nova a Nova Cinema u zavedené kombinace mono/duál/stereo.

Nedávno získala Nova od RRTV licenci na provozování vysílání přes satelit. Co to pro vás znamená?

Na satelitu jsme v současné době jako převzatý program a legislativně čistší je vysílat zde na základě vlastní licence než tak, že si nás operátor zařadí do nějakého svého programového balíčku a vysílá jako převzatý program.

Říkáte, že je to legislativně čistší, na satelitu jste ale již delší dobu. Proč jste tedy o licenci požádali až teď?

Na satelitu jsme delší dobu, ale v SD rozlišení. Pro vysílání v HD, které může být zařazeno do stejné platformy, jako SD verze, je vhodnější, aby bylo vysíláno na základě vlastní licence.

Co se tedy té licence týká, nebude mít nějaký vliv na šíření signálu?

Jednáme s různými operátory a nechceme, aby s na stavením technických parametrů byl do budoucna problém. Konkrétně jde např. o zmiňovanou HD kvalitu – rádi bychom měli do budoucna nastavení parametrů vysílání pod kontrolou.

Jde spíše o to, co to bude znamenat pro diváka.

V tuto chvíli nepřinese licence pro diváka nic nového, ale do budoucna nám to dává větší možnosti v rozhodování např. v rámci samostatného uceleného šíření všech našich současných i budoucích programů.

Uvažujete o navýšení datového toku u Novy Cinemy na Astře 23.5?

Je to opět otázka nákladů a finančních kalkulací. Já jako technik budu pochopitelně podporovat variantu, abychom datový tok navýšili, pokud bude takovéto navýšení efektivní.

Nebylo by vhodnější nahradit konstantní datový tok za variabilní?

To záleží opět na operátorovi platformy. V tuto chvíli my tu možnost nemáme, ale preferujeme konstantní datový tok.

Tak trochu jste již nakousl otázku zvuku Novy HD na satelitu. Znamená to, že do budoucna se plánuje vysílání některých pořadů např. v Dolby Digital 5.1?

Plánuje. V tuto chvíli probíhají již určitá jednání nebo porady a připravujeme technickou strategii v této oblasti, ale nepočítáme s tím, že bychom udělali nějaké konkrétní kroky už v příštím roce. Vypadá to až na rok 2010. Jde o věc investic a ty nejsou zanedbatelné.

Tzn., že byste tento termín směřovali k tomu, kdy chce v HD spustit vysílání Česká televize, abyste mohli říci, že jste o krok napřed?

V této oblasti je dost důležité, abychom spolu s Českou televizí a dalšími provozovateli vysílání, ale i s operátory sítí a výrobci spotřební elektroniky zvolili stejnou normu, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo např. v síti Telefóniky, tedy, že se vysílá s kódováním, které není v souladu s vybavením některých televizorů. Je důležité, aby všechny televize, které budou dostupné na trhu, mohly toto vysílání zpracovat.

Plánujete např., že pořady, které jsou vysílané ve vysokém rozlišení, byste v programových magazínech označovali nějakým symbolem?

V tuto chvíli si nejsem jistý, k čemu by to bylo. Kdo má doma HD přijímač, tak celý program má ve vysokém rozlišení a jestli byly zdrojové materiály vyrobeny nativně, nebo jsou do HD přepočítávané, není podstatné, důležitá je kvalita konkrétních pořadů. Někdy může nastat případ, že nativně pořízený obrázek je horší, než kvalitní obrázek pořízený ve standardním rozlišení a následně konverzí převedený do HD rozlišení. Tím pádem je zbytečné to rozlišovat. A pro domácnosti, které mají příjem jen v SD kvalitě, je informace o HD kvalitě též asi zbytečná.

Co se týká datového toku u HD vysílání, máte v současné době kolik Mbps?

10 Mbps.

A myslíte si, že je to dostatečná rychlost?

Můžu opakovat už více méně to, co jsem řekl. Zkoušeli jsme různé datové toky. 10 Mbps je ještě taková optimální hranice, kde je možné zachytit dostatečně kvalitní vysílání a rozhodně by datový tok u HD v MPEG-4 neměl jít pod 8 Mbit/s. Pokud se vysílá s větším datovým tokem, tak je to pochopitelně lepší, ale vše je otázkou peněz.

Takže jediný problém, proč nevysíláte s vyšším datovým tokem, je finanční stránka?

Křivka efektivity datového toku je poměrně strmá a při určité bitové rychlosti se to zaobluje a další navyšování je zbytečné.

Říkal jste, že 10 Mbit/s ještě není úplně optimální, tzn., že byste si představoval kolik?

Já bych si představoval pro MPEG-4 zhruba 12 Mbit/s pro celkový datový tok. Optimální volba datového toku však záleží i na dalších parametrech, kvalitě kodeků apod.

Abychom neházeli nějaká nesmyslná čísla vzduchem, tak společnost Mattes AD při startu Novy HD upozorňovala, že ji nabídne asi v rychlosti 14 Mbit/s, takže to by byla optimální rychlost?

Nedá se porovnávat IPTV se satelitem, protože jsou zde rozdíly v tom, jaká používáte zařízení. Není to jen o bitovém toku, ale např. když provádíte konverzi, tak jak kvalitní konvertor používáte. My používáme konvertory na špičkové úrovni a dostáváme mnohem lepší kvalitu než jiné televize, které používají zařízení od jiných výrobců. I když oni jdou pak na vyšší bitové toky, tak my s tím nižším máme lepší obrázek. Nejde o jediný parametr, kterým se dá toto posuzovat.

