Hlavní navigace

Jak na domény expirující 10. - 20. října

9. 10. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nebývale živá diskuse se rozpoutala koncem minulého týdne v emailové konferenci provozované správcem národní domény .cz, sdružením CZ.NIC. Ta se v přibližně ve dvaceti mailech zabývala problematickou otázkou domén zaregistrovaných mezi 10. a 20. říjnem, které v tomto období mají datum expirace. Jak nepřijít o doménu?

Jejich majitelé projevili v diskusi jisté obavy, jejichž důvodem je skutečnost, že poslední výzvy k úhradě byly rozeslány 12. září a další výzvy k úhradě (pocházející již z nového registračního systému) budou rozeslány až 20. října. To znamená, že pokud registrační systém posílal výzvy k úhradě 30 dní předem, obdrželi je všichni majitelé domén až do 10. října a od 10. října do 20. října nastává jakési „hluché místo“.

Dlužno poznamenat, že tato sorta domén je tak trochu zvláštní, protože 15. až 20. října byly po vzniku CZ.NIC re-registrovány ty nejstarší domény, zaregistrované v roce 1997 a dříve, tedy takové, u nichž se lze oprávněně domnívat, že na nich majiteli obzvláště záleží.

Vzhledem k tomu, že ve zmíněné emailové konferenci se objevovaly zmatené a často až protichůdné informace a nikdo nijak jasně neformuloval, jak se vlastně věci mají, rozhodl jsem se to ozřejmit prostřednictvím tohoto článku.

Na webových stránkách CZ.NIC lze v dokumentu nazvaném Informace č. 3 ze dne 28.8.2003 (PDF, 114 kB) nalézt následující formulaci: „20.10.2003 – obnovení zasílání výzev, 1. a 2. upomínek, vyřazování z DNS a rušení nezaplacených obnovených domén k daným datumům. Zároveň budou postupně odesílány upomínky atd., které se neodeslaly mezi 10.-20.10.2003 tím způsobem, že budou mít 10 dní zpoždění.“

Co si pod tím představit? Vzhledem k tomu, že obnovení zasílání výzev k úhradě atd. proběhne až 20. října, byli by majitelé domén expirujících mezi 10. a 20. říjnem znevýhodněni oproti těm, kterým doména expiruje až po 20. říjnu, protože by jim výzvy k úhradě atd. dorazily až 20. října, takže by vlastně přišli o určitý počet dní.

Nový registrační systém totiž na rozdíl od starého neposílá výzvy k úhradě 30 dnů před expirací domény, ale jeden den poté. Následně máte 30 dnů na úhradu poplatku, jinak bude doména za 15 dnů vyřazena ze zóny .cz a za dalších 15 dnů zrušena.

Aby nebyli majitelé domén expirujících mezi 10. až 20. říjnem na této 30denní lhůtě kráceni, vyřešil to CZ.NIC tak, že zasílání výzev k úhradě atd. pro tyto domény posunul (pouze pro tento rok) o deset dní. Tj. 20. října dostanou výzvu k úhradě atd. nejen majitelé domén expirujících 20. října, ale rovněž majitelé domén expirujících 10. října a tak to půjde až do 29. října.

Výzva k úhradě je však v tomto případě zavádějící termín, protože všichni, kteří budou novým registračním systémem kontaktováni až po 20. říjnu (tj. i majitelé domén expirujících mezi 10. a 20. říjnem), dostanou na místo výzvy k úhradě upozornění, aby si do 30 dnů vybrali nového registrátora, jinak bude jejich doména vyřazena ze zóny .cz a následně zrušena.

MM socky3

Do konce kalendářního roku ještě bude možné vybrat si za původních podmínek jako registrátora LRR (tj. v tomto případě zaplatit pouze 800 korun udržovacího poplatku), od nového roku již bude udržovací poplatek v LRR představovat 2400 korun (a 3200 korun za registraci nové domény). Všichni s expirací domény po 10. říjnu však budou muset volbu registrátora provést.

Pozn.: Celá tato problematika se týká pouze domén, u nichž není uveden jako plátce konkrétní registrátor.

Jste majitelem domény expirující 10. až 20. října?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]