Hlavní navigace

Jak na datovku: (ne)zrušené živnosti a elektronická daňová přiznání

21. 2. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky se posuzuje podle toho, jestli ten, kdo přiznání odesílá, má v tu chvíli datovku zpřístupněnou, nebo ne.

Mediální prostor v minulém týdnu vyplnila informace, že tisíce živnostníků kvůli datovým schránkám ruší své podnikání. A to i v případech, kdy měli zato, že statut osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) už dávno předtím pověsili na hřebík. Jenže ve skutečnosti mají většinou podnikatelskou činnost jen pozastavenu. 

Jak na datovku: elektronickému doručování do povinných schránek se dá vyhnout Přečtěte si také:

Jak na datovku: elektronickému doručování do povinných schránek se dá vyhnout

V takovém případě se však povinná datová schránka týká i jich. Ministerstvo vnitra nerozlišuje mezi tím, jestli podnikáte aktivně, anebo jste si živnost jen přerušili. Datovku vám zřídí v obou případech. A jak se říká, co peklo jednou schvátí, už nenavrátí. Jakmile vám stát jednou datovku zřídí, už se jí jen tak nezbavíte. I když svou živnost definitivně zrušíte, vaše datovka bude dál existovat (i když už do ní nepůjde doručovat).

Po zrušení živnostenského oprávnění vám ministerstvo napřed datovku znepřístupní. Půjde se do ní přihlásit, půjde z ní vybrat už doručené dokumenty, ale nové vám do ní nepřijdou a také z ní žádný další neodešlete. Teprve po třech letech od zániku podnikatelského oprávnění stát zruší definitivně i datovku. Až pak přestane být vaše schránka dohledatelná v Seznamu datových schránek.

Pozastavené, nebo zrušené podnikání?

Měli jste v minulosti živnostenský list a nevíte, jestli jste podnikání ukončili, nebo jen přerušili? To se dá snadno zjistit, a dokonce vícero způsoby. Můžete své IČO zkusit vyhledat v již zmíněném Seznamu datových schránek. Pokud tam uvidíte údaj o sobě, znamená to, že se vás datovka týká. A tudíž živnost zrušenou nemáte. Jestli je ale pozastavená, nebo aktivní, to zjistíte z jiného veřejného registru: z rejstříku živnostenského podnikání.

Jak na datovku: Stát si vaše schránky splést může, vy ne Přečtěte si také:

Jak na datovku: Stát si vaše schránky splést může, vy ne

Seznáte-li, že v úředních evidencích jste stále vedeni jako podnikatelé, a přitom máte za to, že tomu tak být nemá, nemusíte se vláčet na živnostenský úřad. Datovou schránku je možné poprvé a naposledy efektně využít tak, že jejím prostřednictvím živnostenskému úřadu pošlete oznámení o ukončení podnikání. Využít k tomu můžete interaktivní formulář na portálu živnostenského podnikání. Jeho velkou výhodou je, že tak patřičnou změnu oznámíte zároveň i finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně, tedy všem subjektům, které o vašem rozhodnutí ukončit živnost musejí být podle zákona informovány.

Jak uvádí Ministerstvo průmyslu na webu věnovaném službám veřejné správy, vedle předepsaného formuláře živnostenské úřady přijmou vaši žádost o zrušení živnosti i formou běžného podání. Stačí v ní uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu a svými slovy sepsat, že už dále podnikat nechcete. Takovou žádost pak odešlete buď datovkou, poštou, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, a i tak se vyhnete frontám na živnostenských úřadech. Všechny formy oznámení konce živnosti nepodléhají správnímu poplatku. Pouze pokud byste k řešení tohoto požadavku využili Czech POINT, přijde vás takové podání na 50 korun. Na zrušení živnosti mají úřady klasických 30 dnů.

Kdy musíte přiznání podat elektronicky

Asi nejčastěji zmiňovaným strašákem v souvislosti s vynucováním datových schránek ze strany státu je vyžadovaná elektronická forma daňového přiznání. V dnešním díle seriálu Jak na datovku se na tuto povinnost podíváme důkladněji. Vysvětlíme si, že zdaleka ne všechna podání adresovaná finanční správě bude nutné vyřizovat elektronicky a že „vyřídit elektronicky“ nezbytně neznamená prostřednictvím datové schránky. A podíváme se i na časovou past v termínech odevzdání.

Protože jsou už k dispozici výkladová stanoviska finanční správy, pojďme si v prvé řadě udělat jasno v tom, co aktuálně pro nás platí. Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky se posuzuje k okamžiku, kdy přiznání posíláte, a týká se podatelů, kteří mají v té chvíli schránku nejen zřízenu, ale i aktivovánu. Vždy ve vztahu k tomu, kdo toto přiznání podává. Bude-li se jednat o daňového poradce, obecného zmocněnce nebo jiného zástupce, bude finanční úřad zkoumat ne to, jestli máte datovou schránku vy jako daňový subjekt, ale tento podepsaný zástupce. V minulém díle jsem poukázal na hack celého systému: ano, přes zmocněnce bez datovky lze beztrestně podat papírově daňové přiznání i za subjekt, který datovku má a který by jej jinak musel podat výlučně elektronicky.

