Hlavní navigace

Jak správně nastavit satelitní parabolu

27. 4. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 115393
V záplavě uveřejňovaných informací o digitální technice, nových sofistikovaných způsobech komprese dat, HDTV a přijímacích zařízeních o stále menších a menších rozměrech se čas od času setkáme v technických magazínech s příspěvky, které se věnují jednodušším, ale potřebným tématům satelitní techniky. Jako příklad lze uvést příspěvek z časopisu TELE – Satelit Inter., který popisuje nastavení satelitní antény. Pokud jste se tedy rozhodli nainstalovat si vnější jednotku sami, je tento přípěvek určen právě vám.

Není jednoduché vyhledat jen tak s přijímačem satelit a ještě nasměrovat optimálně přijímací anténu na satelit. Když se podaří najít satelitní signál, nemusí být nastavení antény stále ještě optimální, s dodávanými upevňovacími prvky lze anténu nastavit pouze přibližně. Negativní jevy jako kostičky v obraze, výpadky, nebo dokonce i tmavá obrazovka mohou rušit příjem za deštivého počasí. Tomu se lze vyhnout pokud využijeme rad, které poskytují odborníci.

Satelitní parabola offset o průměru reflektoru 60 cm (nebo její plochá alternativa) s LNB max. 0,3 dB zcela postačí v řadě oblastí pro satelitní příjem při současně vysílaných silných výkonech ze satelitů. Případné rušení satelitního příjmu je způsobováno nepřesným nasměrováním antény na satelit. Vinu na tom mají ve většině případů zastaralé konstrukce upevňovacích prvků. Prvky jsou bohužel často konstruovány pro nastavení analogových satelitních signálů. Pro příjem digitálních signálů jsou ale příliš nepřesné, protože digitální satelitní signál je náročnější v porovnání se signály analogové techniky. V digitální technice je nutné místo na čtyři stupně provést nasměrování s přesností na jeden stupeň, aby se signál dal vůbec zachytit.

Nastavení antény

Elevaci a azimut si uživatel zjistí snadno (nejčastěji na internetu), samotné nastavení paraboly však může být obtížnější. Pokud jde o elevaci, nastavovací stupnice jsou většinou malé nebo jsou těžko přístupné. Stává se dokonce, že dílky stupnice nejsou přesné a odchylují se až tři stupně od správných hodnot. Pohled na stupnici opatřenou dílky pro nastavení elevace znázorňuje obr. 1a, v praxi je to na obr. 1b.

Nastavení paraboly 1

Hodnotu elevace nenastavíme napevno, musí se nastavovat krok po kroku. Při nastavení azimutu je situace ještě horší, protože není k dispozici žádná pomůcka. Nainstalovanou parabolu musíme otáčet kolem nosného stožáru, abychom nalezli směr, ze kterého vysílá satelit. To lze provádět pouze s uvolněnou příchytnou objímkou antény na stožáru, abychom nalezli směr, ze kterého vysílá satelit. To lze provádět pouze s uvolněnou příchytnou objímkou antény na stožáru. Objímka zpravidla není dvojitá. Příklad uchycení antény na stožáru s jednou objímkou (s dvěma třmeny) je patrný z obr. 2a a 2b. Uchycení s jednou objímkou vybavenou jedním třmenem je na obr. 3, na obr. 4 je další příklad uchycení antény s jednou objímkou.

Nastavení paraboly 2

Objímka po svém uvolněním sklouzne dolů, což způsobí, že se nastavená elevace změní, elevační úhel je menší a již nesouhlasí se správnou hodnotou. V tomto případě není možné satelitní signál vůbec najít nebo jen s obtížemi. Uvolněná objímka stožáru ztěžuje nastavovací práce také dodatečně v případě, že anténa sklouzne dolů po stožáru. Nastavení antény se v tomto případě mění na neúspěšnou hru, zvlášť v případech, kdy parabolu nastavuje pouze jedna osoba. Skoro bezvýsledné je to tehdy, když instalujeme parabolu na střeše domu bez měřícího přístroje a vzdálenost od antény k satelitnímu přijímači a televizoru je velká. Následující rady pomohou jednodušeji a přesněji nastavit vaši přijímací parabolu.

1. krok: dobrá příprava je podmínkou

 • Prvním předpokladem je výběr vhodného místa pro instalaci paraboly – ve směru na satelit nesmí být překážka. Také vzdálenost od přijímače k parabole hraje svou roli, svod by neměl být příliš dlouhý. Kupte si pouze takovou parabolu, u které je stupnice elevačních úhlů na anténním držáku dobře čitelná a držák je lehce přemístitelný. Zkontrolujte také, zda je parabola pro přichycení vybavena dvojitou anténní objímkou.
 • Provádějte nastavovací práce pokud možno ve dvou a zajistěte si bezdrátové hlasové spojení mezi místem instalace antény a televizorem (vysílačka, mobil).
 • Zjistěte si, kterým směrem se nachází jih (kompas, GPS). Pokud je slunečné počasí, stačí počkat na okamžik, kdy slunce stojí na obloze nejvýše. V tomto případě je slunce situováno v žádaném jižním směru.
 • Najděte si na internetu zeměpisné souřadnice (šířku, délku) pro místo instalace satelitní antény. Všechny potřebné parametry pro nastavení paraboly na daný satelit lze vyhledat např. pomocí „ AZ/EL Calculator“ na internetové stránce www.saltex.de/en/a­zel_calc.html. Nejdříve zde ale musíte zadat údaje, jako je místo instalace, název satelitu a event. i průměr paraboly. Zjištěnou elevaci pak nastavíte na stupnici držáku antény.