Novu HD by na satelitu rádi viděli i majitelé karet diGITALlink od společnosti Gital. Jak vypadá jednání s nimi? Proběhla nějaká?

Tohle bych nechtěl komentovat. Dříve jsme jednali přímo s Astrou a nějakým způsobem jsme se snažili motivovat vytvoření HD platformy a domluvit se napřímo s nimi. Bohužel k té dohodě nedošlo.

Ivo Ferkl - 3

Jaký byl důvod a kdy jednání probíhala?

S Astrou jsme se domlouvali už přibližně před rokem. Loni, když jsme začali vysílat v HD rozlišení, avizovali jsme, že signál k dispozici máme a jsme připraveni ho poskytnout a jsme ochotni se podílet na financování jeho distribuce. Naše představa byla, protože se jedná o ztrátovou záležitost, že my tím vlastně motivujeme spotřebitele k nákupu elektroniky, bylo by správné, aby se na financování spolupodíleli i prodejci elektroniky. Navrhli jsme, aby část nákladů na provoz dala televize, část výrobci spotřební elektroniky a část provozovatel platformy. S HD vysíláním začínalo v té době více televizních stanic, v Německu, Polsku – mysleli jsme, že by bylo zajímavé vytvořit na satelitu samostatnou HD platformu. Na tomto modelu jsme se bohužel nedomluvili. Přešli jsme proto na jiný model a našli optimální způsob, jak vysílání TV Nova v HD spustit.

Co se budoucnosti týká, myslíte si, že se objeví nějaké další kanály z vašeho portfolia v HD rozlišení?

My jsme připraveni například u programu Nova Cinema již v tuto chvíli dát signál k dispozici v HD kvalitě, ale složité je najít obchodní model a pokrýt náklady, které s distribucí souvisejí. Distribuce signálu je mnohem dražší než ve standardním rozlišení. Záleží na celkovém vývoji v mediální oblasti, nárůstu HD přijímačů v domácnostech a nalezení modelu, jakým způsobem financovat další HD kanály. Předpokládáme, že se HD vysílání bude spíše rozjíždět přes satelitní platformy než přes platformy terestrické.

Již koncem minulého roku se objevila v některých médiích informace o tom, že by Nova Sport mohla zahájit letos vysílání v HDTV, k čemuž ale nedošlo. I Marek Kindernay, ředitel kanálu, nedávno DigiZone.cz v rozhovoru potvrdil, že by start v tomto formátu nemusel být tak vzdálený…

Máme připraveny určité varianty a technická koncepce již připravena je.

Jaké jsou tedy ty varianty?

V první fázi by bylo možné přebírané sportovní přenosy vysílat v HD rozlišení, pokud jsou již takto dodávány. V další fázi by se řešila vlastní výroba a úprava původních pořadů, zkrátka těch, které neprochází jen vysílacím řetězcem a jsou opatřené pouze komentářem. Ve třetí fázi by se řešilo studio, kde jsou kamery v současné době pro formát 16:9, ale jen v SD. Jsme schopni sice signál konvertovat do HD rozlišení, ale studio je zatím koncipované pouze ve standardním rozlišení, což by znamenalo jeho kompletní rekonstrukci.

A co se týká Novy Cinemy, tam by to byla otázka financí a vůle vašeho vlastníka do toho jít?

U Novy Cinemy je to, jak již bylo řečeno, otázka především nákladů na distribuci. To je největší položka v rozpočtu.

Probíhají už v tuto chvíli nějaké přípravy, co se technické stránky týká, na začátek vysílání české pobočky MTV?

Pochopitelně ano. Odbavení kanálu tohoto typu je technicky něco jiného, než jsme doposud dělali. Připravuje se koncepce a předpokládám, že bychom měli MTV začít vysílat někdy v průběhu příštího roku.

Některá média přinesla informaci o tom, že by to mělo být již v prvním čtvrtletí…

Pokud vím, tak se hovořilo o prvním pololetí.

Co se týká modelu, tak ten by měl vypadat jak? Mluvme opět o té technické stránce.

Jednání o zařazení kanálu na distribuční platformy zatím neproběhla nebo neprobíhají. Technické řešení odbavení je dáno tím, že se vysílají převážně klipy, tedy krátké programové celky doplněné grafikou. Tyto klipy jsou archivovány v databázi poskytovatele licence, tzn., že je nejprve zapotřebí je stáhnout do Novy, vytvořit vlastní archiv a databázi doplněnou metadaty a k tomu připravit českou grafiku. Při vysílání se musí klipy s grafikou propojit.

A samozřejmě to znamená i nějaké prostory…

MMF23 tip3

Mám na starosti technickou část, takže nebudu mluvit za tu programovou. Pro techniku implementace programu MTV žádné další požadavky na prostory nepřináší. Máme zadání, které je vázáno na licenci. Byly zde např. i technici a koordinátoři z MTV, se kterými jsme se bavili o tom, jak vyřešit grafickou část, která je základem celého systému, jak uspořádat dodatečná data, která je třeba do vysílání pro popis klipů přiřadit. Bude to vyžadovat mimo jiné i zásah do odbavovacího softwaru V současné době už máme připravena bloková schémata, máme je odsouhlasená poskytovatelem licence a probíhají instalační přípravy.

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Byl pro vás tento rozhovor něčím přínosný?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).