Bavíme-li se o daňovém přiznání k dani z příjmů (fyzických nebo právnických osob), u něho je letos stanoven termín pro odevzdání v papírové podobě v pondělí 3. dubna. Pokud jej podáte elektronicky, dostáváte nádavkem měsíc času navíc, takže přiznání musíte odeslat do 2. května. Využijete-li služeb daňového poradce nebo advokáta, posouvá se vám termín až na 3. července.

Dřívějším odesláním už nepřijdete o vrácení přeplatku

Daňové přiznání je možné podat kdykoliv před termínem. Už se nemusíte bát, že příliš brzkým odesláním přiznání se připravíte o případný vratitelný přeplatek. Dříve platilo, že žádost o vrácení přeplatku bylo možné podat nejdříve 60 dnů před termínem řádného odevzdání přiznání, jinak se k ní nepřihlíželo. Kdo tedy v minulosti daňové přiznání společně s žádostí o vrácení přeplatku (je to poslední oddíl před přílohami) podal už v lednu, musel stejnou žádost poslat ještě jednou později. To už ale neplatí, a není proto důvod zbytečně otálet.

Víme, že nejpozději do konce března budou mít všichni živnostníci zřízenu datovou schránku. Zatím tomu tak zdaleka není. Ačkoliv právnické osoby takřka bez výjimky už datovku mají, u OSVČ zatím Ministerstvo vnitra není tak rychlé a aktivní. Když stihnete daňové přiznání podat dříve, než se na základě údajů poskytnutých ministerstvem přihlásíte do datové schránky nebo než uplyne 15 dnů ode dne, kdy vám tyto údaje byly doručeny (a to i fikcí), můžete i bez zmocněnce s klidným svědomím letos naposledy podat růžový formulář na papíře.

Jak na datovku: co je to fikce doručení a co byste o ní měli vědět Přečtěte si také:

Jak na datovku: co je to fikce doručení a co byste o ní měli vědět

Tu samou nostalgii si můžete dovolit dále v případě, že už datovku aktivní máte, ale některým ze shora uvedených způsobů své podnikání ukončíte. Pak vám schránka bude zpětně znepřístupněna ke dni, kdy vaše oprávnění podnikat zaniklo. A znepřístupněná schránka otevírá možnost jednat s berními úředníky postaru, neelektronicky.

Pozor si ale dejte na rozdílné termíny podání pro různé formy přiznání. To, že zánikem živnosti pro vás přestane platit povinnost činit podání elektronicky, současně neznamená, že se vám posune i termín pro podání papírového přiznání. Takže pokud si až v dubnu vyřídíte ukončení činnosti OSVČ v naději, že se elektronické formě vyhnete, spadnete do pasti. Podáte-li papírové přiznání ještě před datem, ke kterému vám bude datovka znepřístupněna, správce daně vás napřed vyzve, abyste nedostatek odstranili (rozumějte podali přiznání elektronicky), a při neuposlechnutí v určené lhůtě vyměří pokutu tisíc korun (§ 247a odst. 2 daňového řádu). A budete-li čekat až na znepřístupnění schránky a pak v dubnu podáte papírové daňové přiznání, čeká vás pokuta podle § 250 daňového řádu, a to až 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení (při zpoždění od 5. pracovního dne dále).

Chcete-li se této záludnosti vyhnout, vyřiďte si zrušení živnosti co nejdříve, anebo počítejte s tím, že se elektronická forma přiznání k daním bude týkat letos i vás.

Některé formuláře elektronicky nevyplníte

Nejde ale zdaleka jen o daňové přiznání, které je v souvislosti s datovkami ve hře. Ustanovení § 72 daňového řádu definuje takzvaná formulářová podání, která držitel datové schránky musí podávat výhradně elektronicky. Je to i přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, včetně přílohy, které jsou jejich součástí.

Jak na datovku: ovládání přes aplikace je výhodnější než webové rozhraní od státu Přečtěte si také:

Jak na datovku: ovládání přes aplikace je výhodnější než webové rozhraní od státu

Elektronicky nutně neznamená skrze datovku. Stejného efektu docílíte i tím, že si podání vyplníte na portálu MOJE daně a odešlete jej přímo z tohoto portálu, klidně podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím Identity občana, tedy zcela bez použití datovky. Nespornou výhodou těchto interaktivních formulářů je, že samy některé dílčí výpočty předvyplní a upozorňují na případnou nekonzistenci nebo nelogičnost zadávaných dat.

Cloud23

Můžete také využít datovku jen pro ověření. Na výzvu aplikace se k ní přihlásíte a potvrdíte, že souhlasíte s předáním vašich údajů této aplikaci. A můžete dokonce výstupní soubor z portálu nebo z účetního programu ve formátu XML zaslat datovkou nebo e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem) přímo příslušnému finančnímu úřadu. Tu poslední možnost sice v daňovém řádu explicitně nenaleznete, ale dovodil ji Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 1 Afs 428/2019, kterým finanční správě vzkázal, že není stát ve státě, aby ignorovala úpravu vztahující se na elektronické podatelny všech orgánů veřejné moci.

Pro úplnost je třeba dodat, že u některých typů daní ani s datovkou nemusíte podávat přiznání elektronicky. Je to třeba dílčí nebo zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí, které v elektronické podobě zpřístupněno není. V zásadě je možné se orientovat podle toho, jaké formuláře jsou zveřejněny na portálu finanční správy. Ty, které tam chybí, přijmou berní úředníci bez námitek i na papíře.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).