Hlavní navigace

Jak na online daňové přiznání

8. 4. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Elektronizace české veřejné správy pokračuje úspěšně: v lednu byl uveden do provozu dálkový přístup k údajům Katastru nemovitostí, od 12. března lze už podávat po Internetu i některá daňová přiznání se zaručeným elektronickým podpisem. Nebo můžete jen vyplnit webový formulář, ten vytisknout a se svým podpisem zaslat poštou.

Jedná se ale zatím pouze o následující daňová přiznání:

  • daňové přiznání k silniční dani,
  • daňové přiznání k dani z nemovitostí,
  • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty,
  • oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám dle § 34 odst. 5, 8, 9 a 14 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Program umožňuje daňové přiznání vyplnit přímo online nebo načíst data ze souboru připraveného jiným programem (např. programy pro vedení účetnictví), pokud bude soubor připraven v definované struktuře. Dále nabízí provedení kontrol na úplnost a věcnou správnost vyplnění přiznání. Po odeslání souboru na společné technické zařízení správce daně (tedy centrální server) je automatizovaně vystaveno potvrzení a přijetí podání. Dále má subjekt možnost ověřit si prostřednictvím aplikace stav zpracování podání v rámci daňové správy.

Pro podepsání podání lze použít jen zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem. Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu), a proto při žádosti o vystavení certifikátu je nezbytné požádat o uvedení bezvýznamového identifikátoru vytvářeného MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí), který je používán i pro daňovou správu.

Zároveň je zachována možnost podávat uvedená přiznání prostřednictvím datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem (na disketě nebo po Internetu), součástí takového podání datové zprávy je etiskopis vytisknutý na PC uživatele, který daňový subjekt podepíše a do tří dnů doručí svému místně příslušnému správci daně. Výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že daňový subjekt si nemusí pořizovat zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem, přitom však může se správcem daně komunikovat elektronicky a využívat všech výhod programu (zejména automatické kontroly na správnost vyplnění a nápovědy) s jen minimálními nároky na předávání listinných příloh, zejména u daně silniční a daně z nemovitostí. Rovněž lze daňové přiznání vytisknout na standardní tiskopis a ten doručit obvyklým způsobem.

Podání písemností pro daňovou správu v elektronické podobě je zpracováno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a metodickým pokynem D- 252.

Přehled všech metodických pokynů je uveden zde.

Nároky na programové vybavení PC

Uživatel potřebuje PC s operačním systémem MS Windows (libovolné verze), v případě podávání přiznání bez zaručeného podpisu též s tiskárnou, a dále přístup na Internet. Stránku hlavní nabídky lze zobrazit všemi typy internetových prohlížečů. Vlastní zpracování lze zatím zobrazit pouze prohlížečem MS Internet Explorer verze 5.01 a vyšší s nainstalovaným prostředím Java. V případě, že bude zjištěna starší verze, je nabídnuta instalace odpovídající verze prohlížeče.

Do budoucna i přiznání k dani z příjmů

Z daňových přiznání se předpokládá zavedení elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a k dani z příjmu právnických osob, zatím však zbývá dořešit některé legislativní problémy.

V dalším horizontu by se mělo jednat o elektronické podání registračních formulářů, žádosti o vrácení vratitelného přeplatku apod. a dále zavedení elektronické komunikace i v opačném směru.

Právní předpisy:

Obecné předpisy
zákon č.40/1964, občanský zákoník
zákon č.513/1991, obchodní zákoník
zákon č.368/1992, o správních poplatcích
zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích

ebf - tip - debata

Daně
zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č.523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
vyhláška č.299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční
zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních da­ních

Článek byl zpracován z podkladů MFČR.

Podali jste již někdy daňové přiznání online?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).