Velmi přesně pro vyhledání zeměpisných souřadnic poslouží GPS. Uvedené souřadnice lze také zjistit ze známých hodnot blízkého místa. Existuje poznatek, podle kterého vzdálenosti 100 km ve směru sever/jih nebo východ/západ mění stupně ve směru zeměpisné délky a šířky o jeden stupeň.

Postup při nastavení satelitní paraboly
Nastavení paraboly 3
Nastavení paraboly 4
Nastavení paraboly 5
Nastavení paraboly 6

Zdroj: SAT a DVB-T magazín

2. krok: vyhledání satelitního signálu

Ještě než začnete nastavovat venkovní jednotku, je potřeba pečlivě připravit místo pro instalaci. Pro trvale kvalitní příjem je potřeba udělat maximum, proto postupujte podle následujících rad:

Tipy C

 • Po prvním a ještě ne zcela fixním upevnění tyče (stožáru) zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je tyč naprosto svislá.
 • Následuje další upevnění tyče (stožáru) příchytnou objímkou. Jako pomůcku můžete přidělat ještě jinou jednoduchou objímku tak, aby anténa nemohla při nastavování sklouznout. Tuto objímku po ukončení nastavovacích prací sundejte.
 • Upevněte anténu, aby seděla na dodatečné anténní objímce (pomůcce). Anténa by měla při zahájení nastavovacích prací směrovat na jih a neměla by být přidělána napevno kvůli jemnému dotáčení (šrouby nechat lehce povolené).
 • Druhá osoba je připravena u zapnutého satelitního přijímače a televizoru. Důležité je, aby přijímač byl již nastaven na transpondér s aktivním programem na zvoleném satelitu (např. Hot Bird) 13 E, jinak nezaregistruje žádný signál.
 • K nalezení signálu otáčíte pozvolna parabolou v horizontálním směru (východně nebo západně), a to tak dlouho, dokud se neobjeví žádaný signál. Otáčení se musí provádět velmi pečlivě, což vyžaduje někdy značnou trpělivost.
 • Když vyhledáte signál, zpravidla nesouhlasí nastavení na stupnici elevace. Musíte poté vyhledat krok za krokem správný úhel elevace, což opět znamená další práci. K provedení nastavení zvyšte nebo snižte jeden, dva, event. tři dílky na stupnici elevace anténního držáku a opakujte vyhledávání signálu.

3. krok: jemné doladění – zlepšení úrovně signálu

Nyní přichází na řadu jemné nastavení paraboly, které se později kladně projeví při příjmu v deštivém počasí nebo příjmu signálů z transpondérů se slabším výkonem.

 • Při aplikaci standardního způsobu použijeme pouze přijímač a televizní obraz. V dílčím menu prakticky každého přijímače je grafický ukazatel úrovně přijímaného signálu – při dosažení signálu se ukazatel zbarvuje (většinou zeleně), navíc může být k dispozici i údaj v procentech. Podle zjištěných údajů lze ještě elevaci i azimut dále jemně doladit až na maximální hodnotu. Nutno dodat, že grafický indikátor signálu je pouze orientační ukazatel, použitelný tehdy, pokud nemáme po ruce měřící přístroj.
 • Vhodnou pomůckou pro nastavení paraboly může být finančně dostupný vyhledávač satelitních signálů ( Satfinder – obr. 5, je k dostání i na našem trhu). Jemné nastavení paraboly s tímto přístrojem může provést jedna osoba přímo u antény. Satfinder, který má velmi malé rozměry, jednoduše připojíte mezi LNB výstup a svod vedoucí od přijímače. Jeho citlivost není tak veliká jako citlivost profesionálního měřicího zařízení, ale postačí k vyhledání satelitu a poté již provádíme jemné nastavení podle předcházejících pokynů.
 • Zvažte také, zda instalovat parabolu vybavenou natáčecím zařízením, nebo tzv. multifeed (fixní parabola s více LNB). Protože krokový motor natáčecího zařízení vyhledává po krocích jedné desetiny stupně, představuje motorické natáčení velmi přesný způsob jemného nastavení antény při vyhledávání satelitu. Paraboly vybavené natáčecím zařízením se dodávají také s dvojitou anténní objímkou pro uchycení, která poskytuje dobrou záruku proti sklouznutí antény po stožáru.
SAT DVB-T Magazín

Převzato z časopisu SAT a DVB-T magazín č. 3/2007

Kdo vám instaloval satelitní parabolu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).