Hlavní navigace

Stát chce vstoupit do CZ.NIC

18. 9. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V úterý proběhla mimořádná valná hromada správce národní domény, sdružení CZ.NIC, kde se několik členů (Aliaweb, Globe Internet, Ignum, Zoner software) pokusilo prosadit nový velkoobchodní ceník pro tzv. "systém více registrátorů" a změnu stanov sdružení, podle nichž velkoobchodní ceník připravuje představenstvo.

O iniciativě čtyř členů CZ.NIC jsme na Lupě nedávno obšírněji psali v článku Valná hromada CZ.NIC bude projednávat nižší ceny. Společnosti Aliaweb, Globe Internet, Ignum a Zoner software, jež se až na Aliaweb zabývající registracemi domén a aspirující na tuto roli i v novém systému více registrátorů, nejsou spokojeny se současnou podobou velkoobchodního ceníku.

Podle něj se velkoobchodní cena domény sestává ze dvou položek: registrace (jednorázově) a udržování záznamu (každých 12 měsíců). Cena registrace činí 400 korun, cena udržování záznamu pak 600 korun. Z toho vyplývá, že registrace pro registrátory zlevní z 1600 korun na 1000 korun, ovšem udržování záznamu pouze o 200 korun.

Aliaweb, Globe Internet, Ignum a Zoner software považují tyto ceny za příliš vysoké. Nejprve adresovali členům CZ.NIC otevřený dopis a následně svolali mimořádnou valnou hromadu, která měla projednat jejich návrh velkoobchodního ceníku a současně hlasovat o tom, aby velkoobchodní ceník napříště nepřipravovalo představenstvo, ale valná hromada.

Jejich představa velkoobchodní ceny domény byla 0 korun za registraci a 400 korun za udržování záznamu. První položku odůvodňovali zejména tím, že při procesu registrace se většina úkonů odehrává na straně registrátora, a není proto důvod, aby si za tento akt CZ.NIC účtovalo nějaké peníze.

Nebudu vás dlouho napínat, ani jeden z obou návrhu (velkoobchodní ceník, změna stanov) neprošel. Aliaweb v reakci na to vyvolal hlasování o zrušení systému více registrátorů, ovšem pro zrušení nakonec hlasoval pouze zástupce Aliawebu.

Člen dozorčí rady současně konstatoval, změna stanov CZ.NIC není nutná, protože nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada a valná hromada může tudíž ukládat představenstvu ú­koly.

Tato myšlenka však může být poněkud sporná. Pro změnu stanov CZ.NIC jsou potřeba dvě třetiny hlasů účastníků valné hromady, zatímco pro uložení úkolu představenstvu stačí pouhá jedna polovina. Pokud by tedy tento postup byl proveditelný, bylo by tak snadno možné obejít stanovy sdružení a současně by představenstvo nemohlo nést odpovědnost za záležitosti, za něž podle stanov zodpovídá.

A tak jediný úkol, který valná hromada představenstvu nakonec uložila, bylo zpracování dvou návrhů rozpočtu na rok 2004. První by měl vycházet z nynějšího velkoobchodního ceníku a druhý z velkoobchodního ceníku navrhovaného Aliawebem, Globe Internet, Ignum a Zoner software.

Považuji však za velmi pravděpodobné, že návrhy budou postaveny tak, aby z toho lépe vycházel současný velkoobchodní ceník, který je konečně dílem samotného představenstva. (Podle předběžného ekonomického rozboru provedeného představenstvem by údajně nový velkoobchodní ceník znamenal ztrátu 25 milionů korun, zatímco ten současný jedenáct milionů korun zisku.)

Dalším zajímavým bodem na pořadu jednání byl návrh firmy Czech On Line, aby společnosti, disponující na valné hromadě více než jedním hlasem, o toto své privilegium přišly a měly nadále hlas pouze jeden. Tato situace mohla nastat v případě, že jeden člen CZ.NIC v minulosti pohltil člena jiného (např. GTS Czech hlasuje vyjma sebe ještě za GTS Czech Com, KPNQwest a NetForce – GTS Czech Com a NetForce však již nepodnikají v oboru a budou z CZ.NIC koncem roku vyloučeny). Návrh byl nakonec stažen jako špatně zpracovaný a bude se o něm hlasovat na další valné hromadě.

Patrně nejzajímavějším návrhem byl návrh na vstup státu do CZ.NIC. Konkrétně se jedná o to, že stát by se prostřednictvím ministerstva informatiky (resp. Vladimíra Mlynáře) stal regulérním členem CZ.NIC.

CIF 24 - tip - superearly cena

Z hlediska fungování CZ.NIC to patrně nebude mít žádný význam (pomineme-li, že všichni ředitelé společností budou kolem míst vyhrazených pro ministerstvo informatiky chodit v uctivém předklonu :-)), pouze stát bude mít pocit, že má všechno pod kontrolou a že není třeba správu národní domény „znárodnit“.

Tento návrh byl však posléze rovněž stažen, protože ministerstvo informatiky potřebuje k tomuto kroku jakési zplnomocnění od vlády, jež zatím nemá.

Mají mít všichni členové CZ.NIC pouze jeden hlas?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).